Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелівСторінка8/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.54 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання 1. Пройти тестовий контроль:

1. Дайте визначення інформації. 1. Інформація — це опис об'єкта чи явища

 2. Інформація — це суть, яка зберігається під час обчислювального ізоморфізму

 3. Інформація — це відображення реального (матеріального світу), яке виражається у вигляді знаків і сигналів.

 4. Інформація — це узагальнене абстрактне поняття, яке не має строгого означення.

2. Яке з тверджень хибне?

 1. Дані — це запис у відповідному коді, який придатний для комунікації, інтерпретації, передачі, обробки й отримання нової інформації.

 2. Дані — це подана у формалізованому вигляді конкретна інформація про об'єкти предметної області, їх властивості та взаємодії, яка відображає події і ситуації в цій області.

 3. Інформація — це сукупність даних, які взяті з навколишнього середовища, видаються в навколишнє середовище або зберігаються всередині інформаційної системи.

 4. Інформація — це дані, які було оброблено, щоб вони були корисними для користувача, обробка даних обов'язково супроводжується виробленням інформації.

3. Існують такі типи систем управління базами даних:

 1. Ієрархічна, реляційна.

 2. Ієрархічна, реляційна, мережна.

 3. Системи управління файлами, системи управління базами даних.

 4. Фізична, логічна.

4. Виберіть правильний перелік характеристикполя бази даних:

 1. Ім'я поля, розмір поля, тип даних.

 2. Ім'я поля, тип даних, формат поля.

 3. Ім'я поля, тип даних, опис поля.

 4. Ім'я поля, розмір поля, формат поля.

5. Вкажіть правильну послідовність елементів даних логічної структури в порядку зростання.

 1. Символ — показник — реквізит — масив — інформаційний потік — інформаційна база.

 2. Символ — реквізит — показник — масив — інформаційний потік — інформаційна база.

 3. Символ — показник — реквізит — інформаційний потік — масив — інформаційна база

 4. Символ — реквізит — показник — масив — інформаційна база — інформаційний потік.

 5. Символ — показник — реквізит — масив — інформаційна база — інформаційний потік.

6. Які об'єкти бази даних у СУБД Access?

 1. Записи, поля.

 2. Реквізит, повідомлення.

 3. Таблиці, запити, форми, звіти.

 4. Таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

7. Вкажіть, з якими об'єктами може працювати СУБД ACCESS.

 1. Файлами, таблицями, запитами, формами, звітами, макросами.

 2. Таблицями, документами, запитами, формами, звітами, модулями.

 3. Таблицями, документами, запитами, формами, звітами, модулями.

 4. Документами, файлами, таблицями, формами, звітами, модулями.

 5. Таблицями, формами, запитами, звітами, макросами, модулями.

8. Яке з тверджень хибне?

 1. База даних — це поіменована сукупність даних, об'єднаних в єдине ціле та організованих за певними правилами (які допускають загальні принципи опису, збереження і маніпулювання даними), яка не залежить від прикладних програм.

 2. База даних — це сукупність даних, яка вберігається в оперативній пам'яті комп'ютера, змінюється в разі потреби та неодноразово використовується для розв'язання різноманітних задач.

 3. База даних — це систематизоване місце для зберігання інформації.

 4. База даних — це сукупність взаємопов'язаних та певним чином організованих даних деякої предметної області, які зберігаються на зовнішніх носіях інформації й доступ до яких мають різні користувачі під час розв'язання своїх задач.

9. Які моделі даних використовує СУБД?

 1. Мережну, реляційну.

 2. Реляційну.

 3. Реляційну, ієрархічну.

 4. Реляційну, мережну, ієрархічну.

10. Імена полів таблиці бази даних СУБД Accessможуть містить не більше:

 1. 8 символів.

 2. 50 символів.

 3. 64 символів.

 4. 128 символів.

11. В СУБД Accessпередбачені такі типи даних:

 1. Текстовий, числовий, дата/час, лічильник, поле MEMO.

 2. Текстовий, лічильник, числовий, дата/ час, логічний.

 3. Текстовий, поле MEMO, поле об'єкта OLE, числовий, лічильник, дата/час, грошовий, логічний.

 4. Текстовий, поле MEMO, числовий, дата/ час, лічильник, фінансовий, логічний, поле об'єкта OLE.

12. Джерелом даних в БД СУБД Accessє такі об'єкти:

 1. Таблиці.

 2. Таблиці, форми.

 3. Форми, запити, таблиці.

 4. Таблиці, форми, звіти.

13. Які властивості таблиці бази даних СУБД Accessможна встановити?

 1. Опис, умова на значення, повідомлення про помилку, фільтр.

 2. Опис, умова на значення, повідомлення про помилку, фільтр, порядок сортування.

 3. Опис, умова на значення, значення за замовчуванням, повідомлення про помилку.

 4. Опис, умова на значення, маска введення, повідомлення про помилку, фільтр.

14. Які типи числових даних передбачає СУБД Access?

 1. Байт, слово, короткі цілі, цілі, довгі цілі, дійсні, одинарної точності, подвійної точності.

 2. Байт, слово, цілі, довгі цілі, дійсні, одинарної точності, подвійної точності.

 3. Байт, цілі, довгі цілі, одинарної точності, подвійної точності.

 4. Байт, короткі цілі, цілі, довгі цілі, одинарної точності, подвійної точності.

15. Який покажчик вказує на поточний запис в таблиці СУБД Access?

 1. Стрілка.

 2. Зірка.

 3. Олівець, стрілка.

 4. Стрілка, зірка.

16. Які з кнопок панелей інструментів у режимі таблиці СУБД Access дають змогу вказувати умови відбору?

 1. Фільтр по виділеному, Змінити фільтр.

 2. Фільтр по виділеному, Розширений фільтр.

 3. Змінити фільтр, Розширений фільтр.

 4. Фільтр по виділеному, Змінити фільтр, Розширений фільтр.

17. Які клавіші треба утримувати натиснутими для того, шоб виділити одразу кілька елементів управління у базі даних СУБД Access?

 1. Ctrl.

 2. Shift.

 3. Alt.

 4. Ctrl+Shift.Теоретичне обгрунтування:

Примітка – рекомендації є лише дорадчим матеріалом. Досягнення поставленої завданням мети з використанням інших прийомів, не зазначених в даних рекомендаціях не може вважатися помилкою.

Форми являються найважливішим засобом створення інтерфейсу користувача в програмах, що використовують Access.

Ви можете створювати форми з багатьма цілями:


 1. Введення та редагування даних. Це найбільш відома сфера використання форм. Внесення змін, додавання та вилучення даних стає набагато простішим. Ви маєте можливість робити з даними з кількох таблиць в одній формі, обчислювати необхідні дані та виводити їх на екран.

 2. Керування ходом виконання програми. Для автоматизації виконання деяких дій по обробці даних створюють форми для роботи з макросами та процедурами Visual Basic. Для запуску макросів або процедур в формі розміщують елементи управління, що називають кнопками. Макроси та процедури дозволяють відкривати інші форми, запити та звіти, фільтрувати дані, що виводяться на екран та виконувати багато інших дій.

 3. Виведення повідомлень про хід роботи. За допомогою макрокоманди “Сообщение” або функції MsgBox Visual Basic можливо вивести на екран повідомлення для користувача (наприклад, про помилку).

 4. Друк інформації з бази даних. Ви маєте можливість надрукувати форму з даними, що вона містить. Для виводу форми ви маєте задати параметри друку.

Послідовність виконання :

Завдання №1

Створити базу даних L25_прізвище (розмістити в власні папці), що містить дві таблиці з назвами ВЛАСНИКИ й АКЦІЇ. Таблиця ВЛАСНИКИ вміщує інформацію про акціонерів деякого акціонерного товариства, таблиця АКЦІЇ — про кількість акцій, наявних у цих акціонерів. Поле Код_рахунку містить інформацію про номер рахунку власника акцій(десяткове ціле, максимум – 3 цифри). У полі ПІБ розміщені прізвище, ім’я, по-батькові акціонера, у полі Документ — тип документа (паспорт, військовий квиток тощо), поле Реквізити вказує на серію та номер документа. Поле Код_акцій містить інформацію про серію випуску акцій. Таблиці мають таку структуру, як показано нижче.Таблиця ВЛАСНИКИ

Таблиця АКЦІЇ

Код_рахунка (числовий, ціле, обов’язкове, індексоване, ключове)

Код_рахунка (числовий, ціле, обов’язкове, індексоване)

ПІБ (текстовий)

Код_акцій (текстовий)

Адреса(текстовий)

Кількість (числовий, ціле)

Документ(текстовий)
Реквізити(текстовий)
Дата_реєстрації рахунку (дата/час, короткий формат)
Встановіть зв'язок між таблицями по полях Код_рахунка.

Завдання №2

 1. З вікна бази даних створіть автоформу типу В стовпець для заповнення таблиці ВЛАСНИКИ. Проведіть заповнення таблиці 2 – 3 записами (дані введіть довільні, але відповідають вимогам - Код_рахунка – ціле число з трьох цифр; ПІБ – прізвище цілком, далі ініціали; Адреса – загальноприйнята форма; Документ - паспорт, військовий квиток тощо; Реквізити – серія (2-3 літери) + номер (6-8 цифр); Дата_реєстрації рахунку:ДД.ММ.Рік). По заповненню таблиці закрийте форму з збереженням її під іменем ВЛАСНИКИ_С.

 2. З вікна бази даних створіть автоформу типу Стрічкова для таблиці ВЛАСНИКИ. Проведіть доповнення таблиці 2 – 3 записами. По заповненню таблиці закрийте форму з збереженням її під іменем ВЛАСНИКИ_Л.

 3. З вікна таблиці ВЛАСНИКИ використавши нопку Новий об’єкт створіть автоформу. За допомогою створеної форми введіть 1- 2 нових записи в таблицю ВЛАСНИКИ та введіть записи в таблицю АКЦІЇ так, щоб кожному з існуючих акціонерів належало по 1- 2 записи в таблиці акцій. По заповненню таблиць закрийте форму з збереженням її під іменем ВЛАСНИКИ_О.

Завдання №3

 1. Використовуючи майстра форм побудувати для таблиці ВЛАСНИКИ форму, що включатиме в себе поля Код_рахунка, ПІБ, Адреса, Дата_реєстрації рахунку. Формі задати зовнішній вигляд – вирівняний, стиль – камінь, ім’я – ВЛАСНИКИ_М. По завершенню процесу відкрийте форму для перегляду.

 2. Використовуючи майстра форм на основі таблиць ВЛАСНИКИ та АКЦІЇЇ створіть складену форму що міститиме всі поля таблиць, в якій форма таблиці АКЦІЇ (назвати АКЦІЇ_П) була підлеглою формі таблиці ВЛАСНИКИ (назвати ВЛАСНИКИ _П) і мала табличний вигляд. Стиль вибрати довільно.

 3. Використовуючи майстра форм на основі таблиць ВЛАСНИКИ та АКЦІЇЇ створіть зв’язану форму що міститиме всі поля таблиць, в якій головна форма ВЛАСНИКИ _З міститиме кнопку виклику зв’язаної форми АКЦІЇ_З. Стиль вибрати довільно.

Завдання №4

 1. Створіть кнопкову форму під назвою АКЦІОНЕРИ. На форму помістіть 2 кнопки виклику форми ВЛАСНИКИ_П - кнопку Новий запис, що відкриватиме форму в режимі добавлення записів, та кнопку Редагування, яка викликатиме форму в режимі перегляду - редагування записів.

 2. Проведіть налаштування бази даних так, щоб при її відкритті автоматично виводилась створена форма.

 3. Завдання №5 (додаткове)

 4. В режимі конструктора використавши поля таблиці Власники створіть форму, зображену на малюнку (попередньо в будь-якому графічному редакторі створіть малюнок емблеми компанії, збережіть її в власному каталозі.

Висновки: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Домашнє завдання: повторити тему «Система управління базами даних».


_____________________ ___________________________________

Оцінка Підпис викладача

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал