Предмет філософії наукиСторінка5/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

34. Етика науки. Внутрішньонаукові й поза наукові критерії етичності вчених.

В останню чверть ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають спрямовувати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або визначати вищі пізнавальні цінності науки, а й таких, що дозволяють або забороняють певне втручання науки в природу і людину.

Етичні проблеми були визначені як проблеми, що пов"язані з усвідомленням того, що на дослідницьку діяльність вченого впливають соціокультурні фактори, зокрема - моральні норми. Етичні проблеми виникають в реальному процесі наукового дослідження і стосуються результатів, які можуть вплинути на існування і розвиток людини, суспільства, культури, цивілізації. Останніми рокими об"єктом етичних проблем вважають і біосферу в цілому - виникла екологічна етика. Етичні проблеми пов"язані з моральним вибором дослідника, вченого і передбачають відповідальність морального характеру - перед собою, науковим співтовариством, суспільством за той вплив, який спричинений його досладженнями та їх результатами.

Очевидно, що потрібно визначити ті єтичні орієнтири, які дозволяють або забороняють людині, вченому конструювати світ у відповідності зі своїм проектом, так би мовити, за власним возсудом, спираючись на науку.

Людина, що входить в сучасну науку, дослідницький процес в якій часто стосується настільки складних речей, що пов”язаний з певним моральним вибором і моральною відповідальністю, повинна знати, що таке етика науки. Вивчення такого розділ має бути частиною знайомства з філософією і методологією науки.

На підставі наведених обгрунтувань в етиці науки вводиться поняття відповідальності вченого. Академік В.Енгельгардт, який глибоко осмислював етичні проблеми науки, зауважував, що вчений в своїй діяльнсті природньо несе відповідальність загальнолюдського характеру. Він відповідає за "повноцінність" отриманого ним наукового продукту: від нього чекають бездоганної вимогливості до достовірності матеріалу, коректності в використанні робіт своїх колег, логіки аналізу, обгрунтованості висновків. Це і є, за визначенням В.Енгельгардта, елементарна відповідальність вченого, його персональна етика.

Отже, персональна етика - це відповідальність за об"єктивність результату. Втім, за словами самого В.Енгельгардта, це лише - елементарна етика. Тобто - непорушне правило. Але лише ним не вичерпується етика науки.

Однією з центральних етичних проблем сучасної науки є проблема відповідальності за наслідки втілення результатів науки. Е.Агацці переконаний, що якби наукове співтовариство відмовилось від шкідливих застосувань результатів науки, то таке використання стало б неможливим.

Пошук етичних засад ставлення людини до природи репрезентований розробкою екологічної етики. На початку 70-х років розділи з екологічної етики з”явились в курсах філософії в вищих навчальних закладах на Заході, а з середини 70-х екологічна етика була виокремлена як самостійна філософська дисципліна.

В останні десятиліття ХХ ст. - на початку ХХ1 ст в західній і вітчизняній філософії науки біоетиці приділяють особливу увагу. Бо вона є галузь, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні та практико-технологічні питання.

Якщо аналізувати погляди на біоетику, то можна представити принаймні три шари:

1 - під біоетикою розуміють вроджену схильність людини розглядати певний спосіб дій і поведінки як справедливий або не справедливий ( М.Р"юз, Ед.Уілсон). Отже, можна сказати, що мова йде про біологічні засади добра і зла. Утім, це не є зведення людської моральності до біологічних рис людини. Зрозуміло, що певна схильність проявляється за умови існування людини в суспільстві.

2 - включення в сферу етичного відношення також і ставлення людини до природи, до живого. Тоді біоетика - це визначення міри, меж і заборон втручання в природу, в світ живого. Вона має визначити, що є моральним, а що - ні в ставленні людини техногенного суспільства до живого.

3 - медична етика. Якщо наука (природознавство) досліджує певні прояви людської природності, або в певних галузях наукове дослідження стосується людини як об"єкта лише опосередковано, то медицина вивчає людське буття в певних специфічних ракурсах - здоров"я і хвороби, норми і патології, поєднує соціальний і біологічний аспекти людського буття. Відповідно, біоетика як медична етика формує орієнтації досягнення цілісного, системного розуміння людини, здоров"я якої є станом органічного поєднання біологічних, соціальних духовних, етичних, культурно-цивілізаційних вимірів. В цльму розумінні біоетика покликана захищати фундаментальні людсткі цінності. І перш за все - право на здорове життя.


Етика - це філософська дисципліна, що вивчає явища моралі і моральності.

Основні норми науки як феномена духовної культури представлені в етиці науки - дисципліні, що вивчає моральні основи наукової діяльності. Основні етичні норми науки - безкорисливий пошук і відстоювання істини, прагнення збагатити науку новими результатами, сумлінне обгрунтування висунутих наукових положень, відкритість для обговорення питань та наукової критики, свобода наукової творчості, соціальна відповідальність вченого та ін. Взагалі дотримання етики науки має обернутися не сентиментальною оцінкою будь-яких фактів за принципом "добре-погано", а тим, щоб Homo sapiens (людина розумна) під впливом науково обгрунтованих ідей, згідно з параметрами розуму, став Homo moralis (людиною моральним). Але, крім цього, перспективи виживання в кризових умовах XX ст. відповідно до етичних норм науки зобов'язує бути і Homo humanus (людиною гуманним). Подібні ідеї розвиваються в концепції еволюційного гуманізму, одним із засновників якого став згаданий вище англійський учений-зоолог і філософ Д. Хакслі. В основі його теорії лежать чотири ключові ідеї.

• Усвідомлення того, що людина несе відповідальність за своє майбутнє, а також за розвиток планети, і цю відповідальність він не може покладати ні на Бога, ні на долю, ні на що інше - тільки на самого себе.

• Визнання того факту, що людина являє собою лише один вид, одну одиницю існуючої на Землі життя, і тому людство не повинно перетворюватися на сукупність конкуруючих або ж вороже налаштованих один до одного "псевдовідов", під якими розуміються нації, релігійні групи або блоки держав з різною ідеологією.

• Ідея здійснення людських сподівань замість ідеї матеріального благополуччя (наше "багате" суспільство перетворюється на суспільство, обтяжене пороками).

• Прагнення підвищити "якість" життя і всієї навколишнього середовища, а не збільшувати кількість матеріальних цінностей, грошей, продуктів виробництва і матеріальних благ для окремих людських груп.

Нова етична система може і повинна будуватися на цій комбінації ідей, вони визначають її межі. За допомогою цих ідей ми зможемо подолати роз'єднаність, злитися в єдине ціле і побудувати життя людства на міцному фундаменті.

Сучасне наукове і технологічне розвиток по-новому ставить питання про етику науки. До недавнього часу багато були переконані, що етика науки полягає в реалізації основних моральних норм як умов досягнення об'єктивності знання: неупередженості та добросовісності в теоретичному плані, високого професіоналізму, чистоти проведення експерименту. Вважалося, що наукові результати, отримані при дотриманні цих умов, неодмінно принесуть людям користь. В даний час стало ясно, що проходження тільки традиційним етичним нормам наукової діяльності не завжди веде до бажаної мети. Але це не означає, що вони відходять на другий план. Ні, ці норми, як і раніше домінують в дослідницькій діяльності. І справа не тільки в тому, що їх виконання є необхідною умовою збереження та розвитку науки як особливого виду соціальної діяльності. А ще й у тому, що тільки суворе дотримання таких етичних норм, як неупередженість, неупередженість, добросовісність і т. п., буде сприяти підвищенню ефективності наукових досліджень, проведених в тому числі і в хорошій морально-психологічній атмосфері, що складається при цьому.


35. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого.

Усвідомлення ролі морального, етичного начала в науці актуалізує соціальну відповідальність вченого. Ще В. І. Вернадський підкреслював, що вчені не повинні закривати очі на можливі наслідки їх наукової роботи, наукового прогресу. Вони повинні себе відчувати відповідальними за наслідки їх відкриттів.

Особливої гостроти проблема моральної відповідальності набула останнім часом, зокрема, у звязку з прогресом в області генної інженерії, оскільки це впливає на інтимні механізми життя. У 1975 р. провідні вчені світу добровільно уклали мораторій, тимчасово припинивши низку досліджень, потенційно небезпечних не тільки для людини, а й для інших форм життя на нашу планету.

По ходу розробки надзвичайно суворих заходів безпеки при проведенні експериментів деякі дослідження поступово відновилися, але найбільш ризиковані типи експериментів до цих пір залишаються під забороною. Це приклад того, що соціальна відповідальність - органічна складова наукової діяльності (втім, як і будь-якої людської діяльності). Зараз робиться багато спроб створення певних етичних кодексів, які регулювали б дослідження в галузі генетики людини, виходять роботи з етики генетичного контролю.

Питання про свободу досліджень про те, як вона повинна розумітися, був одним із центральних у ході дискусій навколо цих досліджень. Висловлюються різні точки зору. Поряд із захистом абсолютно нічим не обмежує свободу досліджень, була представлена і діаметрально протилежна точка зору - пропонувалося регулювати науку так, як і регулюється рух по залізниці. Між цими крайніми позиціями знаходиться широкий діапазон думок про можливість і бажаність регулювання досліджень, про те, кому має належати тут вирішальне слово - самому досліднику, науковому співтовариству або суспільству в цілому.

Деякі дослідники припускають, що відповісти на питання про соціальну відповідальність можна більш конкретно, якщо памятати про відмінність між фундаментальними і прикладними дослідженнями.

Соціальна відповідальність учених не є щось зовнішнє, якийсь доважок, який неприродним чином повязується з науковою діяльністю. Навпаки - це органічна складова наукової діяльності, досить відчутно впливає на проблематику і напрямок досліджень. Усвідомлення цього приводить до гуманізації природничо-наукового і технічного знання, зростання рівня гуманітарного свідомості вчених. Розширення та поглиблення практичних можливостей людини, міри його тиску на біосферу, його вторгнення в мікросвіт - все це в сукупності примусовим чином спонукає науку (в тому числі і за допомогою дії суспільної свідомості з його тривожністю) формувати нові етологічної та етичні орієнтири.
36. Концепція «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса.

«Науково-дослідницька програма» - основне поняття концепції науки Імре Лакатоса (1922-1974). Вона є основною одиницею розвитку та оцінки наукового знання. Під НІП Лакатоса розуміє серію змінюють один одного теорій, поєднуваних сукупністю фундаментальних ідей і методологічних принципів. Будь-яка наукова теорія повинна оцінюватися разом зі своїми допоміжними гіпотезами, початковими умовами і, головне, в ряді з попередніми їй теоріями. Строго кажучи, об'єктом методологічного аналізу виявляється не окрема гіпотеза чи теорія, а серія теорій, тобто певний тип розвитку.

Кожна НІП, як сукупність певних теорій включає в себе:

1) Жорстке ядро - цілісна система фундаментальних чатнонаучних онтологічних припущень, що зберігається у всіх теоріях даної програми.

2) Захисний пояс - що складається з допоміжних гіпотез і зберігає збереження жорсткого ядра від спростувань, він може бути модифікований, частково або повністю замінений при зіткненні з контрприкладами.

3) Нормативні, методологічні правила-регулятиви, розпорядчі, які шляхи найбільш перспективні для подальшого дослідження (позитивна евристика), а яких шляхів слід уникати (негативна евристика).

Зростання зрілої науки - це зміна безперервно пов'язаних сукупних теорій, за якими стоїть конкретна НІП - фундаментальна одиниця оцінки існуючих програм. А це найважливіше завдання методології, яка повинна давати ці оцінки на основі діалектично розвиненого історіографічного методу критики.

Інакше кажучи, порівнюються й оцінюються не дві теорії, а теорії і їх серії, в послідовності, обумовленою реалізацією дослідницької програми. Основними етапами у розвитку останній є прогрес і регрес, межа цих стадій - пункт насичення. Нова програма повинна пояснити те, що не могла стара. Зміна НІП є наукова революція.

Також Лакатоса вказує на те, що деякі найбільші НиП прогресували на суперечливою основі. Тут він посилається на Н. Бора, який у своєму принципі додатковості зумів висловити деякі реальні діалектичні протиріччя мікрооб'єктів. Можна сказати, що ідея про виявлення та зняття (тобто дозвіл, а не усунення) виникають в теорії суперечностей свідчить про сильну діалектичної струмені в концепції Лакатоса про природу наукового методу і про джерела і механізми розвитку наукового знання.
37. Прагматистський інструменталізм Д. Дьюї.

З усіх представників прагматизму найсильніший вплив на духовне життя США здійснив Джон Дьюї (1859-1952 рр.). Він висуває свій варіант прагматизму, який називає «інструменталізмом». У центрі філософії Дьюї - людина з її практичними проблемами. В цьому, на його думку, полягає «коперниканська революція», яку здійснив у філософії прагматизм. Завдання прагматизму — найкраще допомогти людині влаштуватися у світі. Дьюї вважає, що головна проблема сучасності - встановити правдиві відношення між досягненнями науки і людськими цінностями.

Виходячи з цього, Дьюї обґрунтовує сутність свого «інструментального методу». В сучасному світі, говорить він, постійно відбуваються зміни і виникає дещо непередбачене, поряд з елементами стабільності виникають труднощі та проблеми. Людина потрапляє в серію неочікуваних ситуацій, де наш світогляд обмежено рамками умов, які склалися в даний момент і вимагають прийняття швидкого рішення. В цих умовах звички вже не спрацьовують, і, щоб вийти з цього становища, ми повинні звернутися до більш ефективного інструмента регуляції нашої поведінки. Таким інструментом є інтелект. Його роль полягає в тому, щоб невизначену, проблематичну, сумнівну ситуацію перетворити на визначену, вирішену. При цьому ідеї, теорії покликані виступити в ролі життєво необхідних інтелектуальних інструментів.

Проблематична ситуація становить певну єдність суб'єктивного і об'єктивного. Вона сумнівна через те, що викликає в нас вагання; вона проблематична через те, що, опинившись у важких для нас обставинах, ми мусимо вирішувати проблему: як змінити ці обставини, цей стан справ на краще; ситуація невизначена через те, що ми ще не знаємо, як нам діяти. Для перетворення проблематичної ситуації на вирішену необхідно дізнатися про об'єктивні властивості явищ, які складають ситуацію, і закони, за якими вони змінюються.

Істину інструменталізм Дьюї (як і прагматизм Джемса) визначає як корисність або як працездатність ідеї. На відміну від Джемса, Дьюї згоден визнати ідею істинною лише тоді, коли вона виявилась корисною для вирішення даної специфічної проблеми, якщо здійснене на її основі перетворення ситуації закінчилося очікуваним успіхом.

Отже, істинні ті концепції, ідеї і теорії, що є результативно-вигідними, плідно працюють у життєво важливих обставинах, ведуть до досягнення прагматичних цілей. Але засоби повинні не бути суб'єктивними і свавільними, а відповідати характерові проблеми та поставленої мети; неадекватні засоби можуть створювати найкращі наміри.

Інструменталізм виключає можливість теорії як знання загального, як знання законів. У яких значеннях не трактувалося б знання в інструменталізмі Дьюї, зрозуміло, що воно завжди є знанням часткового, і процес «дослідження» щоразу повинен починатися спочатку. Оскільки результати попереднього дослідження можуть ставати інструментом майбутнього, остільки забезпечується безперервність дослідження, але не спадкоємність знання. Єдиний процес людського пізнання поділяється у Дьюї на нескінченну кількість часткових проблем з їх частковими вирішеннями та частковими відносними істинами. Основа наукового методу — це заперечення хоч би якої незалежної реальності і визнання того, що кожний об'єкт знання створюється дослідженням. Цей метод Дьюї намагається поширити на сферу суспільного життя. Він стверджує, що застосування такого методу до вирішення соціальних проблем дасть змогу досягнути гармонії між успіхами науки і моральними цінностями, навчить людей вирішувати проблеми.

Прагматизм називають «філософією американського суспільства». Справді, Дьюї, як і його попередники, орієнтується на практику американського життя, на буденну свідомість бізнесмена і політика. Раціоналізацію та обґрунтування цієї буденної свідомості Дьюї здійснює шляхом специфічної інтерпретації наукового мислення та наукового методу, на які він і переносить з відповідними перетвореннями риси буденної свідомості та політичного мислення. Саме тому інструменталізм Дьюї орієнтує людину на дослідження лише найближчих практичних цілей.


(Dewey) Джон (20.10.1859, Барлінгтон, Вермонт, - 1.6.1952, Нью-Йорк), амер. філософ-ідеаліст, один з провідних представників прагматизму. Д. висунув новий варіант прагматизму - інструменталізм. Пізнання, за Д., - знаряддя, інструмент пристосування людини до протистоячого йому середовища. Мірило істинності теорії або гіпотези - її практич. ефективність в ситуації, даної в досвіді. При цьому логіка, за Д., виконує службову функцію. Практич. доцільність, на думку Д., - критерій моральності. Моральність, як і наука,-техніч. засіб соціального «інженерного мистецтва». Д. відкидав сверх'естеств. мир і традиц. форми релігії, висуваючи натомість «гуманістичне." релігію, особливі «реліг. цінності »і тлумачачи бога як активне ставлення. між ідеальним і дійсним. Естетичне зводиться у Д. до чуттєвого («мистецтво - це життя») і трактується як вираження гармонії, рівноваги між організмом і середовищем. У социологич, роботах Д. виступав як поборник бурж. лібералізму («регульованої свободи» і «рівних можливостей») та індивідуалізму. Класової боротьби і соціалістичної. революції він протиставляв співпрацю класів і програму поліпшення суспільства шляхом педагогіч. реформ.
38. «Лінгвістичний поворот» у філософії науки Б. Рассела і Л. Вітгенштейна.

Лінгвісти́чний поворо́т, рідше Мовна революція — термін описує ситуацію, що склалася у філософії в першій третині — середині XX ст. і позначає момент переходу від класичної філософії, що розглядала свідомість як вихідний пункт філософствування, до філософії некласичної, котра виступає з критикою метафізики свідомості і звертається до мови як альтернативи картезіанського cogito (латиною мислю). Лінгвістичний поворот, або мовна революція знайшов вираження в лінґвістичній філософії Віттґенштайна («Логіко-філософський трактат»), феноменології Гуссерля («Логічні дослідження»), фундаментальної онтології Гайдеґґера, неопозитивізмі.

Основними рисами лінгвістичного повороту є відмовлення від гносеологічної і психологічної проблематики, критика поняття суб'єкта, звертання до дослідження смислу і значення, заміна поняття істинності поняттям свідомості, прагнення розглядати мову як граничну онтологічну підставу мислення і діяльності, релятивізм й історицизм.

Перша хвиля лінгвістичного повороту припадає на 1920-ті і являє собою різноманітні спроби прояснення і реформування мови відповідно до законів логіки, що трактується як єдина структура дійсності. Гуссерль, Віттґенштайн, Гайдеґґер розглядають повсякденну мову як джерело оман і філософських проблем, як щось не справжнє, і протиставляють йому мову, впорядковану згідно з законами логіки, верифіковану згідно з фактами або мову, як мову мистецтва. Подібний підхід може бути описаний як метафізика мови, тому що він зберігає основні установки епохи Нового Часу, що з часів Декарта висувала різноманітні проекти поліпшення мови.

Друга хвиля лінгвістичного повороту припадає на 1940-1950-ті, коли на зміну проектам поліпшення мови приходять дослідження й описи різних типів мови в її повсякденному функціонуванні. Структуралізм, герменевтика, лінгвістична філософія акцентують свою увагу на контекстах і передумовах висловлювань, на об'єктивованих структурах мови поза зв'язком із суб'єктом. Ідея єдиної досконалої мови замінюється поняттями відмінності, багатозначності, історичності основ мови, описом її політичних та соціальних функцій.


39. Постмодерністська філософія науки.

Поняття "постмодернізм" (або "постмодерн") позначає ситуацію в культурній самосвідомості країн Заходу, що склалася в кінці XX сторіччя. Дослівно цей термін означає "післясучасність".

Постмодернізм визначається як тенденція в культурі останніх десятиріч, що торкнулася самих різних областей знання, у тому числі і філософію. Постмодерністські дискусії охоплюють великий круг соціально-філософських проблем, що стосуються зовнішнього і внутрішнього життя індивіда, політики, моралі, культури, мистецтва і т.д. Основною характеристикою постмодерністської ситуації став рішучий розрив з традиційним суспільством, його культурними стереотипами. Все піддається перегляду рефлексії, оцінюється не з позицій традиційних цінностей, а з погляду ефективності. Постмодернізм розглядається як епоха радикального перегляду базисних установок, відмови від традиційного світогляду, епоха розриву зі всією попередньою культурою.

Всіх представників постмодернізму об'єднує стиль мислення, в рамках якого віддається перевага не постійності знання, а його нестабільності; цінуються не абстрактні, а конкретні результати досвіду; затверджується, що дійсність сама по собі, тобто кантівська "річ в собі", неприступна для нашого пізнання; робиться акцент не на абсолютність істини, а на її відносність. Тому ніхто не може претендувати на остаточну істину, бо всяке розуміння є людським тлумаченням, яке не буває остаточним. Крім того, на нього роблять істотний вплив такі факти, як соціально-класова, етнічна, расова, родова і т.д. приналежність індивіда.

Характерна межа постмодернізму - негативізм, "апофеоз безгрунтовності" (Л. Жердин). Все, що до постмодернізму вважалося тим, що встояв, надійним і визначеним: людина, розум, філософія, культура, наука, прогрес - все було оголошено неспроможним і невизначеним, все перетворилося на слова, міркування і тексти, які можна інтерпретувати, розуміти і "деконструювати", але на які не можна спертися в людському пізнанні, існуванні і діяльності.
40. Позитивізм про предмет і завдання філософії.

Позитивізм проходить ряд стадій, які традиційно називають першим позитивізмом, другим позитивізмом (емпіріокритицизм) і третім позитивізмом (логічний позитивізм, неопозитивізм). Загальною рисою всіх перерахованих течій є емпіризм, висхідний до Ф. Бекону, і неприйняття метафізики, під якою позитивісти розуміють класичну філософію Нового часу - від Декарта до Гегеля). Також для позитивізму в цілому характерний однобічний аналіз науки: вважається, що наука робить істотний вплив на культуру людства, в той час як сама вона підпорядковується лише своїм внутрішнім законам і не схильна до впливу соціальних, історичних, естетичних, релігійних та інших зовнішніх факторів.

Основні риси позитивізму:

наука і наукова раціональність визнається найвищою цінністю;

вимога перенесення природничо-наукових методів у гуманітарні науки;

спроба позбавити науку від умоглядних побудов, вимога все перевіряти досвідом;

віра в прогрес науки.

Критика позитивізму:

1. Світ розглядається як механічний агрегат приватних областей, де сума подробиць дає ціле. 2. Світ не містить жодних цілісних, загальних властивостей і законів. 3. Заперечення філософії, що веде до заперечення партійності філософії, що тягне за собою впадіння в найгіршу філософію. 4. Остання реальність - відчуття, що Свідоцтво та запозичення логіки суб'єктивного ідеалізму (чи лежить що-небудь за відчуттями перевірити не можна).
41. Постпозитивізм про предмет і завдання філософії.

«Четверта» історична форма позитивізму - постпозитивізм. Цей термін у філософії науки використовується для визначення багатьох методологічних концепцій. Постпозитивізм — це певна позиція в осмисленні філософських проблем, які виникають у зв'язку з розвитком наукового знання. Прибічники постпозитивізму багато в чому не згодні між собою, вони критикують застарілі уявлення неопозитивізму, але зберігають з ним спадкоємність. Основну увагу приділяють раціональним методам пізнання. Формування постпозитивізму пов'язане з виходом у 1959 р. книги К. Поппера «Логіка наукового відкриття» та у 1963 р. - книги Т. Куна «Структура наукових революцій». Характерна риса постпозитивізму - значна різноманітність методологічних концепцій та їх взаємна критика.

Постпозитивісти створюють різні образи науки на шляху її розвитку, обмірковують специфічні проблеми, які з'являються в рамках тієї чи іншої концепції, пропонують різні вирішення методологічних проблем. Разом з тим постпозитивісти відходять від орієнтації на символічну логіку і звертаються до історії науки. Вони дбають про відповідність своїх побудов реальному науковому знанню та його історії.

У постпозитивізмі головною проблемою філософії науки стає розуміння розвитку наукового знання. Це привело до зміни цілого кола проблем філософії науки. На відміну від логічних позитивістів, постпозитивістів цікавлять проблеми: як виникає нова теорія; як вона домагається визнання; чи можливе розуміння, комунікація між прихильниками альтернативних теорій та ін.

Постпозитивізм пом'якшує дихотомію емпіричного і теоретичного, в ньому говориться про взаємопроникнення емпіричного і теоретичного, про плавний перехід від одного рівня знань до іншого і навіть про відносність цієї дихотомії. На відміну від неопозитивістів, постпозитивісти доводять, що відкриття нового знання та його обгрунтування — це єдиний процес: виникнення і розвиток нової наукової теорії є в той же час її обґрунтуванням.

Серед найбільш важливих проблем, які хвилювали філософів пост-позитивістського періоду, можна відзначити такі:

• Проблема фальсифікації. Поппер вважав, що факт, який суперечить науковій теорії, фальсифікує її і тому змушує вчених відмовитися від неї.

«Для критики і спростування наукових теорій - як це не дивно і не звично - важливі філософські ненаукові й антинаукові теорії».

П. Фейєрабенд

• Проблема правдоподібності наукових теорій.

• Проблема відповідності наукових теорій. Кун і Фейєрабенд висунули тезу про відповідність конкуруючих наукових теорій, тобто про відсутність спільних для них стандартів порівняння.

• Проблема раціональності. Вузьке розуміння раціональності як таке, що відповідає логіко-методологічним стандартам, замінюється більш широким і розпливчастим.

• Проблема розуміння. Питання про можливості комунікації між прибічниками альтернативних наукових теорій і зближення філософії науки з філософською герменевтикою.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал