Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка2/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   56-й клас


Усього — 70 год. На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення творів – 51 год.

Повторення та узагальнення – 2 год.

Література рідного краю − 4 год.

Позакласне читання − 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Виразне читання – 2 год.

Резервний час − 7 год.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1


ВСТУП
Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.


Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора «Повісті временних літ» Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки в житті людини; складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту. Розуміти ставлення до дійсності звичайної людини і письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника. Знати, де можна «зустрітися» з літературою (літературні журнали, радіопередачі,
телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, інтернет). Уміти аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.

Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

6


ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Календарно-обрядові пісні

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.


Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) − на вибір.

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).
Веснянки: «Ой весна, весна − днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір)

Народні колискові пісні

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

Календарно-обрядові пісні рідного краю.


ТЛ: народна пісня, колискова, повтори (рефрен), анафора.

Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди. Вміти розповідати про головні календарні обряди українців. Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Уміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби.

З’ясувати роль колискової пісні в житті людини, уміти описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом). Розвивати вміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.


Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).

Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу. Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ. Виховання почуття любові до своїх рідних.

4

Пісні літературного походження
«Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького − національний гімн нашої держави.
Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею та її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського, духовним

ним гімном України.«Ой, у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною.

«Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка − популярна пісня про столицю України.

Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.ТЛ: гімн.Розуміти і вміти пояснити специфіку пісні лiтературного походження. Переказувати історію створення національного гімну. Висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу. Розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, з «Молитвою» О.Кониського.
Виразно і вдумливо читати пісні. Визначати і коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у них.

Вивчити напам’ять: гімн «Ще не вмерла Україна» і 1 пісню (на вибір).
Осмислення почуття патріотизму, віри у щасливе майбутнє свого народу.

2

Микола Вороний. «Євшан-зілля»

Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.


Знати коротко про письменника. Виразно і вдумливо читати поему. Вміти розповідати про її історичну основу, її зв’язок з народною легендою (за літописом), визначати головну думку. Розповісти про життя ханського сина у полоні руського князя й пояснити, чому він забув рідний край. Охарактеризувати образ юнака-половця. Співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю. Висловлювати власне розуміння почуття патріотизму.

Значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

3

Тарас Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море...»), «Іван Підкова»

Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

Знати і розповідати основні відомості про життя Т.Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно й осмислено читати їх.
Уміти визначати провідний мотив вірша «Думка», пояснювати роль художніх засобів. Розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.

Вивчити напам’ять: «Думка».

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

3


Я І СВІТ

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, бувало...», «Тиша морська», «Співець»

Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва у житті людини.

Розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість. Усвідомлювати і вміти пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками. Характеризувати образ ліричної героїні. Висловлювати власні роздуми про неї. Уміти розкрити зміст поезії «Співець», з’ясувати художню своєрідність твору.

Вивчити напам’ять: «Як дитиною, бувало...»
Виховання почуття любові до батьків, родини, формування стоїчних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість), прагнення до самоосвіти.

3

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник»
Цікава історія з життя письменника.
Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: головний герой, другорядні герої.Розповісти цікаві епізоди з життя письменника. Знати зміст оповідання. Виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди. Вміти проаналізувати епічний твір. Назвати риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків. Уміти прокоментувати їх, висловлювати своє ставлення до літературних героїв. Аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити портрет, пейзаж, діалоги. Вміти сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

1

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...»

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

Виразно й усвідомлено читати вірші. Розвивати вміння прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах. Уміти співвіднести їх із власними, пережитими особисто.

Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

2

Ірина Жиленко. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»

Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

Розуміти, що світ дитинства − вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій. Виразно й усвідомлено читати поезії. Вміти прокоментувати їхній зміст, знайти і пояснити художні засоби. Вміти висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.
Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

3

Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених»

Коротко про письменницю. Повість про початок книгодрукування в Україні, сподвижників друкарської справи, що долали перешкоди на шляху до по пуля-ризації книги, її доступності для звичай-них людей. Трагічна доля І. Федорова, якому судилася посмертна слава. Роль епіграфа до твору. Історична основа тво-

ру, його жанрові та композиційні особ-ливості. Значення книги вжитті людини.


Знати коротко про письменницю. Уміти переказувати твір, характеризувати історичну добу, описану в ньому, називати видатних діячів культури, про яких ідеться в повісті. Уміти пояс-нити особливості композиції твору, визначати головну думку, характеризувати образ Івана Федорова. Вміти розказати про початок книгодрукування, пояснювати роль книги в житті. Дискутувати про важливість покликання людини, доцільність самопожертви в ім’я великої справи; міркувати про роль непересічної талановитої осо-бистості в житті народу, розвитку його культури.

Усвідомлення важливості історичної спадщини, причетності кожної людини до історії держави, її зростання і процвітання. 

3

Емма Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба»

Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.ТЛ: притча.

Розуміти поняття притчевості в мистецтві. Виразно і вдумливо читати казки. Виокремлювати фантастичні елементи у них. Уміти визначити головну думку кожного з творів, відшукавши в них ключові фрази. Сформулювати власні висновки про твори та про їх основні ідеї.

Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити і розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

5


ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»

В. Нестайко − відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.
Знати основне про письменника. Розуміти поняття романтичного і пригодницького. Уміти визначити жанр твору. Самостійно ознайомитися зі змістом фрагментів (розділи 1−4). Уміти аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеризувати улюбленого героя, аргументувати свій вибір, розкрити риси його вдачі.
Виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту.Аналізувати зв’язок пригодницького і звичайного, комічного і нейтрального. Уміти висловлюватися про зв’язок прочитаного з власними життєвими спостереженнями.
Формування активної життєвої позиції, позитивних рис характеру. Вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію.

4

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків − головних героїв.Уміти переказувати зміст уривка повісті., визначити кульмінаційний епізод у ній. Характеризувати образи Сергія і Митька, їхню поведінку в складній ситуації. Висловлювати власні роздуми про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини. Знаходити у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події.
Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

4

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9»

Леся Воронина - сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична, багатоепізодна, повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині.

ТЛ: сюжет.


Знати основне про письменницю Переказувати зміст твору, висловлюватися про своє сприйняття твору. Характеризувати образ головного героя Клима, розмірковувати, як виховувати у собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості.

Формування позитивного світогляду, розвиток вільного висловлення думки, вміння дискутувати, прищеплювати інтерес до пізнання нового, виховувати прагнення до самовдосконалення, самореалізації в ім’я добра.

3


ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.


Леонід Глібов. «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл»
Визначний український байкар, поет.
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Розуміти роль гумору в житті українців. Знати жанри гумористичних творів, називати їх. Уміти розповісти про особливість побудови байки.
Виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова, коментувати їхній прихований зміст. Уміти виокремити основну думку кожної байки, пояснити алегоричнібобрази. Вміти зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.

Вивчити напам’ять: «Щука».

Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини. Формування життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

2

Степан Руданський. «Добре торгувалось», «Гуменний», «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

Коротко про письменника. Співомовки С.Руданського − унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.


ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія.Розуміти вияв народної мудрості у гуморесках, викривальний пафос співомовок. Виразно й усвідомлено читати твори. Визначати іронічне ставлення до негативних рис характеру. Вміти тлумачити терміни «гумореска», «співомовка», «інверсія». Вміти виокремити основну думку кожного твору. Засвоїти особливості виразного читання цих творів. Характеризувати героїв і порівнювати їх. Пояснювати зв’язок історичних фактів із їх гумористичним відображенням у співомовках. Поглиблювати вміння проводити паралелі з сучасним життям. Обґрунтовувати власні спостереження над смішними ситуаціями в житті
Усвідомлення, що почуття гумору − ознака духовного здоров’я людини.

2

Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала»
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.Виразно і вдумливо читати твори. Вміти виокремлювати основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.

Вивчити напам’ять: 1 гумореску (на вибір).
Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

4

(упродовж року)ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами.
Запам’ятати імена і твори письменників-земляків.
Вдумливо читати їхні твори, розглядати зміст та основні ідеї. Висловлювати власну думку про доробок письменників-земляків.

Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.

2


УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.Вміти називати імена митців, твори яких вивчали упродовж року. Вміти розповідати про ті, які найбільше сподобалися, пояснити, чому.

Формування власної думки, власної позиції.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал