Про який пам'ятник архітектури Іларіон писав: „Церква чудова І славиться в усіх навколишніх країнах, подібної немає на всій земній кулі від Сходу до Заходу ? (5 балів) III. 'Що таке притча, а що таке псалом? (5 балів) Українська моваСкачати 141.26 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір141.26 Kb.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна,51, тел. 2- 21-77, р/р 35418003001912

Відділення державного казначейства ідентифікаційний код 02141408 МФО 802015

http: //mkrmk.at.ua, e-mail: mkrmk@ukr.net ,


ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2011-2012 н.р.

9 клас

Українська література

І. Написати твір-роздум на тему:

У звичаях, традиціях, обрядах - мого народу праведна душа. (12 балів) II Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях. 1. Яка культурно-історична епоха визначала розвиток української культури впродовж XVII –ХVІІІст.?

 2. Вкажіть перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою.

 3. Хто повернув у літературу ім'я і творчість І.Вишенського?

 4. Як уявляли світобудову (космос) стародавні слов'яни (за „Велесовою книгою")?

 5. Про який пам'ятник архітектури Іларіон писав: „Церква чудова і славиться в усіх навколишніх країнах , подібної немає на всій земній кулі від Сходу до Заходу"?

(5 балів)

III. 'Що таке притча, а що таке псалом?

(5 балів)Українська мова

I. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему,


зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом
частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції).

Марко в задумі погладив житні колоски, і вони осипали на його руку свій тихий трепет і оту добру наважнілу росу, з якої буде в'язатись зерно (М.Стельмах).

(8 балів)

II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

1. Вкажіть у реченні слова-омоніми: Я люблю наш край веселіш. Хата стояла край вишневогосадочка. 2; Вкажіть, котрі з поданих іменників належать до м'якої групи: жінка, надія, звір, тиша, край,

кобзар, море, пісняр. З, Із кожної групи запропонованих складів утворіть прислівники: ру, вго; будь, не, де; нець, кін,

цем, кі; ве, не, ло, се. Поясніть їх правопис. (4 бали)

III. Дайте тлумачення крилатих висловів з Біблії:

У поті чола, земля обітована, каміння волатиме, неопалима купина, відвіяти кукіль від пшениці.

(5 балів)

IV. Утворіть словосполучення, поєднуючи подані дієслова з іменниками.

Відкривати, відчиняти, розгортати; виголошувати, оголошувати, проголошувати.

(6 балів)

V. Напишіть складні іменники разом або через дефіс.

Інженер/механік, лісо/тундра, пів/хвилини, життя/буття, зерно/елеватор, напів/сон, 10/річчя, пів/Європи, пішо/хід, радіо/фізик, пів/аркуша, Пуща/Водиця, тисячо/ліття, відео/телефон, віце/президент, стоп/кран, генерал/лейтенант, виставка/продаж, міні/сукня, прем'єр/міністр, Івано/Франківськ, тонно/кілометр, вет/лікарня, не/руш/мене (назва рослини), націонал/соціаліст, 125/річчя, сан/технік, водо/споживання, міні/комп'ютер, люби/мене (назва рослини).

(5 балів)

Усього - 50 балів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна,51, тел. 2- 21-77, р/р 35418003001912

Відділення державного казначейства ідентифікаційний код 02141408 МФО 802015

http: //mkrmk.at.ua, e-mail: mkrmk@ukr.net ,


ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2011-2012 н.р.

8 клас

Українська літератураІ. Написати твір-роздум на тему:

Література – мистецтво слова. (12 балів)II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

1. Яка козацька пісня була однією з улюблених у Т.Шевченка?

2. Яку назву мала перша політична організація в Україні, до складу якої входили Т.Шевченко,


М.Костомаров, П.Куліш?

3. Яка подорож підштовхнула Т.Шевченка до написання поеми „Гамалія"?


4. Коли написав свій перший твір Л.Глібов? Яка його назва?

5.Хто поклав на музику поезію Л.Глібова „Журба"? Вкажіть, під якою назвою більш відома вона і сьогодні.(5 балів)

III. Які художні засоби мови характерні для ліричних пісень? Ілюструйте свою відповідь прикладами.

(5 балів)


Українська мова

I. Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні та другорядні члени
речення, визначте тин речення), надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Максим, минувши густі зарості ожини, переплетені хмелем, опинився па поляні (А.Шиян).(5 балів)

II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

 1. Пояснити, чому в словах бур 'ян, пір 'я потрібно ставити апостроф, а у словах зоря, буряк він
  відсутній.

 2. Поставте іменники в родовому відмінку множини: гість, кінь, чоботи, крило.

 3. Утворіть збірні іменники від слів: картопля, козак, гілка, молодіш, дрібний.

 4. Підберіть синоніми до слів: азбуко., богатир, ватра, ера, калитка, сфера, праця, юрист.

(4 бали)

III. Визначте вид речень

 1. Назриваю в гаю запашного зілля, вибуяних трав (В.Чумак).

 2. Гримнуло ближче, загуркотіло й покотилось у небі (С.Васильченко).

 3. 3а що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм (Т.Шевченко).
  4.Боїшся вовка - не йди до лісу (Нар. тв.).

5.Надворі весна вповні.

(5 балів)

IV. Доповніть подані частини, щоб вийшли складні речення-прислів'я. Поясніть розділові знаки
в утворених реченнях.

 1. Не одежа красить людину...

 2. Дерево міцне корінням...

(4 бали)

Усього - 40 балівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна,51, тел. 2- 21-77, р/р 35418003001912

Відділення державного казначейства ідентифікаційний код 02141408 МФО 802015

http: //mkrmk.at.ua, e-mail: mkrmk@ukr.net ,

ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2011-2012 н.р.
10 клас

Українська література

I. Написати твір-роздум на тему:

«Панас Мирний та Тарас Шевченко: осмислення місця і призначення людини у суспільстві». (12 балів)II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

 1. У чому специфічність гумору в повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім'я"?

 2. Яку форму протистояння лихій свекрусі обрала одна з героїнь „Кайдашевої сім'ї" Мелашка?

 3. Назвіть місце, рік і подію в культурному і літературному житті України першого десятиліття XXст., що послужила одночасній зустрічі Лесі Українки. Панаса Мирного, М.Старицького, М.Коцюбинського. В.Стефаника.

 4. Що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

 1. Хто першим для означення специфічних українських пісень увів термін „думи", визначив їх
  ліліризм і поетику?

 2. Як називається одна з найдавніших історичних пісень про боротьбу українського народу проти
  грабіжницьких нападів турків і татар?

 3. Хто з персонажів роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?" мав чотири
  прізвища? Які?

 4. Які історичні постаті згадуються в думі „Гей, не дивуйте, добрії люди"? (8 балів)

III Назвіть види українського роману на зламі ХІХ-ХХ ст., вкажіть представників та їхні твори.
(З бали)

Українська мова

I. Сконструювати складне речення за схемою: [-( )],().

Зробити його синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним


словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим
реченням). (8 балів)

II. Підберіть українські відповідники до слів іншомовного походження. Складіть з ними речення.

Міграція, локальний, апатичний, галантний ефектний, трансформувати, реєстр, солідарність. (4 бали)

III. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

1. Котрі з поданих слів мають варіантне наголошення: зерно, лицарство, старіти завдання,первоцвіт, приклад, стремено, текстовий, також, принести, доповісти.

2.Чому сполучення хоч-не-хоч, віч-на-віч пишемо через дефіс, а сполуки рік у рік, день у деньпишемо окремо?

3. Вкажіть терміни, що стосуються лише фонетики: букви, апостроф, наголос, слово, звук мовлення,

м'який знак, склад, знак письма, орфоепія, орфограма, перенос слів, подовження.

4. Чому у словах молоддю, тінню, маззю, повінню маємо подовження приголосних, а в словахрадістю, молодістю, жовчю, честю подовження не відбувається? 5. Доберіть антоніми до поданих слів.

Сильно, авангардний, егоїст, фініш, присмерк, істина, неологізм, динамічний. (5 балів)

IV. Розкрийте дужки, напишіть з великої чи з малої літери подані слова та словосполучення.

(у)жгородський (н)аціональний (у)ніверситет, (с)лово (б)оже, (т)уманність (а)ндромеди, (п)етрів (б)атіг (рослина), (ц)ентральна (р)ада, (н)обелівська (п)ремія, (д)амоклів (м)еч, (в)ерховний (с)уд (у)іфаши, (н)овий (р)ік, (ф)ранківські (с)онети, (з)бройні (с)или (у)країни, (с)обор (с)вятої (с)офії, (л)аурсат (д)ержавної (п)ремії, (т)рипільська (к)ультура, (з)елені (с)вята. (5 балів)

Усього - 45 балівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна,51, тел. 2- 21-77, р/р 35418003001912

Відділення державного казначейства ідентифікаційний код 02141408 МФО 802015

http: //mkrmk.at.ua, e-mail: mkrmk@ukr.net ,

ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2011-2012 н.р.
11 клас

Українська література

I. Написати твір-роздум на тему:

„Протест проти фальші" (за вивченими творами українських письменників). (12 балів)II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

1. Хто є автором терміну „Розстріляне відродження"?

2. Якого року всі асоціації, спілки, об'єднання письменників були ліквідовані? Чому?

З. Який твір П.Тичини можна назвати „недописаною поемою життя"?

4.Герой роману В.Підмогильного „Місто" своє перше оповідання написав про...

5. Яка усмішка вперше була підписана псевдонімом „Остап Вишня"?

6. Який художній троп використано у художніх рядках з твору Г.Косинки: ,,Вулиця тихо, ніби

казки страшної слухаючи, бубонить під вербами, мугикає знічев'я, а вряди-годи позіхає..."

(«Гармонія"). 1. Якою специфічною ознакою новела відрізняється від оповідання?

 2. Визначте віршовий розмір уривка із поезії М.Рильського?
  Запахла о'сінь в 'ялим тютюном,
  Та яблуками, та тонким туманом,

І свіжі айстри над піском рум'яним

Зоріють за одчиненим вікном.

9. Цикл П.Тичини „Скорбна мати" називають треном. Це слово означає...

10.Де відбуваються події новели „Шаланда в морі" з роману Ю.Яновського „Вершники"? (10 балів)

III. Неокласицизм як течія модернізму, його ознаки. Особливості неокласицизму в українській
літературі. (10 балів)

Українська мова

I. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схем}',
зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом
частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим
реченням).

Я буду вдячний небесам, допоки є моря і доли, за те, що з лихом сам на сам не залишався я ніколи, що є на світі справжні люди, яким я вдячний до кінця (А.Матвійчук). (8 балів)II. Введіть подані пароніми в речення, поясніть їх значення.
Свідчення - свідоцтво, тактовний - тактичний. (5 балів)

III. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

 1. Які функції виконують розділові знаки?

 2. Що таке лінгвопуризм?

 3. Як за допомогою 33 букв позначаються 38 звуків?

 4. В англійській мові іменники не мають ознаки роду. Чи є в українській мові іменники такого
  типу? Які?

 5. Котрі з поданих груп слів є словосполученням?

Протягом місяця, розпускаються бруньки, хмарний день, пливти за течією, будемо поспішати, понад берегом, їхати верхи, батько п мати, найбільш віддалений. (5 балів)

IV. Списати правильно слова, підкреслити орфограми.

Навчально виховний, юнат, льється, барокко, з-під лоба, бескарний, хтозна де, зпросоння, торфяний, солдацький, воз'єднання, деб-таки, доречі, мало по малу, росказати, вохкий, душчий, сцідити, моркв'яний, сам-на-сам, неначеб-то, все таки, тоньший, чешський, проїздний. (5 балів)Усього - 55 балівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна,51, тел. 2- 21-77, р/р 35418003001912

Відділення державного казначейства ідентифікаційний код 02141408 МФО 802015

http: //mkrmk.at.ua, e-mail: mkrmk@ukr.net ,


ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2011-2012 н.р.

7 клас

Українська література
I. Написати твір-роздум на тему:

„Пам'яті доброї нить золота" (М.Нагнибіда)(12 балів)

II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та-лаконічності у висловлюваннях.

1. До обрядових пісень належать...

2. Якого року був написаний „Заповіт" Т.Шевченка. Чому?

З. Відтворити пропущені слова в таких фразах:

а) "Зараз з першого разу видно було, що Мирослава виросла на ….

'б) "Чи то між своїми товаришами тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами, Максим Беркут усюди був однаковий – спокійний,…., руках і словах мов рівний серед рівних".


 1. Назвіть основні прийоми зображення героя в епічному творі.

 2. Якою специфічною ознакою балада відрізняється від думи?

(5 балів)

;!■!!

Українська мова


I. Познач частини мови в реченні, підкресли усі члени речення, дай характеристику речення.
Зроби морфологічний розбір слів весну, обмерзлі.

Як же вірять в весну ці обмерзлі гілки на деревах (В.Сосюра). (8 балів)II. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях.

 1. Котрі з поданих іменників вживаються лише у формі однини: олівець, грип, ворота, людство,
  молоко, троянда, речення, Ужгород.

 1. Які типи мовлення ви знаєте?

3. Назвіть іменні частини мови. Чому їх називають іменними?

 1. Запишіть слова за дієвідмінами: навчити, плести, бути, просити, колоти, любити, полоти, їсти.

 2. Вкажіть усі дієслівні форми, наявні у реченні: Щасливий я, що народився на твоєму березі, що
  пив у незабутні роки твою м 'яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав
  рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на
  перекинутому небі, що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у
  .буденних калюжах на оіситтєвих шляхах (О.Довженко).

(7 балів)

III. Відредагуйте речення.

1. У скільки годин розпочнеться змагання?

 1. На листі не було вказано зворотнього адреса.

 2. У нього день народження у травні місяці.

(З бали)

IV. Запишіть слова, розкривши дужки.

Чорно(слив), радіо(локатор), міні(футбол), п'ятсот(річчя), чар(зілля), напів(провідник), пів(Ужгорода), гуси(лебеді), пів(ящика), Лисичка(Сестричка).(5 балів)

Усього - 40 балів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал