Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
Володимир
ВИННИЧЕНКО.
«Федько-халамидник» Цікава історія
Учень / учениця: розповідає цікаві епізоди з життя письменника;
знає зміст
з життя письменника.
Художня розповідь про ди-вовижного хлопчика оповідання; виразно і вдумливо читає найбільш вражаючі епізоди; вміє
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: головний герой, другорядні герої.
проаналізувати епічний твір, назвати риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків, уміє
прокоментувати їх; висловлює своє ставлення до літературних героїв; аналізує роль художніх засобів у творі, знаходить портрет, пейзаж, діалоги;
уміє
сформулювати головну думку оповідання
і
висловити
своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення
найважливіших цінностей моралі та
етики, що роблять людину духовно
багатою і щедрою на добро, порядність,
чесність.
1
Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ.
«Теплота родинного інтиму…»,
«Забула внучка в баби черевички…»
Настрої і почуття, висвітлені в поезіях
(любов, доброта, висока духовність).
ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.
Учень / учениця: виразно й усвідомлено
читає
вірші;
розвиває
вміння
прокоментувати почуття, про які йдеться в цих творах; уміє співвіднести їх із пережитими особисто. Осмислення ролі
батьківського дому в житті людини,
відповідальності за власну родину.
2
Ірина ЖИЛЕНКО. «Жар-Птиця»,
«Підкова», «Гном у буфеті» Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати су-часний світ.
Учень / учениця: розуміє, що світ дитинства — вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій; виразно й усвідомлено
читає
поезії;
уміє
прокоментувати їхній зміст, знайти і
пояснити художні засоби;
уміє
висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі. Усвідомлення
ролі почуття дружби в житті людини,
вміння бачити красу навколо, цінувати
доброту.
1
Ігор
Калинець.
«Стежечка»,
«Блискавка»,
«Веселка»,
«Криничка», «Дим» (зб. «Дивосвіт»)
– на вибір
Один із талановитих українських поетів, який пише і для дітей. Цікавий епізод
із його життя.
Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини
− мами.
Відчуття, навіяні великодньою поезією
«Писанки».
Учень/учениця: розуміє метафоричність поезій;
уміє прокоментувати роль метафори й порівняння в «Писанці», реальне та уявне в ній; схарактеризувати образ мами;
виразно і вдумливо читати вірші;
прокоментувати образне бачення світу, явищ природи у них; пояснювати поєднання у творі уявного, фантастичного і реального; висловлювати власне бачення образів стежечки, блискавки, веселки тощо.


Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування естетичного сприйняття
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

світу природи, розвиток творчої уяви,
фантазії.
3
Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про
яян», «Говорюща риба» Сучасна українська письменниця і художниця.
Її казки-притчі. Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.
Учень / учениця: виразно і вдумливо читає казки; виокремлює фантастичні елементи в них; уміє визначити головну думку кожного з творів, відшукавши в них ключові фрази;
формулює власні
висновки про твори та про їх основні ідеї.
Усвідомлення
морально-етичних
цінностей, що допомагають бачити й
розуміти красу і приваби світу, гармонійно
і щасливо жити в ньому.
5
ПРИГОДИ І РОМАНТИКА
Всеволод НЕСТАЙКО. «Тореадори з
Васюківки» В. Нестайко — відомий у світі український дитячий письменник.
Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.
ТЛ.: Повість
Учень / учениця: знає основне про письменника;
розуміє поняття романтичного і пригодницького; уміє
визначити жанр твору; самостійно
ознайомлюється зі змістом фрагментів
(розділи 1–4); уміє аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях; характеризує улюбленого героя, аргументує свій вибір,
розкриває риси його вдачі; виокремлює, виразно читає й коментує найцікавіші епізоди тексту; уміє висловлюватися про зв’язок прочитаного з власними життєвими спостереженнями. Формування активної
життєвої
позиції,
позитивних
рис
характеру.
Вміння
толерантно
й
аргументовано доводити свою думку,
відстоювати власну позицію.
4
Ярослав СТЕЛЬМАХ. «Митькозавр
з Юрківки, або Химера лісового
озера» Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків — головних героїв.
Учень / учениця: уміє переказувати зміст уривка повісті, визначити кульмінаційний епізод у ній; характеризує образи Сергія і
Митька, їхню поведінку в складній ситуації; висловлює власні роздуми про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини; знаходить у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події.
Усвідомлення значення романтичності,
життєлюбства в житті людини.
3
Леся
ВОРОНИНА.
«Таємне
Товариство боягузів, або засіб від
переляку № 9» Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка
Учень / учениця: знає основне про письменницю; переказує зміст твору,
висловлюється про своє сприйняття його;
характеризує образ головного героя
багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична, багатоепізодна повість
Клима, розмірковує, як виховувати в собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів про виховання гідності та мужності.
Стосунки між різними поколіннями в родині.
ТЛ: сюжет.
Формування
позитивного
світогляду,
розвиток вільного висловлення думки,
вміння
дискутувати,
прищеплювати
інтерес до пізнання нового, виховувати
прагнення
до
самовдосконалення,
самореалізації в ім’я добра.
3
ГУМОРИСТИЧНІ
ТВОРИ
Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів
(анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців. Леонід ГЛІБОВ.
«Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і
Віл» Визначний український байкар, поет.
Викривальна
і повчальна спрямованість байок письменника.
Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.
Учень / учениця: розуміє роль гумору в житті українців;
знає жанри гумористичних творів, називає їх; уміє
розповісти про особливість побудови байки; виразно і вдумливо читає твори Л.
Глібова, коментує їхній прихований зміст;
уміє виокремити головну думку кожної байки, пояснити алегоричні образи; уміє
зіставляти описане в байках
із сьогоднішнім реальним життям. Вивчає
напам’ять: байку «Щука». Усвідомлення
важливості
самокритичного погляду для успішної
життєдіяльності людини. Формування
життєстверджувальних, оптимістичних
настроїв, уміння тактовно реагувати на
іронію, гумор.
2
Степан
РУДАНСЬКИЙ.
«Добре
торгувалось», «Запорожці у короля»
Коротко про письменника. Співомовки
С. Руданського — унікальне явище у світовому письменстві. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: гумореска, співомовка
Учень / учениця: розуміє вияв народної мудрості у гуморесках, викривальний пафос співомовок; виразно й усвідомлено
читає твори; ви значає іронічне ставлення до негативних рис характеру; уміє
виокремити головну думку кожного твору; засвоює особливості виразного читання цих творів; характеризує героїв і
порівнює їх; пояснює зв’язок історичних фактів із їх гумористичним відображенням у співомовках;
поглиблює вміння проводити паралелі з сучасним життям;
обґрунтовує власні спостереження над смішними ситуаціями в житті.
Усвідомлення, що почуття гумору- ознака
духовного здоров’я людини.
2
Павло ГЛАЗОВИЙ. «Еволюція»,
«Найважча роль», «Заморські
гості», «Похвала»
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і
Учень / учениця: виразно і вдумливо читає твори; уміє виокремлювати основні ідеї,
аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.
сатиричних творів.
Вивчає напам’ять: 1 гумореску (на вибір).
Розвиток уміння іронічно, критично, з
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

почуттям гумору сприймати дійсність й
самого себе.
4
(упро-
довж
року)
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення
із творами письменників-земляків.
Учень / учениця: запам’ятовує імена і твори письменників-земляків; вдумливо
читає їхні твори, розглядає зміст та основні ідеї; висловлює власну думку про доробок письменників-земляків. Виховання
шанобливого ставлення до митців рідного
краю.
2
УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення
Учень / учениця: уміє називати імена митців, твори яких вивчали упродовж року;
уміє розповідати про ті, які найбільше сподобалися, пояснити, чому Формування
власної думки, власної позиції
7 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення та узагальнення — 2 год Література рідного краю — 4 год Позакласне читання — 4 год
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Резервний час — 6 год
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.
Учень / учениця: розуміє функції літератури як мистецтва слова та називає
їх;
висловлює
міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення
потреби
зацікавлення
мистецтвом, його впливу на людину.
4
ІЗ
ПІСЕННИХ
СКАРБІВ
Суспільно-побутові пісні
«Ой на горі та женці жнуть»,
«Стоїть явір над водою», «Гомін,
гомін по діброві», «Ой у степу
криниченька»
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно- художнє багатство.
Жанрово- тематичне розмаїття пісень
(суспільно-побутові:
козацькі,
чумацькі,
кріпацькі,
солдатські,бурлацькі, аробітчанські
тощо). Трагічний і героїчний
Учень
/
учениця:
розуміє пафос козацьких і чумацьких пісень; добирає
висловлювання відомих людей про українські пісні, коментує їх; уміє вдумливо
читати тексти пісень, коломийок; уміє проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи худож ні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.
Вивчає напам’ять: 1 пісню (на вибір).
Осмислення значення пісенної спадщини
українців,
відродження
і
вивчення
оригінальної творчості в наш час.
пафоси козацьких і чумацьких пісень.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Коломийки «Дозвілля молоді»,
«Жартівливі
коломийки»

«перли розсипаного намиста».
Особливість жанру
і його життєвість.
Побудова, ритм коломийок.
Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: суспільно-побутові пісні, коломийки.

6
ПРО МИНУЛІ ЧАСИ
Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»
Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.
Патріотична
ідея
(головна думка) у творі.
ТЛ: історична повість.
Учень / учениця: уміє розповідати коротко про І. Франка; знає й розуміє зміст та історичну основу повісті;
переказує і коментує зміст; уміє
визначити тему повісті;
володіє
навичками аналізу епічного твору;
характеризує образи Захара Беркута,
Максима, Мирослави, Тугара Вовка; уміє
підтверджувати власну думку цитатами з тексту; визначає улюбленого героя;
аналізує роль художніх засобів, особливості мови;
пояснює роль діалектизмів;
обговорює проблему вибору людини у вирішальній ситуації.
Виховання
патріотичного
почуття,
поваги до батьків, вірності в дружбі й
коханні як загальнолюдських морально-
етичних цінностей.
3
Тарас ШЕВЧЕНКО. «Мені
тринадцятий минало…», Тополя»,
«Як умру, то поховайте…»
Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»).
Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»).
«Як умру, то поховайте…» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання.
Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
Учень / учениця: знає про творче життя поета; розуміє значення його творчості для українського народу; виразно й осмислено читає твори; аналізує роздум поета про сирітське дитинство; пояснює роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало»; уміє
аналізувати ознаки балади («Тополя»),
з’ясовувати фольклорну основу твору, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози; уміє розкрити
ідею твору «Заповіт»; визначає віршові розміри.
Вивчає напам’ять: «Як умру, то поховайте...». Усвідомлення того, що
здатність мріяти — невід’ємна риса
характеру
розвиненої
людини.

ТЛ: балада, метаморфози, ідея.
Усвідомлення великого значення для
формування особистості почуття
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

вірності (ідеї, батьківщині, любові,
принципам).
4
Андрій
Чайковський.
«За
сестрою» Коротко про митця.
Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко- романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів
(зокрема прийому гіперболізації).
Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.
Учень / учениця уміє: проаналізувати повість; визначити її жанрові ознаки;
характеризувати
образи козаків- запорожців;
складати
план до характеристики
Павлуся;
з’ясувати фольклорні мотиви, засоби;
висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.
Виховання лицарських чеснот, почуття
патріотизму, відданості, віри в перемогу
добра, краси, справедливості.
6
Михайло
СТЕЛЬМАХ.
«Гуси-
лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика.
ТЛ: автобіографічний твір.
Учень / учениця: знає про звичаї та традиції українського народу;
уміє
переказувати зміст фрагментів повісті;
уміє
розкрити образ
Михайлика,
розповісти про його сприйняття життя,
схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки
Люби);
уміє
визначити головну думку твору,
з’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору; розкриває власне
розуміння образу гусей-лебедів.
Виховання любові до батьків, пошани до
старших, любові до природи і світу.
Розвиток фантазії, уяви в житті
творчої особистості.
4
Григір ТЮТЮННИК. «Климко»
Цікавий епізод
із дитинства письменника.
Тема воєнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору. Ідея самопожертви.
Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.
Художні особливості твору (мова
персона жів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь.
Учень / учениця: знає про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна); уміє переказувати зміст повісті,
проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору; розвиває навички аналізу епічного твору; характеризує образ Климка;
пояснює художні особливості твору;
виокремлює й переказує найбільш вражаючий епізод із повісті (аргументує свій вибір); висловлює власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті. Виховання важливих
гуманних якостей людини — чуйності,

доброти, турботи про ближнього,
здатності співпереживати.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
2
«ТИ
ЗНАЄШ,
ЩО
ТИ

ЛЮДИНА…»
Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб»
Короткі відомості про автора, його гумористичні твори.
Морально- етичні проблеми оповідання.
Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб
— узагальнений образ щастя.
Повчальний характер оповідання.
Учень / учениця: уміє переказувати сюжет оповідання, коментувати його;
висвітлює особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки; уміє розкрити символічне
(приховане) значення образу скарбу;
висловлює власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.
Осмислення цінності життя людини,
його наповненості й сенсу.
1
Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка
для дітей, для малих і великих)»
Твір, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загально-людських цінностей.
Трагічна
і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.
Учень / учениця: виразно і вдумливо
читає твір, уміє переказувати його зміст,
визначити ідею; уміє знаходити та
коментувати реальне й уявне у творі;
розкриває трагічну і комічну ситуації,
їхню роль у втiленні ідеї, притчевої моралі;
уміє
придумати власне закінчення.
Усвідомлення
значення
загальнолюдських цінностей.
4
Ліна КОСТЕНКО. «Дощ полив…»,
«Кольорові миші», «Чайка на
крижині», «Крила» Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах».
Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни. Ідея глибокого духовного наповнення людини — її «крилатості», що проявляється
індивідуально.
Духовне багатство — найбільший скарб у житті.
Учень / учениця: виразно, вдумливо
читає і коментує поезії, визначає їхні основні мотиви; пояснює умовність ситуації, зображеної в поезії «Кольорові миші», алегорію образу кольорових мишей;
характеризує образ
Анни, причину її відокремленості від загалу;
вміє висловлювати власні роздуми, що виникли під час прочитання поезій;
розуміє різницю між матеріальним і духовним; уміє визначати головну думку, розшифровувати й коментувати
метафоричний підтекст образів,
висловлювати власні міркування про духовність людини та її значення в сучасному житті;
дискутує про необхідність бути духовно розвиненим і багатим. Вивчає напам’ять: 1 вірш (на
вибір). Формування неординарної особис
тості, розвиток творчої уяви, фантазії.
Прищеплення прагнення зберегти в собі ці
якості. Усвідомлення високих моральних
якостей, духовного багатства людини.
3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал