Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2014 роціСкачати 74.25 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір74.25 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА

фахового ВСТУПНОГО ІСПИТУ

з психології

для вступників за ОКР «спеціаліст», «магістр»

до ОНУ імені І.І.Мечникова у 2014 році

 1. Психологія предмет психології. Поняття про психіку

 2. Поняття про психічні явища.

 3. Методи психологічних досліджень

 4. Етапи розвитку психології

 5. Поняття про свідомість. Властивості свідомості.

 6. Відчуття як найпростіший пізнавальний психічний процес. Загальні властивості відчуттів. Види відчуттів. Абсолютна та диференційна чутливість. Пороги чутливості. Дріб Вебера. Узагальнена форма основного психофізичного закону.

 7. Основні теоретичні підходи до вивчення сприймань: структуралізм, ґештальтпсихологія, екологічний підхід, конструктивістський підхід. Типи сприймання.

 8. Загальне поняття про уяву. Основні функції уяви.Визначення уявлень і його основні характеристики. Типи уявлень: уявлення пам’яті, уявлення уяви.

 9. Основні теоретичні підходи до вивчення уваги: моторна, апперцептивно-волюнтаристська, емоційна, фізіологічна, діяльнісна та інформаційна.

 10. Класифікація уваги за характером цілей діяльності. Основні властивості уваги. Класифікація уваги.

 11. Поняття про пам’ять та її основні функції. Психологічні теорії пам’яті: асоціативна, ґештальттеорія, біхевіоральна, психоаналітична, діяльнісна, когнітивна, синтетична. Класифікація пам’яті за тривалістю, за характером психічної активності (за змістом).

 12. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Основні детермінанти процесу мислення. Класифікація мислення за характером об’єкта мисленевої діяльності.

 13. Класифікація мислення за ступенем новизни і оригінальності. Мисленеві операції людини

 14. Інтелектуальні стилі

 15. Поняття про мову та мовлення. Функції мовлення. Види емоцій та їх загальна характеристика. Вищі почуття. Основні характеристики настроїв. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій.

 16. Основні психологічні теорії волі. Фізіологічні основи волі.

 17. Поняття про здібності. Класифікація здібностей. Характеристика загальних здібностей.

 18. Основні характеристики мотиваційної сфери людини. . Мотивація досягнення і уникнення

 19. Поняття «індивід» і «суб'єкт діяльності», «особистість», «індивідуальність».

 20. Структура психіки по Саллівану.

 21. Структура особистості по Платонову.

 22. Проблема самоактуалізації особистості .

 23. Стійкість особистісних рис

 24. Поняття діяльності.Теорія діяльності .Діяльнісний підхід в психології. Види людської діяльності

 25. Поняття про характер.Риси характеру.Структура характеру.Теорії характеру. Типологія характерів Юнга.

 26. Предмет диференціальної психології та методи дослідження.

 27. Погляди Платона на природу індивідуальних відмінностей. Вчення Гіппократа про 4 види “красісу”. Аристотель та аналіз групових відмінностей.

 28. Зародження диференціальної психології як самостійної науки. Погляди У.Штерна. Цілі, предмет та методи диференціальної психології у поглядах Біне і Генрі.

 29. Основні відмінності історичних поглядів на теорію темпераменту від сучасних.

 30. .Конституційні теорії темпераменту. Погляди на зв’язок статури та властивостей темпераменту на межі ХІХ-ХХ сторіч.

 31. .Теорія темпераменту Г.Хейманса та Е.Вірсми. Перші спроби визначення структури темпераменту за допомогою факторного аналізу.

 32. Основні механізми вищої нервової діяльності за І.П.Павловим. Три типи ВНД. Порівняння типів ВНД з типами темпераментів Гіппократа. Основні протиріччя теорії І.П.Павлова.

 33. .Визначення темпераменту. Онтогенетична первинність властивостей психіки, що відносяться до темпераменту. Погляди В.С.Мерліна на проблему темпераменту.

 34. Класифікація методів соціальної психології та їхні суттєві особливості.

 35. Характеристика емпіричних методів соціально-психологічного дослідження. Якісні методи.

 36. Соціально-психологічні механізми формування особистості.

 37. Проблема соціалізації особистості в соціальній психології.

 38. Проблема соціальної установки. Дослідження антиподів у західній психології. Закономірності й механізми зміни соціальних установок

 39. Багаторівневий характер установчої регуляції соціальної поведінки. Диспозиційна концепція В.Ядова.

 40. Рольова поведінка особистості. Соціальна роль та стиль її виконання.

 41. Я-концепція особистості як єдність соціальної й персональної ідентичності.

 42. Проблема спілкування у соціальній психології. Функції, види й структура спілкування. Комунікативні бар’єри спілкування.

 43. Механізми міжособистісного сприйняття.

 44. Явище каузальної атрибуції. Теоретичні моделі атрибуції (Хайдер, Джоунс і Дейвіс, Келлі).

 45. Істотні ознаки малої соціальної групи. Традиції дослідження малої групи: соціометрична (Морено), соціологічна (Мейо), школа групової динаміки (Левін).

 46. Прийняття групового рішення як системна характеристика групи.

 47. Значення для групового прийняття рішення феноменів соціальної фацилітації групової поляризації, «зсуву ризику».

 48. Соціально-психологічні особливості натовпу. Явище паніки.

 49. Предмет і структура клінічної психології.

 50. Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.

 51. Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ.

 52. Критерії психічної норми.

 53. Захисні механізми як невід'ємна частина структури особистості.

 54. Стрес і копінг як модератори психічних розладів.

 55. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх виникнення.

 56. Психосоматична патологія.

 57. Історія зарубіжної інженерної психології (основні напрями, дослідження).

 58. Поняття «оператор», класифікація типів операторської праці.

 59. Діяльність оператора.

 60. Моделі переробки інформації у людини-оператора.

 61. Інженерно-психологічні основи проектування професійної діяльності

 62. Робоче місце оператора та чинники, що впливають на організацію праці.

 63. Умови успішного прогнозу і оцінки надійності роботи оператора.

 64. Класифікація помилок оператора по їх наслідках.

 65. Психофізіологічні аспекти проблеми надійності роботи оператора.

 66. Професійна орієнтація і професійний відбір операторів.

 67. Зміст тренування операторів. Вимоги до тренажерів.

 68. Основні інженерно-психологічні аспекти охорони праці.

 69. Сучасні концепції психології праці.

 70. Психофізіологічні характеристики працюючої людини.

 71. Особливості професійної діяльності в ергатичних системах.

 72. Професіографія – психологічне вивчення професій.

 73. Психічні функціональні стани в праці.

 74. Професійна орієнтація.

 75. Професійне самовизначення.

 76. Психологічні особливості професійного відбору фахівців

 77. Професійна адаптація фахівця і професійна реабілітація.

 78. Професійний розвиток особистості.

 79. Пізнавальні психічні та емоційно - вольові процеси в юридичній психології.

 80. Проблеми мотивації та потреб особистості в юридичній психології

 81. Методи оцінки особистості в юридичній психології, помилки сприйняття особистості

 82. Психологічні особливості особистості злочинців за видами злочинів

 83. Психологія злочинного діяння : поняття, види , характеристика , структура

 84. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології: девіантність, делінквентність, адіктивність

 85. Психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх

 86. Види і характеристика кримінальних груп неповнолітніх

 87. Різні види судово - психологічних експертиз

 88. Пенітенціарна ( виправна ) психологія : загальні положення

 89. Психодіагностичний метод, його відмінність від експериментального і клінічного.

 90. Номотетичний і ідеографічний психодіагностичні підходи. Об’єктивний, суб’єктивний, проективний психодіагностичні методи

 91. Основні умови ефективного використання методів психодіагностики в діяльності практичного психолога. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик.

 92. Поняття «психологічний діагноз». Види психологічного діагнозу: описовий і інтерпретаційний, повний і парціальний, тривалий і епізодичний. Види психологічного діагнозу за Л.С. Виготським: симптоматичний, етиологічний, типологічний. Аспекти психологічного діагнозу. Методи постановки діагнозу.

 93. Особистісні опитувальники як метод дослідження особистості. Загальна характеристика особистісних опитувальників. Історія розвитку особистісних опитувальників. Теоретичні основи побудови особистісних опитувальників. Концепція рис і концепція типів особистості.

 94. Історія проективної психодіагностики. Проекція як психологічний феномен. Проективна гіпотеза і проективні методики, їх види і класифікація. Роль стимулу у проективних методиках.

 95. Основні положення етичного кодексу психолога


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал