Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка3/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Предмет, система та джерела патентного права


 1. Поняття інтелектуальної власності, авторського та патентного права. Місце патентного права в загальній системі права.

 2. Предмет патентного права, патентні правовідносини. Зміст патентних правовідносин.

 3. Загальні принципи патентного права.

 4. Джерела патентного права.

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні вивчити поняття, предмет, принципи патентного права. Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність містяться в ст. 41 Конституції України, яка передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. При вивченні цієї теми студенти повинні визначити місце патентного права в системі норм інтелектуальної власності. Предметом патентного права є система майнових та особистих немайнових прав, що належать патентовласнику. Принципи патентного права – це відправні ідеї, що знайшли своє закріплення в патентно-правових нормах. Патентні правовідносини – це особисті немайнові та майнові відносини, врегульовані нормами патентного права, які складаються між рівними учасниками, що є носіями прав та обов’язків. Вони виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу.


Проблемні питання

 1. Назвіть інститути інтелектуальної власності.

 2. Розкрийте співвідношення права інтелектуальної власності та патентного права.

 3. У чому відмінність авторського права від патентного права?

 4. Які існують охоронні документи в патентному праві?

 5. Державна політика в галузі охорони інтелектуальної власності.

 6. Перелічіть та охарактеризуйте патентно-правові системи світу.

 7. Охарактеризуйте міжнародно-правову охорону промислової власності.

 8. Назвіть джерела інтелектуальної власності.

 9. Для чого необхідне вивчення патентного права? Аргументуйте свою відповідь.


Реферати


 1. Виникнення та становлення патентного права.

 2. Характеристика німецької та французької патентно-правової системи.

 3. Міжнародні джерела патентного права.

 4. Поняття та види патентних правовідносин.


Завдання для самостійної роботи:
1. Патентне право належить до:

а) авторського права;

б) промислової власності;

в) підприємницького права. 1. Державний орган в галузі інтелектуальної власності:

а) Верховна Рада України;

б) Державний департамент інтелектуальної власності;

в) Державна служба інтелектуальної власності.


 1. Патентне право належить до галузі:

а) цивільного права;

б) адміністративного права;

в) трудового права.


 1. Патентні правовідносини – це:

а) майнові відносини;

б) особисті немайнові відносини;

в) особисті немайнові та майнові відносини.


 1. У патентному праві існують охоронні документи:

а) патент;

б) авторське свідоцтво;в) патент і авторське свідоцтво.
Завдання для перевірки засвоєних знань:


  1. Розробити порівняльну схему інститутів інтелектуальної власності:

 • Поняття інституту;

 • Суб’єкти інституту;

 • Об’єкти інституту;

 • Джерела інституту.

  1. Знайдіть законодавчі та підзаконні акти, які належать до джерел патентного права; доведіть, чому вони є такими; випишіть по одній нормі з кожного.

  2. Складіть бібліографію за темою заняття з урахуванням нових надходжень до бібліотеки.Тема 2. Суб’єкти патентних правовідносин


 1. Автори і співавтори як суб’єкти патентного права.

 2. Правовий статус патентовласників.

 3. Патентні повірені.

 4. Державна служба інтелектуальної власності як суб’єкт патентного права.


При вивченні теми студенти повинні дати характеристику суб’єктам патентного права. Автор – фізична особа, творчою здатністю, якої було створено об’єкт патентного права. Автори можуть передавати свої майнові права (їхню частину) іншим особам. Тому автор і патентовласник можуть не збігатися в одній особі. Чинне українське законодавство не визнає авторами фізичних осіб, які не внесли особистого творчого внеску до створення об’єкта (винахід, промисловий зразок, корисна модель), а надали авторові тільки технічну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню прав на цей об’єкт. Патентовласник – це фізична або юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджається патентом. Патентні повірені – це професійні діячі на ринку патентно-правових послуг. Держава в особі своїх державних органів здійснює такі функції: регулює правовідносини в галузі інтелектуальної власності (створення нових нормативних актів), охороняє правовідносини інтелектуальної власності (діяльність суду, прокуратури, міліції тощо), здійснює стимулювання творчої, винахідницької діяльності, реєструє (веде облік) створення об’єктів інтелектуальної власності.
Проблемні питання

 1. Чи може керівник підприємства бути автором патенту?

 2. Які права мають патентні повірені?

 3. Чи мають обов’язки патентні повірені? Якщо так, то назвіть їх.

 4. Яким чином здійснюється атестація та реєстрація патентних повірених?

 5. Який правовий статус юридичної особи як суб’єкта патентного права?

 6. Чи виступає держава суб’єктом патентного права? Свою відповідь обґрунтуйте.

 7. У чому особливості майнових і особистих немайнових прав автора?

Реферати

 1. Іноземні громадяни як суб’єкти патентного права.

 2. Правовий статус державного інспектора з питань інтелектуальної власності.

 3. Статус творчих спілок в Україні.

 4. Правовий статус українського інституту промислової власності.

 5. Спадкування прав на результати інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної роботи

  1. Автором може бути:

а) підприємство;

б) жива істота;

в) людина.


  1. Патентовласник – це:

а) автор;

б) особа, яка володіє патентом;

в) держава.


  1. Патентні повірені:

а) професійні учасники на ринку патентно-правових послуг;

б) учасники на ринку патентно-правових послуг;

в) особи, які акредитовані державою.


  1. Патентні повірені діють на підставі:

а) патенту;

б) свідоцтва;

в) декларації.


  1. Патентні повірені можуть працювати за наймом:

а) так;

б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань
 1. Розробить проект договору про співавторство.

 2. Складіть схему: структури Державної служби інтелектуальної власності.

 3. Напишіть заяву про атестацію Вас як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал