Програма додаткових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія»Сторінка2/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
Тема праці в народній хореографії

Хореографічна культура кожного народу - передусім художнє відображення праці людини. Праця – одне із основних джерел розвитку нових танцювальних форм.

Танці трудової тематики є у різних народів: російський «Веретенце», латиський танець женців, литовський «Молотьба», естонський танець шевців, білоруський «Лянок» (льон), молдавський «Поаме» (виноград) та інші.

До групи українських хороводів, що відображають трудовий процес належать «Шевчики», «А ми просо сіяли», «Бондар», «Мак».

Тема праці займає чільне місце в сюжетних танцях. В цих танцях відтворюється трудовий процес майже в тій самій послідовності, яка в хороводах диктується текстом, але в них народ відмовився від тексту, залишивши в деяких танцях окремі строфи, речення, слова і вигуки, які підказують зміну танцювальної фігури.

Назви сюжетних танців часто однойменні з хороводами («Шевчики», «Коваль»). Образ людської праці опоетизовував у свої танцях П. Вірський («Шевчики», «Вишивальниці»).


Танець як мистецтво в часі і просторі

«Танець» (з нім. «танц») як особливий вид художньої діяльності. Танцювальні рухи. Танець як мистецтво в часі і просторі. Час як тривалість звучання музики та, відповідно, тривалість танцю. Простір як площа, на якій проходить танцювальна дія.


Хореографічне мистецтво та його різновиди

Види хореографічного мистецтва:

класичний танець; народний ( фольклорний, народно-сценічний, характерний); історико-побутовий; сучасний танець.
Основні етапи роботи над стилізацією народного танцю

Стилізація - надання творові мистецтва характерних рис якого-небудь стилю, особливостей чиєїсь творчої манери і т. ін.

Стилізація танцю передбачає не лише надання йому тих чи інших стильових ознак, а й – що найголовніше – збереження його першооснови.

Дві форми існування стилізованих народних танців: 1) як невід’ємна складовою сучасної естради та шоу-програм і 2) як окремий жанр хореографічного мистецтва зі своїми специфічними ознаками та критеріями оцінювання.

Робота над стилізацією хореографічного твору має вестись поетапно, у певній послідовності. Драматургія стилізованого хореографічного твору підпорядковується насамперед музичній основі.

Музична основа твору (загалом чи вкраплених у нього окремих елементів) передбачає використання певної хореографічної лексики, характерної для того чи іншого регіону; на основі танцювальних рухів вибудовується композиція твору (хореографічний малюнок); у свою чергу, стилізований танець потребує відповідно стилізованих костюмів, правильно підібраних прикрас, атрибутів тощо.


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ:

 • Термінологія класичного танцю.

 • Методика виконання та викладання екзерсису біля станка.

 • Знання зразків класичної балетної спадщини, використання сучасних технологій в викладанні класичного танцю.


Принципи хореографічног навчання

Розгорнутість, її естетичні функції та значення для оволодіння школою класичного танцю. Гнучкість, її розвиток і значення. Танцювальний крок та його застосування в чоловічому та жіночому танці. Апломб та його значення. Роль корпусу, ніг у вихованні апломбу. Стрибок, як виразний засіб класичного танцю. Його виховання, розвиток. Баллон та елевація. Музикальність, як неодмінна вимога оволодіння школою класичного танцю. Зв’язок музики та хореографії. Розвиток музикальності.


Злитні вправи в класичному танці, їх роль в розвитку координації

Temps lie як самостійна форма хореографічної освіти. Значення тemps lie для розвитку координації, пластичності, гнучкості, сили ніг. Принцип «від простого до складного» на прикладі тemps lie. Музичний супровід - основа злитності вправи під час виконання.


Термінологія класичного танцю

Виникнення та формування термінології. Основні поняття, елементи, терміни класичного танцю. Узагальненість термінології класичного танцю.


Основні принципи класичного танцю

Розгорнутість, її естетичні функції та значення для оволодіння школою класичного танцю. Гнучкість, її розвиток і значення.

Танцювальний крок та його застосування в чоловічому та жіночому танці. Апломб та його значення. Роль корпусу, ніг у вихованні апломбу.

Стрибок, як виразний засіб класичного танцю. Його виховання, розвиток. Баллон та елевація.

Музикальність, як неодмінна вимога оволодіння школою класичного танцю. Зв’язок музики та хореографії. Розвиток музикальності.
Методи і форми хореографічного навчання

Метод як засіб досягнення мети в сукупності прийомів і форм хореографічного навчання.

Метод як засіб передачі інформації на уроці класичного танцю. Його різновиди. Використання методів в продовж оволодінням матеріалом під час навчання. Форми проведення занять.

Самостійна робота як удосконалення і поглиблення набутих знань. Тренінги, майстер-класи, ситуаційні заняття як головні форми системі навчання в самостійної роботі.


Розвиток координації на уроках класичного танцю

Розвиток координації необхідна умова, яка забезпечує якісне засвоєння матеріалу і сприяє легкості та виразності виконання. Розвиток елементарних навичок координації. Поєднання у вправах екзерсису роботи ніг, голови, рук.

Preparation – підготовка до виконання вправ. Поєднання декількох рухів в найпростіші комбінації. Рort de bras як найпростіші вправи для розвитку координації. Застосування рort de bras у вправах екзерсису біля станка. Ускладнення вправ біля станка за рахунок використання поз класичного танцю, різноманітних прийомів виконання технічно складних вправ, широке використання різноманітних обертань.

Положення en faсe та epaulement. Рort de bras як найпростіші вправи для розвитку координації. Використання рухів в позах. Поєднання основних та зв’язуючих рухів в комбінаціях на середині залу.

Злиті вправи для розвитку координації. Кантиленний взаємозв’язок рухів.Temps lie та його ускладнення. Активне використання різноманітних положень рук в позах, переведення їх із одного положення в інше в поєднанні з роботою ніг. Розвиток техніки виконання вправ екзерсису за рахунок зміни музичного розкладу, використання рухів en tournant, поєднання в одній комбінації декількох рухів.
Основні вимоги до виконання стрибків в класичному танці, їх класифікації

Стрибки як основна частина уроку класичного танцю. Виконавські прийоми стрибків. Основні завдання системи виконання стрибків, їх класичфікація. Стрибкові рухи, техніка, опанування знань на уроці класичного танцю.


Проаналізувати методичну літературу з класичного танцю

Постійний зв’язок педагогіки та сценічної практики. Значення методичних робіт із класичного танцю у систематизації хореографічного навчального процесу. Система викладання основ класичного танцю А.Я.Ваганової.

Значення підручника «Основи класичного танцю» А.Я. Ваганової. для подальшого розвитку методики класичного танцю. Книга Н. Базарової і В. Мей «Азбука класичного танцю» методично висвітлює початковий етап навчання перших трьох років хореографічного училища.

Методика виконання кожного руху, починаючи від простого до складного, включає в себе визначення музичного розміру, характеру кожного руху, правила його виконання і суттєвість руху в книзі Н.П. Базарової «Класичний танець»1975р. Розроблена методика викладання класичного танцю в 4-5 класах балетної школи.

У підручнику В.Костровицької і А.Пісарєва «Школа класичного танцю» викладено послідовність побудови еxercice біля станка, на середині залу, адажіо і алегро та послідовність вивчення кожного руху від початкової до завершеної форми.

Підручник М.Тарасова «Класичний танець»- школа чоловічого виконавства. Дві частини: перша – розглядає ціль та завдання школи класичного танцю, плановані роботи педагога з урахуванням успішності учнів; друга – включає комплекс вправ (учбовий матеріал), прийнятий школою класичного танцю, різновид прийомів і способів вивчення цих вправ.

Підручник Л.Ю.Цвєткової «Методика викладання класичного танцю» розрахований на студентську і педагогічну аудиторію. Книга включає практичні рекомендації щодо підготовки та складання як окремих комбінацій, так і уроку класичного танцю, а також критерії оцінки фахових знань і практичних навичок учнів, використовувані в педагогічній практиці з метою підсумкового контролю.
Принципи музичного оформлення уроку класичного танцю

Робота викладача с концертмейстером. Визначення методу музичного оформлення кожної частини уроку (імпровізаційний чи використання музичної літератури). Принципи підбору музичного оформлення уроку. Необхідність відповідності характеру музики та характеру руху.


Екзарсис класичного танцю та його структура

Чотири складові частини уроку класичного танцю. Незмінність основних рухів екзерсису біля станка. Екзерсис на середині, як процес подальшого технічного опрацювання рухів класичного танцю. Аdagio- як подальший розвиток виразності та музичності виконання. Allegro- відпрацювання технічних елементів в повітрі.


2. Спеціалізація «Бальна хореографія»
Питання та завдання побудовані на основі таких фахових дисциплін:

 • Мистецтво балетмейстера;

 • Теорія та методика викладання європейського бального танцю;

 • Теорія та методика викладання латиноамериканського бального танцю.


МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА:

Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Танго» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься ( Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму ( розвинена драматургія з використанням рольових завдань) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Квікстеп» з урахуванням видовищності розважального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься ( Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму ( видовищність, безсюжетність, переміщення по залу) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Ча-ча-ча» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься (Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму (розвинена драматургія з використанням рольових завдань) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Джайв» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму ( видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Ча-ча-ча» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму ( видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Румба» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу та обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься ( Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму ( розвинена драматургія з використанням рольових завдань) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Самба» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Пасодобль» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься (Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму ( розвинена драматургія з використанням рольових завдань) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Повільний фокстрот» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься ( Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму (розвинена драматургія з використанням рольових завдань) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Танго» з урахуванням видовищності розважального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься (Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму (видовищність, безсюжетність, переміщення по залу) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Ча-ча-ча» з урахуванням видовищності розважального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься (Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму (видовищність, безсюжетність, переміщення по залу) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Пасодобль» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Джайв» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Пасодобль» з урахуванням видовищності розважального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься (Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму (видовищність, безсюжетність, переміщення по залу) з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Джайв» з урахуванням тематики універсального заходу з обов’язковим використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Самба» з урахуванням видовищності розважального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься (Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму (видовищність, безсюжетність, переміщення по залу), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Повільний фокстрот» з урахуванням рольових завдань драматичного заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого драматичного заходу він відноситься (Драматичний захід – це балетна вистава, балет – мюзикл, балет – рок-опера, театралізована вистава, театральна дія).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом фрагмент номеру на 1 хв. З урахуванням характеру обраного танцю, принцип побудови номеру драматичного напряму ( розвинена драматургія з використанням рольових завдань), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Танго» з урахуванням тематики універсального драматичного заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Квінстеп» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Повільний фокстрот» з урахуванням видовищності розважального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого розважального заходу він відноситься (Розважальний захід – це шоу-програма).

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменти номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру розважального напряму (видовищність, безсюжетність, переміщення по залу), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Повільний вальс» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Танго» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Танго» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Повільний фокстрот» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Створити та продемонструвати фрагмент номеру на 1 хв. на матеріалі танцю «Віденський вальс» з урахуванням тематики універсального заходу, використанням віртуозної техніки.

Дати назву своєму номеру;

Визначити до якого універсального заходу він відноситься (Універсальний захід – це концертна програма);

На належному рівні продемонструвати разом з асистентом (1 чи більше) фрагменту номеру на 1 хв. з урахуванням характеру обраного танцю, принципами побудови номеру універсального напряму (видовишність, можливе використання сюжетного чи безсюжетного номеру, короткометражність.), з обов’язковим використанням віртуозної техніки.


Композиційна варіативність репертуару ансамблів: за кількісним складом учасників.

Репертуар ансамблів бального танцю, його різноманітність.

Композиційна варіативність репертуару ансамблів: за кількісним складом учасників: сольні – парні, масові – ансамблеві, малі форми бального танцю.
Композиційна варіативність за драматургією.

Композиційна варіативність за драматургією: танці безсюжетні, сюжетні, дивертисментні, сюїтні, спектаклі тощо.


Жанрові різновиди танцювального репертуару ансамблів.

Жанрові різновиди танцювального репертуару ансамблів: драматичні, комедійні, трагедійні, соціально-побутові, романтичні, ліричні твори тощо. Їх характеристика. Жанрова тематика в бальній хореографії, її особливості.
Лексична різноманітність репертуару ансамблів.

Лексична різноманітність репертуару ансамблів: історико-побутові, класичної спадщини, сучасні бальні танці на фольклорній основі, європейські, латиноамериканські, сучасні ритмопластичні. Використання синкретичної лексики з застосуванням елементів віртуозної техніки, акробатичних та гімнастичних прийомів.


Балетмейстер-постановник, його роль у формуванні творчого іміджу колективу, створенні танцювальних програм.

Балетмейстер-постановник, його роль у формуванні творчого іміджу колективу, створенні танцювальних програм. Творча уява, фантазія, вміння мислити хореографічними образами як складові балетмейстерської майстерності.


Педагог-репетитор, його роль у підвищенні виконавської майстерності артистів.

Педагог-репетитор, його роль у підвищенні виконавської майстерності артистів: технічному вдосконаленні лексики танців, відпрацюванні віртуозних прийомів, роботі над створенням художнього образу.


Артист-виконавець, його роль у втіленні хореографічних задумів балетмейстера.

Артист-виконавець, його роль у втіленні хореографічних задумів балетмейстера. Вдосконалення виконавської майстерності.Складові частини драматургії хореографічного твору.

Складові частини драматургії хореографічного твору, експозиція, зв’язка, розвиток дії, кульмінація, розвязка, їх характеристика.Специфіка використання музики в хореографічному творі, що вирішений засобами бального танцю.

Різноплановість і багатогранність музики, що використовувається в хореографічних композиціях на матеріалі бального танцю. Класична, оперна, сучасна естрадна, народна, традиційна бальна музика, музика оперети та мюзиклів у створенні хореографічних композицій у бальному танці.


Відмінність композиційної побудови сценічних форм бального танцю від конкурсних та побутових.

Відмінність композиційної побудови сценічних форм бального танцю від конкурсних та побутових. Завершеність музично-хореографічної форми у сценічних композиціях бального танцю. Особливості використання малюнка, поліфонії, симетричних та асиметричних побудов, виразних засобів у сценічних композиціях бального танцю.Особливості створення художнього образу засобами бальної хореографії.

Художній образ у хореографії як синтетичне явище. Його складові: соціальна, національна, професійна належність героя, його характер, світосприйняття і т. ін.


Добір виконавців з урахуванням характеристики дійових осіб.

Добір виконавців з урахуванням характеристики дійових осіб.

Ознайомлення виконавців з творчим задумом етюду, подіями, що відбуваються. Характеристика дійових осіб. Розподіл ролей серед виконавців.
Вироблення чіткості і злагодженості у виконанні малюнків, композиційних перебудов, поліфонічних прийомів у масових формах бальної хореографії.

Робота студента як педагога-репетитора над удосконаленням техніки виконання, відпрацювання складних віртуозних прийомів, трюків, акторської майстерності виконавців. Вироблення чіткості і злагодженості у виконанні малюнків, композиційних перебудов, поліфонічних прийомів у масових формах бальної хореографії з метою посилення емоційного впливу на глядача та видовищності танцю.


Специфіка побудови сценічних номерів в бальній хореографії.

Сценічні номери бальної хореографії створюються:

70% бальна хореогреографія;

30% інші види хореографії

використання елементів віртуозних рухів та дуетно-сценнічного танцю;

швидка зміна малюнків;

використання костюмів тощо…
Спільні та відмінні риси побудови сюжетних та безсюжетних номерів в сценічній бальній хореографії.

Використання хореографічного тексту та пластичних засобів виразності згідно поставленого завдання у відповідності до розкриття сюжетної лінії або створення видовищності хореографічного твору.ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ:
Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Повільний вальс» за програмою «Associate».

Використовуючи фігури програми «Associate», танцю «Повільний вальс», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Повільний вальс» за програмою «Member».

Використовуючи фігури програми «Member», танцю «Повільний вальс», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Повільний вальс» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow», танцю «Повільний вальс», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.

Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Танго» за програмою «Member».

Використовуючи фігури програми «Member», танцю «Танго», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Танго» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow», танцю «Танго», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Віденський вальс» з використанням нових фігур введених в конкурсне виконання.

Використовуючи нові фігури введених в конкурсне виконання танцю «Віденський вальс», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Фокстрот» за програмою «Associate».

Використовуючи фігури програми «Associate», танцю «Фокстрот», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Фокстрот» за програмою «Member».

Використовуючи фігури програми «Member», танцю «Фокстрот», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Фокстрот» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow», танцю «Фокстрот», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Квікстеп» за програмою «Associate».

Використовуючи фігури програми «Associate», танцю «Квікстеп», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Квікстеп» за програмою «Member».

Використовуючи фігури програми «Member», танцю «Квікстеп», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіації танцю «Квікстеп» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow», танцю «Квікстеп», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ:
Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Самба» за програмою «Student-Teacher».

Використовуючи фігури програми «Student-Teacher» танцю «Самба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Самба» за програмою «Licentiate».

Використовуючи фігури програми «Licentiate» танцю «Самба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Самба» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow» танцю «Самба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «ча-ча-ча» за програмою «Associate».

Використовуючи фігури програми «Associate» танцю «Ча-ча-ча», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Ча-ча-ча» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow» танцю «Ча-ча-ча», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Румба» за програмою «Student-Teacher».

Використовуючи фігури програми «Student-Teacher» танцю «Румба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Румба» за програмою «Licentiate».

Використовуючи фігури програми «Licentiate» танцю «Румба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Румба» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow» танцю «Румба», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Пасодобль» за програмою «Associate».

Використовуючи фігури програми «Associate» танцю «Пасодобль», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Пасодобль» за програмою «Licentiate».

Використовуючи фігури програми «Licentiate» танцю «Пасодобль», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Пасодобль» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow» танцю «Пасодобль», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Джайв» за програмою «Licentiate».

Використовуючи фігури програми «Licentiate» танцю «Джайв», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


Створити, продемонструвати та надати характеристику варіацію танцю «Джайв» за програмою «Fellow».

Використовуючи фігури програми «Fellow» танцю «Джайв», створити варіацію на 8-16 тактів.

Продемонструвати чітке і правильне виконання створеної варіації (партію партнерки, партію партнера).

Надати характеристику фігурам використаним в варіації: • ритмічна розкладка фігури;

 • напрямки руху;

 • попередні та наступні фігури;

 • варіанти виконання.


3. Спеціалізація «Класична хореографія»
Питання та завдання побудовані на основі таких фахових дисциплін:


МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА
Кордебалет та його функцiї.

Кордебалет — група танцiвникiв, якi виконують груповi танцi, масовi танцi та сцени. Використовується як самостiйно, в масових танцях, так i в поєднаннi з ансамблем та з солiстами. Кордебалет може вiдображати реалiстичну спiльноту людей — натовп ,,Дон Кiхот”, або виконувати лiричний характер. Iнодi кордебалет застосовується в якостi емоцiйного ,,акомпанементу” танцю солiстiв. З’єднуючим ланцюгом мiж танцем солiстiв та кордебалетом може виступати танець корифеїв, передаючи рух вiд солiста до кордебалету, i навпаки. В складних масових сценах за участю солiстiв, ансамблю та кордебалету найбiльш наглядно реалiзується закономiрнiсть симфонiчного танцю, аналогічного полiфонiчнiй структурі та тематичнiй розробцi в музицi.


Роль музики у створенні хореографічної композиції.

Музичний матеріал як основа роботи балетмейстера над хореографічним

твором. Взаємозв’язок хореографічного та музичного мистецтв. Значення

музичного матеріалу в роботі над хореографічним номером, вираження музики в танці.

Принципи добору музичного твору для здійснення хореографічної

постановки. Балетмейстерський аналіз музичного твору.

Робота балетмейстера з музичним матеріалом, бережливе ставлення до

музичного твору; розкриття балетмейстером композиторського задуму;

побудова сюжету на його основі. Створення на основі музичного матеріалу

хореографічного твору.

Робота балетмейстера над створення нового хореографічного твору на основі музичного матеріалу, що був написаний композитором згідно з задумом балетмейстера.
Хореографічна мініатюра як одна з форм сучасної хореографії

Образно-композиційне мислення балетмейстера сучасної хореографії.

Основні принципи створення хореографічної мініатюри. Стилі і напрями

сучасних музичних творів та їх втілення в сучасній хореографії. Єдність

інтонаційної природи музики і хореографії.

Танець і пантоміма як основні засоби хореографічної виразності.

Використання в хореографічній мініатюрі умовних рухів та поз,

пантоміми, для розкриття характеру та поведінки дійових осіб.

Основні композиційні форми та жанри хореографічної мініатюри (соло,

дует, тріо, квартет).

Робота балетмейстера як постановника хореографічної мініатюри з дотриманням естетично-образних засобів та професійної майстерності виконавця.
Дивертисмент як музично - хореографічна форма.

Дивертисмент як театральне видовище, яке складається з номерiв рiзних жанрiв (драматичних, вокальних, танцювальних). Витоки дивертисменту: народнi видовища iталiйського Вiдродження 14-15 ст.; англiйськi маски 16 столiття. Балети-дивертисменти в Росiї в перiод Вiтчизняної вiйни 1812 року.

Дивертисмент як структурна форма балетної вистави, сюїта танцювальних номерiв (концертне соло та ансамбль; сюжетнi мiнiатюри).Становлення структурної форми дивертисменту в балетних виставах М.Петiпа 19 столiття. Кульмiнацiя дивертисменту: ансамбль класичного танцю в поєднаннi з номерами характерних танцiв.

Зразки академiчної форми дивертисменту в балетах класичної спадщини та сучасних балетних виставах.


Програма, сценарно-композиційний план, лібрето хореографічного твору.

Програма як перший етап втілення задуму хореографічного твору. Вимоги до створення програми, її призначення для втілення засобами музично-хореографічної дії.

Сценарно-композиційний план як детальна спеціальна розробка майбутнього твору, розгорнутий хореографічний сценарій балету. Структура сценарно-композиційного плану. Завдання для всієї творчої групи.

Лібрето як короткий виклад сюжету балетної вистави, основа супровідної програми програми вистави. Призначення і зміст супровідної програми балетної вистави.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал