Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка8/11
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами.

Психологічне забезпечення діяльності - складний, системний і комплексний процес, що включає в себе "сукупність заходів психолого-педагогічного впливу формуючого, розвиваючого і корекційної характеру на особистість і діяльність дитини".Психологічне забезпечення - це використання в будь-якій практичній діяльності людини, у тому числі у сфері освіти, таких матеріалів і даних психологічної науки (теоретичних знань, методичного інструментарію, технологій розвитку особистості і т.д.), які дозволяють найбільш успішно досягати цілей виконуваної діяльності.

Психологічне забезпечення включає в себе наступні компоненти:

1) ретельне вивчення особистості учня з метою накопичення всебічної інформації про різні сторони його життя і навчання;

2) систематичне відстеження вже з перших хвилин перебування дитини в училищі його психічного розвитку та фізичного стану здоров'я в процесі навчання і зміни його соціально-психологічного статусу;

3) створення сприятливих соціальних, психологічних, педагогічних і медико-фізіологічних умов для успішного навчання дітей з особливими потребами.

Психологічний супровід ми розуміємо як цілісний і безперервний процес вивчення та аналізу, формування, розвитку і корекції всіх суб'єктів праці і життя, що потрапляють в "об'єктне поле діяльності психологічної служби або конкретного практичного психолога". Психологічний супровід починається з моменту першої появи людини в полі діяльності психологічної служби і триває протягом всього періоду її перебування в цьому полі.

Вихідним положенням для формування теорії і практики комплексного супроводу став для нас системно-орієнтаційний підхід, в логіці якого розвиток розуміється як вибір та освоєння суб'єктом розвитку тих або інших інновацій. В руслі цього підходу супровід трактується як допомога суб'єкту у формуванні орієнтаційного поля розвитку, відповідальність за дії, в якому несе сам суб'єкт. Виходячи з цього, даємо наступне визначення супроводу. Під супроводом розуміється система професійної діяльності різних фахівців по створенню умов для прийняття суб'єктом оптимальних рішень для розвитку особистості і успішного навчання в ситуаціях навчальної взаємодії.

Психологічний супровід включає не тільки створення оптимальних психолого-педагогічних ситуацій індивідуального розвитку всіх учасників освітнього процесу, але й психологічну допомогу розробки індивідуальної траєкторії освіти і розвитку дитини.

Успішно організований соціально-психологічний супровід відкриває перспективи особистісного зростання, допомагає дитині увійти в ту "зону розвитку", яка їй поки ще недоступна оскільки супровід - це особлива форма здійснення пролонгованої соціальної та психологічної допомоги, яка передбачає підтримку реакцій, процесів і станів особистості. На відміну від корекції супровід в нашій роботі передбачає не "виправлення недоліків і переробку", а пошук прихованих ресурсів розвитку особистості, опору на її власні можливості та створення на цій основі психологічних умов для відновлення конструктивних зв'язків зі світом, іншими людьми і самим собою. Сутнісною характеристикою психологічного супроводу є створення умов для переходу особистості до самодопомоги. Іншими словами можна сказати, що в процесі психологічного супроводу ми створюємо умови та надаємо необхідну і достатню підтримку для переходу дитини від позиції "Я не можу" до позиції "Я можу сам справлятися зі своїми труднощами".

Психолого-педагогічний супровід багатогранний процес. В будь-якому випадку, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (в межах роботи психологічної служби нашого навчального закладу) включає роботу психолога безпосередньо з дітьми з особливими потребами, з батьками дітей з особливими потребами та роботу з педагогічним колективом з даної проблематики.Робота психолога з дітьми з особливими потребами.

Робота психолога з дітьми з особливими потребами охоплює велике коло проблем: • низька самооцінка, невпевненість в собі;

 • тривожність, наявність страхів;

 • труднощі процесу комунікації;

 • нестабільність психоемоційного стану;

 • розбалансування саморегуляції;

 • дезадаптація;

 • почуття залежності від оточуючих;

 • почуття безнадійності, приреченості та ін.

Психологічне дослідження властивостей особистості здійснюється шляхом діагностичної роботи за допомогою відповідних психодіагностичних методик. Вона передбачає перший діагностичний зріз, мета якого виявити рівень розвитку досліджуваної властивості особистості, та другий діагностичний зріз, який показує ефективність корекційної роботи. Для дослідження властивості особистості підбирається мінімум три психодіагностичні методики, що використовуються як під час першого, так і під час другого діагностичних зрізів.

В межах діагностичної роботи психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами ми використовуємо наступні психодіагностичні методики:№ з/п

Досліджувана властивість

Психодіагностичні методики

1.

Самооцінка, невпевненість в собі

 • Тест «Самооцінка особистості»

 • Тест «Самооцінка учня-першокурсника»

 • Методика М. Куна

 • Методика Будассі С.А.

 • Методика Дембо-Рубінштейна

2.

Тривожність, наявність страхів

 • Методика дослідження тривожності Спілбергера

 • Методика «Шкала тривожності» - модифікація шкали соціально-ситуаційної тривожності О. Кондака

 • Методика вивчення рівня тривожності Тейлора

3.

Мотивація

 • Дослідження мотивації досягнення (А. Мехрабіан)

 • Проективна методика мотивації досягнення успіху та уникнення невдач

(Хекхаузен Х.)

 • Тест-опитувальник мотивації афіліації (А. Мехрабіан)

 • Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху (Т. Елерс)

4.

Міжособистісні стосунки, взаємодія

 • Методика діагностики міжособистісних відносин

Т. Лірі

 • Опитувальник «Роль індивіда в групі»(Кирилюк, Величко, Карпиєвичі)

 • Методика дослідження проблеми та області взаємодії (Р. Бейлз)

5.

Психоемоційний стан

6.

Депресивний стан, невротизація

 • Діагностика рівня невротизації Л. І. Вассермана

 • Експрес діагностика невроза

К. Хека і Х. Хесса

В.А. Жмурова

7.

Самосвідомість

 • Шкала Я-концепції Теннессі

 • Контрольні списки П. Гоха

 • Шкала Я-концепції Пірса-Харріса

 • Методика дослідження «Незакінчені речення» Сакса і Леві

8.

Дезадаптація

 • Методика діагностики дезадаптації «Карта спостережень Д. Скотта»

 • Вивчення особистісної орієнтованості учня

(А.В. Фурман)

 • Тест нервово-психічної адаптації

9.

Ціннісні орієнтації

 • Методика діагностики стану задоволення основних потреб («Косинка»)

 • Методика діагностики спрямованості особистості

Б. Басса

 • Методика «Ціннісні орієнтації М. Рокіча»

10.

Фрустрація, агресивність

 • Діагностика самооцінки психічних станів по Г. Айзенку

 • Методика діагностики показників і форм агресії

А. Басса і А. Даркі

 • Тест фрустрації С. Розенцвейга


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал