Програма фахового випробування Спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Дисципліна: Економіка підприємстваСкачати 61.04 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір61.04 Kb.
ТипПрограма
Програма

фахового випробування

Спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Дисципліна: Економіка підприємства


 1. Тема: Підприємство як об`єкт господарювання: підприємство у ринковій економіці; структура, суть, особливості економіки підприємства; банкрутство і його причини, ліквідація підприємства.
 1. Тема: Трудові ресурси, продуктивність праці та її оплата: поняття про трудові ресурси: продуктивність праці; планування чисельності персоналу.
 1. Тема: Основні засоби (необоротні активи) та інвестиції аграрних підприємств: показники забезпеченості та ефективності використання основних засобів.
 1. Тема: Валова, товарна продукція: поняття, види продукції, методика визначення показників товарності. 1. Тема: Економічні результати та ефективність діяльності підприємства: прибуток, рентабельність виробництва.
 1. Тема: Витрати виробництва і собівартість продукції: поняття та види витрат та собівартості.
 1. Тема: Оборотні засоби (оборотна активи) підприємства: суть оборотних засобів; показники використання оборотних засобів.

Дисципліна: Податкова система

1. Тема: Засади організації податкової системи: поняття та види податків і зборів.


 1. Тема: Податок на додану вартість: сутність податку, платники податку, об’єкти оподаткування, порядок нарахування і сплати податку.
 1. Тема: Податок з доходів фізичних осіб: сутність податку, платники податку, об’єкти оподаткування, порядок нарахування і сплати податку.


Дисципліна: Фінансовий облік

 1. Тема: Господарські процеси та їх результати: господарські операції, їх сутність та види, об`єкти бухгалтерського обліку. 1. Тема:Основи побудови фінансового обліку: види обліку, їх мета та характеристика; загальна характеристика фінансового обліку; предмет, методи та основні принципи фінансового обліку. 1. Тема: Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція: сутність господарських засобів, види оцінки.

 2. Тема: Організація фінансового обліку: формування облікової політики підприємства; нормативно-правове забезпечення ведення фінансового обліку. 1. Тема: Облік касових операцій: економічний зміст, завдання та порядок обліку грошових коштів та касових операцій. 1. Тема: Основи обліку праці та її оплати: економічний зміст, форми, системи, види оплати праці. 1. Тема: Загальні засади обліку зобов`язань: поняття, оцінка та види зобов`язань; види позик. 1. Тема: Облік доходів і витрат діяльності підприємства: загальні положення обліку; сутність доходів і витрат. 1. Тема: Облік фінансових результатів: поняття фінансових результатів, облік фінансових результатів. 1. Тема: Облік основних засобів та нематеріальних активів: завдання обліку, поняття та класифікація основних засобів; методи оцінки основних засобів, облік основних засобів. (П(С)БО 7)

Дисципліна: Облік і звітність у бюджетних установах

1. Тема: Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах: сутність та класифікація бюджетів; методи визначення бюджету.

Дисципліна: Фінанси підприємства

 1. Тема: Сутність і основи фінансів підприємств: поняття фінансів, поняття та форми власності.
 1. Тема: Фінансове планування та прогнозування на підприємствах: планування, фінансове планування, мета, завдання, види та методи фінансового планування.

Дисципліна «Основи охорони праці»

Розділ І. Правові та організаційні питання з охорони праці.Тема 1.1. Вступ. Загальні питання охорони праці:

 1. Що таке охорона праці?

 2. Шкідливий та небезпечний виробничий фактор.

Тема 1.2. Правові та організаційні основи охорони праці .

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Основні законодавчі акти з охорони праці.

Тема 1.3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 1. Служба охорони праці на підприємстві.

 2. Комісія з питань охорони праці.

Тема 1.4. Організація охорони праці на підприємстві.

 1. Система управління охороною праці.

 2. Паспортизація робочих місць.

Тема 1.5. Навчання з питань охорони праці.

 1. Навчання працівників під час роботи та при прийомі на роботу.

 2. Види інструктажів з охорони праці.

Тема 1.6. Профілактика травматизму та професійних захворювань.

 1. Методи аналізу виробничого травматизму.

 2. Організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні причини травматизму.


Розділ ІІ. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 2.1 Основи фізіології та гігієни праці.

 1. Класифікація умов праці.

 2. Класифікація шкідливих речовин за величиною ГДК.

 3. Параметри мікроклімату виробничих приміщень.

 4. Інфразвук, ультразвук.

 5. Природна та штучна освітленість. Переваги та недоліки.

 6. Іонізуючи випромінювання.

 7. Електромагнітні випромінювання.

 8. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення виробничих та побутових приміщень.


Розділ ІІІ. Основи техніки безпеки та пожежна безпека.

Тема 3.1 Основи виробничої безпеки.

 1. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та процесів.

 2. Безпека систем, що працюють під тиском.

 3. Безпека при роботі з підіймально-транспортним обладнанням.

 4. Електробезпека.

 5. Види електротравм.

 6. Дія електричного струму на організм людини.

Тема3.2 Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

 1. Поняття про горіння. Причини пожеж на виробництві.

 2. Небезпечні фактори пожеж.

 3. Первинні засоби гасіння пожежі.

 4. Види вогнегасників.

 5. Пожежонебезпечні властивості матеріалів.

 6. Класифікація приміщень за класом пожежовибухонебезпечності.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

комплексних фахових завдань

для вступу за спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Частина І. Тестові завдання

Вірна відповідь на теоретичні тестові завдання оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів становить – 100.Частина ІІ. Репродуктивні та творчі завдання

 1. 23-25 балів, якщо: - відповідь на питання повна, вірна, з чітким розумінням змісту теоретичного матеріалу з установленої проблеми і вільним володінням термінологією, послідовним викладає матеріалу з посиланням на нормативні документи, встановленням причинно-наслідкових зв’язків;

- кореспонденція рахунків встановлена вірно;

- практичні завдання розв’язано без помилок.

2) 19-22 бали, якщо: - відповідь на питання в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована, самостійна; з розумінням розкрито зміст основного навчального матеріалу, у відповідях використано спеціальні терміни, проте можливі незначні неточності в термінології;

- при встановленні кореспонденції рахунків допущено незначні помилки;

- при вирішенні практичних завдань допущено незначні помилки.

3) 15-18 балів, якщо: - зміст питання розкрито частково, не завжди послідовно; не пов’язано свої відповіді з раніше одержаними знаннями з суміжних дисциплін; відповіді неповні, але суть питання в цілому висвітлено;- при встановленні кореспонденції рахунків допущено помилки;

- при вирішенні практичних завдань допущено помилки.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал