Програма для вступу до магістратури для студентів польськогоСторінка3/3
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0.66 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Рекомендована література
Середньовіччя

1. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). Львів, 2003.

2. Średniowiecze. Renesans. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 490s.

3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993.

4. Chrzanowski I. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami).

5.Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003.

6. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

7. Epoki literackie. Średniowiecze. Warszawa, 2008.

8. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.

9. Mały słownik pisarzy polskich.

10. Michałowska T. Średniowiecze.Warszawa, 1996.

11. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa,2000.

12.Okresy literackie. Warszawa, 1994.

13. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-Renesans-Barok). Wrocław, 1990.


Художні тексти

Gall Anonim Kroniki (fragmenty)

Wincenty Kadłubek Kroniki (fragmenty). Legenda o Popielu

Jan Długosz Kroniki (fragment)

Bogurodzica

Rozmowa mistrza Polikarpa za Śmiercią

Wiersz Słoty o chlebowym stole


Ренесанс

1. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). Львів, 2003.

2. Średniowiecze. Renesans. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 490s.

3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993.

4. Chrzanowski I. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami).

5.Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003.

6. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

7. Epoki literackie. Renesans. Warszawa, 2008.

8.Jan Kochanowski. Interpretacje./ Pod red.Błońskiego. Kraków, 1989.

9. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.

10. Mały słownik pisarzy polskich.

11. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa,2000.

12.Okresy literackie. Warszawa, 1994.

13. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-Renesans-Barok). Wrocław, 1990.


Художні тексти

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem,

Wójtem, a Plebanem (fragmenty)Jan Kochanowski Fraszki. "Do gór i lasów". "Na lipę". "Na dom w Czarnolesie"

Treny. Tren V. “Jako oliwka mała pod wysokim sadem...”

Tren X. Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...

Raki.
Бароко

1. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). Львів, 2003.

2. Barok. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 483s.

3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993.

4. Borowy W.O poezji polskiej wieku XVIII.Warszawa, 1978.

5. Chrzanowski I. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami).

6. Hernas Cz. Barok, Warszawa, 1973.

7. Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003.

8. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

9. Epoki literackie. Barok. Warszawa, 2008.

10. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.

11. Mały słownik pisarzy polskich.

12. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa,2000.

13.Okresy literackie. Warszawa, 1994.

14. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-Renesans-Barok). Wrocław, 1990.


Художні тексти

Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego.

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.Józef Baka Młodym uwaga. Uwaga damom.

Jan Andrzej Morsztyn Niestatek (Oczy są ogień…)

Niestatek (Prędziej kto wiatr w wór zamknie…)

Do trupa.

Daniel Naborowski Do Anny.

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty)
Просвітництво

1. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). Львів, 2003.

2. Oświecenie. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 544s.

3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993.

4. Chrzanowski I. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami)

5.Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003.

6. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

7.Epoki literackie. Oświecenie. Warszawa, 2008.

8. Klimowicz M. Oświecenie.

9. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.

10. Mały słownik pisarzy polskich.

11. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa,2000.

12.Okresy literackie. Warszawa, 1994.

13.Słownik pisarzy polskiego Oświecenia. Wrocław, 1977.


Художні тексти

Ignacy Krasicki Bajki. Mikolaja Doswiadczynskiego przypadki

Myszeida (fragmenty)

Monachomachia (fragmenty)

Stanisław Trembecki Sofijówka. (wstęp)

Романтизм


 1. Janion M. Gorączka romantyczna. Warszawa, 1975.

 2. Janion M. Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość. Warzsawa, 1962.

 3. Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. Gdańsk, 2001.

 4. Kleiner J. Romantyzm // Studia z zakresu teorii literatury. Lublin, 1961.

 5. Kowalczykowa A. Słowacki. Warszawa, 1994.

 6. Kowalczykowa A. Romantyzm. Warszawa, 2000.

 7. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warzsawa, 1969.

 8. Łukasiewicz J. Mickiewicz. Warzsawa, 1999.

 9. Makowski S. Romantyzm. Warszawa, 1995.

 10. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. Kraków, 1993.

 11. Okresy literackie / Pod red. J. Majdy. Warzsawa, 1994.

 12. Siwicka D. Romantyzm 1822-1863. Warszawa, 1995.

 13. Straszewska M. Romantyzm. Warszawa, 1977.

 14. Tomkowski J. Literatura polska. Warzsawa, 1993.

 15. Trznadel J. Czytanie Norwida. Warszawa, 1978.

 16. Witkowska A. Literatura romantyzmu. Warszawa, 1986.

 17. Witkowska A. Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa, 1983.

 18. Witkowska A. Wielcy romantycy polscy. Warszawa, 1980.

 19. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Warzsawa, 1999.

 20. Zgorzelski Cz. Romantyzm w Polsce. Lublin, 1957.


Художні тексти

Adam Mickiewicz Вallady i romanse

Oda do młodości

Grażyna

Konrad WallenrodDziady (cz. II, IV, III)

Sonety odeskie

Sonety krymskie

Pan Tadeusz

Liryki lozańskie
Juliusz Słowacki Arab

Żmija


Lambro

Godzina myśli

Kordian

W SzwajcariiLilla Weneda

Balladyna

Grób Agamemnona

Rozmowa z piramidami

Hymn (Smutno mi, Boże...)

Anhelli


Beniowski

Sen srebrny Salomei

Król-Duch
Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

Irydion


Psalmy przyszłości
Cyprian Kamil Norwid Promethidion

Quidam


Vade mecum

Czarne kwiaty


Antoni Malczewski Maria. Powieść ukraińska.
Seweryn Goszczyński Zamek Kaniowski.
Józef Bohdan Zaleski Potrzeba Zbaraska.

Aleksandr Fredro Zemsta.

Damy i huzary.

Śluby panieńskie.
Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń.

Chata za wsią.

Hrabina Cosel.
Позитивізм

1. Bachórz J. Pozytywizm. Warszawa, 1996.

2. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

3. Epoki literackie. Pozytywizm. Warszawa, 2008.

4. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.

5. Krzyżanowski J. Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa, 1976.

6. Krzyżanowski J.Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa, 1966.

7. Mały słownik pisarzy polskich. Cz.1. Warszawa, 1975.

8. Markiewicz H. Pozytywizm. Warszawa, 2000.

9. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. Kraków, 1994.

10. Okresy literackie. Warszawa, 1994.

11. Słownik szkolny. Terminy literackie. Warszawa, 1991.

12. Szweykowski Z. Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa, 1972.

13. Żmigrodzka M. Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa, 1976.


Художні твори

Adam Asnyk Między name nic nie było…

Daremne żaleMaria Konopnicka Wybrane wiersze.

Nowele. “Nasza szkapa”Eliza Orzeszkowa Nowele “A…B…C…”, “Dobra Pani”

Nad NiemnemBolesław Prus Nowele ”Kamizelka”, “Katarynka”

Lalka


Henryk Sienkiewicz Nowele.”Janko Muzykant“

Ogniem i mieczemGabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej
Молода Польща

 1. Walas T. Ku otchłani: dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. Kraków-Wrocław 1986.

 2. Łempicka A. O “Weselu” Wyspiańskiego. Wrocław 1955.

 3. Olszewski T. Stanisław Wyspiański “Wesele”. Warszawa 1990.

 4. Waskowski A. Kraków w twórczości Wyspiańskiego. Kraków 1957.

 5. Nowakowski J. Wstęp (w:) St. Wyspiański “Wesele”. Kraków 1973.

 6. Markiewicz H. W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historyczno-literackie. Warszawa 1971.

 7. Eile St. Legenda Żeromskiego. Kraków 1965.

 8. Budrecki L. W. Reymont. Zarys monograficzny. Warszawa 1953.

 9. Rzewuska M. “Chłopi” Reymonta. Warszawa 1950.

 10. Ziejka F. Wstęp (w:) W.S.Reymont. “Chłopi”. Warszawa 2000.

 11. Jabłoński K. Kazimierz Tetmajer. Próba biografii. Kraków 1969.

 12. Lipski J. J. Kasprowicz. Wybór poezji. Wrocław 1973.

 13. Pańczyk H. Ze studiów nad liryką Staffa. Warszawa 1965.

 14. Czachowska J. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna. Warszawa, 2005.

 15. Edward Boniecki. Struktura “nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993.


Художні твори
Stanisław Wyspiański Wesele

Stefan Żeromski Wierna rzeka

Ludzie bezdomni

Przedwiośnie

Doktor Piotr

Siłaczka

Władysław Reymont Chłopi.

Gabriela Zapolska Sezonowa miłość.

Menażeria ludzkaStanisław Przybyszewski Śnieg.

Homo sapiensKazimierz Przerwa-Tetmajer Poezje (I, II, III)

Nowele “Na Skalnym Podhalu”Leopold Staff Sny o potędze

Dzień duszy

Ptakom niebieskim

Gałąź kwitnąca

Uśmiechy godzin

W cieniu miecza

Ścieżki polne.

Jan Kasprowicz Z chałupy

Poezje


Świat się kończy

Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

Ginącemu światu

Księga ubogich

Hymny

Dies iraeBolesław Leśmian Sad rozstajny

Łąka


Napój cienisty

Poezje.
Міжвоєнне двадцятиліття 1. Balcerzan E. Dialektyka polskiego dwudziestolecia międzywojennego // Prace ofiarowane Henrykowi Markiewyczowi / Pod red. T.Weissa. – Kraków; Wrocław, 1984. – S. 265-279.

 2. Burek T. 1905, nie 1918 // Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. –  Wrocław, 1972. – Seria I. – S. 77-105.

 3. Eustachiewicz L. Dwudziestolecie 1919-1939. – Warszawa: Wyd-wa szkolne i pedagogiczne, 1983. – 430 s.

 4. Jakubowski J.Z. Sprawa periodyzasji historii literatury polskiej XIX i XX wieku (Propozycje do dyskusji) // Polonistyka. – 1950. – № 1. – S. 1-7.

 5. Kaszyński N., Krzysztofik M. Zarys literatury duńskiej. – Poznań, 1976. – 145 s.

 6. Katastrofism // Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik terminów literackich / Pod red. J. Sławińskiego. – Wrocław – Warszawa – Kraków, 2002. – S. 238.

 7. Kwiatkowski J. Dwudziestoliecie międzywojenne. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2002. – 597 s.

 8. Markiewicz H. Przekroje i zbliżenia. – Warszawa, 1967. – S. 5-19. 

 9. Thibaudet A. Historia literatury francuzkiej. Od rewolucji Francuzkiej do lat trzydziestych XX wieku. – Warszawa: PWN, 1997. – 526 s.

 10. Werner A. Katastrofism // Slownik literatury polskiej XX wieku. – Wrozlaw- Warscawa-Kraków: Zaklad Narodowy im.Ossolińskich, 1996. – S. 445-453.


Художні твори

Bruno Schulz Sklepy cynamonowe

Sanatorium pod klepsydrą

Witold Gombrowicz Ferdydurke

DziennikiJulian Tuwim Wierszy tom czwarty

Jan Lechoń Poezje

Srebrne i czarneKazimierz Wierzyński Korzec maku

Siedem podków

Tkanka ziemi

Kufer na plecach

Sen mara

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

Zofia Nałkowska Granica

Jarosław Iwaszkiewicz Młyn nad Utratą

Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska Niebieskie migdały

Różowa magia. Poezje

Pocałunki

Wachlarz. Zbiór poezyj dawnych i nowych

Cisza leśna,

Paryż


Profil białej damy

Surowy jedwabSzkicownik poetycki

Róża i lasy płonące

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал