Про організацію впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес: психологічний аспектСкачати 470.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації12.12.2016
Розмір470.9 Kb.
  1   2   3
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
Про організацію
впровадження інклюзивної освітив навчально-виховний процес
психологічний аспект


Інструктивно-методичний лист


Миколаїв
2011

Про організацію
впровадження інклюзивної освітив навчально-виховний процес
психологічний аспектІнструктивно-методичний лист
Текст наведено в авторській редакції


Укладачі:
К. О. Пінюгіна, завідувач лабораторії практичної психології і соціальної роботи
МОІППО;
В. П. Ляхова, практичний психолог лабораторії практичної психології і соціальної роботи МОІППО

Відповідальна
за випуск:
І. М. Бєлова, заступник директора з навчально-методичної роботи МОІППО
Рекомендовано науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол від 31.05.11 № 3.

Пінюгіна К. О. Про організацію впровадження
інклюзивної освітив навчально-виховний процес
психологічний аспект: інструктивно-методичний лист / К. О. Пінюгіна, В. П. Ляхова. – Миколаїв ОІППО, 2011. –
64 с.

© Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
© Лабораторія редагування та видавничої діяльності Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
2011

3 У сучасному світі інтеграція дітей із особливими освітніми потребами в масові освітні заклади – це глобальний суспільний процес, який стосується всіх високорозвинених країн. Його основою є готовність суспільства і держави переосмислити систему ставлення до інвалідів та осіб із обмеженими можливостями здоров’я з метою реалізації їх правна надання рівних з іншими можливостей у різних галузях життя, включаючи освіту. Реформа освітив Україні покликала до життя й реформу в спеціальній освіті дітей з особливими потребами. У нашому суспільстві є різні категорії учнів та вихованців, певна частина з яких має проблеми, пов’язані зі здоров’ям та розвитком. На жаль, сьогодні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, які потребують соціальної адаптації, корекційно- реабілітаційної допомоги. В Україні діти з відхиленнями в розвитку здобувають освіту в спеціальних навчальних закладах або закладах комбінованого типу – спеціальних садках (групах, школах-інтернатах та реабілітаційних центрах. Проте на сьогодні в Канаді, США та європейських країнах накопичено значний досвід залучення дітей з особливими потребами до навчання в найближчих за місцем
проживання загальноосвітніх навчальних закладах.
Визнано, що діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостійними, потрібними в суспільстві.
Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх

4 навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей із особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство, залучення сім’ї до участі в навчально- виховному процесі.
Основними завданнями інклюзивного навчання є

здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівняв середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з
інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями забезпечення диференційованого психолого- педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

5
Нормативно-правове забезпечення впровадження
інклюзивної освіти
На рівні держави затверджено ряд нормативних документів, які визначають порядок запровадження
інклюзивної освітив Україні
Наказ Міністерства освіти і науки України від
01.10.10 № 912 Про затвердження Концепції
розвитку інклюзивної освіти (Додаток 1)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.12.09 № р Про затвердження плану
заходів щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних закладах на період до 2012 року
(Додаток 2)

Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09.09 №
855 Про затвердження Плану дій щодо
запровадження
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 –
2012 роки (Додаток 3)

Наказ Міністерства освіти і науки від 09.12.10 №
1224
«Про
затвердження
Положення
про
спеціальні класи для навчання дітей з особливими
освітніми
потребами
у
загальноосвітніх
навчальних закладах (Додаток 4)
У Миколаївській області затверджено обласну Цільову
соціальну програму розвитку освіти Миколаївської
області на 2011 – 2015 роки, якою передбачено розширення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти всіх дітей. Саме в рамках Програми буде

6 втілюватися Концепція розвитку інклюзивної освітив Миколаївській області (http://www.moippo.mk.ua/).
Обов’язковою умовою ефективності інклюзивної освіти є організація системної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для широкого класу різних спеціалістів педагогів, психологів, методистів, логопедів, дефектологів, вихователів дошкільних навчальних закладів,
працівників органів управління освіти. Вона спрямована на оволодіння спеціальними знаннями та педагогічними технологіями, які забезпечують можливість кваліфікованого навчання дітей із обмеженими можливостями здоров’я і відхиленням у розвитку. З метою забезпечення науково-методичного супроводу впровадження інклюзивної освітив регіоні на базі
МОІППО на громадських засадах створено лабораторію
інклюзивної освіти.
Основними
завданнями
діяльності
лабораторії
інклюзивної освіти є
розробка моделі науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу процесу впровадження інклюзивного навчання організація та проведення науково-практичних і методичних семінарів та конференцій, круглих столів інформування педагогічних працівників засобами
ІКТ із питань упровадження інклюзивної освітив навчальні заклади області розробка навчально-методичних посібників, рекомендацій, проектів, інструкцій тощо аналіз, узагальнення та поширення практичного досвіду впровадження інклюзивної освітив області

7 здійснення моніторингу навчальних досягнень і розвитку учнів із особливими освітніми потребами та розробка відповідних рекомендацій. Питання впровадження
інклюзивної освітив Миколаївській області слухалося на науково-методичній раді МОІППО 5 квітня 2011 року, рішенням якої було рекомендовано Розробити модель науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу впровадження
інклюзивного навчання. Визначити експериментальні майданчики з метою апробації моделі науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу впровадження
інклюзивного навчання. Створити сторінку «Інклюзивна освіта на порталі
МОІППО для педагогів, батьків та громадськості. Організувати надання консультативної допомоги керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам і батькам. Розробити та включити в зміст курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурси з проблем інклюзивного навчання. Лабораторією розроблено проект Плану дій щодо науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу впровадження
інклюзивної освітив Миколаївській області. Заплановані заходи спрямовані на забезпечення комплексного психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього простору навчального закладу, у якому впроваджується інклюзивна освіта.

8
План дій
щодо науково-методичного та психолого-педагогічного
супроводу впровадження інклюзивного навчання

Напрями
Шляхи вирішення
Започаткування обласного експерименту Розробка та апробація науково-методичних матеріалів психолого-педагогічного супроводу впровадження інклюзивного навчання Інформаційне забезпечення впровадження
інклюзивної освіти Створення сторінки «Інклюзивна освіта на порталі МОІППО для педагогічних працівників, батьків та громадськості. Організація консультативно- роз’яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, педагогів та батьків Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Розробка та викладання спецкурсів щодо впровадження інклюзивного навчання в рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проведення тематичних курсів для педагогічних працівників навчальних закладів, у яких упроваджується інклюзивне навчання. Організація та проведення семінарів, навчальних тренінгів, методичних нарад із проблем упровадження
інклюзивного навчання. Розробка та видання навчально- методичної літератури Створення психологічного поля щодо впровадження
інклюзивного навчання в освітніх закладах Підготовка працівників психологічної служби до роботи з учасниками навчально-виховного процесу, у якому навчаються діти з особливими освітніми потребами шляхом формування в громадськості нової філософії державної політики щодо включення дітей із особливостями в розвитку в єдиний освітній простір навчального закладу розвитку комунікативних компетенцій у педагогів, батьків та дітей у закладах, де впроваджується інклюзивне навчання розробки проекту включення дітей із особливими потребами в освітній простір навчального закладу


9
Підготовка психологічного поля до впровадження
інклюзивного навчання в освітніх закладах
Термін інклюзивна освіта (англ. Інклюзія – inclusion
– включення) базується на тлумаченні, викладеному в
Саламанкській декларації та передбачає створення освітнього середовища, яке відповідало б потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку та є гнучкою, індивідуалізованою системою навчання дітей.
Основні
принципи
інклюзивної
навчання
полягають утому, що усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання освітні заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи організаційні заходи, розробляючи стратегії викладання, використовуючи ресурси і партнерські зв’язки зі своїми громадянами діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм у навчальному процесі

інклюзивні форми навчання – найефективніший засіб, який гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

10
Навчальні заклади з інклюзивною формою
навчання мають вирішувати такі завдання


створення єдиного психологічного комфортного освітнього середовища для дітей, які мають різні стартові можливості забезпечення діагностування ефективності процесів корекції, адаптації та соціалізації дітей з особливостями розвитку на етапі шкільного навчання організація системи ефективного психолого- педагогічного супроводу процесу інклюзивного навчання через взаємодію діагностико- консультативних, корекційно-розвиткових, лікувально-профілактичних, соціально-трудових напрямів діяльності компенсація недоліків дошкільного розвитку подолання негативних особливостей емоційно- особистісної сфери через включення дітей в успішну діяльність поступове підвищення мотивації дитини, спираючись на її особисту зацікавленість і через усвідомлене ставлення до позитивної діяльності охорона та зміцнення фізичного й нервово- психічного здоров’я дітей

соціально-трудова адаптація школярів з особливими освітніми потребами зміна суспільної свідомості щодо дітей з особливостями в розвитку.

Переваги інклюзивної форми навчання
1.

Для дітей з особливими освітніми потребами: завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей

11 однолітки відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально навчання здійснюється з орієнтацією насильні риси, здібності та інтереси дітей діти мають можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками та участі в громадському житті.
2.

Для інших дітей: діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них діти вчаться співробітництва діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.
3.

Для педагогів та фахівців: учителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів учителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням їхньої індивідуальності спеціалісти медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей цілісніше, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Чинники реалізації інклюзивного навчання

1.

Адаптація середовища
Навчальне середовище, в якому навчаються учні з особливостями психофізичного розвитку, має бути адаптованим до їхніх потреб. Адаптацією називають зміни у середовищі та організації роботи, завдяки яким дитина з особливими освітніми потребами може брати активну та повноцінну участь у заняттях та інших видах діяльності.

12
2.

Створення команди
Запорукою успішної реалізації інклюзивного підходу є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Усі спеціалісти з проблем розвитку дітей є важливими помічниками та партнерами вчителів. У школі має бути створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми потребами, мають допомагати одне одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети – реалізації дитиною її потенціальних можливостей та підготовки її до самостійного життя в суспільстві.
3.

Співпраця з батьками
Батьки є першими і головними вчителями дитини. Дедалі більше педагогів з повагою ставляться до навчального процесу, який відбувається вдома, і будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин. Оскільки до загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна співпраця з їхніми сім’ями набуває ще більшого значення. У процесі навчання таких учнів дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в тісному контакті з учителями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації навчального середовища тощо.
4.

Створення позитивної атмосфери в шкільному
середовищі:
У класах (школах, де навчаються учні з різними рівнями розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один одного в застосуванні найефективніших стратегій навчання. Якщо в школі створено доброзичливу, невимушену атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, й учнів) та

13 підтримують їх, це значно підвищує ефективність навчання. Школа, клас мають стати рідними для учнів та їхніх родин. Батьки почуватимуться спокійніше, якщо теж будуть залучені до навчально-виховного процесу. Постійна соціальна взаємодіяв різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує учнів, виробляє емпатію, взаємну прихильність, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.
Умови ефективного функціонування закладів
інклюзивної освіти


раннє виявлення відхилень у розвитку дитини та започаткування колекційної роботи правильне діагностування та наявність об’єктивних можливостей розвитку дитини (заданими психолого-медико-педагогічної консультації психологічна готовність дитини та її батьків до навчання спільно зі здоровими однолітками готовність педколективу загальноосвітнього навчального закладу до роботи в умовах
інклюзивного навчання (зокрема, наявність спеціальної підготовки надання дитині кваліфікованої корекційної допомоги готовність батьків надати реальну допомогу дитині у процесі її навчання створення відповідних побутових умов забезпечення навчально-виховного процесу необхідними технічними засобами.
Напрями психологічного супроводу інклюзивного
навчання:
1.
Психопрофілактична та психокорекційна допомога дитині.
2.
Інформаційно-роз’яснювальна робота з педагогами і батьками.

14 Психологічне консультування батьків. Створення соціально-психологічного середовища через спеціальну підготовку педагога та учнів конкретного класу.
У
психокорекційній роботі як складовій психологічного супроводу доцільно виокремити такі періоди

перший інтенсивної корекції, яка покликана забезпечити соціально-психологічну адаптацію та оптимізацію психічного розвитку учнів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання

другий – закріплення і поглиблення досягнутих результатів

третій – підтримка поступального психічного розвитку дитини та оптимальних умов її навчання і взаємодії з соціальним середовищем
профілактика можливих ускладнень у критичні періоди психічного онтогенезу.
Інформаційно - роз’яснювальна робота психолога з родинами та педагогами (вчителями, логопедом) і співпраця з ними полягає у розробці індивідуальних рекомендацій щодо реалізації індивідуального підходу до дитини у школі й сім’ї, які стосуються, зокрема, урахування динаміки її втомлюваності, працездатності, темпів навчання, інтересів, властивостей вищої нервової діяльності, ефективних форм заохочення тощо розробці пораді рекомендацій щодо створення сприятливого клімату для взаємодії дітей, котрі мають психофізичні вади з однокласниками, членами родини, іншими людьми обговоренні індивідуальних умов створення ситуації успіху, переживання долання труднощів для кожного учня

15 залученні батьків і педагогів до виконання домашніх завдань, які даються на кожному груповому колекційному занятті виконанні на окремих групових заняттях фрагментів домашніх завдань, заданих учителем, з використанням засвоєних прийомів і навичок пізнавальної діяльності репетируванні на окремих групових заняттях у формі сюжетно-рольової гри відповідей учнів на уроці створенні підтримуючих умов учителем на уроці для аналізу підготовленого домашнього завдання та демонстрації інших знань наданні інформації про досягнення учнів під час корекційних занять, які потрібно переносити у навчальну діяльність та повсякденне життя періодичному обговоренні досягнень і проблем учня.
Консультативний напрям роботи реалізується відповідно до потреб та запитів від учасників навчально- виховного процесу.

Створення соціально-психологічного середовища є ключовим питанням для працівників психологічної служби та педагогічних працівників.
Основним методом роботи психологічної служби має
бути психологічний супровід, який передбачає

створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами та успішного її навчання розробка індивідуальних та групових програм психологічного розвитку зазначеної категорії дітей згідно з основними компонентами процесу психологічного супроводу, яка визначає зміст й конкретні форми роботи практичного психолога.

16
До останніх можна віднести наступне

вибір форм навчання, які відповідають рівню психічного розвитку особистості дитини з обмеженими фізичними та психофізичними можливостями визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, які мають труднощі у навчанні, спілкуванні, психічному самопочуванні; розробка й реалізація розвиваючих та психокорекційних програм, які забезпечать цілісний, системний вплив на особистість дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням її індивідуальних особливостей і потреб навчання дітей з особливими освітніми потребами навичкам самопізнання, самоаналізу й саморозкриття, використання своїх психологічних особливостей та можливостей для успішного навчання й розвитку надання допомоги й підтримки дітям, які перебувають у стані актуального стресу, конфлікту, загостреного емоційного переживання консультування батьків, педагогів у питаннях розробки і реалізації психологічно адекватних освітніх програм, з приводу проблем навчання, поведінки та міжособистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору. В умовах інклюзивної освіти вкрай значущим є застосування мультидисциплінарного підходу при організації супроводу учнів. Через залучення дитини з особливостями психофізичного розвитку до інклюзивної форми навчання мають активізуватися творчі ресурси дітей, педагогів та батьків.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал