Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посадСторінка1/4
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4

УКРАЇНА


ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М. ЛЬВОВА
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

79495, м. Львів, м. Винники, вул. Галицька, 20, тел.: (032) 296-01-54


від 04.04.2017р. 96к м. Винники
Про проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад


Відповідно пункту 2 частини першої ст.30 Закону України «Про державну службу» пп.6 ст. 10 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування, « Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 , беручи до уваги протокол конкурсної комісії Винниківської міської ради, рішення Винниківської міської ради № 601 від 17.11.2016 року « Про реорганізацію структури виконавчих органів Винниківської міської ради , загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» , з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки у виконавчому комітеті Винниківської міської ради:


 1. Оголосити повторний конкурс на заміщення вакантних посад апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради ( згідно додатку 1).
 1. Визначити умови проведення повторного конкурсу на заміщення вакантних посад апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради ( згідно додатку 2).

Міський голова В. Квурт

Додаток 1

до розпорядження

Міського голови міста Винники

№ ___ від _____2017 р.
Перелік вакантних посад апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради

на які оголошується конкурсний відбір
Начальник відділу секретаріату ради

Спеціаліст з інформаційного супроводу

Спеціаліст- секретар міського голови

Спеціаліст- прес-секретар

Спеціаліст- юрист

Спеціаліст - радник міського голови

Спеціаліст - радник міського голови

Державний реєстратор

Державний реєстратор

Державний реєстратор

Начальник відділу фінансів та економіки

Спеціаліст- архітектор

Спеціаліст з земельних відносин

Начальник відділу комунального господарства

Начальник відділу гуманітарної політики

Спеціаліст з питань освіти і науки

Спеціаліст з питань інвестиційних програм

Спеціаліст з енергоменеджменту

Начальник відділу Центр надання адміністративних послуг м. Винники

Спеціаліст – паспортист Центру надання адміністративних послуг м. Винники

Спеціаліст – паспортист Центру надання адміністративних послуг м. Винники

Спеціаліст Центру надання адміністративних послуг м. Винники

Спеціаліст Центру надання адміністративних послуг м. Винники
Міський голова В. Квурт

Додаток 2

до розпорядження

Міського голови міста Винники

№ _____ від _____ 2017 року

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

працівників апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради
Загальні умови


 1. Посадові обов’язки працівників апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради:

1.1.Посадова інструкція начальника відділу Секретаріат Ради:

Начальник відділу Секретаріат Ради є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований Секретарю Ради та міському голові міста Винники, у безпосередньому підпорядкуванні знаходяться працівники відділу.


Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішення Винниківської міської ради №741 від 02.02.2017 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради». У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання. Вносить міському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, Секретаря Ради, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує міського голову та Винниківську міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.
Має право. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням керівництва ради представляти міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Винниківської міської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
1.2.Посадова інструкція спеціаліста з інформаційного супроводу.
1. Загальні положення

1.1.Спеціаліст з інформаційного супроводу здійснює заходи з організаційного забезпечення діяльності міської ради, виконавчого комітету Винниківської міської ради.

1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.

1.4.Підпорядкований міському голові, секретарю ради та начальнику відділу.

1.5. Повинен знати:

- Конституцію України;


 • закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування;

 • укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

 • інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради; регламент Винниківької міської ради; регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • правила ділового етикету;

 • правила охорони праці та протипожежної безпеки;

 • основні програми роботи на комп’ютері;

 • державну мову.

2. Завдання та обов’язки

2.1.Своєчасно та якісно готує матеріали для підготовки та проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, конференцій, нарад, семінарів;

- забезпечує надання оголошення про дату, час, місце проведення сесії ради, засідання виконавчого комітету;

2.2. Надає методичну та технічну допомогу депутатам міської ради у здійсненні ними свої повноважень.

2.3.За дорученням начальника відділу готує проекти рішень міської ради, розпоряджень міського голови з питань організаційної роботи.

2.4. Бере участь в організаційному забезпеченні загальноміських заходів.

2.5.Готує аналітичні та інформаційні матеріали для секретаря міської ради з питань роботи ради.

2.6.Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку та термінів виконання поставлених завдань.

2.7. Здійснення організаційного, матеріально-технічного, інформаційного, аналітичного, методичного та іншого забезпечення діяльності міської ради, її органів і депутатського корпусу. 

2.8. Сприяння взаємодії міської ради з її виконавчими органами.

2.9. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.

2.10. Забезпечення ознайомлення депутатів ради з текстами проектів рішень, які подаються на розгляд міської ради, складення електронної карти питань порядку денного пленарних засідань міської ради.

2.11. Забезпечення офіційного оприлюднення рішень міської ради через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-сайті ради.

2.12. Організація технічного супроводу проведення пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій. 

2.13. Забезпечення функціонування, наповнення та обслуговування інформаційного порталу депутатів міської ради.

2.14. Оприлюднення на інформаційному порталі депутатів міської ради проектів рішень міської ради, поіменних результатів голосувань, питань порядків денних пленарних засідань, порядків денних та протоколів засідань постійних комісій міської ради.

2.15. Забезпечення офіційного оприлюднення рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-сайті ради.

2.16.Виконує інші доручення начальника відділу, секретаря міської ради, міського голови.

3. Права

Спеціаліст відділу має право:

- бути присутнім на сесіях міської ради, засіданнях постійних депутатських комісій та засіданнях виконавчого комітету, нарадах з питань організаційної роботи;

- отримувати інформацію з підприємств, установ та організацій міста з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- представляти, за дорученням керівництва, міську раду в структурних підрозділах органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст відділу Секретаріат Ради:

5.1.Одержує в установленому порядку та у визначені терміни інформацію від відділів міської ради, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань міста необхідну для виконання покладених на відділ завдань та обов’язків.

5.2.Погоджує з начальником відділу та секретарем міської ради проекти документів, які готує в межах своїх завдань і обов’язків.

5.3.Взаємодіє з відділами міської ради, державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями міста, громадськими об’єднаннями з питань, що належать до компетенції відділу.


1.3. Посадова інструкція спеціаліста-секретаря міського голови
1. Загальні положення

1.1.Спеціаліст – секретар міського голови здійснює заходи з організаційного забезпечення діяльності міського голови.

1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.

1.4.Підпорядкований начальнику відділу та міському голові.

1.5.Спеціаліст повинен знати:

- Конституцію України;

- акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської ради;

- Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань організації діяльності міської ради, її виконавчого комітету;

- інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність міської ради;

- практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

- основи державного управління;

- методи контролю рішень та доручень;

- основи політики держави;

- правила ділового етикету;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

2. Завдання та обов’язки


  1. Планує свою роботу відповідно до плану роботи міського голови.

  2. Забезпечує підготовку робочого місця міського голови необхідним канцелярським приладдям, створює умови для праці, несе відповідальність за збереження майна у кабінеті та приймальні.

  3. Забезпечує телефонні розмови міського голови, інформує про зміст повідомлень, що надійшли за час відсутності.

  4. Здійснює приймання, своєчасне передавання, за необхідності належний облік телефонограм, факсограм та забезпечує їх доставлення виконавцеві у встановленому порядку.

  5. Здійснює передавання телефонограм стосовно підготовки засідань виконавчого комітету міської ради.

  6. Отримує необхідні для міського голови відомості від виконавчих органів міської ради та виконавців, оформляє протоколи нарад міського голови.

  7. Контролює за дорученням керівників виконання їх усних вказівок та доручень.

  8. Якісно та своєчасно виконує доручення, надані начальником відділу, міським головою, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

2.9. Забезпечує роботу щодо підготовки та проведення засідань і нарад під головуванням міського голови, організовує за вказівкою міського голови друкування та розмноження необхідних організаційно-розпорядчих документів і матеріалів.

2.10. Приймає та розподіляє організаційно-розпорядчі документи, після розгляду їх міським головою повертає за призначенням для подальшого опрацювання.  1. Організовує належним чином прийом міським головою працівників виконавчих органів міської ради.

  2. Сприяє оперативному опрацюванню міським головою організаційно-розпорядчих документів, контрольних документів, що знаходяться на виконанні у підпорядкованих структурних підрозділах за напрямами діяльності.

2.13. Приймає, реєструє, обліковує, готує на доповідь міському голові службові доповідні записки, які підготовлені працівниками виконавчих органів міської ради, що стосуються забезпечення їх діяльності та здійснює контроль за виконанням резолюції міського голови;

2.14. Відповідає за організацію роботи бази персональних даних «Звернення громадян», пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

2.15. Здійснює підготовку та забезпечує своєчасність надання до організаційного відділу міської ради інформації про здійснення делегованих повноважень виконавчих органів міської ради;

2.16. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації матеріалів щодо роботи зі зверненнями громадян;

2.17. Надає методичну допомогу виконавчим органам міської ради при підготовці письмових відповідей на звернення громадян;

2.18 Надає консультативну допомогу мешканцям міста, які звернулись до «громадської приймальні»;

2.19. Отримує електронну пошту;

2.20. Обробляє та відправляє вихідну кореспонденцію;

2.21. Здійснює набір тексту та дизайнерське оформлення листівок до свят;

2.22. Забезпечує відправлення вітальних листівок;

2.23. Веде запис громадян на особистий прийом до міського голови.

2.24. Виконує інші доручення міського голови, начальника відділу.

3. Права

Секретар має право:  1. Одержувати від підприємств, організацій міста, виконавчих органів міської ради, виконавчих комітетів районних у місті рад інформацію, необхідну для міського голови.

  2. Вирішувати з керівниками виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків.

  3. Доводити до відома підпорядкованих виконавчих органів міської ради обов’язкові до виконання доручення та накази міського голови.

  4. Вимагати від керівників виконавчих органів міської ради відомості й матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

4. Відповідальність

Секретар несе відповідальність за:  1. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань та обов’язків.

  2. Недостовірність даних та інформації, що надається міському голові.

  3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.


1.4 Посадова інструкція спеціаліста прес-секретаря

1. Загальні положення

1.1.Спеціаліст – прес-секретар міського голови здійснює заходи з організаційного забезпечення діяльності міського голови.

1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.

1.4.Підпорядкований начальнику відділу та міському голові.

1.5.Спеціаліст повинен знати:

- Конституцію України;

- акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської ради;

- Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань організації діяльності міської ради, її виконавчого комітету;

- інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність міської ради;

- практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

- основи державного управління;

- методи контролю рішень та доручень;

- основи політики держави;

- правила ділового етикету;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
2. Завдання та обов’язки

2.1. Планує свою роботу відповідно до плану роботи міського голови.

2.2. Інформування міського голови про проведення політичних заходів на території м. Винники.

2.3. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, громадських колегій, дорадчо-консультативних органів їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою м. Винники, а також інформування при надзвичайних ситуаціях.

2.4. Забезпечення оприлюднення актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови у друкованих засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством.

2.5.Забезпечення обробки та аналізу інформації і підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності міста.

2.6. Забезпечення взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з релігійним середовищем у м. Винники.

2.7. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови; оприлюднення актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови у друкованих засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством. 

2.8. Висвітлення позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші документи.
2.9. Організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників відділів, комунальних підприємств.

2.10. Збір, обробка та аналіз преси, подання аналітичних матеріалів міському голові, керівникам виконавчих органів.

2.11. Координація і контроль наповнення та обслуговування веб-сторінки міської ради і міського веб-порталу у мережі Інтернет.
3. Права

Спеціаліст має право:  1. Одержувати від підприємств, організацій міста, виконавчих органів міської ради, виконавчих комітетів районних у місті рад інформацію, необхідну для міського голови.

  2. Вирішувати з керівниками виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків.

  3. Доводити до відома підпорядкованих виконавчих органів міської ради обов’язкові до виконання доручення та накази міського голови.

  4. Вимагати від керівників виконавчих органів міської ради відомості й матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

4. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за:  1. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань та обов’язків.

4.2.Недостовірність даних та інформації, що надається міському голові.

4.3.Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.


1.5.Посадова інструкція спеціаліста-радника міського голови.
Спеціаліст-радник міського голови є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований міському голові міста Винники, керуючому справами виконавчого комітету, начальнику юридичного відділу.
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності міського голови при вирішенні ним завдань. Здійснює аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень. В межах компетенції розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи міського голови. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій, засідань ради відповідно до компетенції. Виконує дорадчу роботу. Готує для міського голови необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок тощо. Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Надає методичну допомогу відділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління. Забезпечує розвиток інформаційних зв'язків між відділами виконавчого комітету ради, підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов'язків.

Має право. Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ради.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; вітчизняну та зарубіжну практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ради; основи економіки, права та політології, форми і методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Винниківської міської ради; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.1.6 . Посадова інструкція спеціаліста-юриста
Спеціаліст-юрист є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований міському голові міста Винники, керуючому справами виконавчого комітету, начальнику юридичного відділу.
Завдання, обов'язки та повноваження. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані з використанням сучасних технічних засобів проведення інформаційно-довідкової роботи з законодавства, підготовка довідкових матеріалів з законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань.

Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків.

Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.

Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, виготовленні проектів договорів, готує та вивчає проекти рішень виконкому, міської ради та їх візуванні з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків і зауважень до них, приймає участь у засіданнях сесії міської ради, виконавчого комітету, комісій. Проводить разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.

Надає письмові відповіді на звернення, за необхідності готує висновки, доповідні записки; розглядає письмові скарги і звернення громадян та готує на них проекти відповідей або відповіді, якщо звернення адресоване безпосередньо до юридичного управління; забезпечує вчасність виконання службових документів та розгляду звернень громадян, які надійшли до відділу; виконує доручення начальника відділу та керівництва міської ради і виконкому.


Спеціаліст має право:

Одержувати від підприємств, організацій міста, виконавчих органів міської ради, виконавчих комітетів районних у місті рад інформацію, необхідну для міського голови.

Вирішувати з керівниками виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків.

Доводити до відома підпорядкованих виконавчих органів міської ради обов’язкові до виконання доручення та накази міського голови.

Вимагати від керівників виконавчих органів міської ради відомості й матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.
Спеціаліст несе відповідальність за:

Неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань та обов’язків.

Недостовірність даних та інформації, що надається міському голові.

Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.
1.7 Посадова інструкція начальника відділу фінансів та економіки
Начальник відділу фінансів та економіки є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований міському голові міста Винники, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики, у безпосередньому підпорядкуванні знаходяться працівники відділу.
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішення Винниківської міської ради №741 від 02.02.2017 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради». У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень міського голови, виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання. Вносить міському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує міського голову та Винниківську міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Веде журнал реєстрації договорів ради та виконавчого комітету, забезпечує їх належне зберігання. Здійснює розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Винники відповідно до законодавства та нормативних актів місцевого самоврядування та виносить на затвердження виконавчого комітету ради, на підставі відповідних рішень ради готує проекти договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.

Має право. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням керівництва ради представляти міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Винниківської міської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.


1.8. Посадова інструкція начальника відділу комунального господарства
Начальник відділу комунального господарства є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований міському голові міста Винники, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики, у безпосередньому підпорядкуванні є працівники відділу.
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішення Винниківської міської ради №741 від 02.02.2017 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради». У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень міського голови, виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання. Вносить міському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує міського голову та Винниківську міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.

Має право. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням керівництва ради представляти міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Винниківської міської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.


1.9. Посадова інструкція спеціаліста з земельних відносин

Спеціаліст з земельних відносин є посадовою особою виконавчих органів Винниківської міської ради, призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку. Призначення здійснюється на конкурсній основі.

На посаду спеціаліста з земельних питань призначаються особи, які мають вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіють ПК, державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Спеціаліст з земельних питань безпосередньо підпорядкований начальникові відділу містобудування Винниківської міської ради.

1. Завдання та обов’язки.

 

1.1.Організувує виконання Законів України, Постанов Верховної ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, Наказів Держкомзему.1.2.Бере участь у створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

1.3.Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

1.4.Реалізує на території міської ради державну політику у використанні та охороні земель, готує і подає на розгляд ради пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

1.5.Готує та вносить на розгляд ради пропозиції та  бере участь у підготовці проектів рішень щодо;

-  встановлення ставки земельного податку;

-  передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності міської ради відповідно до Земельного кодексу України;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міської ради.

- готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

1.6.За дорученням міського голови інформує населення міста щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.

1.7.Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних  ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

1.8.Здійснює на території міської ради моніторинг земель.

1.9.Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

1.10.Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст і форму.

1.11.Вносить міському голові  та раді пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

1.12.Здійснює інші функції, що випливають з  покладених на нього міською радою завдань.

1.13.Несе відповідальність за  зберігання в належному стані та використання в  практичній роботі  картографічних  матеріалів міста.

1.14.Бере участь у роботі постійної депутатської комісії.

1.15.Веде книгу обліку земель – земельно-кадастрову книгу.  
1.16.Готує матеріали для оформлення договорів та оформлює договори на право тимчасового користування землею комунальної власності міста, в тому числі на умовах оренди.

1.17.Веде звітність, надає інформацію щодо тимчасового користування землею комунальної власності міста, в тому числі на умовах оренди.

1.18.Здійснює нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди, а також вживає заходів для корегування орендної плати відповідно до змін нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

1.19. В межах передбаченої компетенції, здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території міської ради;

1.20. Проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями ради;

1.21. Сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок;

1.22. Здійснює узагальнення звітів власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди;

1.23. Узагальнює та подає звітні дані державного земельного кадастру на розгляд та затвердження сесії міської ради;

1.24. Спільно із працівниками відділу здійснює підготовку проектів рішень сесії ради з питань регулювання земельних відносин;

1.25. У складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах міста стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства. Вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну  методичну допомогу спеціалістам ради в частині  дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України;

1.26. Приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та Винниківською міською радою, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі  на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України;

стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення  їх природних властивостей;

1.27.Стежить за збереженням межових знаків на межах землеволодінь, землекористувань та населеного пункту, за станом рекультивації порушених земель, збереженням і використанням верхнього родючого шару ґрунту;

1.28. Вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного  законодавства України на території міста Винники, оперативно інформує (в день виявлення)  про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території міста виконавчий комітет, міського голову;

1.29. Аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами  стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути;

1.30. Здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу  вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з 1.16. Приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень;

здійснює на території міста аналіз освоєння проектів землеустрою, стану будівництва протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

1.31. За дорученням міського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

1.32. Вносить міському голові і начальнику відділу пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

1.33. Бере участь у реалізації державних та регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища;

1.34. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у кадастровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

1.35. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих  і  рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, що будуються на території селищної ради з метою раціонального використання та охорони земель;

1.36. Постійно працює над підвищенням  свого загальноосвітнього та професійного рівня;

1.37. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.38.  Розглядає звернення, скарги та заяви громадян по земельним питанням, дає на них письмові відповіді та несе відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду.    

1.39.Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

спеціаліст здійснює:

1.40. Операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації.

1.41. Операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації.

1.42. Операції з внесення даних до баз даних.

1.43. Операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення баз даних.

1.44. Операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації.


 

2. Спеціаліст з земельних відносин має право:

 

2.1.Перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, всіх форм власності,  незалежно від їх підпорядкування, розташованих на території  Винниківської міської ради, додержання вимог земельного законодавства.2.2.Вносити на розгляд сесій міської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

2.3.Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.4.Вносити пропозиції міському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

2.5.На запрошення брати участь нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

   

3. Спеціаліст з земельних відносин несе відповідальність:   

3.1.За неналежне виконання  або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України.

3.2.За правопорушення, вчинені у процесі  здійснення своєї діяльності,    у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

3.3.За нанесені матеріальні збитки – у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

  

4. Повинен  знати:4.1.Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

4.2.Загальнотеоретичні основи діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин.

4.4.Етику та культуру ділового спілкування.

4.5.Основи раціонального природокористування та охорони довкілля.

4.6.Основи організаційно-правової роботи.

4.7.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів міських рад та їх виконавчих комітетів.

4.8.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки.

4.9. Правила та норми охорони праці.

4.10.Досконало володіти державною мовою.


1.10. Посадова інструкція спеціаліста – архітектора


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал