Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліниPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації17.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4


Ернест Хемінгуей (1899-
1961). Старий і море.


Джером Селінджер (1919-
2010). Ловець ужиті

З латиноамериканської
літератури
Габріéль Гарсíа Мáркес
(1928-2014). Стариган з крилами.


З японської літератури
Кавабáта Ясунáрі
(1899—1972). Тисяча журавлів.

Із французької
літератури
Ежен Йонеско (1909-
1998). Носороги.


ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПРОЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХст. ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ
ХХ-ХХІ ст.
Вступ. Загальна характеристика історико- культурної ситуації к.ХХ- поч.ХХІ ст. Постмодернізм як один із провідних напрямків мистецтва кінця
ХХ ст.


З німецької літератури
Патрік Зюскінд (нар. р. Запахи, або Історія одного вбивці.

Підсумковий контроль Огляд. Загальна характеристика сучасного літературного процесу.
Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої літератури. Українська перекладацька школа та її найвидатніші представники.

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу курсу Зарубіжна література.

V. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
1 семестр
№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ століття, стильове розмаїття літератури.
2 2 Ф. Стендаль (Анрі Марі Бейль) – класик французької літератури.
2 3
О.Бальзак - видатний французький письменник, основоположник соціальної прози. Погляди письменника на літературу.
2 4 Творчість Ф.Достоєвського - одна з вершин російської і всесвітньої літератури.
2 5 Творчість Л. Толстого якнайповніший вияв можливостей реалістичної літератури.
2 6 Огляд. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХст. Декадентські настроїв літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція.
2 7 Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої половини ХІХ ст.
2 Всього за семестр
14 2 семестр
№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Огляд. Передумови та головні шляхи оновлення Європейського театру.
2 2 Вступ. Історико-соціальна характеристика доби. Найвідоміші представники модерністських та авангардистських течій першої половини ХХ ст.
2 3
Олексáндр Олександрович Блок Незнайома, ―Весно, весно, без межі безкраю, Скіфи.
Аннa Ахмáтова Довкола жовтий вечір ліг, Дав мені юнь ти сутужну, Реквієм.
2 4 Володимир Володимирович Маяковський А ви змогли б, Послухайте, ―Лілічко! Замість листа.

Борис Леонідович Пастернак Визначення поезії, По стіні збігали стрілки, Зимова ніч ‖.
2 5 Огляд. Європейська модерністська проза та її засновники Джеймс Джойс ―Джáкомо Джойс‖.
2 6 Франц Кáфка Перевтілення.
2 7
М.Булгаков — російський прозаїк і драматург.
2 8
Альбер Камю – французький письменник-модерніст.
2 9 Вступ. Світова література другої половини ХХ ст.
2

10 Ернст Мíллер Хемінгуéй Старий і море.
2 11 Джером Дейвід Селінджер Ловець ужиті Вступ. Загальна характеристика історико-культурної ситуації останніх десятиліть ХХ ст., к.ХХ - поч.ХХІ ст.
2 13 Патрік Зюскінд Запахи, або Історія одного вбивці.
2 14 Загальна характеристика сучасного літературного процесу.
2 Всього за семестр
28 Разом
42

VІ. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
1 семестр
№ з/п Назва теми Кількість годин
1
Фредерік Стендаль. Суперечливі характери героїв творуу Червоне і чорне 2
Оноре де Бальзак. Влада золота та її філософія в повісті
―Гобсек‖ .
2 3
Федір Достоєвський. Роман Злочині кара. Система образів роману 4 Лев Толстой
Роман Анна Кареніна‖ - художнє дослідження сімейних стосунків 5
Шаоль Бодлер — французький поет другої половини XIX ст.,пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляді естетичні погляди Бодлера.
2 6 Поль Верлен - майстер імпресіоністичної та символістської лірики, поетичної форми 7 Оскар Вайльд (Оскар Фінгал О'Флаерті Уїлс Вайльд) — прозаїк, поет, казкар, драматург, один із теоретиків естетизму.
2
Всього за семестр
14

2 семестр
№ з/п Назва теми Кількість годин
1
Генрік Ібсен — видатний норвезький письменник, зачинатель європейської нової драматургії 2
Райнер Марія Рільке - видатний австрійський поеті прозаїк.
Гійом
Аполлінер
(Вільгельм-Альберт-
Володимир-Олександр-Аполлінарій Костровицький) - творець нової ери у світовій культурі та європейського авангарду

3 Томас Стернз Еліот Ранок біля вікна, ―Суїні серед солов’їв‖, Порожні люди. Федерiко Ґарсíа Лóрка Про царівну Місяцівну‖, Балада про чорну тугу, Гітара,
―Газела про темну смерть, ―Касида про сон під зорями.
2 4 Срібна доба російської поезії. Ідейно-художній аналіз поетичного твору.
2 5 Франц Кафка.―Перевтілення‖- яскравий зразок стильової довершеності новаторської прози митця 6

Система образів в романі М. Булгакова Майстер і Маргарита.

2 7 Система образів в романі Альбера Камю Чума 8
Габріéль Гарсíа Мáркес Стариган з крилами‖.
2 9
Ясунáрі Кавабáта Тисяча журавлів.
2 10 Міжнародні літературні премії. Українська перекладацька школа 11

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.
1
Всього за семестр

21
Разом

35


VIІ. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

1 семестр
№ з/пНазва теми Кількість годин
1
Ідейно-художній аналіз творів збірки В. Вітмена Листя трави
Всього за семестр
2
2 семестр
Антон Павлович Чехов (1860—1904) Чайка
2 Джордж Бернард Шоу (1856—1950―Пігмаліон‖
2
Новела Томаса Мана Маріо і чарівник - твір- застереження
Із лірики періоду Другої світової війни. Пауль
Целан Фуга смерті, Поль Елюар Свобода, з поезій К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц та ін.

2
Ежéн Йонéско (1912—1988) Носороги
2 Всього за семестр
10 Разом
12

VIIІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
1
З французької літератури
Артюр Рембо (1854-1891). ―Голосівки‖, ―П’яний корабель, Відчуття
2 2
З англійської літератури
Джордж Орвелл (1903-1950). ―Скотоферма‖.
2 3
З англомовної літератури
Вíстен Óден (1907—1973). Куди ж ти, куди, ―1 вересня 1939 року, В музеї образотворчого мистецтва, Популярний життєпис.
1 4
З сербської літератури
Мілорад Пáвич (нар. р. ―Дамаскин‖ (або інший твір за вибором викладача.
2 Разом
7

ІХ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Теми курсу
Академічний контроль
Термін
виконання
(тижні)
Кількість
балів
З французької літератури
А.Рембо (1854-1891). «Голосівки»,
«П’яний корабель, Відчуття. Семінарське заняття
ХІІІ
3
З англійської літератури
Д. Орвелл (1903-1950) «Скотоферма» Семінарське заняття
ХХХ
3
З англомовної літератури
В. Оден (1907-1973). Куди ж ти, куди, «1 вересня 1939 року, В музеї образотворчого мистецтва, Популярний життєпис Практичне заняття
ХХХV
3
З сербської літератури
Мілорад Пáвич (нар. р.
―Дамаскин‖ (або інший твір за вибором викладача. Практичне заняття
ILII
3
Всього
12


Х. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Методи усного контролю індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
Методи письмового контролю письмове тестування, реферат.
Методи комп’ютерного контролю тестові програми.
Методи самоконтролю уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
ІЗ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Рівні
навчальних
досягнень
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
I.
Початковий
1
Студент(ка) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)

2
Студент(ка) розуміє навчальний матеріалі може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору чи з якого твору взято уривок тощо)

3
Студент(ка) розуміє навчальний матеріалі за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює змісту певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)
II. Середній
4
Студент(ка) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину таз допомогою викладача визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал
5
Студент(ка) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
6
Студент(ка) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою викладача виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру
літературних героїв, встановлює окремі причиново- наслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з прикладами
ІІІ. Достатній
7
Студент(ка) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі приклади з тексту

8
Студент(ка) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань

9
Студент(ка) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань
ІV. Високий
10
Студент(ка) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал
11
Студент(ка) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
12
Студент(ка) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості

Види робіт із світової літератури. Основними видами письмових робіт із світової літератури є
- відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання
- написання навчальних творів

- виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо
- тестування
- складання планів (простих і складних
- складання узагальнюючих таблиць, логічних схем, написання конспектів, робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт. Основними видами усних робіт із світової літератури є
- виразне читання художніх текстів
- відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання
- складання усних навчальних творів різних жанрів і обсягу
- читання напам'ять (у журнальній колонці з надписом ―Напам’ять‖ без дати виставляють оцінку за читання напам’ять рекомендованих поетичних або прозових творів, виразне читання їх оцінюється 12 балами
- переказ (докладний і стислий) тощо.
1.3. Основними видами індивідуальної роботи студентів є
- участь в олімпіадах та конкурсах (вузівського, міського чи всеукраїнського рівнів
- інсценізація уривків художніх творів
- підготовка інформаційних повідомлень, доповідей за певною темою
- складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника
- опрацювання критичної літератури за певною темою
- написання відгуку на прочитану книжку чи рецензії на театральну постановку, кінофільм, телепередачу
- складання анкети головного героя, цитатних характеристик
- зіставлення перекладів ліричних творів різних авторів
- написання різного виду творчих робіт (анотації, рецензії, есе, листів до письменника (літературного героя, епілогу до художнього твору, описи
інтер’єру, портрету, пейзажу у вже існуючому творі, асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом, ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору тощо
- написання власних творів різного жанру, зокрема перекладу ліричного твору
- створення обкладинки до книжки
- ознайомлення із тематичними сайтами
- випуск тематичних газет
- підготовка та захист проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо.


ХІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності а) за джерелом інформації словесні і лекція (традиційна, проблемна, вступна, оглядова) із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда наочні спостереження, ілюстрація, демонстрація практичні вправи. б) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. в) за ступенем самостійності мислення репродуктивні, пошукові, дослідницькі. г) за ступенем керування навчальною діяльністю під керівництвом викладача, самостійна робота студентів з книгою.
2. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- пізнавальної діяльності а) методи стимулювання інтересу до навчання навчальні дискусії, створення ситуації пізнавальної новизни, створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо.
ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
1.
Опорні конспекти лекцій. Навчальні посібники. Робоча навчальна програма. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю.

ХІІІ. Очікуваний результат

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть володіти
знаннями про
- художні твори класичної світової літератури (ї половини 19 та на межі 19-
20 століть, світової літератури го століття та літератури на межі і 21 століть
- головні етапи життєвого та творчого шляху письменників
- характерні особливості індивідуального стилю письменника
- культурні та політичні чинники, що спонукали до написання творів
- історію створення творів, що вивчалися

- основні закономірності літературного процесу від кінця 19 ст. до сьогодення
- основні літературні епохи, напрями, течії
- основні ознаки теоретико-літературних понять (стопа, віршовий розмір, римування метафора, анафора, інверсія, художній образ, композиція, сюжет, літературні роди та жанри
- особливості аналізу художнього твору
- постмодерністську прозу останніх десятиліть го ст.
Аналізувати:
- художні особливості, ідейно-тематичне спрямування, проблематику і форму художнього твору
- жанрову специфіку літературних творів
- найважливіші відомості про історико-культурну добута її вплив на літературний процес. Розпізнавати
- напрямки та течії в літературі
- жанри та літературні роди
- стопи та віршовані розміри поетичних творів
- найрізноманітніші художні тропи
- складові композиції художнього твору
- особливості індивідуального стилю письменника.
Складати
- план розповіді про події, зображені в творі
- простий та складний план план характеристики персонажа, твору- роздуму про вчинки героя
- цитатний план характеристики персонажа
- цитатну характеристику персонажів твору
- хронологічну таблицю життєвого та творчого шляху письменника
- розповідь про історичну основу твору
- конспект історико-літературної статті
- усні та писемні твори, що розкривають унікальність читацької рецепції студентів
- роздум проблемного чи дискусійного характеру за кількома вивченими творами.
Добирати:
- літературу та додаткову інформацію з різних джерелу тому числі ій ІКТ, відповідно до теми
- власні приклади на підтвердження окремих суджень щодо усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики.
Встановлювати:
- причинно-наслідкові зв’язки між подіями певної історико-культурної добита основними закономірностями літературного процесу
- зв’язки між соціальними та біологічними, психологічними факторами характероутворення головних персонажів твору.ХІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Підручники та навчальні посібники

1.
Волощук Є.В. Зарубіжна література Підручник для го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2004.
2.
Волощук Є.В. Зарубіжна література Хрестоматія-посібник для го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Видавничий дім Світ знань, 2004.
3.
Волощук Є.В. Зарубіжна література Хрестоматія-посібник для го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2003.
4.
Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література ХХ ст.: Хрестоматія- посібник. Підручник для го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза,
2000. Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів. 9-10 кл. /
Упоряд. Ковбасенко Ю.І. – К Абрис, 2000. Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів. 11 кл. /
Упоряд. Ковбасенко Ю.І. – К Абрис, 2000. Зарубіжна література ХІХ ст.: Посібник для 10 кл. / За ред. ОМ. Ніколенко,
В.І. Мацапури, Н.В. Хоменко. – К Академія, 1999. Зарубіжна література. 10 кл.: Посібник-хрестоматія / Під ред.
В.В.Щавурського. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2000.
9.
Пронкевич О.В. Зарубіжна література Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К Пед. преса, 2003.
Додаткова література
1.
Бахолдіна Л.В., Є.М.Васильєв, В.М.Назарець та ін. Зарубіжні письменники та їхні твори. – Х Ранок, 2009.
2.
Бухлова Н.В. Навчаємося вчитися. Діагностика і формування самостійної компетентності учнів. – К Шкільний світ, 2006.
3.
Гузь О.О. Від міфу до постмодернізму. – Тернопіль Мандрівець, 2007.
4.
Дорофеєва НІ. Тестові завдання із зарубіжної літератури – К МАУП,
2004.
5.
Жданова Н.В. Зарубіжна література за новою програмою. – К Шкільний світ, 2007.
6.
Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 клас. – Харків Веста Видавництво Ранок, 2002.
7.
Мухін В.О. Зарубіжна література ХІХ ст.. Авторські уроки. Майстер-клас. – Х Ранок, 2008.
8.
Семеркова Л.Г. Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 3. – С. 12 – 20.
9.
Спанкерен К.В. Література Сполучених Штатів. Нарис. – К Інформаційне Агентство США, 2002.

10.
Таранік-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркеса Матеріали до уроків зарубіжної літератури. - Тернопіль Мандрівець, 2005. Тренувальні вправи із зарубіжної літератури / Укл. Т.В.Проценко. – Х Весна, 2008. Чайка С.С. Зарубіжна література Плани-конспекти. 10 клас. – Х Торсінг,
2003.
13.
Цвірова Т.Д. Зарубіжна література. Тематичні тестові завдання – К Країна мрій, 2008.
14.
Штейнбук Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури ХХ століття. – Х Ранок,
2003. Щербина В.І. , Волкова О.В., Романенко О.В. Інтерактивні технології на уроках. – Х Основа, 2006
Словники. Довідники

1.
Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. – СПб.: Кольна, 1995.
2.
Гетьманець М.Ф. Сучасний словник літературознавчих термінів. – Х Ранок,
2003.
3.
Довідник з теорії літератури / Авт.-упор. І.Д.Данильцова. – К А.С.К., 2001.
4.
Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. За ред.
Н.Михальської та Б.Щуравського. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан,
2005.
5.
Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К Український письменник, 1997.
6.
Великий тлумачний словник сучасної української мови- К Ірпінь ВТФ Перун, 2004.
7.
Літературознавча енциклопедія. У х томах. / Упор. Ковалів Ю.І. – К Академія, 2007.
8.
Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва,
В.І.Теремка. – К ВЦ Академія, 2006.
9.
Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Х Весна,
2009.

Інтернет сайти

1.
Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади http:// ae.lib.narod.ru Літературна iнтернет-бібліотека школяра http:/ litbоок.bу.ru Антична література http: pergam.chat.ru Електронна бібліотека "Джерело http:// ukrlib.com Бібліотека Українського центру http:// ukrcenter.com Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою http:// chl.kiev.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал