Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Леонід Глібов
«Жаба й Віл», «Мальований Стовп».
Узагальнювальне повторення життєвого
і творчого шляху письменника. Два періоди в творчості байкаря.
Байки першого періоду творчості, їх тематика. Зображення безправного становища народу («Вовк та Ягня»,
«Щука»). Висміювання загальнолюдських вад: непомірне прагнення до слави («Жаба й Віл»).
Майстерне володіння засобами комічного.
Байки другого періоду творчості. Показ бездушності та байдужості людини, відірваної від проблем громадського життя («Мальований Стовп»). Ліричне начало в байці.
Вірш «Журба» - «правдива перлина української лірики» (І.Франко).
Значення творчості Л.Глібова в утвердженні української реалістичної байки, її новаторство.
2
Учень (учениця): знає основні факти з біографії письменника, про два періоди його творчості, уміє аналізувати зазначені байки, розкриває їх алегоричний зміст, мораль.
Формування критичного ставлення до
спрощення недоліків у людському житті.
Байки Езопа, Ж.Лафонтена,
І.Крилова (зарубіжна література).
Юрій-Осип Федькович
3
Учень (учениця): розповідає про життя і
Західна Україна під гнітом

51
«Нива» , «Три як рідні брати».
Юрій Федькович – поет, прозаїк, перекладач, перший буковинський письменник-демократ, вплив на його поезію творчості Т.Шевченка.
Вірш «Нива», присвячений Т.Шевченку.
Громадянське й естетичне кредо письменника. Поетичний образ ниви, образотворчі засоби. Жовнірські мотиви в поезії. Продовження традицій
Г.Квітки-Основ„яненка та Марка Вовчка в прозі. Повість «Три як рідні брати».
Трагічна доля гуцула-жовніра в цісарській армії. Ідея дружби і побратимства людей різних національностей. Оцінка творчості
Ю.Федьковича І.Франком. творчість письменника, про вплив на нього
Т.Шевченка. Аналізує поетичні і прозові твори письменника, розкриває їх ідейний зміст, художні особливості.
Усвідомлення своєї причетності до долі народу.
Австро-Угорщини (історія
України).
На вибір
Анатолій Свидницький (огляд).
Розповідь про письменника.
«Люборацькі» - соціально- психологічний роман нової української літератури. Новаторство теми.
Багатогранність і суперечливість образу
Гервасія Люборацького, його діти
(еволюція образу Антося). Реалістичне змалювання морально-психологічної руйнації особистості. Оцінка роману І.
Франком як однієї з «оздоб української літератури».
Степан Руданський (на вибір).
2
Учень (учениця): стисло розповідає про життя письменників, їхні основні твори.

52
Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета («Повій, вітре, на
Вкраїну»). Віршовані гуморески- співомовки, своєрідність жанру, їх народні джерела. Оцінка негативних соціальних і побутових явищ життя, людських вад («Добре торгувалось»,
«Засідатель»). Іван Франко про гуморески С.Руданського.
Олександр Кониський (огляд).
Стисла розповідь про письменника.
Олександр Кониський як дослідник творчості Т.Шевченка. Створення українського релігійного гімну («Боже великий, єдиний!..»). Просвітницька проза О.Кониського («Семен Жук і його родичі», «Сестра-жалібниця»). Місце письменника в історії української літератури.
Уміє писати стислі відгуки на прочитані твори.
«Боже великий, єдиний!..»
(музика).
З літератури ХХ ст.
Вступна бесіда
Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.
(11)
2
Учень (учениця): пригадує твори письменників
ХХ ст., що вивчалися раніше чи були прочитані самостійно. Вміє сформулювати і висловити власну думку про них.
Твори М.Стельмаха,
М.Вінграновського,
Г.Тютюнника, Л.Костенко,
В.Симоненка, О.Довженка та
ін., вивчені в попередніх класах.
Іван Липа. «Мати», «У невідому путь»
«Практичний ідеалізм» письменника-
2
Учень (учениця): знає про письменника- патріота І.Липу, вміє самостійно
Казка «Близнята» І.Липи, вивчена раніше.

53 борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «для тих, хто сам кермує власним життям». Життя – постійна боротьба, людина в ньому – борець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний
і невідомий. прокоментувати зміст притч, виділивши головну ідею кожної з них, вміє проводити аналогії із власного життєвого досвіду.
Усвідомлення власної готовності до життя у
прекрасному, але жорстокому світі.
Іван Багряний
«Тигролови» (скорочено).
Українська еміграційна література ХХ ст. І.Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-мігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
«Тигролови» – авантюрно- пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини – головний герой
І.Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.
3
Учень (учениця): знає найосновніше про письменника. Вміє аналізувати образ Григорія многогрішного, членів родини Сірків, майора
Медвина. Визначає основні ідеї, мотиви роману, роль патріотичного мотиву в сюжеті. Вміє пояснити риси пригодницького твору. Пише твір-роздум про сильну українську людину.
Формування рис вольового характеру,
непереборного оптимізму, віри в перемогу.
Образи романтичних героїв
Дж.Конрада, Д.Р.Кіплінга,
Джека Лондона (зарубіжна література).
Візуальна (зорова) поезія сьогодні
«Фенікс-птах із земель руських».
М.Мірошниченка, «Стогін»
В.Женченка, «Дзвін гетьмана Івана
Мазепи» М.Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим»
А.Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.
Джерела сучасної української візуальної поезії – її барокові взірці ХVІІ-ХVІІІ ст.
2
Учень (учениця): вміє пояснити власне розуміння змісту взірців зорової поезії, трактувати їхній ідейно-образний зміст.
Усвідомлення того, що мистецтво – безмежне
поле втілення авторської уяви, фантазії, думки,
почуттів.
«Раки літеральні» І.
Величковського.

54
(курйозний вірш І.Величковського).
ТЛ: візуальна (зорова) поезія.
Василь Герасим‘юк
«Чоловічий танець», «Перший сніг»,
«Жива ватра»
Сповідь душі у віршах сучасного поета.
Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.
2
Учень (учениця): виразно і вдумливо читає вірші, вміє схарактеризувати їхній ідейно- образний зміст, пояснити алегоричність поетичного образу. Вміє висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.
Формування естетичного смаку, вміння
відчувати і співпереживати красу художнього
світу. Формування самостверджуючої
життєвої позиції.
Література рідного краю
Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.
2
Учень (учениця): знає імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї, вміє характеризувати і самостійно оцінювати їхні твори.

Усвідомлення необхідності шанобливого
ставлення до талановитих митців-земляків.
Урок-підсумок
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам„яталися.
2
Учень (учениця): вміє робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
Формування вміння толерантно і переконливо
обґрунтувати свою думку.
55
Література для позакласного читання
9 клас
Український світ
Велесова книга.
Літопис Руський.
Плачинда С. Міфи і легенди Давньої України.
Скуратівський В. Дідух. Святвечір.
Із минулого – в майбутнє
Білик І. Похорон Богів.
Винниченко В. Сонячна машина.
Грушевський М. Предок.
Дерево пам„яті. Книга українського історичного оповідання.
Іваненко О. Марія.
Іваничук Г. Манускрипт з вулиці Руської.
Іванченко Р. Гнів Перуна.
Квітка-Основ„яненко Г. Салдацький патрет. Пархімове снідання.
Королюк Н. Маленькі історії про українських композиторів ХУІІІ-ХХ ст.
Косач Ю. Володарка Понтиди.
Куліш П. Оповідання. Поеми.
Липа І. Світильник неугасимий. Тринадцять притч.
Малик В. Горить свіча.
Міщенко Д. Синьоока Тивер. Сіверяни.
Мушкетик Ю. Селена. Смерть Сократа. Суд над Сенекою.
Огненний змій. Антологія української фантастики ХІХ ст.
Сенченко І. Діоген.
Скляренко С. Святослав. Володимир.
Сковорода Г. Поезія, байки, філософські трактати.
Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. Марія Башкирцеві.
Старицький М. Остання ніч.
Чуб Д. Живий Шевченко.

56
Як ти, людино?
Бойко В. Слово після страти. Якщо на землі є пекло…
Гуцало Є. Слово Божої Матері.
Мотрич К. Перед храмом любові і болю.
Речмедін В. Вогонь батькових ран.
У світі поезії
Герасим„юк В. Смереки.
Забашта Л. Тернова доля. Драматична поема.
Костенко Л. Скіфська балада. Поема.
Мойсієнко А. Віче мечові. Паліндроми.
Молоде вино. Антологія сучасної української поезії.
Шевченко Т. Кобзар.
Смійтеся на здоров‘я
Білоус Д. В класі і в лісі.
Вишня Остап. Мисливські усмішки.
Воробкевич С. „Вісім чи дев‟ять? Сміховинки про Безглуздів”.
Динник А. Складна ситуація.
Коломієць О. Фараони. Комедія.
Олійник С. Батьки і діти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал