Програма базової підготовки оцінювачів за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів"Скачати 111.61 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір111.61 Kb.
ТипПрограма
Навчальна програма базової підготовки оцінювачів

за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних

паперів, майнових прав та нематеріальних активів"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

нематеріальних активів"
Модуль 2 за спеціалізацією 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів,

паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім

об'єктів права інтелектуальної власності)" у межах напряму 2 "Оцінка

цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

теми

Назва тем и

Кількість академічних годин

всього

лекції

практичні заняття

тестування

1.

Об'єкт оцінки, його ідентифікація. Організація процесу оцінки

11

11

-

-

2.

Дохідний підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу

13

10

о

-

3.

Майновий підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу

11

9

2

-

4.

Порівняльний підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу

11

9

2

-

5.

Фінансові інтереси як об'єкт оцінки

11

11

-

-

6.

Нематеріальні активи як об'єкт оцінки

11

11

-

-

7.

Особливості оцінки деяких нематеріальних активів

11

11

-

-

8.

Тестування

2

-

-

2
Усього

81

72

7

2

нематеріальних активів"
Тема 1. Об'єкт оцінки, його ідентифікація. Організація процесу оцінки

Цілісний майновий комплекс як об'єкт оцінки.

Фінансова звітність як джерело інформації для оцінки. Аналіз показників фінансової звітності. Система показників, що характеризують майновий та фінансовий стан підприємства, як основа для прогнозування діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється.

Основоположні поняття оцінки у формі цілісного майнового комплексу: власний, запозичений, інвестований капітал; робочий капітал; капітальні інвестиції; корпоративна частка; мультиплікатор; номінальний грошовий потік; номінальна ставка дисконту; реальний грошовий потік; реальна ставка дисконту.

Послідовність проведення робіт на підготовчому етапі оцінки цілісного майнового комплексу.

Вихідні дані для оцінки цілісного майнового комплексу: перелік, зміст та процедура аналізу.

Надлишкові активи, порядок, основні підходи до їх оцінки та врахування у вартості цілісного майнового комплексу.

Організація процесу оцінки об'єктів у нематеріальній формі та у формі цілісного майнового комплексу та її етапи.

Тема 2. Дохідний підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового

комплексу

Загальні принципи та методи прогнозування діяльності підприємства, цілісній майновий комплекс якого оцінюється. Загальний алгоритм прогнозування майбутніх грошових потоків. Прогноз основних складових грошового потоку. Джерела інформації для прогнозування.

Поняття та склад грошового потоку. Види грошового потоку. Оціночні процедури з визначення грошового потоку.

Чистий грошовий потік для власного капіталу: складові, випадки застосування, прогнозування його складових. Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу: складові, випадки застосування, прогнозування його складових.

Метод дисконтування грошових потоків доходного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: передумови, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Поняття та способи визначення ставки дисконту під час оцінки цілісних майнових комплексів.

Поняття та способи визначення вартості реверсії під час оцінки цілісних майнових комплексів. Вибір тривалості прогнозного періоду.

Метод прямої капіталізації доходного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: передумови, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Поняття та способи визначення ставки капіталізації під час оцінки цілісних майнових комплексів.

Основні засади та оціночні процедури визначення інвестиційної вартості цілісних майнових комплексів.

Практика оцінки об'єктів у нематеріальній формі та у формі цілісного майнового комплексу за допомогою дохідного підходу.

Тема 3. Майновий підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу

Майновий підхід. Метод накопичення активів оцінки цілісних майнових комплексів: передумови, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Визначення вартості основних засобів та незавершеного будівництва під час застосування методу накопичення активів майнового підходу оцінки цілісних майнових комплексів: види вартості, методи оцінки, оціночні процедури.

Визначення вартості нематеріальних активів та довгострокових фінансових інвестицій під час застосування методу накопичення активів майнового підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: види вартості, методи оцінки, оціночні процедури.

Визначення вартості матеріальних оборотних активів під час застосування методу накопичення активів майнового підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: види вартості, методи оцінки, оціночні процедури.

Визначення вартості довгострокової, поточної дебіторської заборгованості та довгострокових, поточних зобов'язань під час застосування методу накопичення активів майнового підходу до оцінки цілісних майнових комплексів.

Поняття операційних та інвестиційних активів. Поняття спеціалізованих, неспеціалізованих активів. Основні підходи до їх оцінки та врахування у вартості цілісного майнового комплексу.

Поточна вартість ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу як метод майнового підходу: передумови, база оцінки, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Практика оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу за допомогою майнового підходу.

Тема 4. Порівняльний підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу

Вихідні данні та джерела інформації, що використовуються в порівняльному підході оцінки цілісних майнових комплексів. Формування сукупності подібних цілісних майнових комплексів, що використовуватимуться як об'єкти порівняння.

Метод ринкових мультиплікаторів для оцінки акцій. Сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування. Класифікація мультиплікаторів та критерії їх відбору.

Ринкова капіталізація, можлива ринкова капіталізація, ринкова вартість: поняття, сутність, загальні ознаки та відмінності, сфера застосування. Врахування вартості прав контролю під час оцінки цілісного майнового комплексу на підставі його ринкової або можливої ринкової капіталізації.

Метод ринку капіталу порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: передумови, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Метод ринкових угод порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів: передумови, сутність, етапи, оціночні процедури та порядок застосування.

Практика оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу за допомогою порівняльного підходу.

Тема 5. Фінансові інтереси як об'єкт оцінки

Міноритарні та контрольні інтереси. Визначення ринкової вартості часткових інтересів. Методи визначення контрольних надбавок, контрольних знижок та знижок на низьку ліквідність під час оцінки часткових інтересів.

Корпоративні частки: класифікація, документи, що засвідчують їх наявність, реквізити, джерела формування економічних вигід, особливості оцінки.

Боргові цінні папери, зобов'язання: класифікація, вихідні дані, у тому числі документи, що засвідчують наявність боргових прав, джерела формування економічних вигід. Методи, оціночні процедури, що застосовуються для оцінки боргових цінних паперів, у тому числі векселів, зобов'язань, права вимоги, в тому числі право вимоги зобов'язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій.

Пайові цінні папери: класифікація, вихідні дані, в тому числі документи, що засвідчують наявність корпоративних прав, джерела формування економічних вигід. Методи, оціночні процедури, що застосовуються для оцінки пайових цінних паперів, у тому числі простих та привілейованих акцій.

Тема 6. Нематеріальні активи як об'єкт оцінки

Класифікація нематеріальних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Витратний підхід до оцінки нематеріальних активів. Передумови та обмеження застосування витратного підходу. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються у витратному підході.

Порівняльний підхід до оцінки нематеріальних активів. Передумови та обмеження застосування порівняльного підходу. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються в порівняльному підході.

Дохідний підхід до оцінки нематеріальних активів. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються в дохідному підході. Обмеження застосування дохідного підходу.

Тема 7. Особливості оцінки деяких нематеріальних активів

Право користування (оренди) майном, у тому числі земельною ділянкою: класифікація, документи, що засвідчують такі майнові (речові) права, строк їх дії, джерела формування економічних вигід. Оцінка права користування (оренди) майном, у тому числі земельною ділянкою.

Права користування природними ресурсами, крім права користування земельною ділянкою: класифікація, документи, що засвідчують майнові права, строк їх корисного використання, джерела формування економічних вигід.

Особливості оцінки прав .користування природними ресурсами, крім права користування земельною ділянкою.

Економічні, податкові, майнові та інші привілеї, права на провадження діяльності: класифікація, документи, що засвідчують майнові права, строк їх корисного використання, джерела формування економічних вигід. Особливості оцінки економічних, податкових, майнових та інших привілеїв, прав на провадження діяльності.

Оцінка об'єктів у нематеріальній формі, вартість яких визначається вартістю цілісного майнового комплексу, що створений на їх основі (об'єкти, асоційовані з бізнесом).

Грошова оцінка документів Національного архівного фонду: методичне регулювання, види, процедура та методологія її проведення.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал