ПриродознавствоСкачати 266.91 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір266.91 Kb.
  1   2

Ірина ГРУЩИНСЬКА
ПРИРОДОЗНАВСТВО
Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Київ
Видавничий дім «ОСВІТА»
2015

ДОРОГІ ДРУЗІ ПРИРОДИ!
Ви вже знаєте, природа існує за своїми усталеними законами, яких ніхто не може ні змінити, ні відмінити.
Закони природи потрібно досліджувати, пізнавати, розуміти і поважати. Ось чому так важливо добре зна- ти предмет, який вивчає природу, — природознав- ство!
У четвертому класі сторінками підручника вас буде супроводжувати новий козак Подорожник. Хоча він ще не дорослий, та однак — справжній козак — смі- ливий, відважний і допитливий. У всіх мандрівках ра- зом із ним подружка — розумниця і винахідниця Дзві- ночка. Ось у такому надійному товаристві ви будете подорожувати космічними і земними просторами, пізнавати таємниці материків і океанів та будови всіх речовин.
Головне — ми ще раз переконаємося, що різно- манітна і прекрасна Земля — це наш спільний дім, який потрібно знати, розуміти, поважати і берегти.
З величезною симпатією,
побажаннями отримувати тільки корисні знання,
які допоможуть жити у злагоді з природою,
Ваші щирі друзі —
підручник «Природознавство» та його автор

4
5
ЗМІСТ
ВСТУП
Зустріч 1. Чому людина не може існувати без природи? .... 8
ТЕМА 1. Всесвіт і сонячна система
Зустріч 2. Як і чому людство змінювало свої уявлення про Всесвіт? ..................................... 12
Зустріч 3. Чому нашу систему назвали Сонячною? ........... 14
Зустріч 4. Які космічні «сусіди» та «гості»
є у планети Земля? .......................................... 17
Зустріч 5. У чому неповторність планети Земля та її природного супутника Місяця? .................. 22
Зустріч 6. чому на Землі відбувається зміна дня і ночі? .... 25
Зустріч 7. Чому на Землі змінюються пори року? ............. 27
Зустріч 8. Куди веде Чумацький Шлях? ............................ 31
Зустріч 9. Як досліджують всесвіт у наш час? ........................................................ 35
Зустріч 10. Навчальний проект «Про які мандрівки просторами космосу ти мрієш?» ...................... 38
Зустріч 11. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про Всесвіт? .................................................... 39
ТЕМА 2. План і карта
Зустріч 12. Чому не можна зайти за обрій? ........................ 42
Зустріч 13. Як навчитися орієнтуватися на місцевості? ...... 44
Зустріч 14. Як орієнтуватися за допомогою компаса? ........ 47
Зустріч 15. Для чого потрібні плани місцевості? ................. 50
Зустріч 16. Про що може розповісти карта? ....................... 55
Зустріч 17. Для чого потрібно вміти «читати» плани місцевості та карти? ............................... 59
Зустріч 18. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про план і карту? .......................... 62
ТЕМА 3. Материки та океани
Зустріч 19. Чому відбувалося розселення людей на Землі? .............................................. 66
Зустріч 20. Яка чисельність населення Землі? ................... 69
Зустріч 21. Які океани і материки є на Землі? ..................... 72
Зустріч 22. Який океан найбільший? .................................. 74
Зустріч 23. У чому неповторність Атлантичного океану? .... 77
Зустріч 24. Які неповторні риси має Індійський океан? ....... 81
Зустріч 25. Який океан найменший? .................................. 84
Зустріч 26. Що розповідає карта про форми земної поверхні? ............................ 88
Зустріч 27. Який материк на Землі найбільший? ................ 90
Зустріч 28. У чому виявляються особливості рослинного й тваринного світу Євразії? .............................. 93
Зустріч 29. Який материк найспекотливіший на планеті? ....................................................... 98
Зустріч 30. У чому виявляються особливості рослинного
і тваринного світу Африки? .............................101
Зустріч 31. У чому неповторність континенту
Північна Америка? ...........................................104
Зустріч 32. У чому виявляються особливості рослинного
і тваринного світу Північної Америки? .............107

6
7
Зустріч 33. Чим Південна Америка відрізняється від інших материків? .......................................110
Зустріч 34. У чому полягають неповторні риси рослинного й тваринного світу
Південної Америки? ........................................113
Зустріч 35. Які риси має Австралія — найсухіший материк Землі? ............................117
Зустріч 36. Яких рослин і тварин можна побачити лише в Австралії? ............................................120
Зустріч 37. Чим Антарктида відрізняється від інших материків? .......................................123
Зустріч 38–39. Пропонуємо підготувати навчальний проект «Який материк ти мрієш відвідати?» .....126
Зустріч 40. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про природу материків і океанів ......................127
ТЕМА 4. Природа України
Зустріч 41–42. Як знайти Україну на карті? ........................130
Зустріч 43. На які корисні копалини багата українська земля? ...........................................132
Зустріч 44. Які водойми є в Україні? ..................................134
Зустріч 45. Чим схожі всі річки? ........................................136
Зустріч 46. Як відрізнити рівнинну річку від гірської? .........138
Зустріч 47. Чому Чорне й Азовське моря неповторні? .......140
Зустріч 48. Яке значення водойм для життя людей? ..........143
Зустріч 49. Навчальний проект «Водойми рідного краю,
їхній стан та охорона» .....................................145
Зустріч 50. Які види Ґрунтів є в Україні? ............................146
Зустріч 51. Про що розповідає карта природних зон України? ..................................149
Зустріч 52. Яка природа в Поліссі? ....................................151
Зустріч 53. Як природа Полісся впливає на господарську діяльність людини? ...............154
Зустріч 54. Чому природну зону назвали лісостеповою? ...157
Зустріч 55. Як природа лісостепу впливає на господарську діяльність людини? ...............160
Зустріч 56. Яка природа в степу? ......................................162
Зустріч 57. Які галузі господарства краще розвивати у степовій зоні? ..............................165
Зустріч 58. Яка погода в Карпатських
і Кримських горах? ..........................................167
Зустріч 59. Навчальний проект «Чому ліси називають
“легенями планети”?» .....................................171
Зустріч 60. Які природні заповідники є в Україні? ..............172
Зустріч 61. Навчальний проект.
«Як охороняти природу рідного краю?» ...........174
Зустріч 62. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про природу своєї Батьківщини — України ..........................175
ТЕМА 5. Тіла та речовини
Зустріч 63. У яких станах перебувають тіла і речовини? ....178
Зустріч 64. Яку будову мають речовини? ..........................181
Зустріч 65. Чому властивості твердих тіл, рідин і газів залежать від їхньої будови? ..........184
Зустріч 66. Як людина застосовує різноманітні речовини та матеріали? .................................187
Зустріч 67. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про тіла й речовини .....................191

8
9
ВСТУП
ЧОМУ ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ
ІСНУВАТИ БЕЗ ПРИРОДИ?
Ти дізнаєшся про нерозривний зв’язок людини і природи.
Пригадай! Чи тобі доводилося у своєму житті зустрічати людину, яка б могла існувала відокремлено від природи?
Козак Подорожник розповідає про цінність природи:
Між людиною та природою існує тісний взаємо-
зв’язок. Адже люди є невід’ємною частиною природи на планеті Земля. Як ти гадаєш, чи може окрема людина самостійно, без спеціального спорядження, жити в без- повітряному просторі? Тобто без повітря, яким вона ди- хає, без сонячного тепла і світла? Поміркуй, чи можливе повсякденне життя людини без води, зокрема прісної?
Або без земної тверді під ногами, що належить до твер- дих гірських порід? (Зауваж, багато інших планет скла- даються не з твердих, а з газоподібних речовин.)
Дівчинка Дзвіночка додала:
— Пригадай: на поверхні Землі поступово утворився
ґрунт — верхній пухкий родючий шар землі, без якого не змогли б існувати рослини. Саме рослини постачають у повітря кисень, необхідний для дихання живих істот.
Тобто рослинне оточення створює життєве середовище для людини й тварин.
Працюємо разом у парі
Визначте роль природи в житті людини. Поміркуйте, чи мож- на встановити, яка природа для існування людини важливі- ша: нежива чи жива. Сформулюйте свої судження.
ЗУСТРІЧ 1
Мудрий Лісовичок нагадує:
— Довкілля людини — це не лише природа, а й усе те, що було створене нею завдяки праці, розуму, творчості.
Чисте повітря, що містить кисень, вода, корисні копа- лини, ґрунт, рослини й тварини — найцінніші природ- ні багатства нашої планети. Запаси природних багатств
Землі називаються природними ресурсами. Існування людей залежить від того, наскільки розумно, економно й бережливо вони будуть ставитися до природних ресурсів своєї місцевості, свого краю й усієї Землі. А також на- скільки будуть поважати природне довкілля й опікува- тися тим, як можна допомогти природі. Адже існування
природи є найважливішою умовою виживання людства.
Сторінками Книги корисних природничих знань

Навколишній світ, довкілля — це природа та все, що створено руками людини.

Людина та природа тісно взаємопов’язані.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Пригадай, чим жива природа відрізняється від неживої.
2. Як людина пов’язана з неживою та живою природою?
Наведи приклади.
3. Яка роль людини у творенні на- вколишнього середовища? По- ясни.
4. Досліди, як стан навколишньої природи впливає на твоє життя й життя твоєї родини.
5. За допомогою прикладів, ді- браних самостійно, та з під- казками чудо-дерева доведи думку «У природі все взаємо-
пов’язано».

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА
СИСТЕМА
Ми разом із козаком Подорожни-
ком і дівчинкою-розумницею Дзві-
ночкою, читаючи Книгу корисних природознавчих знань, дізнаємося про те, чому Всесвіт безмежний, як побудована Сонячна система та якою є наша космічна адреса.
1
ТЕМА
ТИ БУДЕШ:
захоплюватися людським прагненням до відкриття нового і невідомого;
мати уявлення про Всесвіт; Сонце — зорю;
Землю — планету; Місяць — супутник Землі, склад Сонячної системи;
розуміти, чому на Землі змінюються день і ніч, а також пори року;
уміти знаходити на зоряному небі сузір’я Великий
і Малий Віз, Полярну зорю, Чумацький Шлях;
усвідомлювати нероздільну єдність людини та Всесвіту;
готувати матеріали до навчального проекту
«Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш»

12
13
ЯК І ЧОМУ ЛЮДСТВО
ЗМІНЮВАЛО СВОЇ УЯВЛЕННЯ
ПРО ВСЕСВІТ?
Ти дізнаєшся про те, що в давнину люди думали про космос
і свою планету.
Пригадай! Що ти знаєш про форму Землі й Сонця? Як наша планета рухається в космічному просторі?
Козак Подорожник розповідає про перші уявлення
людей про форму Землі:
— Зараз, мабуть, кожній дитині відомо, що Земля по- стійно рухається й має не круглу, а саме кулясту форму.
Щоб переконатися в цьому, потрібні були тисячоліття, протягом яких людство прагнуло розгадати таємниці свого космічного походження. Знання про планети, зорі та Всесвіт накопичувалися поступово, крок за кроком.
Наші дуже давні предки, ще на самому початку роз- витку людства, вважали, що Земля плоска, непорушна й зусібіч оточена водою. Вони навіть боялися плавати в морі надто далеко, щоб не впасти з краю землі.
Так давні люди уявляли космос і нашу планету
Так, стародавні індійці казали, що Земля лежить на спинах трьох гігантських слонів, слони стоять на чере- пасі, яка плаває в океані.
ЗУСТРІЧ 2
Давньогрецькі вчені вважали Землю центром Всесві- ту. За цією теорією, невеликі за розмірами Сонце, плане- ти, Місяць й інші небесні тіла обертаються навколо вели- кої Землі. У Давньому Єгипті думали, що Сонце щодня об’їжджає Землю на колісниці.
Дівчинка Дзвіночка запитує:
— А коли люди почали здогадуватися, що Земля не плоска?
Наші друзі Повітряні Дракончики пояснюють:
— Чим більше люди подорожували, тим більше в них було доказів того, що Земля має кулясту форму.
Сторінками Книги корисних природничих знань

Давні люди вважали, що Земля розташована в цен- трі Всесвіту.

Згодом учені довели, що Земля — куляста, а в цен- трі Сонячної системи перебуває Сонце.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Чому давні люди боялися запливати далеко в море?
Пригадай.
2. У чому уявлення давніх людей про форму Землі та будову Всес- віту відрізнялися від твоїх сучас- них уявлень? Наведи приклади.
3. Поясни, як ти розумієш слово
Всесвіт (космос).
4. Доведи, що Земля має ку- лясту форму. Для цього на- веди кілька доказів, дібраних самостійно або з допомогою дорослих.
5. Склади розповідь про уявлення давніх людей про Землю.

14
15
ЧОМУ НАШУ СИСТЕМУ НАЗВАЛИ
СОНЯЧНОЮ?
Ти дізнаєшся про зорю Сонце та його значення для життя на нашій планеті.
Пригадай! Як змінювались уявлення про Землю і Всесвіт?
Козак Подорожник розповідає, що собою являє Сонце.
У безмежному небесному просторі Сонячна система є
«домівкою» для Землі — нашої рідної планети.
Сонячну систему утворюють зоря Сонце й плане-
ти з іншими космічними тілами, які обертаються
навколо нього.
Планети з неймовірною швидкістю обертаються навко- ло свого центра — зорі Сонця. Так, швидкість руху Землі становить 108 тисяч кілометрів за годину, тобто в тисячу разів швидше за звичайний автомобіль.
Зоря Сонце — центральне тіло Сонячної системи.
Сонце — це гігантська розпече- на куля. Воно таке величезне, що на його тлі всі інші тіла Сонячної системи виглядають лише неве- личкими точками.
Температура Сонця коливається від близько 6 тисяч градусів на його поверхні й до 15 мільйонів градусів — у центрі.
ЗУСТРІЧ 3
Сонячну систему утворюють зоря Сонце й плане-
ти з іншими космічними тілами, які обертаються
навколо нього.
Зоря Сонце — центральне тіло Сонячної системи.
Дівчинка Дзвіночка дивується:
— Невже Сонце така сама зоря, як й інші, що ми бачи- мо на небі? Адже вони виглядають такими холодними та маленькими.
Повітряні Дракончики пояснюють:
— Ніщо не рухається швидше за світло. А світло від
Сонця дістається до Землі за 8 хвилин, хоча нас розділя- ють аж 150 мільйонів кілометрів. Проте Сонце — най- ближча до нас зоря. Усі інші зорі розташовані в тисячі тисяч разів далі. Тому вони виглядають такими малень- кими. До речі, Сонце — це не найбільша зоря із відомих нам у космосі.
Працюємо разом у парі
Поміркуйте і поясніть прислів’я про Сонце.
Сонечко в дорозі не спіткнеться.
Сонце низенько, то й вечір близенько.
Саме завдяки Сонцю існує життя на нашій планеті.
Без його енергії, тобто без сонячного світла й тепла, не могли б жити ні рослини, ні тварини, ні людина. Якби наша планета була розташована ближче до Сонця, то на ній була б неймовірна спека, що спопелила б усе живе.
А якби — дещо далі, то Земля зледеніла б і вкрилася по- стійним шаром криги. Поміркуй, чи могло б існувати за таких умов на ній життя?

16
17
Працюємо разом у групі
За допомогою ілюстрації поясніть, чому без Сонця неможли- ве життя на Землі.
Сторінками Книги важливих знань про природу

Сонце — це величезна розпечена газова куля.

Усі тіла Сонячної системи рухаються навколо
Сонця, тому воно вважається її центром.

Сонце — джерело енергії та життя на Землі.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Які космічні тіла обертаються навколо Сонця?
2. Поясни, чому відстань від Землі до Сонця називають
«комфортною».
3. Чому, на твою думку, Сонце називають зорею?
4. Склади усну розповідь про Сонце, доповнивши цей план.
1)
Розташування Сонця в Сонячній системі.
2)
Розміри Сонця.
3)
Відстань від Землі до Сонця.
4)…….
5. Наведи свої міркування на тему: «Чому ми так любимо
Сонце?». Пригадай прислів’я, вірші та легенди про Сонце.
ЯКІ КОСМІЧНІ «СУСІДИ» ТА
«ГОСТІ» Є У ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ?
Ти дізнаєшся про те, чим відрізняється планета від зорі та які небесні тіла складають Сонячну систему.
Пригадай! Які небесні тіла ти знаєш? Які з них можна спо- стерігати вночі, а які — удень?
Повітряні Дракончики сперечаються:
— Чи можна космічну ракету або станцію вважати небесним тілом? Чим відрізняється планета від зорі?
Розумниця Дзвіночка пояснює:
Небесним (космічним) тілом ми називаємо всі
природні об’єкти, які є в космосі (або прилетіли з
космосу).
Ці космічні тіла дуже різняться за розмірами — від ве- летенських до мікроскопічних. Найбільшими є зірки, а найменшими — космічний пил.
ЗУСТРІЧ 4
Небесним (космічним) тілом ми називаємо всі
природні об’єкти, які є в космосі (або прилетіли з
космосу).

18
19
Планети — це кулеподібні космічні тіла, які обер-
таються навколо Сонця або іншої зірки.
Планети не випромінюють світло, як зорі. Ми їх бачи- мо завдяки тому, що вони відбивають зоряне світло. До речі, зорі та планети можна розрізнити за такою озна- кою: зорі мерехтять (правда ж, ви чули цей вислів?), а планети світять спокійно.
Окрім Землі, навколо Сонця обертається ще сім ве- ликих планет із їх супутниками (місяцями). Усі вони названі на честь давньогрецьких богів.
Козак Подорожник продовжує розповідь про Соняч-
ну систему:
— Усі вісім великих планет та інші тіла Сонячної сис- теми рухаються по своїх шляхах — орбітах — навколо
Сонця. Найближча до Сонця планета — Меркурій, за нею розташовуються Венера, Земля та Марс. Їх назива- ють планетами земної групи, або внутрішніми планета- ми. Вони невеликі за розмірами, із твердою поверхнею.
Наступні чотири планети — велетні, або гіганти. Це га- зоподібні планети зовнішньої групи: Юпітер, Сатурн,
Уран і Нептун.
Усі планети обертаються навколо Сонця за різний пе- ріод часу. Меркурій встигає зробити повний оберт навко- ло Сонця всього за 88 земних діб, а Урану для цього по- трібно майже 84 роки. Ще донедавна дев’ятою планетою вважали таємничу карликову планету Плутон. Світло
Сонця йде до Плутона аж 6 годин, тому на ньому завжди панує холоднеча (мінус 200 градусів!).
Працюємо разом у парі
Розгляньте схему будови Сонячної системи та космічну фотографію й назвіть усі планети, що входять до її складу.
Планети — це кулеподібні космічні тіла, які обер-
таються навколо Сонця або іншої зірки.
Поряд із планетами Сонячної системи існують інші космічні тіла, які теж рухаються навколо Сонця. На- самперед, це астерîїди, або малі планåти — тверді не- бесні тіла, діаметр яких коливається від 1 до 1000 км. Їх скупчення — пояс астероїдів — міститься між орбітами
Марса та Юпітера.
Інші малі космічні тіла, що ру- хаються навколо Сонця по силь- но витягнутим орбітам, це — ко-
мети. Їхньою особливістю є так званий хвіст, який утворюється внаслідок випаровування під дією сонячного випромінювання ядра комети, що складається з каме- ню, пилу та криги.
Дівчинка Дзвіночка запитує:
— Я чула такий вислів: метеорний дощ. Кажуть, коли стаєш його свідком, то потрібно загадувати бажання.
А що ви знаєте про це явище?
Плутон
Марс
Венера
Земля
Сатурн
Нептун
Уран
Меркурій
Юпітер

20
21
Козак Подорожник пояснює:
Метеор («зірка, що падає») — це яскрава смуга світ- ла в небі, утворена внаслідок наближення небесного тіла до Землі. На темному нічному ясному небі їх можна по- бачити кілька за годину, а під час так званих метеорних дощів — до 100 за годину.
Метеоритами називають частини Сонячної системи, що впали на Землю. Щодоби, до речі, на Землю падає близько 200 тисяч метеоритів.
Падіння великих метеоритів на Землю не раз спричи- няли катастрофи. Вважають, що внаслідок однієї з них відбулося значне похолодання, яке призвело до зникнен- ня динозаврів та багатьох інших рослин і тварин.
На території України за останні століття зареєстрова- но падіння 43 метеоритів.
Художня природознавча галерея
Які небесні тіла, на твою думку, зображені на картині відомого нідерландського художника Вінсента ван Гога?
Сторінками Книги корисних природничих знань

С
î
нячна сист
å
ма складається із гігантського цен- трального тіла — зорі Сонця, і природних космічних об’єктів, що обертаються навколо нього.

Планети Сонячної системи — Меркурій, Венера,
Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Малими тілами Сонячної системи є астероїди, ко- мети, метеори та метеорити.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Які небесні тіла входять до складу Сонячної системи?
Назви.
2. Порівняй планету і зірку. Чим вони схожі, а чим відрізня- ються?
3. Слова «планета» в перекладі з давньогрецької означає
«та, що блукає». Спробуй пояснити, чому давні вчені дали цим небесним тілам таку назву.
4. За допомогою жартівливої схеми досліди, як за розмірами відрізняються планети Сонячної системи.
5. Склади казку про наших космічних «сусідів» і «гостей».

22
23
У ЧОМУ НЕПОВТОРНІСТЬ
ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
ТА ЇЇ ПРИРОДНОГО СУПУТНИКА
МІСЯЦЯ?
Ти дізнаєшся про «космічні» характеристики Землі та її природного супутника — Місяця.
Пригадай! Як рухаються планети Сонячної системи?
Козак Подорожник розповідає про Землю:
— Земля — третя за відстанню від Сонця і п’ята за роз- мірами планета Сонячної системи. Як і всі інші планети, вона має форму кулі, але трохи стиснутої з полюсів. Щоб облетіти Землю на літаку, нам знадобилося б не менше двох діб. Діаметр Землі становить близько 12 тисяч кіло- метрів.
Працюємо разом у парі
Розкажіть про Землю як єдину з планет Сонячної системи, на якій існує життя. У розповіді використайте допоміжні слова:
Світовий океан, вода, поверхня Землі, три стани води, шар
повітря, блакитна планета, кисень, рослини, життя, зміна
дня і ночі, пори року.
Козак Подорожник продовжує розповідати:
— Окремі планети Сонячної системи мають супутни- ки. Це небесні тіла, що обертаються навколо планет.
Природний супутник Землі — Місяць.
На Місяці немає повітря та води так, як на Землі.
Маса Місяця майже у 80 разів менша від маси Землі. Він не випромінює світла, але сонячні промені відбивають-
ЗУСТРІЧ 5
Природний супутник Землі — Місяць.
ся від його поверхні, ніби від дзеркала. Місяць світить відбитим світлом Сонця. Періоди (час) обертання навко- ло Землі та навколо своєї осі в Місяця майже збігаються.
Тому він завжди обернений до Землі одним боком, а ін- ший його бік із Землі побачити неможливо.
Місяць — це поки що єдине космічне тіло, на якому побувала людина.
Повітряні Дракончики цікавляться:
— Чому нам здається, що Сонце й Місяць приблизно однакові за розмірами?
Козак Мандрівник надає потрібну інформацію:
— Діаметр Сонця в 400 разів більший за діаметр Мі- сяця, проте Місяць розміщено у 400 разів ближче до нас, ніж Сонце. Тому Сонце та Місяць видаються людям майже однаковими за розміром.
Хоча Місяць перебуває досить далеко від Землі (однак це найближче до нас космічне тіло), він здійснює зна- чний вплив на нашу планету. Завдяки Місяцю, напри- клад, відбуваються припливи і відпливи — добові коли- вання рівня води в океанах і морях на нашій планеті.
Вигляд нашого космічного супутника постійно змі- нюється. То ми бачимо Місяць уповні, то — половину, а то — молодик. Це залежить від того, яке положення займає Місяць відносно Землі й
Сонця і як він освітлюється Сон- цем. Ці різні форми прийнято називати фазами Місяця. Фази в чіткому порядку протягом місяця
(28 днів) змінюють одна одну.
Саме тому люди поділяють рік на певні періоди — місяці. Не випад-

24
25
ково в українській, так само, як і в багатьох інших мовах, слово «місяць» означає і проміжок часу, і супутник Землі.
Розумниця Дзвіночка радить:
— Відвідай планетарій, щоб провести спостереження за зоряним небом, Місяцем та іншими небесними тілами.
Дізнаємося значення й походження слова
Планетарій — це куполоподібна будівля зі спеціальним пристроєм, за допомогою якого можна демонструвати зір- ки та планети. Перший у світі планетарій було створено в Мюнхені в 1925 році.
Нині в Україні діє 14 таких установ, а Київський пла- нетарій вважається найбільшим у Європі.
Сторінками Книги корисних природничих знань

Земля — єдина планета Сонячної системи, на якій
існує життя.

Супутники обертаються навколо планет.

Місяць — природний супутник Землі, найближче до нас небесне тіло.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. У чому унікальність (неповторність) планети Земля? Наведи
2—3 приклади, що підтверджують твою думку.
2. Порівняй Сонце, Землю й Місяць за розмірами та іншими ознаками.
3. Поясни, чому на Місяці немає життя.
4. Поміркуй, які зміни відбулися б на Землі, якби не стало
Місяця.
5. Склади візитні картки для планети Земля та її супутника
Місяця.
ЧОМУ НА ЗЕМЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ
ЗМІНА ДНЯ І НОЧІ?
Ти дізнаєшся, як Земля освітлюється Сонцем.
Пригадай! Скільки триває доба на планеті Земля?
Козак Подорожник розповідає про причини зміни
дня і ночі на Землі:
— Ще в сиву давнину люди збагнули, що зміни дня і ночі пов’язані із Сонцем. Але вони помилялися, думаю- чи, що Земля непорушна, а Сонце рухається навколо неї: вранці з’являється на сході, за день проходить півколо, а ввечері ховається на заході. Насправді обертається сама
Земля, а нам здається, що Сонце котиться по небу.
День
Ніч
Працюємо разом у парі
Роздивіться, як сонячні промені падають на кулясту по- верхню Землі. Чи можуть вони пройти крізь непрозору Зем- лю або обігнути її? Як наша планета освітлюється Сонцем?
Де на Землі найтепліше, а де — найхолодніше?
ЗУСТРІЧ 6

26
27
Козак Подорожник розповідає:
— Сонячні промені прямолінійно поширюються в кос- мічному просторі. Земля постійно обертається навколо своєї осі, поперемінно підставляючи свою поверхню Сон- цю. Звісно, земна куля, як й інші космічні тіла, — непро- зора. Тому, якщо один бік Землі освітлюється сонячними променями, то інший залишається в тіні. На освітленому боці — день, а на протилежному, неосвітленому — ніч.
Так відбувається зміна дня і ночі. Наша планета оберта-
ється із заходу на схід. Земля робить повний оберт навко- ло своєї осі за 24 години, за добу. Вісь Землі — це уявна
лінія, якої насправді не існує. Уявна вісь перетинається
із земною поверхнею у двох точках, що називаються по-
люсами: Північним і Південним. На однаковій відстані від полюсів знаходиться екватор. Він ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі.
Завдяки тому, що Земля має кулясту форму, сонячне проміння падає на її поверхню під різними кутами. На- грівання Землі зменшується від екватора до полюсів.
Сторінками Книги важливих знань про природу

Земля робить повний оберт навколо своєї осі за добу — 24 години.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. За який час Земля робить повний оберт навколо своєї осі? Пригадай.
2. Покажи на глобусі та поясни. Де знаходиться екватор, полюси та Північна й Південна півкулі.
3. Доведи, що зміна дня і ночі на Землі залежить від Сонця.
4. Чому біля екватора найтепліше?
5. На планеті Венера доба довша за рік. Зроби висновок про те, як ця планета рухається навколо своєї осі: швидше чи повільніше, ніж Земля?
ЧОМУ НА ЗЕМЛІ ЗМІНЮЮТЬСЯ
ПОРИ РОКУ?
Ти дізнаєшся, що зміна пір року залежить від руху Землі навколо Сонця і нахилу земної осі.
Пригадай! Чи відрізняється полудневе положення Сонця в різні пори року?
Розумниця Дзвіночка розповідає про причини зміни
пір року на Землі.
Земля обертається навколо своєї осі, і тому буває день
і ніч. Водночас вона рухається навколо Сонця, внаслідок чого відбувається зміна пір року. Тобто змінюються сезо- ни: за літом йде осінь, потім настає зима, а за нею — вес- на.
Річний рух Землі навколо Сонця
Шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця, на- зивається земною орбітою. Зверни увагу, вісь Землі роз-
ташовується під нахилом до площини земної орбіти,
ЗУСТРІЧ 7

28
29
а не вертикально. Нахил земної осі має дуже велике зна- чення. Рухаючись, Земля постійно зберігає цей нахил.
Тому Північна й Південна півкулі освітлюються Сонцем по-різному й отримують неоднакову кількість тепла та світла. Від цього залежить зміна пір року. Якби земна вісь розташовувалась вертикально, то на нашій планеті не було б зміни пір року, оскільки і Північний, і Півден- ний полюси Землі освітлювалися б однаково впродовж усього року.
Утім, завдяки руху Землі навколо Сонця й нахилу зем- ної осі, на нашій планеті відбуваються сезонні зміни в природі. Пори року в Південній і Північній півкулях на- стають у різні календарні терміни. Коли в Північній пів- кулі починається зима, то в Південній — літо, і навпаки.
Працюємо разом у групі
Розгляньте на схемі, як упродовж року освітлюються Пів- нічна й Південна кулі?
За схему річного руху Землі навколо Сонця розкажи про на- стання різних пір року в Північній і Південній півкулях.
Коли до Сонця повернута більше Північна півкуля, вона отримує найбільше тепла — там літо. У день літ-
нього сонцестояння (22 червня) буває найдовший день і найкоротша ніч, а Сонце опівдні піднімається найвище.
Цей день вважають початком літа в Північній півкулі та початком зими — у Південній півкулі.
Земля продовжує рухатися по свої орбіті (шляху). Йде до завершення літо в Північній півкулі. Днем початку осені тут вважають 23 вересня — день осіннього рівноден-
ня. У цей день обидва полюси, Північний і Південний, освітлюються однаково, тому на всій планеті тривалість дня дорівнює тривалості ночі. У Південній півкулі роз- починається весна.
Проходять три осінні місяці. Тепер Північний полюс занурюється в темряву і 22 грудня настає день зимового
сонцестояння — початок зими в Північній півкулі. Сон- це опівдні піднімається найнижче, ніч найдовша, а день найкоротший. Натомість у Південній півкулі починаєть- ся літо.
Земля продовжує свій шлях ще три місяці й знову роз- ташовується так, що її полюси освітлюються Сонцем однаково. Це означає, що 21 березня, у день весняного
рівнодення, настає весна в Північній півкулі й осінь у
Південній півкулі.
Працюємо разом у парі
Поясніть, чому полуднева висота Сонця змінюється восени, взимку, навесні та влітку. Як змінюється при цьому трива- лість дня і ночі? Використайте свої спостереження за приро- дою та погодою.

30
31
Тепер ти знаєш, що завдяки руху Землі навколо Сонця
й незмінному нахилу земної осі відбувається не тільки
зміна пір року, а й зміна тривалості дня і ночі.
Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 днів
(діб), 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Саме стільки три- ває рік. Щоб спростити підрахунок днів у році, цей час округляють. Тобі, мабуть, відомо, кожний четвертий рік триває 366 днів, і його називають високосним.
Сторінками Книги корисних природничих знань

Зміна пір року та тривалості дня і ночі на Землі відбувається завдяки руху Землі навколо Сонця й незмінному нахилу земної осі.

Пори року в Південній і Північній півкулях настають у різні календарні терміни.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Усно продовж речення:

День літнього сонцестояння настає …

День весняного рівнодення настає …
2. Яка пора року в Південній півкулі, коли в Україні осінь?
Поясни свою думку.
3. Склади розповідь-пояснення для дошкільнят про пори року.
4. Скільки тривають звичайний і високосний роки? Назви, скільки днів у кожному із 12 місяців.
5. Розглянь уявну ситуацію: вісь Землі (як це є, наприклад, на Меркурії) розташовується вертикально до площини орбіти. Як це вплинуло б на природу нашої планети?
КУДИ ВЕДЕ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ?
Ти дізнаєшся про космічну адресу нашої планети.
Пригадай! Чим зорі відрізняються від інших небесних тіл?
Козак Подорожник розповідає про нічне зоряне
небо:
— Мабуть, кожен з нас любить дивитися на зоряне небо. Таке воно загадкове, таємниче, неосяжне. Важко уявити ті відстані, які відділяють нас від далеких зір і планет. Але водночас, дивлячись на небо, ми відчуваємо себе частиною безкрайого Всесвіту. Яка ж наша косміч- на адреса?
Роздивімося уважніше: у безхмарну ніч на небі можна побачити світлу смугу з неймовірною кількістю світлих цяток — немов би хтось розлив молоко. Усе це — зорі, і вони належать до нашої галактики. Галактику, де роз- ташована Сонячна система, українці здавна називають
Чумацьким Шляхом. А більшість інших народів —
Молочним Шляхом.
Розумниця Дзвіночка зауважує:
— На жаль, Чумацький Шлях можна побачити далеко не скрізь, адже вогні великих міст не дають можливості спостерігати це ве- личне явище природи.
Дізнаємося значення й походження слова
Галактика (від грецького слова «молочний») — це космічна система, яка складається із зоряних скупчень, окремих зір та
інших космічних тіл.
ЗУСТРІЧ 8

32
33
«Зірок» на небі так багато, що з першого погляду важ- ко відрізнити одну від одної. Вважається, що людське око може побачити до 5 тисяч зір. Але зорі розташову- ються на небі в певному порядку, й астрономи — уче- ні, які вивчають небесні тіла, користуються цим. Вони здавна вимальовували уявні фігури навколо різних груп зір, щоб їх було простіше впізнавати й запам’ятовувати.
Такі умовно згруповані зорі називають сузір’ями. Най- перші фігури із зір були створені ще понад 4000 років тому. Фігурам, що відповідають сузір’ям, люди давали
імена міфічних героїв, тварин, різних предметів — ска- жімо, Геркулес, Лев, Терези. Ще з давніх часів, зокрема
Стародавньої Греції, до нас дійшли назви і зображення
48 сузір’їв. Серед цих уявних «картин» є міфічний мис- ливець — Оріон, крилатий кінь — Пегас, напівкінь і на- півлюдина (кентавр) — Стрілець. Згодом до них додали ще 40 сузір’їв.
Старовинна карта зоряного неба
Працюємо разом у парі
Роздивіться зображення небесної сфери, що розташована над земною кулею. Спробуйте знайти на небі північної зоря- ної півкулі сузір’я Великої і Малої Ведмедиці, Пегаса, Герку- леса та Лева.
Зорі, за якими можна спостерігати з поверхні Землі, завжди слугували людям. За їх допомогою складали календарі, визначали дні й місяці року. Наприклад, жит- тя давніх єгиптян залежало від щорічних розливів Нілу, тому вони навчилися за розташуванням сузір’їв вста- новлювати, коли розіллється ця велика річка. Для дале- ких подорожей, особливо морських, потрібно було вміти орієнтуватися, тобто знаходити сторони горизонту. І тут на допомогу приходили знання про зоряне небо. Най- першими помічниками мандрівників завжди були добре помітні сузір’я Північної півкулі — Велика й Мала Вед- медиці, які в Україні мають назви Великий і Малий Віз.
Бо справді, за формою вони нагадують старовинний віз або ківш із держаком.
Розумниця Дзвіночка пропонує навчитися знаходити сторони горизонту за допомогою Полярної зорі, адже це один із найнадійніших способів орієнтування в Північній півкулі.
Працюємо разом у парі
Роздивіться зображення Великого й Малого Воза та знайдіть Полярну зорю. Полярна зоря завжди пока- зує напрямок на північ. У будь-яко- му місці в Північній півкулі, якщо ніч безхмарна, за Полярною зорею зручно й безпомилково знаходять правильний напрямок. Потрібно лише пам’ятати: якщо стоїш об- личчям до Полярної зорі, то перед тобою — північ, позаду — південь, праворуч — схід, а ліворуч — захід.

34
35
Художня природознавча галерея
Сторінками Книги корисних природничих знань

Люди умовно згрупували зорі в сузір’я.

Сузір’я використовують для орієнтації за зоряним небом.

Наша галактика називається Чумацький (Молоч- ний) Шлях.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Які сузір’я ти знаєш? Наведи приклади. У якій небесній півкулі вони розташовуються?
2. Роздивися репродукцію картини в «Художній приро- дознавчій галереї». Поміркуй і поясни українську назву нашої галактики.
3. Для чого астрономи умовно згруповують різні зорі в су- зір’я? Поясни.
4. Уяви, що Полярна зоря знаходиться там, де в класі висить дошка. Де тоді будуть розташовуватися північ, південь, схід і захід? Поясни хід своїх міркувань.
5. Вибери одне із сузір’їв на зоряній карті й за допомогою додаткових джерел інформації дізнайся якомога більше про його назву, з яких зір воно складається, як може до- помогти в орієнтуванні на місцевості.
ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ ВСЕСВІТ
У НАШ ЧАС?
Ти дізнаєшся про те, які перспективи відкриває людству освоєння космосу.
Пригадай! Як змінювались уявлення людей про Всесвіт і можливості його дослідження?
Розумниця Дзвіночка розповідає про сучасні дослі-
дження космічного простору:
— Усю свою історію людство намагалося розгадати та-
ємниці зоряних просторів. Сучасний етап дослідження
Всесвіту, як вважають, розпочався більш ніж 400 років тому, коли поляк Миколай Коперник припустив, що Зем- ля та інші планети обертаються навколо Сонця. Його ідеї розвинув італієць Галілео Галілей. Він один із перших застосував для вивчення зоряного неба телескоп і вдоско- налив його, а також відкрив чотири супутники Юпітера, зорі Чумацького Шляху, описав поверхню Місяця, чим спонукав багатьох учених до подальшого вивчення не- бесних тіл. Аж до середини ХХ століття продовжувався період накопичення знань про космічні об’єкти завдяки удосконаленню будови телескопів, якими обладнували обсерваторії.
Дізнаємося значення й походжен-
ня слова
Обсерваторія (від латинського сло- ва «спостерігати») — наукова устано- ва в спеціальній будівлі, де здійсню- ються систематичні спостереження за зорями, планетами та іншими кос- мічними тілами.
ЗУСТРІЧ 9

36
37
Козак Подорожник додає:
— До речі, Україна — фактично найбільша за кількі- стю обсерваторій астрономічна держава в Європі.
Обсерваторії часто зводять у горах, адже повітря там чистіше та прозоріше, тому зорі менше мерехтять і мен- ше спотворюються їх зображення. У наш час застосову- ють новітні радіотелескопи, які вловлюють космічне ви- промінювання, усі сигнали записуються, а потім, після обробки на комп’ютерах, перетворюються на зображен- ня. Так вивчаються нові планети, розгадуються таємни- ці Сонця, Місяця. Люди готуються до мандрівок просто- рами Всесвіту, як у фантастичних фільмах.
До розмови долучаються герої мультфільму, собаки-
космонавти Білка і Стрілка:
— Зауважте, першими «космонавтами» були тварини.
Собак, шим панзе, котів, черепах
і навіть… перепілок та равликів учені долучали до вивчення впли- ву умов космічного польоту на живі організми.
Козак Подорожник продовжує:
— Нарешті у 1961 році свої космічні подорожі почала і
людина. Українці побували в космосі одними з перших.
Так, у 1962 році українець Павло Романович Попович брав участь у третьому космічно- му польоті. А за часів Незалежнос- ті в 1997 році на американській станції впродовж 16 діб у космо- сі працював громадянин України
Леонід Каденюк.
Дівчинка Дзвіночка додає:
— А я ось дізналася, що українці здавна брали актив- ну участь у вивченні космосу. Українське походження мали такі творці теорії космічних польотів, як Костянтин
Ціолковський (до речі, повне прізвище — Ціолков- ський-Наливайко), Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк.
У Київському політехнічному інституті свого часу на- вчалися знаменитий конструктор Сергій Корольов. Ак- тивно розвивається космічна галузь і нині.
Сторінками Книги корисних природничих знань

В обсерваторіях за допомогою телескопів здійсню- ються спостереження за космічними тілами.

Перша людина в світі, яка побувала в космосі, — космонавт Юрій Гагарін, перші кроки по Місяцю зробив астронавт Ніл Армстронг.

Україна — космічна держава.
Запитання і завдання для тих,
хто прагне розуміти природу
1. Коли відбувся перший політ людини в космос? Пригадай.
2. Довідайся. Для чого запускають штучні супутники Землі?
Поясни.
3. Поясніть, чому космонавти нази- вали цю собаку колегою і за що їй встановлено пам’ятник у Зоряно- му містечку.
4. Що тобі відомо про сучасні дослі- дження Місяця? Дізнайся більше
і розкажи друзям кілька фактів, які тобі запам’яталися.
5. Доведи, що Україну можна нази- вати космічною державою. Збе- ри 2—3 факти, які б це підтвер- джували.

38
39
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
«ПРО ЯКІ МАНДРІВКИ
ПРОСТОРАМИ КОСМОСУ
ТИ МРІЄШ?»
Ключове питання:
«Чому людина прагне пізнавати космос?»
Пропонуємо план підготовки проекту
1. Обери один із запропонованих проектів або приду- май ту тему, яка б тебе зацікавила.
2. Виріши, будеш працювати з однокласниками чи са- мостійно.
3. Продумай, у якій послідовності ти будеш працюва- ти над проектом.
4. Якщо працюватимеш у творчій групі, то разом складіть план роботи й розподіліть завдання.
5. Уточни, які книжки та інші інформаційні матеріа- ли вам будуть потрібні, до кого можна звернутися за до- помогою.
Працюємо разом у групі
За отриманими заздалегідь завданнями кожна творча група — космічний екіпаж — готує презентації на такі теми
(за вибором):
1. Таємниці Всесвіту і галактик.
2. Сонце та його нерозлучна «родина».
3. Неповторність земної кулі у Всесвіті.
4. «Прогулянка» нічним небом: найвідоміші сузір’я.
5. Подорож на Місяць — давня мрія людства.
6. Довгий шлях освоєння космосу.
Не забудьте проілюструвати свої розповіді фотографіями та
виготовити плакати, що узагальнюють основну мету кожної
мандрівки, а також доберіть «космічну» музику для озвучу-
вання ваших досліджень.
ЗУСТРІЧ 10
ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ:
ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ВСЕСВІТ?
1.
Чим Земля відрізняється від інших планет?
2.
Чому Сонячну систему називають нашою «космічною домів- кою»?
3.
Порівняй Сонце, Землю і Місяць. До яких космічних тіл вони належать?
4.
Чому на Землі бувають літо й зима, весна й осінь? Поясни.
5.
Розроби пам’ятку для туристів: «Як орієнтуватися за Поляр- ною зорею?».
6.
Що ти знаєш про перші кроки людини в освоєнні космосу?
Проілюструй свої відповіді малюнками та фотографіями.
7.
Підготуй запитання для вікторини на тему: «Всесвіт і Сонячна система». Проведіть її у класі.
8.
Разом із однокласниками підготуй шкільну виставку фото- графій, плакатів або листівок «Україна — космічна держава».
Поділіться отриманою інформацією з батьками та друзями.
Розкажи про таємниці косміч-
ного простору, використовую-
чи знання, отримані на уроках
природознавства.
Пригадай наші зустрічі:

Що тобі запам’яталося, вразило або здивувало?

Що ти тепер знаєш про Всесвіт і Сонячну систему?

Які знання та навички ти зможеш використовувати у своєму щоденному житті?і
ЗУСТРІЧ 11

ПЛАН І КАРТА
Ми разом із козаком Подорож-
ником і розумницею Дзвіночкою навчимося розуміти мову планів та карт.
2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал