Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами в Доброкриничанській сільській раді на 2013-2020 рокиСкачати 187.66 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір187.66 Kb.
ТипРішення


ДОБРОКРИНИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАМИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ


від 16 травня 2013року№4 с.Добра Криниця ХХVІ позачергової сесія шостого скликання

Про затвердження Програми поводження

з твердими побутовими відходами в

Доброкриничанській сільській раді

на 2013-2020 роки
Розглянувши інформацію сільського голови Драгуновського В.В., про Програму поводження з твердими побутовими відходами в Доброкриничанській сільській раді на 2013- 2020 роки, висновку постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, благоустрою, охорони навколишнього середовища, транспорту та будівництва, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Програму поводження з твердими побутовими

відходами в Доброкриничанській сільській раді на 2013-2020 роки,

що додається.

2.При формуванні місцевого бюджету на наступні роки передбачити

фінансування витрат на реалізацію Програми в межах можливостей

бюджету.


3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних

ресурсів, екології, благоустрою, охорони навколишнього середовища,

транспорту та будівництва, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх

наслідків.
Сільський голова В.В.Драгуновський
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від 16 травня 2013року №3


ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами на території Доброкриничанської сільської ради на

2013- 2020 року.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Програма поводження з твердими побутовими відходами в Баштанському районі на 2013- 2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних заходів щодо збору, видалення, знешкодження, утилізації твердих побутових відходів (далі - побутові відходи) на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду, правової, нормативної, техніко-економічної системи поводження з відходами, економічних, інформаційно-освітніх заходів.

Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів.


1.2. Правовою основою Програми є Закони України:

„Про місцеве самоврядування в Україні";

„Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки";

„Про благоустрій населених пунктів";

„Про охорону навколишнього середовища";

„Про відходи";

„Про охорону атмосферного повітря";

„Про житлово-комунальні послуги";

„Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами"та нормативно-правові акти:

Методичні рекомендації з організації роздільного збирання побутових відходів, затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 5 серпня 2008 року № 242;

Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 11 серпня 2008 року № 247;

Система моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами, затверджена наказом Мінбуду України від 12 жовтня 2008 року № 245;

Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами, затверджена наказом Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 8;

Методика організації запровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів, затверджена наказом Мінбуду України від ЗО листопада 2006 року № 396;

Рекомендації із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів, затверджені наказом Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 6;

Рекомендації з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів, затверджені наказом Мінбуду України від 10 січня 2006 року №5;

Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України, затверджені наказом Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 7;

Методичні рекомендації щодо заповнення санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів, затверджені наказом Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 3;

Рекомендації щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджені наказом Мінбуду України від 31 травня 2007 року № 32;

інші нормативні документи України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами.
РОЗДІЛ II . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

У структурі населення домінує сільське, яке становить 67,4 відсотків від загальної чисельності.

Результати вивчення процесу утворення відходів у населених пунктах сільської ради свідчать, що кожним мешканцем утворюється в середньому від 0,55 кг відходів.

Таким чином, щоденно на території Баштанського району утворюється 6.9 тонн відходів мешканцями міста та 20,9 тонн сільськими жителями, що загалом становить 27,8 тонн на день або 9,1 тис. м . Відповідно річні об'єми утворюваних в районі відходів становлять 12,7 тис. тонн або 38,5 тис. м3. З цієї маси відходів мешканцями міста утворюється 2,5 тис. тонн або 7,6 тис. м3. Динаміка зростання обсягів утворюваних відходів в районі і за період 1999-2007 років становить в середньому 0,99 тис. м3 на рік.

Як і в цілому по Україні, в Доброкриничанській сільській раді існує низка проблем, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами.

Серед усіх видів утворення відходів найбільший відсоток становлять тверді побутові відходи, від стану поводження з якими залежить екологічна безпека, благоустрій населених пунктів, здоров'я та благополуччя населення. Отже, ступінь надання населенню планово-регулярних послуг щодо збирання, транспортування та утилізації відходів є певним показником рівня життя громадян.

На території сільської ради послуги із санітарного очищення взагалі не надаються. Населення змушене позбавлятись побутових відходів, внаслідок чого у балках, ярах, долинах річок утворюються стихійні сміттєзвалища, що забруднюють ґрунти та водні об'єкти.

Основні причини розриву між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, які повинні спрямовуватись на забезпечення споживачів якісними послугами для зменшення негативного впливу на довкілля є:

1. Недосконалість місцевих нормативно-правових актів, які б зобов'язували
мешканців будинків приватного сектору, підприємств та установ різних форм
власності укладати угоди з перевізниками на вивезення побутових відходів.

2. Невідповідність вимогам сьогодення фінансового стану галузі, який


залежить від збалансованості таких основних складових:

 • рівня відшкодування фактичних витрат на вивіз побутових відходів для груп споживачів;

 • повноти бюджетної частки фінансування, яка повинна спрямовуватись на технічне переоснащення комунальних підприємств, будівництво нових полігонів та сміттєзвалищ, придбання нової техніки і обладнання, компенсацію різниці між діючими тарифами і фактичними витратами для підприємств, які працюють у сфері поводження з побутовими відходами, незалежно від форми власності, компенсацію у межах видатків на благоустрій населених пунктів, робіт з прибирання місць загального користування (вулиць, парків тощо).

3. Низький рівень матеріально-технічної бази комунальних підприємств.
Для забезпечення вивезення побутових відходів необхідно як мінімум одна одиниця спеціалізованого транспорту. У сільській раді такий транспорт взагалі відсутній.

4. Дефіцит контейнерного парку для якісного збирання побутових відходів, в тому числі роздільним способом та дотримання чистоти на ділянках їх розміщення.

Одним із першочергових завдань у сфері поводження з побутовими відходами є зменшення обсягів їх захоронення на полігонах та сміттєзвалищах за рахунок впровадження сучасних методів і технологій із сортування, переробки та утилізації побутових відходів.

Впровадження роздільного збирання побутових відходів повинно спрацьовувати на зменшення обсягів сміття до 30-40 відсотків, продовження терміну експлуатації існуючих полігонів, скорочення площ землевідводу під перспективне будівництво.

За морфологічним складом структура побутових відходів налічує:


 • поліетилен - 24%

 • деревина - 5%

 • будівельні відходи-10%

 • гума, текстиль - 10%

 • папір, картон - 10%

 • вуличний змет,

 • листя - 34%

 • харчові відходи - 3%

 • інші відходи - 4%

Технічно роздільне збирання передбачає встановлення біля будинків замість одного контейнера, як мінімум двох: один — для ресурсоцінних відходів — пляшок, пакетів, паперу тощо, інший - для органічних відходів.

На сьогодні на території сільської ради тільки на сільському сміттєзвалищі проводиться часткове сортування твердих побутових відходів. За умови будівництва сміттєпереробного заводу в м.Миколаєві, планується встановити ще два пукти по сортуванню твердих побутових відходів в м.Баштанка з метою їх відправлення для переробки на завод.

5. Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих полігонів та сміттєзвалищ.

Внаслідок відсутності стовідсоткового охоплення потенційних джерел утворення побутових відходів спостерігається невідповідність між офіційними обсягами захоронення побутових відходів на сміттєзвалищах та розрахунковими показниками.

Тільки з розрахунку на середньорічну норму утворення побутових відходів на одного мешканця реальний обсяг утворення побутових відходів в 1,5 рази перевищує показники офіційної статистики з їх захоронення.

Внаслідок цього щорічно утворюється значна кількість стихійних сміттєзвалищ.

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 7 затверджено Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України.

Нормативні показники утворення побутових відходів не приведені у відповідність з вищевказаним наказом у зв'язку з недостатнім рівнем охоплення споживачів договірними відносинами на вивіз побутових відходів, фрагментарністю схем санітарного очищення, відсутністю чітких взаємодій з органами охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

Всього на території сільської ради налічується 2 сміттєзвалище.

Більшість сміттєзвалищ в районі у зв'язку з відсутністю санітарно-технічних паспортів, стаціонарних огорож, освітлення, охорони, рішень про відведення земельних ділянок для місць видалення побутових відходів не відповідає вимогам будівельних та санітарних норм і правил. Із загальної кількості полігонів та звалищ 10 відсотків мають тимчасові паспорти, а решта працюють без дозвільних документів.

Особливу небезпеку для сільської ради становлять небезпечні відходи, гербіциди, пестициди, різноманітні отрутохімікати. Не менш серйозно постають проблеми, пов'язані з утилізацією птахів внаслідок пташиного грипу, знищення трупів загиблих тварин.

Суттєву долю на полігонах в усьому обсязі відходів займають будівельні відходи. Із розширенням ремонтних робіт різко посилиться проблема утилізації та захоронення будівельних відходів.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами повинно базуватись на визначенні основних пріоритетів і напрямів з урахуванням специфічних особливостей кожного населеного пункту, поєднанні інтересів та зусиль органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, утворювачів відходів, перевізників і контролюючих органів.

Певні організаційні кроки у цьому напрямі вже зроблені.

Щороку сільська рада проводять роботи по підгортанню та обвалуванню сміттєзвалищ.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2003 року № 1119 „Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" видано відповідне розпорядження голови облдержадміністрації. Починаючи з 2004 року, в районі проводиться Всеукраїнський конкурс „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку". Конкурс на кращу вулицю, будинок проводиться в кожній раді. Видано відповідні розпорядження про закріплення територій за підприємствами, установами, організація усіх форм власності.

З метою зацікавленості територіальних громад, посилення ролі органів місцевої самоорганізації населення та рад соціального партнерства сільською радою встановлюється призовий фонд за І-Ш місця у такому конкурсі.

Розпочато роботу по затвердженню відповідними радами Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах. Щорічно затверджуються адресні програми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

Враховуючи європейський досвід вирішення питань поводження з побутовими відходами, а також діючу законодавчу базу, принципи поводження з твердими побутовими відходами повинні полягати у максимальному поверненні до виробничого циклу вторинної сировини і тільки в разі неможливості їх застосування підлягати видаленню.
РОЗДІЛ III. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є координація дій усіх гілок влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення побутових відходів, проведенню комплексної оцінки екологічного стану сміттєзвалищ із залученням фахівців відповідних галузей, впровадженню нових та розширенню і модернізації діючих потужностей, впорядкуванню, облаштуванню та узаконенню існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх шкідливого вплину на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з побутовими відходами.

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:   • зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

   • реформувати систему санітарного очищення;

   • здійснити облаштування контейнерних майданчиків, оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів;

   • впровадити роздільне збирання побутових відходів;

   • здійснити модернізацію діючих полігонів з метою захоронення підходів,

   • створити умови для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.


РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Визначені завдання Програми передбачається розв'язати шляхом вжиття організаційних заходів щодо: • розроблення схем санітарної очистки населених пунктів;

 • затвердження в усіх населених пунктах норм накопичення побутових
  відходів;

 • затвердження місцевих Правил благоустрою, санітарного утримання
  територій, забезпечення чистоти і порядку;

 • закріплення територій населених пунктів за суб'єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій;

 • удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими відходами;

 • вдосконалення статистичної звітності;

 • організації роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та
  постачання на сортувальну лінію;

 • вилучення корисних компонентів побутових відходів як вторинної сировини;

 • застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу та інших способів утилізації;

 • організації збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів тощо;

 • впровадження системи моніторингу за звалищами та навколишньою територією як у процесі експлуатації об'єктів, так і після їх закриття;

 • проведення освітньо-виховних заходів у сфері поводження з відходами для населення.


РОЗДІЛ V. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Вирішення проблеми поводження з побутовими відходами передбачає розроблення та впровадження програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області, району та суб'єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

Необхідно створити сприятливі умови виробникам, споживачам та інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у вирішенні поставленої проблеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу. Основою заходів мають стати аналітично-оціночні роботи, що визначають місцеві пріоритети, дослідження кон'юнктури ринку щодо сировини та потреб у продукції, яка може бути виготовлена з відходів.Враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмеженість фінансово-економічних можливостей місцевих бюджетів та суб'єктів господарювання, визначені у додатку до цієї Програми заходи передбачається здійснити у два етапи:
перший (2013-2016 роки):

 • впровадження нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами;

 • забезпечення проведення моніторингу збирання та розміщення побутових відходів;

 • оновлення (заміна та ремонт) сміттєзбиральних контейнерів та належне облаштування контейнерних майданчиків;

 • запровадження контейнерного збору відходів;

 • обстеження та впровадження заходів щодо модернізації діючих сміттєзвалищ побутових відходів;

 • ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та недопущення
  виникнення нових;

 • стовідсоткове охоплення послугами зі збору та вивезення відходів населення, установ, організацій, підприємств;

 • проведення рекламно-інформаційних та освітньо-виховних заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

 • оновлення парків прибиральних та сміттєвивізних машин;

 • забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів;

 • експериментальне відпрацювання системи роздільного збирання складових побутових відходів в населених пунктах району;

 • розроблення інвестиційних проектів у поводженні з побутовими відходами;

другий (2017-2020 роки):

  • розповсюдження найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання складових побутових відходів , перероблення побутових відходів,

  • модернізація сміттєзвалищ із захоронення побутових відходів;

  • налагодження системи сортування та збуту вторинної сировини;

  • створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини;

  • поступове запровадження роздільного збору відходів по населених пунктах;

  • створення потужностей з утилізації складових побутових відходів;

  • реконструкція (модернізація) існуючих перспективних сміттєзвалищ з дотри манням сучасних вимог щодо охорони довкілля;

  • досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів;

  • забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну підгалузь комунального господарства.


РОЗДІЛ VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

   • зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

   • створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

   • зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

   • упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами; створити нові робочі місця у сфері поводження з побутовими відходами;

   • поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

   • перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

РОЗДІЛ VII. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми становлять 15080,0 тис. грн. Щорічно обсяги коштів, необхідних для виконання заходів Програми, підлягають уточненню.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів спеціальних фондів, грантів, кредитів міжнародних організацій, банків, благодійних внесків, іноземних інвестицій та коштів фізичних і юридичних осіб, які працюють у сфері поводження з побутовими відходами, кредитів вітчизняних комерційних банків, власних коштів підприємств та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.РОЗДІЛ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Загальну організацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Забезпечення виконання заходів програми здійснюють виконавчі комітети міської, сільських рад.

З метою постійного контролю за виконанням Програми та щорічного коригування заходів місцевим органом виконавчої влади, які є відповідальними за здійснення заходів Програми, щороку до 5 січня інформувати відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації про стан реалізації Програми та надавати пропозиції щодо внесення змін до неї.

Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації щорічно інформувати постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та власності про стан реалізації заходів Програми.
З А Х О Д И

щодо реалізації Програми поводження

з твердими побутовими відходами на

території Доброкриничанської сільської ради

на 2013- 2020 роки


№ п/п

Найменування заходу

Термін

виконання(роки)

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

1

Розробити та затвердити Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах сільської ради.

І квартал 2013 року

Виконавчий комітет

Не потребує

2

Видати розпорядчі документи щодо закріплення за підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти прилеглої території та територій загального користування.

2013 рік

Виконавчий комітет

Не потребує

3

Здійснити інвентаризацію утворювачів побутових відходів (населення, бюджетні установи, підприємства різних форм власності)

І квартал 2013 року

Виконавчий комітет

Не потребує

4

Забезпечити практику проведення щотижневих "чистих четвергів" з метою підтримання належного санітарного стану у населених пунктах сільської ради.

Постійно

Виконавчий комітет

Не потребує

5

Забезпечити проведення паспортизації місць видалення твердих побутових відходів на підставі наказу Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 3 зі складанням санітарно-технічних паспортів та оцінки впливу їх на навколишнє природнє середовище.

2013-2014 роки

Виконавчий комітет

Місцевий бюджет

6

Видати розпорядчі документи щодо упорядкування землевідведення під санкціоновані сміттєзвалища та резервування земельних ділянок під перспективне будівництво нових полігонів твердих побутових відходів

2013 рік

Виконавчий комітет

Місцевий бюджет

7

На підставі наказу Мінбуду України від 10 січня 2006 року № 6 розробити та затвердити схеми санітарної очистки по кожному населеному пункту з урахуванням сучасних тенденцій поводження з побутовими відходами.

2014 рік

Виконавчий комітет

Місцевий бюджет

8

На підставі наказу Мінбуду України від 9 листопада 2007 року №177 створити комісію з благоустрою населених пунктів на громадській основі.

2013-2014 роки

Виконавчий комітет

Не потребує

9

Організувати постійне проведення рейдів-перевірок санітарного стану прибудинкових територій із залученням представників екологічної служби та адмінкомісії сільської ради.

Постійно

Виконавчий комітет, адмінкомісія

Не потребує

10

Виявляти та ліквідувати несанкціоновані та стихійні сміттєзвалищ.

Постійно

Виконавчий комітет

Місцевий бюджет

11

Організувати участь населених пунктів сільської ради у Всеукраїнському конкурсі "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

Щорічно

Виконавчий комітет

Місцевий бюджет

12

Здійснити упорядкування діючих сміттєзвалищ з облаштуванням під'їзних шляхів, обвалування, водопостачання, освітлення, створення санітарно-захисних зон з висадженням природних зелених насаджень, штучних огорож.

2013 рік


Виконавчий комітет

Місцевий бюджетСекретар сільської ради Т.І.Недбайло

Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал