Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка6/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

ІV. Діяльнісна лінія
Удосконалення організаційно-контрольних умінь, як-от: визначати мету власної пізнавальної діяльності, планувати власні дії для досягнення мети, здійснювати заплановане, оцінювати одержаний результат.

Розуміння гуманістичного сприйняття дійсності та формування світогляду і світу цінностей учнів, соціальних основ, що спираються на колективізм, приязнь, почуття відповідальності, умінь ефективно діяти задля власних потреб і для потреб інших людей. Удосконалення пізнавальних, творчих, естетичних та етичних умінь учнів.

Розвиток та удосконалення вмінь креативно підходити до виконання поставлених завдань. Формувати адекватне сприйняття дійсності, подій і вміння толерантно висловлювати власні почуття.

Удосконалення вмінь виконувати навчальні завдання за комп’ютером.

Закріплення вмінь і навичок роботи в команді, у групах, парах; прийняття колективних рішень, умінь толерантно ставитися до чужої думки, адекватно реагувати на зауваження, враховувати їх при відпрацюванні завдань.

Подальший розвиток аналітичних навичок для виконання завдань порівняльного характеру;

Розвиток навичок обов’язкового виконання завдання на засадах науковості, творчої ініціативи та креативних підходів.

Виховання засобами предмета толерантного ставлення до поглядів і переконань інших людей, поваги до інших культур, адекватного сприйняття культури поляків, інших народів світу; розвиток почуття приналежності до регіональної, національної, європейської спільноти, формування патріотичних настанов.

Формування вмінь поводити себе вибірково: відповідно до загальноприйнятих принципів суспільного життя, власних переконань, всупереч моді, рекламі і груповому тиску.

Удосконалення умінь приймати самостійні рішення в різних життєвих ситуаціях.


* усвідомлює, визначає мотив і мету власної пізнавальної та життєтворчої діяльності;

* планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на окремі етапи;

* оцінює проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, вносить необхідні корективи;

* аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, порівнює, узагальнює, конкретизує їх, робить висновки на основі спостережень;

* виділяє головне з другорядного, моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;

* уявляє словесно описувані предмети, явища, фантазує на основі сприйнятого;

* прогнозує подальший розвиток явищ;

* переносе раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;

* помічає, формулює проблеми в процесі навчання і життєдіяльності;

* усвідомлює будову предмета вивчення;

* робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирає аргументи для його доведення;

* спростовує хибні припущення і твердження;

* помічає, цінує красу в мовних явищах, у природі, творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;

* спроможний критично оцінити відповідність власних вчинків загальнолюдським моральним нормам, усувати помічені невідповідності;

* здатний уявити себе на місці інших людей;

* має переконання, що творити добро словом і ділом є обов’язком кожної людини;

* толерантно ставиться до чужої думки та досвіду;

* знайомиться з творами літератури, культурою, традиціями поляків, толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

* вміє працювати самостійно, в групах, парах;

* сприймає допомогу старших.Використання ІКТ у навчальному процесі
Перегляд телепередач для дітей, театральних спектаклів, фільмів (пригодницьких, про подорожі), екранізацій художніх творів (комедій, вестернів, історичних фільмів, легенд, міфів тощо), прослуховування радіопередач.

Перегляд навчальних популярно-наукових і документальних фільмів. Перегляд репродукцій картин, скульптур, ілюстрацій, фотографій, пов’язаних з прочитаними текстами.

Перегляд фільму-казки, театральної байки, часопису для дітей, коміксу. Свідомий перегляд рекламних текстів, виділення в них елементів впливу (аналіз змісту та художньої форми; поняття антиреклами).

Знайомство з молодіжними часописами, аудіо- і відеокліпами, графіті. Прослуховування класичної музики, колядок, дитячих пісень, бардівських пісень, сучасної розважальної музика.


Використання комп’ютерних технологій для організації навчального процесу відповідно до змістових ліній і розділів програм
Аудіювання

Прослуховування текстів, у тому числі з одночасним їх читанням на екрані, виділення слів, які читають, кольором. удосконалення навичок аудіювання; використання текстових документів, малюнків, діаграм, демонстраційних матеріалів.

Демонстрація навчальних і контрольних завдань для перевірки умінь слухати, розуміти, аналізувати, оцінювати власне висловлювання.

Інтернет: аудіо - та відеоматеріали, пісні, інтерв’ю, бесіди з відомим людьми, аудіокниги, музичні відеокліпи, кінокліпи, фільми.


Діалогічне та монологічне мовлення

Створення на уроках штучного мовного середовища (мовлення дикторів, майстрів художнього слова, носіїв мови).

Інтернет: організація реальної комунікації з носіями мови, використання мультимедійних технологій, гіпертексту у вигляді зв’язного сюжету, в якому учень бере участь; природний діалог.
Читання

Наявність анімаційних фрагментів, можливість виділення окремих частин, автоматизація пошуку, словникова допомога, доступ до електронних бібліотек, аудіокниг, які можна прослуховувати з одночасним читанням.


Говоріння

Створення умов реальної усної комунікації (веб-камера, мережеві технології, телемости, звукове синхронне спілкування), створення діалогів різних типів з комп’ютерними персонажами, ведення діалогу з різними співрозмовниками, комп’ютерні презентації, контроль з використанням мікрофонів, програм звукозапису.


Письмо

Ілюстрації до писемних робіт у графічному редакторі, автоматична перевірка орфографії, автоматичні операції з текстом, можливість багаторазового коригування робіт, реальна комунікація у писемній формі по електронною поштою.

Тестування, анкетування.
Фонетика

Прослуховування зразків правильної вимови носіїв мови, поскладове промовляння, запис власного мовлення, індивідуальна праця у власному темпі, імітація зразка (аудіотренажер), тестування лексичних навичок.


Орфографія

Зорово-слуховий диктант, робота зі схемами, з наочністю, кольором, анімацією, звуковими ефектами; різноманітні вправи, робота над помилками, що супроводжується звуком, виділенням помилки кольором.


Лексика

Тренувальні і контрольні вправи, системна організація матеріалу, сортування слів за тематикою, добір синонімів, антонімів.


Граматика

Ознайомлення з граматичною структурою, правилом за допомогою анімаційних схем, відеофрагментів, таблиць, схем, інтерактивних діаграм, візуалізація граматичних правил (кольори, шрифт, відео), робота над помилками з використанням довідників, з повторенням правил; вибір рівня складності граматичних завдань; контроль на різних якісних рівнях.

Комп’ютерні тестові завдання.
Соціокультурна компетенція

Тексти для читання, аудіювання, електронні бібліотеки, банки даних, мережа Інтернет. Використання слайдів, карт, схем, таблиць, відео- і аудіоматеріалів.

Огляд експонатів в музеях, віртуальні музеї, віртуальні екскурсії по містах, огляд пам’яток, показ модної колекції для дітей.

Ознайомлення з оригінальними витворами мистецтва. Художнє ремесло, вишивка.
Укладачі: О.А. Войцева, Т.Г. Бучацька

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал