Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"Скачати 148.66 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір148.66 Kb.
c:\users\ostrischenko\appdata\roaming\liga70\client\session\tsign.gif

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


18.01.2017

м. Київ

N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 181/30049

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"


Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 774-р, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 


Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів - керівник апарату

Є. В. Капінус

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18 січня 2017 року N 57

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 181/30049

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"*


Програма

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Мета

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Підпрограма 1

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

Завдання 1

Результативні показники

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість притулків для дітей, од.;
кількість штатних працівників у притулках для дітей, осіб;
кількість місць у притулках для дітей, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей, грн.
Показники якості:
кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади, од.;
кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності, од.;
динаміка** кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.;
кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб;
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.;
кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн;
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн.
Показники якості:
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року, осіб;
динаміка** кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %;
динаміка** кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при денному перебуванні, порівняно з попереднім роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

Показники затрат:
кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.;
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб;
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
хлопців, осіб;
дівчат, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.
Показники якості:
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб;
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року, од.;
динаміка** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 2

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Завдання

Результативні показники

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн;
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.
Показники якості:
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %

Програма

Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

Мета

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Підпрограма 1

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Завдання

Результативні показники

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Показники затрат:
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб.
Показники продукту:
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, осіб;
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб;
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Завдання

Результативні показники

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.
Показники продукту:
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;
динаміка** кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Завдання

Результативні показники

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 4

Інші видатки

Завдання 1

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної допомоги, од.;
кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них:
чоловіків/хлопців, осіб;
жінок/дівчат, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді

Показники затрат:
кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, осіб;
кількість місць у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, осіб, з них:
чоловіків/хлопців, осіб;
жінок/дівчат, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами ресоціалізації наркозалежної молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

Показники затрат:
кількість центрів матері та дитини, од.;
кількість штатних працівників центрів матері та дитини, осіб;
кількість місць у центрах матері та дитини, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком, %

Завдання 5

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Показники затрат:
кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб;
кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %

Завдання 6

Результативні показники

Надання соціальних послуг іншими соціальними закладами

Показники затрат:
кількість інших соціальних закладів, од.;
кількість штатних працівників інших соціальних закладів, осіб;
кількість місць у інших соціальних закладах, од.
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у інших соціальних закладах, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в інших соціальних закладах, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників в інших соціальних закладах, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг в інших соціальних закладах, грн.
Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані в інших соціальних закладах, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших соціальних закладах, порівняно з минулим роком, %

Завдання 7

Результативні показники

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 5

Заходи державної політики з питань сім'ї

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %

Програма

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Мета

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

Завдання

Результативні показники

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Показники продукту:
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб;
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.;
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од.;
кількість заходів з оздоровлення, од.
Показники ефективності:
середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн;
середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн;
середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн;
середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні, %;
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні, %

____________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього року.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Міністерства
соціальної політики України

В. Задніпрянець

 


© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

c:\users\ostrischenko\appdata\roaming\liga70\client\session\logotype.bmp


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал