Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка4/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 3. Винахід як об’єкт патентного права


 1. Поняття та ознаки винаходу.

 2. Об’єкти винаходу.

 3. Об’єкти, що не визнаються винаходом.

При вивченні цієї теми студенти повинні засвоїти характеристику об’єктів винаходу. Винахід – це технологічне (технічне) рішення завдання, що відповідає умовам патентоспроможності.

Об’єктом винаходу може бути:

пристрій – це система розташованих у просторі елементів, і певним чином взаємодіючих один з іншим;

спосіб – це сукупність прийомів виконання у визначеній послідовності або з дотриманням визначених правил (для способу властиве: дія або сукупність дій, порядок виконання таких дій, умови виконання дій);

- речовина – являє собою штучно створене матеріальне утворення, що є сукупністю взаємозалежних елементів (це отруйні хімікати, об’єкти генної інженерії та інше );штам мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин – означають сукупність клітин, яки мають загальне походження і характеризуються однаковими, стійкими ознаками (це бактерії, мікроскопічни гриби, консорціуми мікроорганізмів та інші);

- застосування відомих раніше пристроїв, способів, речовин, штамів за новим призначенням виникає, якщо відомий технічний засіб пропонується використовувати з іншою метою для вирішення завдання. (сутність так званих винаходів на застосування полягає у встановленні нових властивостей вже відомих об’єктів і визначенням нових галузей їхнього застосування).

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Проблемні питання


 1. Сформулюйте визначення поняття «винахід».

 2. Що слід розуміти під новизною винаходу, яким чином вона визначається?

 3. Який винахід відносять до секретних?

 4. Назвіть критерії патентоспроможності винаходу.

 5. Яким чином визначається винахідницький рівень об’єкта?

 6. Щоб встановити новизну винаходу, які необхідно використовувати джерела?

 7. Які існують умови патентоспроможності винаходу?

 8. Охарактеризуйте промислову придатність винаходу.


Реферати


 1. Пристрій як об’єкт винаходу.

 2. Штам мікроорганізму як об’єкт винаходу.

 3. Правила визначення пріоритету винаходу.

 4. Правовий режим службового винаходу.


Завдання для самостійної роботи


  1. Винахід – це:

а) практичне завдання;

б) вирішення завдання у промисловості;

в) технологічне (технічне) рішення завдання.


  1. Спосіб – це:

а) штучно створене матеріальне утворення;

б) сукупність прийомів виконання дій;

в) система розташованих у просторі елементів.


  1. Винахід повинен відповідати:

а) новизні та практичному застосуванню рівню техніки;

б) новизні, промисловій придатності, винахідницькому рівню;

в) новизні, практичному застосуванню, винахідницькому рівню.


  1. Речовина – це:

а) сукупність клітин, які мають загальне походження ;

б) система, розташованих у просторі елементів;

в) штучно створене матеріальне утворення.


  1. У винаходу новизна локальна:

а) так;

б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань
 1. Винахідник Іванченко І.В. звернувся за консультацією до патентного повіреного: він створив винахід «Іграшка дитини – кульки для ляльок», тобто за допомогою дитячої ігрової зброї знищуються іграшки. Цей об’єкт мав новизну, винахідницький рівень та промислову придатність, однак Державна служба ІВ відмовила в видачі патенту. Чи правомірна відмова Держслужби ІВ у видачі патенту? Чи відповідає винахід Іванченко І. В. усім умовам патентоспроможності? Як розв’язати конфлікт?

 2. Громадянин Тарабан А. А. фінансував розробку винаходу в галузі медичної техніки. При оформленні заявки на отримання патенту гр. Тарабан А. А. вимагав оформити патентовласником його або його фірму, оскільки він здійснював фінансування процесу винахідництва та оформляв замовлення на створення цього об’єкта. Чи правомірна вимога гр. Тарабана А. А.? В чому відмінність вільного винаходу і службового винаходу? Як розв’язати конфлікт?


Тема 4. Корисна модель та промисловий зразок


 1. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі.

 2. Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

 3. Відмінність промислового зразка від інших об’єктів інтелектуальної власності.

Тема розрахована на вивчення корисної моделі і корисного зразка. Винаходи і корисні моделі – близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати таким умовам патентоспроможності, як умови новизни і промислової придатності. Проте до корисної моделі не ставляться вимоги винахідницького рівня. До корисної моделі застосовується тільки два критерії патентоспроможності: новизна; промислова придатність. Законодавець не вимагає наявності винахідницького рівня для корисних моделей.

Охорона промислового зразка здійснюється на підставі Глави 39 книги 4 ЦК України.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Це художньо конструкторське рішення, що визначає зовнішній вигляд виробу. Він є рішенням завдання, що містить вказівку на конкретні засоби та шляхи реалізації творчості дизайнера, яке перебуває у визначенні зовнішнього вигляду виробу. При цьому під виробом варто розуміти різноманітні вироби - предмети, призначені для задоволення людських потреб, які можуть візуально сприйматися.


Проблемні питання

 1. Що слід розуміти під поняттям «корисна модель»?

 2. Які об’єкти не визнаються корисною моделлю?

 3. Яким чином визначається новизна та промислова придатність корисної моделі?

 4. Сформулюйте визначення поняття «промисловий зразок».

 5. Що слід розуміти під новизною промислового зразка?

 6. Перелічіть джерела, що використовуються для встановлення новизни корисної моделі?

 7. Назвіть відмінності винаходу від корисної моделі.

 8. Що можна вважати технічним рішенням для винаходів і корисних моделей?

 9. Надайте визначення поняттю «патентна чистота».

 10. Що таке патентна чистота об’єктів промислової власності?


Реферати

 1. Історія виникнення правової охорони корисної моделі.

 2. Правова охорона промислового зразка за законодавством Росії та Білорусі.

 3. Правова охорона корисної моделі за німецьким законодавством.


Завдання для самостійної роботи
1. Промисловий зразок – це :

а) результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.;

б) технологічне (технічне) рішення завдання, що відповідає умовам патентоспроможності;

в) результат у галузі промисловості.

2. Умови патентоспроможності корисної моделі:

а) новизна і оригінальність;

б) новизна і промислова придатність;

в) новизна і корисність.

3. Умови патентоспроможності промислового зразка:

а) оригінальність;

б) корисність;

в) новизна.

4. Промисловий зразок має вигляд:

а) у конструкції;

б) у малюнку;

в) у цифровій формі.

5. Об’єкти винаходу співпадають з об’єктами корисної моделі:

а) так;


б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань


 1. Складіть схему відмінностей промислового зразка від торговельної марки.

 2. Фірма «ОРГА» є виробником косметичних продуктів. При виготовленні нової продукції постала проблема охорони флаконів для тоніку обличчя. З переліком питань фірма звернулась до патентного повіреного:

 • До якого об’єкта інтелектуальної власності належить флакон, упаковка, наклейки?

 • За допомогою якого документа можна захистити нову продукцію?

Надайте і обґрунтуйте письмові відповіді на ці запитання.

3. Винахідник звернувся до патентного повіреного з проханням відповісти на такі запитання: • Чим різняться винахід, корисна модель і промисловий зразок?

 • Які критерії патентоспроможності зазначених об’єктів?

 • Чим визначається обсяг правової охорони на винахід, корисну модель та промисловий зразок?

 • Які охоронні документи видаються на зазначені об’єкти і який строк їх дії?

Дайте відповіді на поставлені запитання.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал