Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
характеризує
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів проблеми в казці: добро і зло, від повідаль ність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.
Елементи незвичайного в повісті.
Символіка країни Недоладії та її мешканців.
героя, який найбільше сподобався;
аналізує роль художніх засобів, особливості мови; пояснює роль діалогів у творі; може написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або
інсценізацію за твором, давши їй свою назву;
обговорює проблему відповідальності людини за свої вчинки.
Формування дбайливого ставлення до
свого життя, до інших людей. Виховання
щирості, відкритості, наполегливості в
досягненні
поставленої
мети,
відповідальності за свої вчинки.
4
Із народної мудрості Загадки. Загадка як вид усної народної творчості.
Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про
природу та її явища, про рослин,
тварин). Прислів’я та приказки
Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: загадка, прислів’я, приказка.
Учень / учениця: уміє називати види загадок, відгадувати їх, пояснювати логіку їх відгадування; розглядає і
пояснює особливості будови загадки, роль у ній метафори; уміє самостійно складати загадки; називає види прислів’їв і при- казок, розуміє їхню дотепність і мудрість;
уміє відрізняти прислів’я від приказки та
пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасною життя. Вивчає напам’ять:
кілька загадок, прислів’їв і приказок (на
вибір).
Формування
шанобливого
ставлення до кмітливості та мудрості
нашого народу. Осмислення ролі в
сучасному світі цих якостей, розвиток
афористичності й точності думки, уваги
до вибору лек сики власних суджень.
Розвиток
допитливості,
спостережливості,
уважності,
кмітливості як важливих елементів
розумової діяльності людини. Розвиток
логічного мислення.
1
Леонід
ГЛІБОВ.
«Химерний,
маленький…», «Що за птиця?», «Хто
вона?», «Хто розмовляє?», «Хто
сестра і брат?» Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш (повторення).
Учень / учениця: виразно, осмислено
читає загадки, пояснює способи їх відгадування; розглядає і коментує особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів. Усвідомлення життєствердної сили
радісного,
піднесеного
настрою,
викликаного дотепним, доброзичливим

жартом.Розвиток
кмітливості,
розумових здібностей людини, пам’яті,
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

творчої уяви.
3
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО
НАРОДУ Літописні оповіді: «Три
брати — Кий, Щек, Хорив і сестра
їхня Либідь»,
«Святослав уладає мир з греками…»,
«Володимир вибирає віру», «Розгром
Ярославом
печенігів.
Початок
великого
будівництва
в
Києві.
Похвала книгам» (подавати на основі
«Повісті минулих літ» у переказі В.
Близнеця). «Повість временних літ» — найдавніший літопис нашого народу.
Значення літописання для нащадків.
Казкові та історичні мотиви літо писних сюжетів. Любов руських
(україн ських) князів до своєї землі,
їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.
Учень / учениця: знає про історичну і літературну пам’ятку «Повість временних літ»;
розуміє значення давнього літописання для нащадків; розповідає про легендарного Нестора Літописця; усвідом лено переказує оповіді; аналізує риси характерів руських (українських) князів.
Усвідомлення душевної краси й сили наших
предків, любові руських (українських)
князів до своєї землі як достойного
прикладу для нащадків.
4
Олександр
ОЛЕСЬ.
«Заспів»,
«Україна в старовину», «Похід на
Царгород»,
«Ярослав Мудрий» (із кн.
«Княжа
Україна»),
«Микита
Кожум’яка» Поезії з книги «Княжа
Україна», їх зв’язок із літописами. Пое- тична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Драматичний твір на тему народної казки.
ТЛ: драматичний твір і його побудова.
Учень / учениця: уміє виразно й усвідомлено читати поезії, визначає засоби поетичної мови; розповідає про давньоруських князів; висловлює власні
міркування про зміст заповіту Ярослава
Мудрого і його актуальність сьогодні; виразно в особах читає драму-казку
«Микита
Кожум’яка»,
уміє
виокремлювати в ній найнапруженіші епізоди; розглядає своєрідність побудови драматичного твору; розуміє зв’язок
історичного минулого з сучасністю.
Зацікавлення
історичним
минулим
українського народу, шанобливе ставлення
до заповітів наших предків та осмислене
їх виконання.
3
Зірка
Мензатюк.
«Таємниця
козацької шаблі»
Пригодницька повість сучасної письменниці. Фантастичне і реальне в ній. Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини.
Твір про справжні життєві цінності.
Стосунки між дорослими й дітьми.
Учень \ учениця уміє: переказувати найяскравіші фрагменти твору,
характеризувати образи головних героїв.
Дискутувати про значення історичного минулого для сучасної людини.
Формування національної свідомості,
патріотичних почуттів, громадянської
позиції, усвідомлення їх актуальності в

ТЛ: епічний твір
нашому житті.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
3
РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
Тарас ШЕВЧЕНКО. «За сонцем
хмаронька
пливе…»,
«Садок
вишневий
коло
хати…»
Степан
ВАСИЛЬЧЕНКО.
«В
бур’янах»
Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі
повісті Степана Васильченка). Картини довколишнього світу, природи в поезіях
Тараса Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.
ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
Учень / учениця: пригадує відомості про
Україну часів Т. Шевченка; уміє
розповісти про дитинство поета і його родину; відтворює настрої пейзажних поезій, описує власні відчуття, викликані художнім словом; виразно читає поезії;
знаходить у них порівняння, персоніфікацію. Вивчає напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». Виховання
естетичного смаку, усві домлення
естетичної
насолоди
від
твору
мистецтва,
спонукання
до
оптимістичного,
життєствердного
погляду на світ. Розвиток уміння
висловити власні відчуття, емоції.
2
Павло ТИЧИНА. «Не бував ти у
наших краях!», «Гаї шумлять…»,
«Блакить
мою
душу
обвіяла…»
Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів
П. Тичини.
ТЛ: метафора.
Учень / учениця: виразно і вдумливо
читає поезії; розвиває вміння відчувати поезію, висловлювати думки про розуміння її; розглядає кольорову
«палітру» віршів, відтворює в уяві подібні картини природи, спостережені в житті; уміє висловлювати міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутувати про це. Вивчає
напам’ять: 1 вірш (на вибір). Розвиток
естетичного смаку, від-чуття краси
образного слова. Розвиток абстрактного
мислення, спостережливості, уміння
доводити власну думку.
1
Євген ГУЦАЛО. «Лось
»
Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра.
Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.
ТЛ: оповідання.
Учень / учениця: розвиває вміння
переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості,
виокремлювати в ньому і пояснювати
найбільш вражаючий фрагмент;
характеризує образи, дає власну оцінку зображуваному; уміє міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя і ви-
словити своє ставлення. Усвідомлення
турботи про світ природи і рідних людей
як неод мінна ознака гуманної, гідної
поведінки.
2
Максим
РИЛЬСЬКИЙ.
«Дощ» Учень / учениця: виразно і вдумливо

(«Благодатний, довгожданий…»),
«Осінь-маляр із палітрою пишною…»
читає поезії; вміє виокремлювати в них образ ліричного героя, відтворювати
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.
Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Усвідомлення образного бачення світу
як важливого чинника розвитку
творчих здібностей.
2
Григір ТЮТЮННИК. «Дивак». Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.
Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні.
Точність і лаконізм описів природи.
Допитливий, чуйний, добрий хлопчик
Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти.
Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
Учень / учениця: уміє переказувати цікавий епізод
із дитинства письменника; розглядає точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні;
розповідає про особливості характеру Олеся, його обдарованість;
складає план до характеристики цього образу;
висловлює власні міркування про характер хлопчика, оцінює його незвичну поведінку; пояснює назву оповідання; вчиться порівнювати літературного героя із собою, вміє
написати твір про нього, придумати власне закінчення оповідання.
Усвідомлення особливого призначення
на землі кожного. Формування і
збереження
індивідуальних
особливостей людини як важливих
чинників її майбутньої максимальної
самореалізації.
4
Микола
ВІНГРАНОВСЬКИЙ.
«Сіроманець» Захоплююча й драматична
історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість
Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.
Учень / учениця: уміє переказати найцікавіші епізоди повісті,
схарактеризувати головного героя за планом; може придумати власне закінчення твору.
Усвідомлення значення людяності,
доброти в житті, прагення гармонії з
природою.
4
(упро-
довж
року)
ЛІТЕРАТУРА
РІДНОГО
КРАЮ
Ознайомлення з доступними для сприйняття й цікавими творами письменників-земляків.
Учень
/
учениця:
знає про письменників-земляків, їхні твори;
розуміє зміст цих творів; виразно
читає і висловлює власну думку про них.
Виховання
шанобливого
ставлення до митців свого краю як до
особливо обдарованих людей, співців
рідної землі.

2
УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення
Учень
/
учениця:
згадує про письменників і твори, що вивчалися упродовж року; закріплює вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори. Усвідомлення
того, що власна думка і власна позиція

важливі
риси
характеру
особистості
6 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 51 год Повторення та узагальнення — 2 год Література рідного краю — 4 год Позакласне читання — 4 год
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення)
Виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП Книжка в житті людини.
Письменник — особливо обдаро-вана людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.
Учень / учениця: знає про рукописні книги часів Київської Русі, про автора «Повісті временних літ»
Нестора
Лiтописця;
розуміє роль книжки в житті людини, складність і особливість процесу творчості, місце в ньому уяви й фантазії митця, роль читача в «житті» художнього тексту;
розуміє ставлення до дійсності звичайної людини і письменника, ставлення до літературного твору читача і письменника;
знає, де можна «зустрітися» з літературою
(літературні
журнали,
радіопередачі,
телебачення, театр, книгарні, бібліотеки,
Інтернет);
уміє
аргументувати
індивідуальні читацькі
інтереси.
Усвідомлення
потреби
шанобливого
ставлення людей до книжки, до освіти.
6
ЗАГАДКОВО
ПРЕКРАСНА
І
СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Пісні літнього
циклу: «У ржі на межі», «Ой бiжить,
біжить мала дівчина», «Проведу я
русалочки до бору» (русальні);
«Заплету віночок», «Ой вінку мій,
вінку»,
«Купайло,
Купайло!»
(купальські);
«Маяло
житечко,
маяло», «Там у полі криниченька»
(жниварські) — на вибір. Пісні
зимового циклу: «Ой хто, хто
Миколая любить», «Засівна», «Нова
Учень / учениця: знає про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди;
уміє розповідати про головні календарні обряди українців; розрізняє і називає різновиди календарно-обрядових пісень;
уміє виразно і вдумливо читати їх,
коментувати зміст, виокремлювати й
пояснювати художні засоби. Учень /
учениця: з’ясовує роль колискової пісні в житті людини; уміє описати образ матері над ко-лискою дитини (за літературою та живописом);
розвиває
вміння
висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому. Вивчає напам’ять: 2 пісні
(на
вибір).
Формування
прагнення
відроджу-вати й вивчати оригінальну

радість стала», «Добрий вечір тобі,
пане господарю!», «Щедрик,
творчість народу. Виховання поваги до
прадавніх вірувань наших предків, гордості
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
щедрик, щедрівочка» (на вибір).
Веснянки: «Ой весна, весна — днем
красна», «Ой кувала зозуленька»,
«А в кривого танця» (на вибір).
Народні колискові пісні «Ой ти, коте,
коточок», «Ой ну, люлі, дитя,
спать». Провідні мотиви, лексичні особливості колискових. Календарно- обрядові пісні рідного краю.
ТЛ: народна пісня, колискова, повтори (рефрен), анафора.
за свій талановитий народ. Виховання
почуття любові до рідних.
3
Пісні літературного походження.
«Ще не вмерла України...» П.
ЧУБИНСЬКОГО
і
М.
ВЕРБИЦЬКОГО — національний гімн нашої держави. Легенда про дівчину-Україну, яку
Господь обдарував піснею, та її зв’язок із
«Молитвою» О. КОНИСЬКОГО й
М. ЛИСЕНКА, духовним гімном
України. «Ой, у лузі червона калина
похилилася» С. ЧАРНЕЦЬКОГО і
Г. ТРУХА — пісня, що стала народною
Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного поход- ження.
ТЛ: гімн.
Учень / учениця: розуміє і вміє пояснити специфіку пісні лiтературного походження;
переказує
історію створення на- ціонального гімну; висловлює судження про значення національного гімну в житті народу; розповідає про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з
«Молитвою» О. Кониського; виразно і вдумливо читає пісні; визначає й
коментує провідні мотиви, пояснює роль символів у них. Вивчає напам’ять: гімн
«Ще не вмерла України...» й 1 пісню (на
вибір). Осмислення почуття патріотизму,
віри в щасливе майбутнє свого народу.
2
Микола ВОРОНИЙ. «Євшан-зілля»
Коротко про письменника.
Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.
ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.
Учень / учениця: знає коротко про письменника; виразно і вдумливо читає поему; вміє розповідати про її історичну основу, зв’язок з народною легендою (за літописом), визначати головну думку;
розповідає про життя ханського сина в полоні руського князя й пояснює, чому він забув рідний край; характеризує образ юнака-половця;
співвідносить давноминулі події, описані в поемі, із сучасністю; висловлює власне розуміння почуття патріотизму. Значення історичної
пам’яті
для
кожної
людини
як
усвідомлення приналежності до свого
народу, національної свідомості, вірності
Батьківщині.
2
Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думка» («Тече Учень / учениця: знає і розповідає основні

вода в синє море…»), «Іван Підкова»
(без вступу) Відомості про відомості про життя Т. Шевченка в Санкт-
Петербурзі; знає зміст творів, виразно й
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів перебування поета в
Санкт-
Петербурзі. Патріотичні мотиви творів
Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них
історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро- епічних творів.
осмислено читає їх; уміє визначати провідний мотив вірша
«Думка»,
пояснювати роль художніх засобів;
розкриває історичну основу поеми «Іван
Підкова», риси й поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими;
пояснює особливості художніх засобів у зображенні штормового моря, бою.
Вивчає
напам’ять: вірш
«Думка».Усвідомлення того, що героїзм і
мужність — ознаки лицарських чеснот
українських козаків, за-повідані як духовний
спадок на-щадкам. Осмислення духовного
зв’язку з історичним минулим рід-ного
народу.
4
В. Рутківський. «Джури козака
Швайки»
(«На козацьких островах»)
Творчість відомого українського письменника.
Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.
Учень / учениця:
уміє визначити історичну основу твору;
знаходити і коментувати описи природи, портрети персонажів; висловлювати власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька;
аналізувати роль художніх засобів.
Усвідомлення
лицарства,
сміливості,
фізичної, духовної сили наших предків.
Виховання й утвердження цих якостей у
наш час.
3
Я І СВІТ Леся УКРАЇНКА (Лариса
Петрівна
Косач).
«Мрії»,
«Як
дитиною,
бувало…»,
«Тиша
морська» Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва в житті людини.
Учень
/
учениця:
розповідає про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість;
усвідомлює
і
вміє
пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками; характеризує образ ліричної героїні; висловлює власні
роздуми про неї; уміє розкрити зміст поезії «Співець», з’ясовувати художню своєрідність твору. Вивчає напам’ять: вірш «Як дитиною, бувало…» Виховання
почуття любові до батьків, родини,
формування стоїчних рис характеру
(мужність,
цілеспрямованість,
наполегливість), прагнення до самоосвіти.
4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал