Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспортіСторінка1/3
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«30» квітня 2015 р. за № 486/26931

 

Про затвердженняПорядку виконання

митних формальностей

на морському та

річковому транспорті

 

Відповідно до статті 246 Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63, та Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2009 року № 320, 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, що додається.2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів Ураїни (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 17 вересня 2004 року № 678 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2004 року за № 1286/9885;

пункт 3 наказу Державної митної служби України від 10 жовтня  2007 року № 842 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за № 1323/14500;

наказ Державної митної служби України від 11 березня 2010 року № 230 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17 вересня 2004 р. № 678", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2010 року за № 334/17629.

 

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Макаренка А. В.

 

 


Міністр                                                                                                                           

Н. ЯРЕСЬКО                                                    

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

10 березня 2015 року № 308

 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 квітня 2015 р. за № 486/26931

 

  

 

ПОРЯДОКвиконання митних формальностей на морському та річковому транспорті

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України з метою визначення порядку виконання митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:акт-повідомлення – документ, що складається при виявленні будь-яких розбіжностей при прийнятті портом товарів від адміністрації судна, підписується уповноваженим представником адміністрації судна, представниками порту і митниці;

генеральний акт – документ, що визначає загальну кількість місць і вагу переданих судном та прийнятих портом товарів;

митниця відправлення – митниця на території України, де починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

митниця призначення – митниця на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

портовий оператор (стивідорна компанія) – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання товарів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності;

тальманська розписка – первинний обліковий документ, в якому відображаються відомості про кількість місць і вагу вивантажених із судна й прийнятих портом товарів.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, Законі України "Про морські порти України", Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними (далі – Типова ТС пропуску), та Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон (далі – Типова ТС контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 (зі змінами).

3. Митниці у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення взаємодіють з державними органами, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль (далі – контролюючі органи), координують їх роботу в зонах митного контролю у порядку, встановленому Митним кодексом України та іншими актами законодавства України.

У разі впровадження в морських (річкових) портах Інформаційної системи портового співтовариства (далі – ІСПС) контролюючі органи, експедитори, морські агенти, інші учасники процесу оформлення товарів і транспортних засобів використовують її відповідно до вимог пунктів 7 та 10 Типової ТС пропуску.

4. Контроль суден закордонного плавання при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, яка утворюється та працює відповідно до Типової ТС пропуску та Типової ТС контролю.

Застосування для судна вільної практики здійснюється відповідно до вимог пункту 10 Типової ТС пропуску.

5. Особи, яким представниками уповноважених державних органів, які входять до складу комісії, дозволено відвідання судна під час роботи комісії чи під час здійснення вантажних операцій без участі комісії на борту судна при застосуванні до судна вільної практики, можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов’язків. Такі особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов’язків. Товари цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. Вибірковий митний контроль переміщуваних товарів здійснюється за рішенням посадової особи митниці.

6. Місце стоянки суден закордонного плавання, посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією порту за погодженням з митницею та органом охорони державного кордону.

Зміна місця стоянки судна проводиться з відома митниці й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії чи дій обставин непереборної сили. При цьому адміністрація порту негайно повідомляє про це митницю.

Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митниці на генеральній декларації.

7. Судна, що здійснюють каботажне плавання, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митні формальності відносно судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, закінчуються після завершення ним каботажного перевезення та за відсутності на ньому товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, та/або суднових приміщень чи інших спеціально обладнаних місць з накладеним митним забезпеченням.

8. Митні формальності відносно суден закордонного плавання і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, здійснюються митницею біля причалів, в акваторіях портів або на місці якірної стоянки на рейді. Митний контроль в акваторіях портів чи на місці якірної стоянки на рейді здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

9. Митні формальності відносно судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, здійснюються на його борту. Огляд судна представниками контролюючих органів проводиться за погодженням з органом охорони державного кордону та митницею.

Митні формальності відносно суден закордонного плавання під іноземним прапором можуть здійснюватись документально за умови їх постійного перебування під контролем митниці в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Митні формальності відносно товарів, що переміщуються членами екіпажів суден закордонного плавання, можуть здійснюватись безпосередньо на борту таких суден або в інших місцях, визначених адміністрацією порту за погодженням з митницею, у зоні діяльності якої розташовано порт.

10. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово з дотриманням черговості, що встановлена частиною другою статті 208 Митного кодексу України.

11. Агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України подає митниці інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку. Така інформація використовується митницею виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатніх для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.

Капітан судна або представник агентської організації (морський агент) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до прибуття (вибуття) судна подає до митниці заявку на здійснення митного контролю судна (далі – Заявка) з подальшим уточненням інформації за 1 годину до виїзду комісії на судно закордонного плавання. Якщо в порту використовується ІСПС, Заявка надається до митниці з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, яке завіряється електронним цифровим підписом. Заявка повинна містити таку інформацію:

назва судна, його тип, код ІМО (International Maritime Organization), національна належність, порт приписки;

дата та час прибуття (вибуття) судна;

місце стоянки;

характер та кількість товарів (якщо товари переміщуються у контейнерах, додатково зазначається кількість контейнерів і кількість товарів у контейнерах);

кількість членів екіпажу та пасажирів (із додатковим зазначенням кількості громадян України);

назви портів, до яких заходило судно під час рейсу;

найменування агентської організації (морського агента) (за наявності).

Для застосування до судна вільної практики митниці представником агентської організації (морським агентом) подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики (далі – Заявка про вільну практику). Заявка про вільну практику подається агентською організацією (морським агентом) особисто або через адміністрацію порту з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, яке завіряється електронним цифровим підписом.

Заявка про вільну практику подається не пізніше ніж за добу до прибуття судна в порт призначення на митній території України і, крім зазначених у абзаці першому цього пункту відомостей, для прийняття рішення про здійснення контролю із застосуванням вільної практики повинна містити таку інформацію:

мета заходу судна в порт;

відомості про судновласника (найменування, місцезнаходження – для юридичних осіб, прізвище, ім’я, місце проживання – для фізичних осіб);

інформація про заявлену капітаном судна потребу переміщення з борту судна/на борт судна членів екіпажу (пасажирів за наявності);

відомості про представника агентської організації (морського агента) (прізвище, ім’я, по батькові, посада), якому доручено пломбування приміщень на борту судна відповідно до пункту 21 Типової ТС контролю;

відомості про осіб, які будуть відвідувати судно закордонного плавання для проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) та здійснення розвантажувальних робіт без участі комісії.

Разом із Заявкою про вільну практику надаються електронні або паперові копії:

генеральної (загальної) декларації;

декларації про вантаж;

суднової ролі;

списку пасажирів (за наявності);

транспортних (перевізних) документів.

Документи можуть надаватись:

у паперовому вигляді, при цьому вони мають бути засвідчені в установленому порядку представником судновласника (агентською організацією (морським агентом), адміністрацією порту);

в електронному вигляді з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, завіреного електронним цифровим підписом.

Реєстрації Заявки та Заявки про вільну практику здійснюються митницею. При подачі Заявки про вільну практику додатково Заявка не подається.

Початком застосування до судна вільної практики є час постановки судна до причалу порту.

12. Адміністрація порту або агентська організація (морський агент) забезпечує доставку на судно членів комісії з метою виконання покладених на них функцій, а також повернення їх до своїх установ.

13. На судно, що прибуло із-за кордону, комісія піднімається після завершення санітарного контролю та з дозволу представника санітарно-епідеміологічної служби.

14. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без надання митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.

Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з наданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі – митна декларація) в установленому порядку.

15. Під час переміщення судна через митний кордон капітан судна або вповноважена ним особа серед інших документів, надання яких передбачено статтею 335 Митного кодексу України, подає два примірники зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання (далі – Зобов’язання) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку. При вивезенні за межі митної території України (увезенні на митну територію України) несамохідних суден закордонного плавання (без екіпажу) допускається надання Зобов’язання судновласником або уповноваженою ним особою.

Допускається надання митниці Зобов’язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною англійською чи російською мовою. Один примірник оформленого Зобов’язання залишається у справах митниці на контролі, другий – передається капітану судна для зберігання у справах судна. У разі прибуття на митну територію України судна, яке плаває під іноземним прапором, Зобов’язання зберігається у справах судна до здійснення митних формальностей відносно цього судна при вибутті за межі митної території України.

Бланк Зобов’язання може бути роздрукований капітаном судна закордонного плавання з мережі Інтернет. Форма Зобов’язання оприлюднюється ДФС України на її веб-сайті.

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі – яхти), що належать громадянам-нерезидентам і тимчасово ввозяться на митну територію України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, а також яхти, що належать громадянам-резидентам і тимчасово вивозяться за межі митної території України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти (далі – декларація яхти), форма якої наведена у додатку до Типової ТС контролю, з одночасним наданням на бланку цієї декларації яхти зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти (далі – Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти).

Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митниці на контролі, другий – у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітану яхти для зберігання у справах яхти. Декларація яхти, що зберігається у справах яхти, застосовується для декларування цієї яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну) та здійснення її митного контролю та митного оформлення.

Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без надання митної декларації. Відомості про такі товари зазначаються у декларації про вантаж.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення яхт, які належать юридичним особам як резидентам, так і нерезидентам, здійснюється у порядку, що застосовується до суден закордонного плавання.

16. Зобов’язання та Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти реєструються в Журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі – Журнал обліку зобов’язань).

Оформленим Зобов’язанню або Зобов’язанню про зворотне вивезення (ввезення) яхти присвоюється реєстраційний номер, який був завчасно отриманий у старшого зміни. При цьому декларації яхти присвоюється реєстраційний номер, що відповідає реєстраційному номеру Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти.

Інформація, що міститься в Зобов’язанні та Зобов’язанні про зворотне вивезення (ввезення) яхти, вноситься в Журнал обліку зобов’язань одразу після повернення комісії та у строк, що не перевищує 4 годин, та до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної фіскальної служби України (далі – ЄАІС ДФС України).

Журнал обліку зобов’язань ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" (далі – ПІК) ЄАІС ДФС України і повинен містити такі відомості:

порядковий номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;

дата оформлення Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;

реєстраційний номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, що формується за такою схемою:

ХХХХХХХХХ / ХХХХ / ХХХХХХ / Х ,

            1                  2                3             4

де 1 – 9-значний код митного органу згідно з Класифікатором ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи, затвердженим наказом Державної фіскальної служби України від 20 листопада 2014 року № 315 (далі – Класифікатор органів ДФС);

2 – чотири цифри поточного року;

3 – 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється);

4 – літерний код ознаки судна (проставляється "Я" при оформленні яхт, в інших випадках не заповнюється);

реєстраційний номер суднової справи, який зазначено у функціональному модулі "Журнал реєстрації суднових справ" Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" (далі – АСМО"Інспектор-2006") та який є числовим значенням, за яким користувачу можливо здійснити перехід до ПІК функціонального модуля "Журнал реєстрації суднових справ" АСМО "Інспектор-2006";

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор, під яким плаває судно (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

напрямок переміщення судна (вивезення/ввезення);

кінцевий строк реімпорту (реекспорту) судна згідно із Зобов’язанням або строк зворотного вивезення (ввезення) згідно із Зобов’язанням про зворотне вивезення (ввезення) яхти;

власник судна (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи);

особа, яка надала зобов’язання (посада, прізвище, ім’я та по батькові);

номер штампа "Під митним контролем" посадової особи митниці, якою оформлено Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;

продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) судна закордонного плавання або яхти ("Продовжено до ___.___.20__ р."; реквізити заяви про продовження строку тимчасового вивезення (ввезення); код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС; дата, вхідний номер заяви); прізвище ініціали посадової особи митниці, яка надала дозвіл на продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) судна закордонного плавання або яхти;

відмітка про виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти (дата оформлення реімпорту (реекспорту) судна або дата зворотного вивезення (ввезення) яхти; код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС);

номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна (яхти);

примітки (зазначаються відомості про складання протоколу про порушення митних правил, оформлення судна в інший митний режим тощо);

інше.

У разі потреби Журнал обліку зобов’язань роздруковується і формується у справи для зберігання.17. Інформація про виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти вноситься до ПІК посадовою особою митниці, у зоні діяльності якої розташований порт, через який було здійснено реімпорт (реекспорт) судна або зворотне вивезення (ввезення) яхти, шляхом зазначення дати оформлення судна, номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна (яхти), та коду митниці згідно з Класифікатором органів ДФС.

Для зняття Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти з контролю у відповідному полі Зобов’язання або в декларації яхти проставляються такі відмітки:

якщо порт реекспорту (зворотного вивезення) судна (яхти) збігається з портом його ввезення (порт реімпорту (зворотного ввезення) збігається з портом вивезення цього судна (яхти)), то посадова особа митниці, у зоні діяльності якої розташований цей порт, проставляє на обох примірниках Зобов’язання або у декларації яхти відбиток особистої номерної печатки;

якщо реімпорт (зворотне ввезення) судна (яхти) чи реекспорт (зворотне вивезення) судна (яхти) відбувся через інший порт, ніж порт його вивезення (ввезення), то посадова особа митниці, яка здійснила митні формальності відносно судна (яхти), проставляє на Зобов’язанні або декларації яхти, що наявна у капітана судна (яхти), відбиток особистої номерної печатки та вносить інформацію до ПІК відповідно до абзацу першого цього пункту. Посадова особа митниці, у справах якої Зобов’язання або декларація яхти перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на Зобов’язанні або у декларації яхти:

дату оформлення судна (яхти);

номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна (яхти) при реімпорті (зворотному ввезенні) чи реекспорті (зворотному вивезенні);

код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС, якою здійснено контроль і митне оформлення судна (яхти) при реімпорті (зворотному ввезенні) чи реекспорті (зворотному вивезенні), та засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

18. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) та інших обставин строк, зазначений у Зобов’язанні або у декларації яхти, може бути продовжений митницею, якій було надане це Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, або митницею, у зоні діяльності якої перебуває це судно (яхта), на підставі обґрунтованої заяви капітана судна (яхти) або судновласника про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти). При цьому строк тимчасового вивезення судна (яхти) закордонного плавання продовжується митницею, якій було надане Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне ввезення яхти, без пред’явлення митниці цього судна (яхти).

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій судно (яхту) неможливо пред’явити митниці у зв’язку з пошкодженням або непрацездатним станом, то разом із заявою капітан судна (яхти) чи судновласник повинен подати митниці, якою було оформлено Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, документи, що засвідчують причини неможливості пред’явлення судна (яхти), видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування судна (яхти).

Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) здійснюється шляхом накладення начальником митниці чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві. На примірнику Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, що стоїть на контролі в митниці, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митниці, якою було продовжено строк зворотного вивезення (ввезення) судна (яхти), згідно з Класифікатором органів ДФС). Інформація про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) вноситься до ПІК в день прийняття рішення начальником митниці чи уповноваженою ним особою.

19. Контроль за виконанням Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти здійснюється митницею, якій було надано це Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, на підставі відомостей, що містяться в ПІК. Уповноважена посадова особа митниці щоденно переглядає інформацію в ПІК, у тому числі щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна закордонного плавання (яхти), щодо виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти чи виявляє судна закордонного плавання та яхти, строк тимчасового вивезення (ввезення) яких закінчився.

Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) закінчився, а в ПІК відсутня інформація про його (її) реекспорт (зворотне вивезення) чи реімпорт (зворотне ввезення), то митниця негайно вживає заходів для з’ясування причин і обставин відсутності інформації про реекспорт (зворотне вивезення) чи реімпорт (зворотне ввезення) цього судна (яхти) та установлення його (її) місцезнаходження.

У разі виявлення факту порушення Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти протокол про порушення митних правил складається митницею, посадова особа якої виявила це порушення.

20. Забезпечення ідентифікації при тимчасовому ввезенні (вивезенні) суден (яхт), встановлення строку тимчасового ввезення (вивезення) та його продовження, передача права використання при тимчасовому ввезенні (вивезенні), здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення (вивезення) суден (яхт) здійснюються у порядку, визначеному у розділах ІІ і ІІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал