Програма для дітей із затримкою психічного розвитку Молодший шкільний вік Корекційно розвивальна програма для учнів початкових класів із зпр, ппрСторінка1/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. № 4

Жовтневий район

Корекційно – розвивальна програма

для дітей із затримкою психічного розвиткуМолодший шкільний вік

Корекційно – розвивальна програма для учнів початкових класів із ЗПР, ППР.

Спеціальний курс, розрахований на 34 заняття, містить тематичний план, додатки, в якіх зібрано методичні рекомендації й поради щодо дітей із затримкою психічного розвитку, порушеннямм психологічного розвитку, ігри і вправи, спрямовані на розвиток, удосконалення пізнавальних процесів, на розвиток емоційно-вольової сфери, комунікативних здібностей, приклади фізкультхвилинок, артикуляційних логопедичних розминок.

Укладач: Бугайова Юлія Іванівна

Вчитель - логопед

Кривий Ріг

2014

Одна із основних функцій системи освіти полягає в підготовці підростаючого покоління до самостійного життя.Але підготувати до самостійного життя здорову дитину й дитину з відхиленнями психічного розвитку – різні речі. Нині в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей із відхиленнями психічного розвитку. Значну частину серед них займають діти із затримкою психічного розвитку.

«Затримка психічного розвитку» - під цим терміном розуміють синдром тимчасового відставання психіки в цілому або окремих її функцій – моторних, мовленнєвих, емоційно-вольових. Цей характер відставання з часом долається, і тим успішніше, чим раніше виявляється причина. Дуже важливо створити необхідні умови корекції, які забезпечують нормальне навчання й виховання дітей цієї категорії.

Виникає потреба у спеціальних заняттях, на яких школярі розвивали (у міру своїх можливостей) сприймання, увагу, пам’ять, мислення, уяву, мовлення.Мета програми: сприяти розвитку компенсаторних механізмів та відновлюванню порушених психічних функцій (пізнавальної активності, емоційно – вольової сфери, мовленнєвого розвитку та комунікативних навичок) у дітей.

Завдання програми: розвиток концентрації та обсягу уваги із супутнім удосконаленням здатності до переключення та розподілу уваги; розвиток довільної уваги; розвиток пам’яті; розвиток слухового зосередження та фонематичного слуху; розвиток мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уяви та фантазії; розвиток тонкої моторики пальців рук; розвиток дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком; розвиток мовлення, мовного дихання, удосконалення навичок спілкування, вміння працювати в групі – комплексної корекції особистості.

Цільова група: корекційно – розвивальна програма підготовлена для дітей молодшого шкільного віку із порушенням психологічного розвитку, які навчаються у класах ІПК.

Перелік методів та форм роботи, що використовуватимуться під час занять: ігрові методи, комунікативні ігри, релаксаційні вправи, завдання на розвиток пізнавальної сфери й моторики рук, логопедичні розминки. Кожне заняття містить дидактичні, рухливі ігри, логопедичні вправи та рефлексію, спрямовані на створення ситуації успіху.

Етапи корекції:

  • Діагностичний, ознайомлюваний – 2 заняття. Діти прибувають до школи із висновками та рекомендаціями ПМПК. Тому метою діагностики є вивчення шкільної готовності, індивідуальних особливостей інтелектуальної та когнітивної сфери, «зони актуального розвитку» дитини та визначення її «зони найближчого розвитку».

  • Корекційно – розвивальний - 30 занять.

  • Етап оцінювання ефективності корекційного впливу – 2 заняття.

Організація занять: програмний курс розрахований на 34 заняття. Заняття потрібно проводити 1 раз на тиждень з групою учнів. Тривалість одного заняття – від 40 до 45 хвилин (залежно від індивідуальних можливостей дитини). Вправи слід добирати, зважаючи на індивідуальні можливості дитини.

Структура заняття:

І. Початковий етап (5 - 7 хвилин).  1. Привітання

  2. Комунікативна гра, логопедична розминка (на вибір)

ІІ. Основний етап (20 - 25 хвилин).

Корекція відчуттів і сприймання. Корекція уваги й пам’яті. Удосконалення розумових операцій. Розвиток моторики. Рухлива гра або фізкультхвилинка.

ІІІ. Завершальний етап (8 – 10 хвилин).


  1. Рефлексія. Релаксація.

  2. Традиційне прощання.

Прогнозований результат: корекційно – розвивальна програма дасть змогу досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дітей: сприяє підвищенню рівня практичних умінь аналізувати та сприймати предмети за формою, кольором та величиною, порівнювати їх, групувати, узагальнювати та класифікувати; передбачається покращення стану загальних та дрібної моторики рук; уміння орієнтуватися у просторі, удосконалення мовлення, позитивного ставлення до інших, пізнавальної активності.
Навчально-тематичний план

Назви тем є «умовними», оскільки на кожному занятті відбувається розвиток пізнавальних процесів у комплексі (мислення, уваги, пам’яті, зорово-моторної координації, просторових уявлень), а не одного якогось процесу.Тематичний план корекційно-розвивальної програми1 клас

п/п

Тема заняття

Кіл-ть годин

Діагностичний етап


1.1

Знайомство з учнем, встановлення атмосфери взаємодовіри.

Вивчення розвитку пізнавальних процесів дитини. Інструктаж з техніки безпеки.1

1.2

Навчальна діагностика розвитку пізнавальних процесів.

1

Корекційно-розвивальний етап

2.1


Розвиваючі заняття.

Вправи на розвиток вміння класифікувати предмети та слова.1

2.2

Вправи на розвиток вміння узагальнювати, аналізувати, зіставляти поняття.

1

2.3

Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

1

2.4

Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

1

2.5

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.6

Вправи на розвиток здатності до класифікації, абстрагування.

1

2.7

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.8

Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

1

2.9

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.10

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.11

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.12

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.13

Вправи на розвиток здатності до класифікації, абстрагування.

1

2.14

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.15

Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

1

2.16

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.17

Вправи на розвиток вміння узагальнювати, аналізувати, зіставляти поняття.

1

2.18

Вправи на розвиток здатності до класифікації, абстрагування.

1

2.19

Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

1

2.20

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.21

Вправи на розвиток вміння класифікувати предмети і слова.

1

2.22

Вправи на розвиток уваги, спостережливості, навичок усної лічби.

1

2.23

Вправи на розвиток уваги.

1

2.24

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.25

Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

1

2.26

Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

1

2.27

Вправи на розвиток уваги, асоціативної пам’яті.

1

2.28

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.29

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.30

Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

1

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

3.1

Підсумкова діагностика і тестування

1

3.2

Виставка-конкурс «Кращий зошит».

1Зміст програми
Розділ 1. Діагностичний етап.

Заняття 1.1 Вступне заняття.

Знайомство з програмою і навчанням. Інструктаж з техніки безпеки.Заняття 1.2 Вступне заняття.

Початкова діагностика і тестування.Розділ 2. Корекційно – розвивальний етап.

Розвиваючі заняття.

Заняття 2.1 Вправи на розвиток вміння класифікувати предмети та слова.

«Допиши за аналогією», «Розділи за групами», «Намалюй по крапках».Заняття 2.2 Вправи на розвиток вміння узагальнювати, аналізувати, зіставляти поняття.

«Знайди слово в слові», «Шифрувальник», «Повтори фігуру».Заняття 2.3 Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

«Перетвори одні слова в інші», «Встав слово», «Намалюй по крапках».Заняття 2.4 Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

«Віднови порядок», «Намалюй по крапках», «Знайди слова».Заняття 2.5 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Знайти спільну назву», «З’єднай половинки слів», «Намалюй по крапках».Заняття 2.6 Вправи на розвиток здатності до класифікації, абстрагування.

«Заміни одним словом», «Знайди зайве слово», «Намалюй по крапках».Заняття 2.7 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Заміни одним словом», «Знайди спільну назву», «Намалюй по крапках».Заняття 2.8 Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

«Віднови слова», «Обери правильну відповідь», «Намалюй по крапках».Заняття 2.9 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Підкресли «навпаки», «Встав числа», «Намалюй по крапках».Заняття 2.10 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Знайди спільну назву», «Шифрувальник», «Намалюй по крапках».Заняття 2.11 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Знайди зайве слово», «Допиши за аналогією», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.12 Вправи на розвиток встановлювати зв’язки між поняттями.

«Допиши за аналогією», «Допиши «навпаки», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.13 Вправи на розвиток здатності до класифікації та абстрагування.

«Знайди зайве слово», «Віднови слова», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.14 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Продовж ряд слів», «З’єднай половинки слів», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.15 Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

«Знайди слова», «Знайди зайве слово», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.16 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Допиши «навпаки», «Знайди спільну назву», «Нарисуй такую же фигуру».Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия.

«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.18 Вправи на розвиток здатності до класифікації та абстрагування.

«Знайди слова», «Знайди зайве слово», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.19 Вправи на розвиток понятійного мислення (вміння узагальнювати).

«Обери правильну відповідь», «Знайди спільну назву», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.20 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Встав за аналогією», «Допиши за аналогією», «Намалюй таку ж фігуру».Заняття 2.21 Вправи на розвиток вміння класифікувати предмети та слова.

«Знайди зайве слово», «Розділи на групи», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.22 Вправи на розвиток уваги, спостережливості, навичок усної лічби.

«Тренуй увагу», «З’єднай половинки слів», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.23 Вправи на розвиток уваги.

«Тренуй увагу», «Знайди пару», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.24 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Підкресли «навпаки», «Знайди слова», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.25 Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

«Перетвори одні слова в інші», «Склади слова», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.26 Вправи на розвиток зорово-моторної координації.

«Обери правильну відповідь», «Знайди слова», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.27 Вправ на розвиток уваги, асоціативної пам’яті.

«Збери слова», «Шифрувальник», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.28 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Допиши за аналогією», «З’єднай вирази», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.29 Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

«Допиши за аналогією», «Встав числа», «Розфарбуй картинку».Заняття 2.30 Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

«Знайди пару», «Знайди слова», «Розфарбуй картинку».Розділ 3. Етап оцінки ефективності корекційного впливу.

Заняття 3.1 Підсумкова діагностика і тестування.

Заняття 3.2. Виставка-конкурс «Кращий зошит».

2 клас

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Діагностичний етап


1.1

Знайомство з програмою та навчанням. Інструктаж х техніки безпеки.

1

1.2

Початкова діагностика і тестування.

1

Корекційно-розвивальний етап

Розвиваючі заняття

2.1

Вправи на розвиток вміння володіти операціями аналізу та синтезу.

1

2.2

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.3

Вправи на розвиток вміння класифікувати предмети та слова.

1

2.4

Вправи на розвиток вміння встановлювати різноманітні види відношень між поняттями.

1

2.5

Вправи на розвиток мислення (процеси синтезу).

1

2.6

Вправи на розвиток вербально-смислового аналізу.

1

2.7

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.8

Вправи на розвиток логічного мислення.

1

2.9

Вправи на розвиток вміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.10

Вправи на розвиток швидкості реакції.

1

2.11

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.12

Вправи на розвиток вербально-понятійного мислення.

1

2.13

Вправи на розвиток уміння класифікувати предмети та слова.

1

2.14

Вправи на розвиток вербально-понятійного мислення.

1

2.15

Вправи на розвиток вміння встановлювати різноманітні види відношень між поняттями.

1

2.16

Вправи на розвиток мислення (процеси синтезу).

1

2.17

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.18

Вправи на розвиток вербально-логічного мислення.

1

2.19

Вправи на розвиток уваги, асоціативної пам’яті.

1

2.20

Вправи на розвиток вміння встановлювати різноманітні види відношень між поняттями.

1

2.21

Вправи на розвиток уваги.

1

2.22

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.23

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.24

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.25

Вправи на розвиток розумової операції аналіз через синтез.

1

2.26

Вправи на розвиток уваги, асоціативної пам’яті.

1

2.27

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

2.28

Вправи на розвиток вербально-смислового аналізу.

1

2.29

Вправи на розвиток уваги.

1

2.30

Вправи на розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями.

1

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

3.1

Підсумкова діагностика та тестування.

1

3.2

Виставка-конкурс «Кращий зошит».

1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал