Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної радиСкачати 338.82 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір338.82 Kb.


tsign

УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


ОБУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

Проект Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Положення про порядок

передачі в оренду об’єктів комунальної власності

територіальної громади Обухівської селищної ради
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою вдосконалення процедури ефективного управління майном, що є комунальною власністю територіальної громади Обухівської селищної ради, упорядкування процедури надання в оренду майна, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету і фінансів , Обухівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради у запропонованій редакції, що додається.

  2. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства.

  3. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів.

ГОЛОВА СЕЛИЩНОЇ РАДИ В.Г. ГЕЗЬ


смт. Обухівка

___ __________ 2016 року

№ _______-/VIІ

Додаток 1

до рішення селищної ради

від ______2016р. № ___П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок оренди об'єктів комунальної

власності територіальної громади

Обухівської селищної ради
1. Загальні положення
1.1 Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди об'єктів комунальної власності, визначає основні принципи, порядок та правила передачі в оренду об'єктів комунальної власності, обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, в яких на балансі знаходиться об’єкти комунальної власності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з урахуванням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», інших актів чинного законодавства.

1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування об’єктами, необхідними орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.4. Відносини щодо оренди об’єктів комунальної власності регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Орендовані приміщення, чистини будівель, споруд та інше окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі селищної ради із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендодавця із зазначенням, що це майно є орендованим.

1.6. Надання об’єктів в суборенду дозволяється відповідно до законодавства, та у випадку, якщо це передбачено договором оренди.


2. Об'єкти оренди

Об'єктами оренди за цим Положенням є :

- цілісні майнові комплекси;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, частини будівель та споруд, нежилі приміщення), що перебувають у комунальній власності територіальної громади селищної ради, та інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунальних підприємств;

- нерухоме майно, що не використовується селищною радою для здійснення своїх повноважень може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.
3. Орендодавці

Орендодавцями є:

- селищна рада, що представляє та діє від імені територіальної громадиОбухівської селищної ради щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, частини будівель та споруд, що належить до комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради.

- комунальне підприємство щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, частини будівель та споруд, що перебувають на їх балансі.


4. Орендарі
4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.


5. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади селищної ради. Формування переліків нерухомого майна для передачі в оренду.
5.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у п. 3 цього Положення. Орендодавець має право оголосити про передачу в оренду в порядку, встановленому Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

5.2. Щороку селищна рада повинна формувати переліки нерухомого майна, що протягом року може бути передано в оренду. Зазначений перелік оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради. Одночасно з прийняттям даного рішення, селищна рада може прийняти рішення щодо надання згоди на передачу об’єктів нерухомого майна згідно із зазначеним переліком в оренду.


6. Порядок прийому та розгляду заяв про оренду, прийняття рішення щодо вибору процедури передачі в оренду
6.1 Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти в оренду майно та укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, відповідному орендодавцеві, зазначеному у пункті 3 цього Положення.

До заяви додаються наступні документи:

Заявник - підприємство:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- завірена копія статуту;

- довідка з Державної податкової інспекції щодо відсутності заборгованості;

- баланс підприємства за останній звітний період, затверджений статуправлінням;

- копія свідоцтва про оподаткування;

- техніко-економічне обґрунтування по оренді.

Заявник - приватний підприємець:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;

- довідка з Державної податкової інспекції щодо відсутності заборгованості перед бюджетом та щодо прибутку;

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку ;

- техніко-економічне обґрунтування по оренді.

Заявник – фізична особа:

- копію паспорту з визначеними сторінками.

- копію ідентифікаційного коду.

- документи, що підтверджують платоспроможність заявника та джерело фінансування.

- техніко-економічне обґрунтування по оренді.

6.2. Орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надає копії на розгляд виконавчому комітету селищної ради.

6.3. Виконком селищної ради розглядає подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляє орендодавця про своє рішення (висновки про умови договору оренди або надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). Якщо, рішення про надання згоди на передачу в оренду вже прийнято селищною радою на час розгляду заяви, надаються умови договору оренди без прийняття окремого рішення з цього приводу.

При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції селищної ради щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

6.4. Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди, а у разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження, протягом 15 –ти днів після дати її реєстрації, розміщує в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

6.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

6.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядженням ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

6.7. У передачі в оренду нерухомого майна може бути відмовлено, якщо:

- прийнято рішення про приватизацію або перед приватизаційну підготовку об’єктів;

- прийнято рішення про укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією;

- орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.


7.Порядок надання в оренду об’єктів нерухомого майна без проведення конкурсу.
7.1. В разі наявності пропозиції від селищної ради щодо розміщення бюджетних установ і організацій виконком селищної ради може запропонувати укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

Якщо орендодавець не одержав від виконавчого комітету чи селищної ради у встановлений термін висновків щодо дозволу, відмови чи пропозиції по укладенню договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, укладення договору оренди вважається погодженим.

7.2. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, чи громадської організації, релігійної організації, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей –інвалідів, установ і закладів соціального обслуговування населення, що надають соціальні послуги, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

7.3. Укладення договору оренди із суб’єктом виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

7.4. У разі якщо протягом встановленого терміну подано лише одну заяву конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

7.5. Розмір орендної плати визначається на підставі Методики про розрахунок орендної плати за майно, що є комунальною власністю територіальної громади Обухівської селищної ради та порядок її розподілу.


8. Порядок проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради
8.1. У разі надходження двох і більше заяв в установлений термін, орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Орендодавець в найкоротший час в термін не більше 7 днів, розміщує в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті за місцем розміщення об’єкту оренди оголошення щодо умов та строків проведення конкурсу. Умови надання в оренду, проведення конкурсу з оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селищної ради може містити такі відомості:

- розмір початкової, стартової орендної плати;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням .

- дотримання вимог експлуатації об’єкта;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм

експлуатації об’єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-інше.


8.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

- інформація про об’єкт оренди,

- умови Конкурсу;

- дата, час і місце проведення Конкурсу;

- перелік учасників конкурсу;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників Конкурсу щодо умов оренди, розміру орендної плати.

Пропозиції конкурсантів щодо умов оренди, розміру орендної плати подаються в запечатаному конверті.

8.4. Конкурс проводиться протягом 7 днів після закінчення строків подання документів на конкурс комісією створеною відповідним розпорядженням із залученням відповідних посадових осіб. Розпорядження повинно містити порядок та умови проведення конкурсу. Переможець конкурсу визначається, виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання об`єкта в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.

8.5. При рівних запропонованих умовах оренди, переможець конкурсу визначається той, хто запропонував найвищий розмір плати.

8.6. При проведенні конкурсу індикативні ставки орендної плати, встановлені Методикою про розрахунок орендної плати за майно, що є комунальною власністю територіальної громади Обухівської селищної ради та порядок її розподілу, є стартовими.

8.7. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів виконавчому комітету у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.
9. Оцінка об`єкта оренди. Орендна плата
9.1. Незалежна оцінка об`єкта оренди передує укладенню договору. Незалежна оцінка об’єкту нерухомості здійснюється відповідно до чинного законодавства. Якщо через 3 роки дії договору, здійснюється його переукладення то повинна бути проведена переоцінка орендної плати, шляхом проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

9.2. Орендна плата розраховується відповідно до Методики про розрахунок орендної плати за майно, що є комунальною власністю територіальної громади Обухівської селищної ради та пропорції її розподілу згідно Положення (додається). Методику розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 961 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995р.№ 629 і від 4 жовтня 1995р. № 786 (далі Методика).

9.3. Розмір орендної ставки за користування майном комунальної власності визначається :


  • на конкурсних засадах;

  • відповідно до Методики;

  • дорівнює фіксованому значенню на рік – 1грн. бюджетними організаціям, установам.

9.4. Орендна плата за результатами конкурсу визначається, якщо право на оренду виборене за конкурсом. При цьому розмір орендної плати визначається по найбільшої пропозиції орендної плати переможцем конкурсу. Орендна ставка розрахована відповідно до Методики застосовується як початкова, стартова, при проведені конкурсу. Максимальний розмір орендної плати визначається найбільшою пропозицією учасника конкурсу.

9.5. Орендна плата за результатами проведення конкурсних переговорів визначається, якщо після оголошення конкурсу на оренду нерухомого майна надійшла одна пропозиція, і в конкурсі на оренду приймає участь одна особа. В такому разі орендна плата визначається в процесі проведення переговорів та укладається погоджувальна угода про орендну плату. При цьому максимальний розмір орендної плати не обмежується, але орендна плата повинна бути не менше ніж розрахована орендна ставка відповідно до Методики.

9.6. Сума орендної плати оподатковується податком на додану вартість згідно чинного законодавства.

9.7. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. Стягнення заборгованості по сплаті орендної плати провадиться відповідно до законодавства. Сплата за комунальні послуги здійснюється окремо від орендної плати згідно з договором про відшкодування вартості комунальних послуг, який є невід’ємною частиною договору оренди.

9.8. Орендна плата 100 % зараховується до селищного бюджету
10. Порядок укладення договору оренди.
10.1. Договір оренди об’єкта комунальної власності територіальної громади селищної ради укладається між орендодавцем та орендарем.

10.2. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені типовим договором оренди, а також визначеними орендодавцем. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов`язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

10.3. Істотні умови договору оренди:

- об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням індексації);

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- обов’язки сторін;

- права сторін;

- відповідальність сторін;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- особливі умови;

- термін дії на який укладається договір оренди;

- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

- інші умови визначені орендодавцем за згодою сторін.

Умови договори повинні мати однозначні формулювання, нормативи та терміни.

10.4. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди об’єктів комунальної власності, затверджений селищною радою. При укладенні договору оренди між сторонами типовий договір оренди береться за основу. Дозволяється вносити в договір інші додаткові умови.

10.5. Договір оренди укладається в письмовій формі у двох примірниках.

10.6. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря. Виняток - збільшення цін та тарифів, яке є підставою для відповідної зміни, на вимогу орендодавця, розміру орендної плати.

10.7. Термін оренди визначається у договорі оренди. Термін договору оренди не може бути меншим , ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. Пролонгація договору оренди здійснюється згідно умов договору. Дія договору оренди припиняється внаслідок закінчення строку, на який його було укладено.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

10.8. У пролонгації договору оренди може бути відмовлено в разі:

- неналежного виконання орендарем істотних умов договору оренди;

- погіршення орендованого майна внаслідок не проведення поточного та капітального ремонту орендованого майна, з інших причин;

- несплати орендарем орендної плати більше ніж за три місяці;

- використання об’єкта оренди не за цільовим призначенням;

- неналежного виконання орендарем узятих на себе зобов’язань.

10.9. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10.10. Укладення договору оренди здійснюється в 15-ти денний термін після прийняття рішення про оренду.

10.11. Якщо орендар протягом 15 днів з моменту прийняття рішення про оренду не уклав договір оренди, рішення стосовно передачі в оренду вважається таким, що втратило чинність. Орендодавець не відшкодовує витрати орендаря, що виникли в процесі підготовки документів, необхідних для укладення договору оренди.
11.Основні обов’язки орендаря
11.1. За договором оренди, орендар зобов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.

11.2. Орендар зобов’язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

11.3. Орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно та в повному обсязі.

11.4. Орендар зобов’язаний проводити поточний ремонт орендованих основних засобів протягом дії договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.


12. Поліпшення майна комунальної власності територіальної громади. Використання амортизаційних відрахувань.
12.1. Здійснення орендарями невід`ємних поліпшення орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та за згодою орендодавця на підставі проекту або кошторису, погодженого з виконавчим комітетом селищної ради за умови визначення про це в договорі оренди.

12.2. У разі розірвання договору оренди, поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, без дозволу орендодавця, визнаються власністю орендодавця. При приватизації об`єкта орендарем, вказані поліпшення компенсуються відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні установа, на балансі якої знаходиться це майно.

12.4. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.


13. Контроль за дотриманням прав та інтересів

територіальної громади селищної ради при виконанні договорів оренди
13.1. Контроль за виконанням зобов`язань за договорами оренди об`єктів комунальної власності територіальної громади селищної ради покладається на орендодавця, який зобов’язаний вжити заходів, передбачених договором оренди, та невідкладно повідомляти виконавчий комітет селищної ради про наявні порушення цього Положення та чинного законодавства.

13.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов`язань за договором оренди об`єкта комунальної власності, орендодавець повинен оперативно вживати заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади селищної ради згідно з чинним законодавством. Організаційне забезпечення цих заходів здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

13.3. Ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди несе орендар. Орендар страхує орендоване майно, після укладення договору оренди згідно чинного законодавства.
14. Припинення договору оренди
14.1. Договір оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди;

- банкрутства орендаря;

- з підстав, передбачених договором;

- з інших підстав встановлених законодавством.

14.2. Договір оренди може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу із сторін договір оренди може бути достроково розірвано, в тому числі за рішенням суду, у разі не виконання другою стороною своїх зобов’язань, передбачених законодавчими актами України.

На вимогу орендодавця договір оренди може бути достроково розірвано з таких підстав:

- орендар використовує об'єкт оренди не за призначенням;

- передачі орендованого майна в суборенду з порушенням чинного законодавства;

- орендар не приступив до проведення капітального ремонту в строки, встановлені договором оренди;

- не внесення орендної плати протягом 3 місяців поспіль;

- інших обставин, передбачених законодавчими актами України.

14.3. У разі відмови орендодавця від договору оренди, на підставах, вказаних у п. 13.3. договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору.

14.4. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених у пункті 13.3. орендар, за вказівкою орендодавця, зобов'язаний негайно повернути об'єкт оренди за актом прийняття-передачі. Якщо орендар не виконує обов'язки щодо повернення об'єкта оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки відповідно до законодавства.

14.5. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна , він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення майна сталися не з його вини.


15. Заключні положення
15.1 У випадках, не передбачених цим Положенням, суб`єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.

15.2. Внесення змін в Положення здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Додаток 1

до Положення про порядок

оренди об’єктів

комунальної власності територіальної

громади Обухівської селищної ради

МЕТОДИКА

Розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю

територіальної громади Обухівської селищної ради

та пропорції її розподілу
Загальні положення
1. Методику розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 961 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995р.№ 629 і від 4 жовтня 1995р. № 786 та з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та окремого індивідуально зазначеного майна підприємства, організації, установ комунальної власності, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Методика, визначає механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов'язаних з орендою майна комунальної власності.

3. Орендна плата є платежами у формах, визначених чинним законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї діяльності.

4. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди, на підставі якої здійснюється розрахунок розміру орендної плати, повинна проводитись фізичними та юридичними особами, які визнані суб'єктами оціночної діяльності згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції.

З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перші та наступні місяці оренди. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. Якщо термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати – погодинна орендна плата.

6. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. При передачі в оренду структурних підрозділів цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), у разі коли орендодавцем є підприємство, установа, організація комунальної власності територіальної громади розмір орендної плати погоджується з селищною радою.

7. Податок на додану вартість сплачується орендарями окремо від орендної плати у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Контроль за своєчасною сплатою орендної плати до селищного бюджету здійснює орендодавець та орган уповноважений управляти комунальним майном. Орендар надає орендодавцю щомісячно до 15 числа, наступного за звітним, копії платіжних документів, що підтверджують внесення орендної плати до селищного бюджету.

9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню орендарю в п'ятиденний термін від дня одержання його письмової заяви або заліку в рахунок наступних платежів.

10. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством.

11. Якщо орендар не сплатив орендну плату протягом 3-х місяців, орендодавець зобов'язаний порушити питання про розірвання договору оренди.

12. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

13. Стягнення заборгованості по орендній платі проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Перелік документів, на підставі яких здійснюється стягнення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172 "Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів".

14. До плати за оренду майна комунальної власності не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю підприємства, установи, організації.
Розрахунок плати при оренді цілісних майнових комплексів
15. При оренді цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій комунальної власності , їх структурних підрозділів розмір орендної плати визначається, виходячи із залишкової вартості орендованих основних засобів на момент оцінки об'єкта оренди та індексу інфляції за період з моменту оцінки об'єкта до укладання договору оренди або перегляду орендної плати.

16. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій комунальної власності їх структурні підрозділи визначається за

формулою.


Опл=(Воз + Внм) х Сор.ц

____________________________,

100де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень.;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій комунальної власності визначена згідно з додатком 1.

Річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати десяти відсотків вартості орендованого майна. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою::

Опл.міс. = (Опл/12) х Іпр х Ім

де Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім – індекс інфляції за перший місяць оренди.

19. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

20. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Розрахунок плати при оренді індивідуально визначеного майна
21.Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

22. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки.Розрахунок плати при оренді нерухомого майна
23. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 30 цієї Методики)

розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл=Вп х Сор

________________________,

100де Вп – вартість орендованого майна, визначена незалежним шляхом, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

24. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6-ти місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з експертної оцінки.

25. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл/12) х Ід.о. х Ім

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до або стандартизованої до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

26. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

27. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. Якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексі інфляції у строки, визначені договором оренди.

28. Орендар, що претендує на зменшену ставку орендної плати як суб'єкт малого підприємництва, що проводить виробничу діяльність, мусить надати орендодавцеві копію звіту про фінансові результати за останній повний календарний рік. Якщо орендар існує як суб'єкт підприємництва менше року, то може бути наданий його останній квартальний звіт. При цьому вказана у квартальному звіті виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для порівняння з 1 млн. грн. множиться на 4.

У разі отримання права на застосування коефіцієнта 0,8 до орендної ставки орендар щокварталу, протягом 15 днів після подання квартального звіту до органів статистики, підтверджує перед орендодавцем свою належність до суб'єктів малого підприємництва. Якщо орендар втратив ознаки суб'єкта малого бізнесу, дія пільги по орендній ставці припиняється.

29. У разі використання орендарем нерухомого майна об'єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати можуть застосовуватися такі підходи:

- зонування об'єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксуванням площ зон у договорі оренди;

- при використанні однієї і тієї ж самої площі для різних цілей може враховуватися внесок кожного виду діяльності у річну виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) орендаря;

- при періодичному (сезонному) використанні однієї і тієї ж самої площі для різних видів діяльності може враховуватися структура напрямів використання майна у часі;

- примінення коефіцієнту місця розташування об’єкту оренди.

30. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також заснованими об’єднаннями громадян, навчальними закладами, підприємствами зв’язку, місцевими організаціями, інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
Термін сплати та використання плати за оренду майна комунальної власності
32. Терміни внесення орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються у договорі оренди.

33. У договорах оренди рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

34. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

35. Орендна плата зараховується на спеціальний розрахунок підприємства, організації на балансі якого знаходиться це майно і спрямовується на:

- поточний ремонт нерухомого майна;

- виготовлення технічної документації на нерухоме майно;

- проведення незалежної (експертної) оцінки нерухомого майна;

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, ремонту обладнання нерухомого майна, яке забезпечує його функціонування (водо – теплопостачання, водовідведення, сантехнічне обладнання).


Витрати на утримання майна, зданого в оренду
37. До плати за оренду майна не включаються витрати на утримання орендованого майна (комунальні послуги, компенсація витрат орендодавця (балансоутримувача) по сплаті земельного податку тощо) та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю підприємства, установи, організації.

38. Витрати на утримання орендованого майна компенсуються орендарем балансоутримувачу, а плата за послуги, які надає балансоутримувач орендареві, сплачується балансоутримувачу за окремою угодою, яку укладають орендар з балансоутримувачем орендованого майна.

39. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

До складу витрат на утримання нерухомого майна можуть входити амортизаційні відрахування на основні засоби, які використовуються для утримання об'єкта оренди, але не амортизаційні відрахування на сам об'єкт оренди. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховує його балансоутримувач. Комунальні платежі (за водопостачання, опалення тощо) сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або орендодавцю (балансоутримувачу) у порядку, визначеному договором оренди.

40. Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються у порядку, що визначається Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством фінансів України.

41. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.

Додаток 1

до Методики
ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств
Напрями використання майна

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси держаних підприємств:- тютюнової промисловості,

лікеро –горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)25

- з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно – видовищної діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості


20

- електроенергетики, газової, хімічної та нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту,виробництво машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів лісового господарства, рибного господарства, целюлозно –паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування
16

- сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро –горілчаної виноробної промисловості), радгоспів –заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки і охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об'єкти

10
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної радиоб’єднаної територіальної громади»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради » підготовлено згідно з вимогами Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.  1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади Обухівської селищної ради та майнові відносини між орендодавцем та орендарями.
2. Цілі регулювання:

Метою даного регуляторного акта є вдосконалення процедури ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади ради упорядкування процедури надання в оренду майна, встановлення орендних ставок, на основі індикативних ставок, затверджених Кабінетом Міністрів України, визначення методики розрахунку орендної плати, порядок використання орендної плати, порядку проведення конкурсу, збільшення надходжень до селищного бюджету від оренди майна та вдосконалення системи регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням прав і інтересів суб’єктів господарювання й громадян.3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей зазначених цілей:

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Обухівської селищної радита його виконавчого комітету з питання надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сілищної ради. Іншого досягнення зазначених цілей, крім як прийняття даного регуляторного акта, не існує.4. Застосування механізму та заходів для розв’язання проблеми

Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Обухівської селищної ради ».5. Обґрунтування можливості досягнення цілей та оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади ради та майнові відносини між орендодавцем та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення селищної ради, надає можливість:

- упорядкувати процес передачі в оренду майна;

- здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду;

- ефективно використовувати вільні площі;

- впорядкувати механізм визначення розміру орендної плати;

- встановити єдині правила для оформлення договорів оренди.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного рішення надасть можливість більше ефективно контролювати надання в оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов’язань по договору оренди.Вигодами селимщної ради є:

- впорядкування процесу передачі в оренду майна;

- ефективне використання майна;

- ефективне використання вільних площ.Вигода суб’єктів господарювання є:

- чітко визначена процедура передачі майна в оренду.7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства та інших необхідних випадків.8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показними результативності зазначеного рішення передбачається визначити за наступними критеріями:  • Кількість звернень орендарів з неврегульованих питань орендних відносин.

  • Кількість судових справ між об’єктами орендних відносин.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

- Відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань орендних відносин.- Відстеження кількості судових справ між суб’єктами орендних відносин.

- Оцінка результатів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал