Проект стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 рокуСторінка9/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Етапи, механізми, інституційне, організаційне та фінансове забезпечення реалізації Стратегії


Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її цілей. Важливим є здійснення Стратегії в рамках двох послідовних та взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у два Плани реалізації:

 • Перший – 2016–2018 роки.

 • Другий – 2019–2020 роки.

Реалізація Стратегії передбачається у відповідності до вимог щодо порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Окремі цілі та завдання Стратегії формулювалися з урахуванням очікуваних конституційних та законодавчих змін у частині організації публічної влади, адміністративно-територіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної підтримки регіонального розвитку. Їх реалізацію передбачається здійснювати у відповідності до змісту й часу внесення відповідних змін.

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні проекти та заходи у відповідності до Плану реалізації проектів та виконання завдань. Планом визначаються також їх головні виконавці. Включені до Плану проекти та заходи враховуються при підготовці щорічних програм економічного та соціального розвитку регіонів й проектів місцевих бюджетів.

Кожні 3 роки, на основі моніторингу Стратегії, здійснюється оцінка необхідності уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії у світлі нових тенденцій і обставин, що можуть виникати, а також впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок: • Державного фонду регіонального розвитку;

 • коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах;

 • субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

 • коштів місцевих бюджетів;

 • коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

 • коштів інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх.


7. Моніторинг реалізації Стратегії
У ході моніторингу Стратегії вирішуються завдання:

 • Контроль за реалізацією Стратегії в цілому.

 • Оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними цілями, просування до операційних цілей.

 • Аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку регіону для уточнення та коригування (актуалізації) цілей Стратегії.

 • Підтримка в робочому стані органів та структури стратегічного планування.

Моніторинг базується на розгляді основних відібраних показників (індикаторів), які слід розділити на індикатори досягнення: стратегічного бачення; стратегічних цілей; операційних цілей та виконання проектів. Запровадження системи моніторингу передбачає використання індикаторів в рамках концепції «вхід, процес, випуск, результат», на основі якої індикатори поділяються на чотири групи:

 • вхідні індикатори, що характеризують ресурси та їх обсяг;

 • індикатори процесу, що характеризують шлях, за яким здійснюються заходи з визначеними ресурсами;

 • індикатори випуску, що характеризують фізичний обсяг товарів та послуг;

 • індикатори результату, що характеризують очікувані зміни.

Реалізація Стратегії націлюється на досягнення стратегічного бачення:«Львівщина – регіон високотехнологічної промисловості, розвиненої транспортно-логістичної інфраструктури, ефективного сільського господарства, оздоровчого, історичного та ділового туризму, високої якості життя». Відповідно до цього бачення, моніторингу підлягають основні параметри, які характеризують кількісні та якісні показники, що характеризують його досягнення.

Такими показниками є валовий регіональний продукт на одну особу, доходи громадян, будівництво житла, демографічні показники, рівень екологічного навантаження на одиницю території. В процесі моніторингу ці показники порівнюються із показниками на дату ухвалення Стратегії, а також з їх відповідними середніми значеннями по Україні та регіонах, щодо яких здійснювалось порівняння при проведенні соціально-економічного аналізу області при підготовці Стратегії.

Свідченням позитивного результату реалізації Стратегії слугуватиме абсолютне зростання показників, а також випереджання темпів поліпшення показників (приріст населення на 1000 осіб; ВРП на 1 особу, грн.; доходи громадян, грн.; будівництво житла на 1000 осіб, кв. м; рівень екологічного навантаження) у порівнянні з середньоукраїнськими показниками та показниками інших регіонів.

Моніторинг досягнення стратегічних цілей здійснюватиметься відповідно до таких визначених цілей: • Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка.

 • Стратегічна ціль 2. Якість життя.

 • Стратегічна ціль 3. Відкриті кордони.

 • Стратегічна ціль 4. Розвинуте село.

 • Стратегічна ціль 5. Туристична привабливість.

Аналогічно загальному моніторингу досягнення стратегічного бачення відбуватиметься моніторинг реалізації стратегічних цілей. Основними кількісними показниками щодо кожної стратегічної цілі за період моніторингу будуть показники, що випливають з переліку проектів, які будуть реалізованими в рамках досягнення кожної стратегічної цілі.

Індикатори успішності досягнення цілей визначені у розділі 6 Стратегії. Відповідно до цих індикаторів на кожен плановий період моніторингу має бути сформовано кількісні показники, за якими має здійснюватись моніторинг.


ПЕРЕЛІК
основних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 рокуІндикатор

2014

2016

2020

Валовий регіональний продукт, у % до 2014 року

98,6

102,1

120,4

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

545,7

743

963

Експорт товарів у розрахунку на одну особу

514,5

623

785

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

70

85

92

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

4

5

7

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території)

48

48,9

49,7

Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.

2961

3677

4912

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, на 1 тис. наявного сільського населення

9,6

9,2

8,1

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, на 10 тис. наявного населення на кінець року

50,7

50,9

51,4

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %

87,7

88,4

89,5

Рівень смертності на 1 тис. населення

12,6

12,1

11,7

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %

68

70

76

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %

26

28

36

Частка утилізованих відходів

5,1

10

16,3

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці

8,6

7

6,8

Площа земель природно-заповідного фонду

157,5

312,2

425,7

Частка площі природно-заповідного фонду у площі області, %

7,2

14,3

19,5

Показники для моніторингу збираються за результатами кожного року реалізації Стратегії. На основі зібраних даних готується річний звіт та звіт щодо виконання періоду трьохрічного планування.

При цьому враховуються індикатори, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року в розрізі регіонів України для Львівської області.

Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу; оцінку можливостей досягнення поставлених цілей на трьохрічний цикл планування.

Підсумковий звіт про моніторинг за трьохрічний цикл планування до показників, які передбачаються у річних звітах, містить загальні оцінки ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним бюджетний рік.

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання визначає обласна державна адміністрація відповідно до власних повноважень та структури.

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування та актуалізація Стратегії, за необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал