Про організацію впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес: психологічний аспектСкачати 470.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації12.12.2016
Розмір470.9 Kb.
1   2   3

36
Додаток 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
11.09.2009 року
№ 855
Про затвердження
Плану дій щодо запровадження
інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних
закладах на 2009-2012 роки
З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2009 року, протокол № 9/1-2 наказую
1. Затвердити План дій щодо запровадження
інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та або) розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки додається.

37 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.), Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України (за згодою)
(Засенко ВВ, Українському науково- методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
2.1. Забезпечити виконання Плану дій, затвердженого цим наказом.
2.2. Подавати інформацію про стан виконання Плану дій департаменту загальної середньої та дошкільної освіти щопівроку до 1 січня та 1 липня.
3. План дій опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на сайті міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського ПБ.
Міністр


І. О. Вакарчук


38
Пояснювальна записка
до Плану дій щодо запровадження інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
2009-2012 рр.»

1.

Обґрунтування необхідності прийняття акта.
Розроблення Плану дій щодо запровадження
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до 2012 року (далі – Плану дій) викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами. На сьогодні найбільш поширеною формою навчання таких дітей є спеціальні загальноосвітні школи та школи-
інтернати. У 2008/2009 навчальному році функціонували
385 спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів з контингентом 48, 5 тис. осіб, утому числі 47 спеціальних загальноосвітніх шкіл з продовженим днем, у яких здобували освіту, проживаючи всім ї, 4,8 тис. дітей з особливими освітніми потребами. Щороку в Україні зменшується на 1,5–2 тис. вихованців інтернатних закладів для дітей з особливими освітніми потребами, що пов’язано з їх інтеграцією у загальноосвітні навчальні заклади. Разом з тим, ураховуючи світові тенденції розвитку освітив Україні все більшого поширення набуває спільна форма навчання та виховання дітей з особливостями розвитку та їх здоровими однолітками. За оперативними даними, із 100 тис. дітей з особливими освітніми потребами, які інтегровані у загальноосвітні школи, 45 відсотків складають діти з інвалідністю. Це діти з проблемами розумового розвитку, сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, порушеннями опорно-рухового апарату.

39 Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у загальноосвітніх школах орієнтовані на дитину, яка нормально розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. Невідповідність формі методів педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки. Важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального та економічного розвитку осіб з особливими потребами відіграє інклюзивне навчання. Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації.
Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно розширює її можливості. Школи з інклюзивним навчанням мають працювати у тісному зв’язку із спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, використовуючи напрацьовані методики роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до консультування спеціалістів із багаторічним досвідом роботи з такою категорією дітей. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває організація своєчасного системного психолого- педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку. Приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб сім’ї та змісту сучасних корекційно-освітніх послуг, обов’язкове включення батьків в процес навчання та виховання дитини може здійснюватися тільки в контексті спільної взаємодії педагогів, батьків, психологів, медичних працівників, а також різних інституцій, котрі опікуються долею таких дітей. Відповідно до Указів Президента України, доручень Уряду низкою розпорядчих документів міністерством визначені завдання органам управління освітою щодо створення умов для вільного доступу дітей з інвалідністю до приміщень навчальних закладів, здійснення контролю за врахуванням потреб дітей з обмеженими фізичними

40 можливостями при будівництві, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних закладів. Разом з тим, впровадження інтегрованого та
інклюзивного навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, навчальної методичного забезпечення. Ключовим фактором розвитку інклюзивної освіти має бути відповідна підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами. Успішне впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини, реалізації та поширення моделі інтегрованого та
інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Прийняття акта забезпечить батькам можливість усвідомленого вибору місця для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти, допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому.
2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою введення удію Плану дій є реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних праві державних гарантійна здобуття якісної освіти, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, втілення міжнародної практики щодо збільшення

41 кількості загальноосвітніх закладів з інклюзивною освітою, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Прийняття Плану дій сприятиме забезпеченню права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. Разом з тим це сприятиме організації психолого- педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, здійсненню системних психолого-педагогічних заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень. Шляхи розвитку інклюзивної освітив Україні удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, створення умов для безперешкодного доступу до навчальних закладів, починаючи з дошкільних, збереження єдиного освітнього простору, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини, сім’ї, відповідна підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
3. Правові аспекти
Правовою основою Плану дій є Конституція України, закони України Про дошкільну освіту, Про освіту, Про реабілітацію інвалідів в Україні, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Про охорону дитинства, Укази Президента України від 20.03.2008 р.
№ 244 Про додаткові заходи щодо підвищення якості освітив Україні, від 18.12.2007 р. № 1228 Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. № р Про затвердження

42 комплексного плану заходів з розвитку освітив Україні на період до 2011 року. Реалізація Плану дій потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів в частині впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансування буде здійснюватися у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік, таза рахунок інших джерел.
5. Громадське обговорення.
Проект Плану дій було розміщено на сайті громадське обговорення) Міністерства освіти і науки України, надіслано для обговорення та надання пропозицій до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Пропозиції та зауваження, надіслані під час громадського обговорення, враховано.
6. Прогнози результатів.
Реалізація Плану дій сприятиме удосконаленню нормативних засад, впровадженню інноваційних технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, проведенню діагностики та реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наданню їм комплексної педагогічної, психологічної, корекційно- розвиткової допомоги, починаючи з раннього віку, сприятиме ранньому включенню дітей із складними порушеннями розвитку у навчально-реабілітаційний процес.


Директор департаменту
О. В. Єресько

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К АЗ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за № 1412/18707
Про затвердження Положення про спеціальні класи
для навчання дітей з особливими освітніми потребами
у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), пункту 2 Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року N р (р,
Н А К АЗ У Ю:
1. Затвердити Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

54 2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників навчальних закладів Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.
3. Опублікувати наказі Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.
5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр Д. В. Табачник ПОГОДЖЕНО Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак

55 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України
09.12.2010 N 1224 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1412/18707

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальні класи для навчання дітей
з особливими освітніми потребами
у загальноосвітніх навчальних закладах
I.

Загальні положення
1.1. Це Положення визначає організаційно-методичні засади навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів. Метою створення спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами.
1.2. Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - спеціальні класи) - це окремі класи у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового

56 розвитку, у спеціально створених умовах. Спеціальні класи можуть створюватися у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
1.3. Спеціально створеними умовами є безперешкодний доступ до території (навчально-дослідна, фізкультурно-спортивна зони, зона відпочинку) та приміщень загальноосвітнього навчального закладу відповідна навчально-матеріальна база спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, форми, методи навчання та виховання, засоби корекції індивідуального і колективного користування) та відповідне кадрове забезпечення.
1.4. Рішення про створення спеціальних класів приймається засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з відповідним органом управління освітою та органом державної санітарно-епідеміологічної служби.
1.5. Організаційну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам у створенні спеціальних класів, організації навчально-виховного процесу, підвищенні кваліфікаційного рівня педагогічних працівників тощо здійснюють відповідні органи управління освітою.
1.6. Консультативну допомогу щодо відкриття та комплектування спеціальних класів, змісту навчання та корекційно-розвиткової роботи з дітьми надають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації.
1.7. Науково-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів у частині функціонування спеціальних класів, моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюють інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети.

57 1.8. Медичне обслуговування учнів спеціальних класів здійснюється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Поточні питання функціонування спеціальних класів як структурної складової навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів систематично вивчаються та розглядаються на засіданнях методичних об'єднань педагогічних працівників, педагогічних рад.
II.

Зарахування учнів та комплектування
спеціальних класів
2.1. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення відповідного органу управління освітою, висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда (для дитини з інвалідністю, висновку сурдолога для дітей з порушеннями мовлення, окрім зазначених, подаються документи, передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.
2.2. Спеціальні класи комплектуються відповідно до особливостей психофізичного розвитку та навчально- пізнавальної діяльності дітей звадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю. Для дітей, які мають складні вади розвитку (діти звадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), можуть створюватися окремі класи.

58 2.3. Діти з особливими освітніми потребами зараховуються до спеціальних класів відповідно до медичних показань та протипоказань, визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню школу
(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
15.09.2008
N
852
(z1219-08), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за N 1219/15910.
2.4. Строк навчання та наповнюваність спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів
(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517.
2.5. У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання у звичайні класи.
III.

Організація навчально-виховного процесу
у спеціальних класах
3.1. Навчально-виховний процесу спеціальних класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для

59 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджених Міністерством освіти і науки.
3.2. Спеціальні класи працюють за навчальними програмами, підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах. У разі необхідності таз урахуванням стану здоров'я, особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах можуть використовуватися рекомендовані навчальні програми та підручники загальноосвітніх навчальних закладів.
3.3. У випадках, коли учні через складні вади розвитку протягом місяця не можуть засвоїти програму з окремих предметів (рівень державного освітнього стандарту для дітей, які потребують корекції фізичного та або) розумового розвитку, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу за рекомендацією відповідної психолого-медико-педагогічної консультації приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами. Індивідуальні навчальні плани, програми розробляються вчителями за участю вчителя-дефектолога, інших педагогічних працівників, на основі навчальних програм спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів), рекомендованих Міністерством освіти і науки України, розглядаються педагогічною радою, погоджуються батьками (особами, які їх замінюють) і затверджуються керівником навчального закладу. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальним навчальним планом.

60 3.4. Навчально-виховний процесу спеціальних класах здійснюється з урахуванням контингенту учнів за змістом, формами і методами діяльності відповідного виду спеціальної школи (школи-інтернату): для дітей звадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю.
3.5. Особливістю навчально-виховного процесу у спеціальних класах є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної, корекційно- розвиткової роботи досягається шляхом застосування відповідних формі методів навчання та забезпечення учнів сучасними навчальними та реабілітаційними засобами.
3.6. Корекційно-розвиткова робота проводиться відповідно до типових навчальних планів для спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) з урахуванням психофізичних особливостей розвитку учнів з метою корекції відхилень у їх розвитку, створення сприятливих умов для здобуття освіти відповідного рівня.
3.7. Для реалізації корекційно-розвиткової складової інваріантної частини навчального плану спеціальних класів залучаються вчителі-дефектологи, інші спеціалісти з відповідною підготовкою.
3.8.
Психолого-педагогічний супровід учнів спеціальних класів здійснюють Український науково- методичний центр практичної психології і соціальної роботи, навчально-методичні кабінети (центри) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські, районні (міські) навчально- методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти або методисти районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби спільно з педагогічними

61 працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів.
3.9. Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є а) актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини б) формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішкільної інтеграції в) консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо.
3.10. Розклад уроків у спеціальних класах складається відповідно до робочого плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Тривалість уроків та перерв визначається згідно з вимогами Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 N 852 (z1219-08), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за N
1219/15910.
3.11. Учні спеціальних класів залучаються до позакласної роботи (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури тощо. Позакласна робота проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості.
3.12. За результатами навчання випускникам спеціальних класів видається документ встановленого

62 зразка для загальноосвітнього навчального закладу. Знання оцінюються за обсягом навчальної програми, за якою навчався учень.
3.13. Державна підсумкова атестація учнів спеціальних класів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 N 94
(z0151-08), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842.
IV. Фінансове забезпечення Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів із спеціальними класами здійснюється засновником власником) або уповноваженим ним органом у встановленому законодавством порядку.
IV.

Контроль за діяльністю спеціальних класів
у загальноосвітніх навчальних закладах
Державний контроль за діяльністю спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється у встановленому законодавством порядку.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О. В. Єресько

63
Список використаних джерел

1.
Даніельс Е, Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів Т-во Надія, 2000. – 255 с. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі початкова ланка / За ред. В. І. Бондаря, ВВ,
Засенка. – К, 2004. – 152 с. Інтегроване навчання дітей з особливими потребами у просторі загальноосвітньої школи. Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр. – Дніпропетровськ, 2005.
4.
Колупаєва А. А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку //
Науково-методичний журнал. Нова педагогічна думка.
– Рівне. –№ 1. –2004.
5.
Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта реалії та перспективи Монографія. – К «Самміт-Книга», 2009. –
272 сіл (Серія «нклюзивна освіта.
6.
Софій Н. З, Кузьменко В. І. Просто і один метод активного навчання. – К Крок за кроком, 2003. – 116 с.
7.
Ткачева ВВ К вопросу о концепции психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Воспитание и обучение детей с нарушенями развития. – № 1. – 2004. – С. 46 – 51.

Список використаних джерел

1.
Даніельс Е, Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів Т-во Надія, 2000. – 255 с. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі початкова ланка / За ред. В. І. Бондаря, ВВ,
Засенка. – К, 2004. – 152 с. Інтегроване навчання дітей з особливими потребами у просторі загальноосвітньої школи. Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр. – Дніпропетровськ, 2005.
4.
Колупаєва А. А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку //
Науково-методичний журнал. Нова педагогічна думка.
– Рівне. –№ 1. –2004.
5.
Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта реалії та перспективи Монографія. – К «Самміт-Книга», 2009. –
272 сіл (Серія «нклюзивна освіта.
6.
Софій Н. З, Кузьменко В. І. Просто і один метод активного навчання. – К Крок за кроком, 2003. – 116 с.
7.
Ткачева ВВ К вопросу о концепции психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Воспитание и обучение детей с нарушенями развития. – № 1. – 2004. – С. 46 – 51.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
К. О. Пінюгіна,
В. П. Ляхова

Про організацію
впровадження інклюзивної освітив навчально-виховний процес
психологічний аспект


Інструктивно-методичний лист

Текст наведено в авторській редакції
Технічна верстка К. О. Пінюгіна Папір офсетний. Друк на різографі Формат х
Умовно-друкованих арк. – 4
Обліково-видавничих арк. – 3,7 Гарнітура шкільна Тираж 100 Замовлення № 53 Адреса редакції

вул. Адміральська, а,
м. Миколаїв, 54001
Тел./факс 37-85-89
e-mail:moippo@rambler.ru e-mail: psimoippo@rambler.ru


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал