Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелівСторінка5/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.54 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема заняття: «Створення та редагування таблиць ».
Дидактична мета заняття: навчитися створювати, відкривати та переглядати дані в ЕТ.
Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, IBMPC.

Правила техніки безпеки:

  • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

  • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

  • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

  • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

Контроль вхідного рівня знань студентів:

Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

1. Як запустити програму Excel? Яке її призначення?

2. Які пункти містить меню програми?

3. Як виконувати команди з меню (різні способи)?

4. Що означає сірий колір деяких команд меню?

5. Які кнопки містить панель інструментів Стандартная?

8. Що таке робоча книга?

9. Як позначаються комірки таблиці?

10. Яка комірка вважається активною? Яке її призначення?

11. Що таке діапазон комірок? Як позначається діапазон комірок?

12. Що таке відносні та абсолютні адреси комірок? Яка між ними різниця?

13. Які є способи виділення комірок або блоку (діапазону) комірок? Наведіть приклади прямокутного блоку комірок.

14. Як виділити декілька блоків одночасно? Як виділити рядки та стовпчики?

15. Як вводяться дані в комірки таблиці?

16. Як редагуються дані в комірках таблиці? Яка роль клавіші ?

18. Яке призначення формул? Як вводяться формули?

17. Яку структуру мають формули в Excel?

20. Що таке рядок формул, яке його призначення?

21. Як позначаються арифметичні операції в формулах?

22. Якими символами відокремлюють аргументи у функціях?

23. Як прочитати формулу в тій чи іншій комірці?

24. Як вивести всі формули в таблиці на екран?

25. Як виводяться помилки обчислень за формулами?

26. Коли здійснюється автоматичне переобчислення таблиці?

27. Як скопіювати формулу в електронній таблиці (різні способи)?

28. Як скопіювати блок комірок?Теоретичне обгрунтування:

Основні сфери застосування ЕТ:

 • розрахунки грошових обігів у фінансових операціях

 • статистична обробка даних

 • інженерні розрахунки c46-14

 • математичне моделювання процесів


Основні можливості ЕТ:

 • введення і редагування даних

 • форматування таблиць

 • обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій

 • подання табличних даних у графічному вигляді

 • перевірка правопису

 • попередній перегляд і друк

 • імпорт даних з інших програм.

Послідовність виконання :

1. Запустити програму Excel. Розглянути елементи вікна програми Excel. Які пункти містить меню?

2. Розкрити команди пункту Вид. Використати команду Панели инструментов для виведення на екран панелей інструментів.

3. Ввести дані в комірки А3:D8 (так задається діапазон комірок) таблиці, що зображена на рис.2. Діапазон А3:D8 відповідає прямокутному блоку комірок. Комірки В3:D3 заповнити шляхом автозаповнення.


4. Вставити з клавіатури в комірку Е4 формулу =СУММ (В4:D4). Інакше формулу =СУММ (В4:D4) можна вставити в комірку Е4, якщо виділити діапазон В4:D4 і на панелі інструментів клацнути кнопку Автосума ().

5. Скопіювати формулу з комірки Е4 в комірки Е5, Е6, Е7, Е8.

I спосіб (копіювання перетаскуванням миші):

виділити комірку копіювання Е4;

курсор миші поставити в правий нижній кут виділеної комірки (курсор набуде вигляду чорного перехрестя +);

натиснути ліву клавішу і перемістити мишу до комірки копіювання Е8;

відпустити клавішу миші.

Для несусідніх комірок переміщення/копіювання здійснюється таким чином:

виділити комірку або діапазон;

сумістити хрестоподібний курсор з межею комірки або діапазона (курсор набуде вигляду стрілки);

натиснути клавішу миші і перетягнути виділену комірку на нове місце (для копіювання натискують клавішу ).6. Вставити в комірку В10 формулу =СУММ (В4:В8). Активізувати комірку і надрукувати формулу з клавіатури.

7. Скопіювати формулу з комірки В10 в комірки С10, Е10.

II спосіб (за допомогою команд меню):

виділити об`єкт копіювання – комірку В10;

скопіювати об`єкт в буфер (клацнути кнопку Копировать). При цьому виділений об`єкт зобразиться в пунктирній рамці, яка рухається;

курсор поставити у лівий верхній кут нового положення об`єкта (в комірку С10);

натиснути на кнопку Вставить из буфера;

останні два пункти повторити для комірок D10 та E10;

зняти пунктир в режимі копіювання (клавіша ).

8. Продивитись формули в комірках E4:E8 та B10:E10.

Зауваження. При копіюванні формул з адресами комірок використовуються відносні адреси, тобто відбувається автоматичне налаштування на нові адреси. Наприклад, якщо з комірки В1 копіювати формулу =А1+5 в комірку С2, то в комірці С2 одержимо нову формулу =В2+5. У тому випадку, коли адресу комірки при копіюванні потрібно зберегти, в комірці, яку копіюють, додають до адреси знак $, наприклад =$А$1+5.

9. Перейти в таблиці в режим формул. Команда СервисПараметры вкладка ВидФормулыОК.

10. Виділити робочий Лист2. Внизу таблиці знайти ярлик Лист2 і клацнути на ньому мишею.

11. Переглянути контекстне меню ярлика Лист2, перейменувати його.

12. Повернутися на таблицю Лист1.

13. Змінюйте дані в комірках В4:D8. Слідкуйте за зміною даних в комірках з формулами. Автоматичне переобчислення таблиці – основний засіб автоматизації в Excel.

14. Поекспериментуйте із виділенням блоків таблиці:

для виділення рядків натиснути ліву клавішу миші на номері рядка (або скористатись методом протягування миші);

для виділення стовпчика натиснути ліву клавішу миші на імені стовпця;

для виділення блоку курсор поставити в кут блоку і при натиснутій клавіші перемістити мишу до протилежного кута блоку;

для виділення всієї таблиці натиснути ліву клавішу миші на прямокутнику у лівому верхньому куті таблиці (над 1 зліва від А);

для виділення декількох блоків відмічають перший блок і при натиснутій клавіші відмічають наступні блоки;

для відміни виділення натискаємо ліву клавішу миші у довільному місці таблиці.

15. Ввести заголовок таблиці в першому рядку і відцентрувати його. Текст "Місrosoft в Україні” вводимо в комірці А1. Виділяємо блок А1:Е1 і натискаємо кнопку Объединить и поместить в центре на панелі інструментів. Для виділення блоку комірок протягуємо мишу по всіх комірках цього діапазону. Виділення несуміжних діапазонів здійснюються при натиснутій клавіші .

16. В другому рядку введіть і відцентруйте текст „Обсяги продажу в грн.”

17. Вставте в таблицю рядок, що відповідає м. Чернівці. Рядок вставити перед рядком, що відповідає м. Харків (курсор поставити на комірку Харків і виконати команду Вставка Строки).

18. Заповніть рядок для Чернівців. Продивитися зміни в таблиці.

19. У комірках В12:D12 визначте максимальне значення обсягів по містах (стовпчиках) за кожний місяць. Для цього у комірку В12 уведіть формулу =МАКС(В4:В8) і скопіюйте її у діапазон С12:D12.

20. Заповнити стовпчик C 12-ма членами арифметичної прогресії з першим членом а1=3 і різницею 0,4. – Ввести в комірку С1 число 3. Виділити комірки G1:G12. Виконати команду ПравкаЗаполнитьПрогрессия. В полі Шаг ввести число 0,4. Клацнути ОК.

21. Ввести в стовпчику F 12 членів геометричної прогресії з першим членом а1=3 і знаменником 0,4. – Ввести в комірку F1 число 3. Виділити комірки F1:F12. Виконати команду ПравкаЗаполнитьПрогрессия. Вибрати тип прогресії – геометрическая. В полі Шаг ввести число 0,4. Клацнути ОК.

22. Зберегти таблицю – виконати команду ФайлСохранить как... і задати ім`я файла.

Висновки: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання: повторити тему «Табличні процесори.».


_____________________ ___________________________________

Оцінка Підпис викладача
Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »
Практичне заняття№.21
Тема заняття: «Створення та редагування таблиць ».
Дидактична мета заняття: навчитися створювати, відкривати та переглядати дані в ЕТ.
Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, IBMPC.

Правила техніки безпеки:

  • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

  • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

  • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

  • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

Контроль вхідного рівня знань студентів:

Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

1. Що таке форматування таблиці?

2. Що таке форматування вмісту комірок?

3. Як виконати автоматичне форматування таблиці?

4. Як змінити тип вирівнювання даних?

5. Які типи вирівнювання даних встановлені за замовчуванням?

6. Що таке загальний формат чисел?

8. Які є формати числових даних? Як задати формат чисел?

2. Як задати формат дати та часу?

3. Як змінити шрифт та його написання?

4. Для чого використовують перенесення тексту по словах?

5. Як змінити вигляд рамок комірок?

6. Як задати фон комірки? Як його скасувати?

7. Як змінити орієнтацію напису в комірці?

8. Як приховати сітку таблиці на екрані?

9. Як приховати стовпець / рядок?

10. Як змінити висоту рядка таблиці?

11. Як здійснити підбір ширини стовпця?

12. Як вилучити стовпець таблиці?

13. Які команди є в контекстному меню комірки, рядка, стовпця?

14. Як перейти на іншу сторінку робочої книги?

15. Як перейменувати сторінку робочої книги?

16. Для чого призначені діаграми?

17. Які є типи діаграм?

18. Які є види кругової діаграми?

19. Що таке гістограма?20. Які осі мають діаграми?
Теоретичне обгрунтування:

Основні сфери застосування ЕТ:

 • розрахунки грошових обігів у фінансових операціях

 • статистична обробка даних

 • інженерні розрахунки c46-14

 • математичне моделювання процесів


Основні можливості ЕТ:

 • введення і редагування даних

 • форматування таблиць

 • обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій

 • подання табличних даних у графічному вигляді

 • перевірка правопису

 • попередній перегляд і друк

 • імпорт даних з інших програм.

Послідовність виконання :

1. Запустіть програму MS Excel.

2. В комірку А3 ввести 1999.

3. Заповнити комірки А3:А12 послідовністю років до 2008. Використайте команду ПравкаЗаполнитьПрогрессия. У вікні "Прогрессия” укажіть на розміщення По столбцам, тип арифметическая, граничне значення 2008 і натисніть кнопку ОК.

4. Заповніть комірку А1 числом 12 (12% приросту річних).

5. В комірку В3 занесіть число 2500 (початкова сума).
6. В комірку C3 ввести формулу нарахування річних =(B3*$А$1)/100.

7. Скопіювати формулу з комірки C3 в комірки С4:С12. Продивитись формули в комірках С4:С12 за допомогою рядка формул.

8. Відмітити блок комірок D3:D12. В комірку D3 ввести формулу =B3+C3. Натиснути клавіші . В усі комірки відміченого блоку введуться потрібні формули.

9. Виділити блок комірок В3:D12.

10. Відформатувати числа за допомогою команди ФорматЯчейки вкладка Число. Задати число десяткових знаків рівне 2. Натиснути ОК.

11. Заповнити комірки А2:D2 відповідними даними (заголовками).

12. В комірки B1:D1 ввести та відцентрувати заголовок таблиці: Нарахування процентів.

13. Скопіювати створену таблицю на Лист 2 і задати режим відображення формул.

14. Для слова Рік з комірки А2 змінити орієнтацію на вертикальну. – Команда ФорматЯчейкивкладка Выравнивание. У полі Ориентация вказати 900.

15. Задати фон комірки А1. – Команда ФорматЯчейкивкладка Вид, далі вибрати колір та узор заповнення і натиснути ОК.

16. Відформатувати заголовок таблиці. Задати розмір шрифту 14 та напівжирний курсив.– Команда ФорматЯчейкивкладка Шрифт (як і в MS Word).

17. Рядки, що відповідають рокам 2000, 2005 взяти в рамки. Команда ФорматЯчейкивкладка Граница, задати тип лінії, колір рамок і вибрати вид границі в полі Все.

18. Замінити вирівнювання даних в комірках А3:А12. Для цього виділити ці комірки і виконати команду ФорматЯчейкивкладка Выравнивание і в списку по горизонтали вказати по центру.

19. Збільшити висоту першого рядка таблиці. Для цього помістити курсор миші на нижню межу рядка з номером 1 так, щоб курсор отримав вигляд двонаправленої стрілки і мишею перетягнути межу рядка.

20. Змінити процент річних. Прослідкувати як зміняться дані в таблиці.

21. Комірки з роками зафарбуйте блакитним кольором.

22. Сформатувати таблицю так, щоб вона мала якнайкращий вигляд.

23. Збережіть таблицю у книжці під вашим прізвищем.

22. Побудувати кругову діаграму для суми вкладів (рис.3):

відмітити блок комірок A3:A12 i В3:В12;

виконати команду ВставкаДиаграмма, або клацнути кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів;

вибрати тип діаграми – круговая, вибрати вид діаграми і натиснути кнопку Далее;

у другому вікні "Источник данных” перевірити правильність діапазону даних (цей етап можна пропустити). Натиснути кнопку Далее;

у вікні "Параметры диаграммы” на вкладці Заголовки задати назву діаграми, на вкладці Легенда вказати її розташування, на вкладці Подписи данных вибрати опцію Категория и доля. Натиснути кнопку Далее;

у вікні "Размещение диаграммы” вказують аркуш для розміщення діаграми. Натискають Готово.

23. Відформатувати діаграму:

змінити заголовок діаграми. Викликати контекстне меню поля заголовка і вибрати команду Формат заголовка диаграммы та змінити колір, шрифт, вирівнювання;

змінити вид діаграми на об`ємну, розрізану кругову діаграму. Викликати контекстне меню діаграми, або поля діаграми і вибрати команду Тип диаграммы. Тепер уточніть вид діаграми;

змінити тип діаграми на гістограму. Викликати контекстне меню діаграми, або поля діаграми і вибрати команду Тип диаграммы. Тепер оберіть тип діаграми – гістограму;

змінити написи на діаграмі. Викликати контекстне меню поля діаграми. Вибравши пункт Параметры диаграммы, активізувати радіокнопку Категория або Доля;

змінити об`ємний вигляд діаграми. Викликати контекстне меню області діаграми і вибрати пункт Объемный вид, дальше задати параметри Возвышение і Поворот;

мишею перетягнути діаграму в зручне місце;

змінити в таблиці деякі числові дані, слідкуючи за змінами у діаграмі.


Висновки: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання: повторити тему «Табличні процесори.».
_____________________ ___________________________________

Оцінка Підпис викладачаДисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »
Практичне заняття№.22
Тема заняття: «Форматування клітинок, використання авто формату.».
Дидактична мета заняття: навчитися створювати, відкривати та переглядати дані в ЕТ.
Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, IBMPC.

Правила техніки безпеки:

  • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

  • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

  • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

  • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

Контроль вхідного рівня знань студентів:

Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

1. Що таке форматування таблиці?

2. Що таке форматування вмісту комірок?

3. Як виконати автоматичне форматування таблиці?

4. Як змінити тип вирівнювання даних?

5. Які типи вирівнювання даних встановлені за замовчуванням?

6. Що таке загальний формат чисел?

8. Які є формати числових даних? Як задати формат чисел?

2. Як задати формат дати та часу?

3. Як змінити шрифт та його написання?

4. Для чого використовують перенесення тексту по словах?

5. Як змінити вигляд рамок комірок?

6. Як задати фон комірки? Як його скасувати?

7. Як змінити орієнтацію напису в комірці?

8. Як приховати сітку таблиці на екрані?

9. Як приховати стовпець / рядок?

10. Як змінити висоту рядка таблиці?


Теоретичне обгрунтування:

Виконати обчислення в Excel можна трьома способами:


 • Записати формулу безпосередньо у комірку символ за символом і її на власний розсуд і з своїми помилками залишитися сам на сам.

 • Скористатися рядком формул де система допомагає вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, і залишається лише дописати потрібні аргументи.

 • При введенні формул можуть виникати помилки. Ехсеl допоможе їх знайти і виправити своїми повідомленнями: #ДЕЛ/0 - спроба поділити на нуль;

 • #Н/Д - відповідь неможлива через неповноту даних;

 • #ИМЯ? - незрозуміла формула, помилка в назві функції або адресі комірки;

 • #ПУСТО! - незрозуміла адреса комірки;

 • #ЧИСЛО! - проблема з числом у формулі;

 • #ССЫЛКА! - стерта комірка, на яку посилається формула;

 • #ЗНАЧ! - можливо, текст замість числа або пуста комірка;

 • #### - число не поміщається у комірку по довжині.

Послідовність виконання :

Завдання 1 . На сервері в папці „Мои документи” створити Лист Microsoft Excel і назвати Прайс-лист.

Завдання 2. Створити таблицю за зразком – Таб 1.

Завдання 3. В комірках де треба вводити формули , формули надруковані. • У першу комірку вводимо формулу, потім в стовбець її копіюємо.

 • Там де написано грн або стоїть знак $ змінюємо формат комірки(Формат-комірки-число-грошовий-грн або $), а там де стоять % треба змінити формат комірки на процентний.Завдання 4. Розмалювати комірки різним кольором і виділити границі таблиці.

Прайс лист

без скидки

 

Дата

=СЕГОДНЯ()

=ВРЕМЯ(13;2;62)

Курс доллара

 

 

$8,50

 

№ п/п

Название товара

Коли-чество

Цена

Сумма

Цена в валюте

Сумма в валюте

Дата покупки

Скидка на следующую покупку

1

Книги

580

46,00 грн.

=C5*D5

=$H$3*D5

=C5*F5

12.05.2006

=ЕСЛИ(E5>30000;5%;0%)

2

Столы

500

129,00 грн.

64 500,00 грн.

$1 096,50

$548 250,00

13.05.2006

5%

3

Стулья

200

250,00 грн.

50 000,00 грн.

$2 125,00

$425 000,00

14.05.2006

5%

4

Столовые наборы

30

400,00 грн.

12 000,00 грн.

$3 400,00

$102 000,00

15.05.2006

0%

5

Цветы-декоратив-ные

100

350,00 грн.

35 000,00 грн.

$2 975,00

$297 500,00

16.05.2006

5%
Всего

=СУММ(C5:C9)

1175

188180

9987,5

1599530


Сколько товара превышает 200шт

=СЧЁТЕСЛИ(C5:C9;">200")Сколько дней продавали товар

=H9-H5Минимальное значение

=МИН(E5:E9)Максимальное значение

?Количество дней между покупкой и текущей датой

=ДНЕЙ360(H9;C3)
Завдання 5. Зберігти роботу.

Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

Практичне заняття№.23
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал