Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліниPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації17.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4
Патрік Зюскінд (нар. р. Запахи, або Історія одного вбивці.
Підсумковий контроль
2 2
2 2 Огляд. Загальна характеристика сучасного літературного процесу.

2 2 Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої літератури. Українська перекладацька школа та її найвидатніші представники.
2 2 Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу курсу Зарубіжна література.
1 1
Разом за семестр

68
28 10
21
4
5
Загальна кількість годинна вивчення дисципліни

104
42
12
35
8
7

ІІІ. ПРОГРАМА

Соціально-психологічна проза ХІХ століття
Вступ. Загальна характеристика розвитку культури
та літератури ХІХ століття, стильове розмаїття літератури
Формування реалізму в художній літературі. Його світоглядне й естетичне підґрунтя, художня система, критичний характер, взаємозв’язки з романтизмом у першій) таз натуралізмом (у другій половині) ХІХ ст. Розквіт соціально-психологічної прози XIX ст., зв'язок з розвитком природничих наук. Найвідоміші майстри європейської прози (Стендаль,
О.де Бальзак, П. Меріме, Г. Флобер, Г. де Мопассан, Ч. Діккенс, В. Теккерей,
Ш.Бронте, І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов, Б. Прус, Г. Сенкевич та ін.). Реалістичне змалювання тогочасного суспільства з усіма його суспільними конфліктами, політичними пристрастями і духовними пошуками. Суперечливість та складність характерів головних героїв. Гнівний осуд влади золота, кар'єризму, оміщанення. Посилена увага до психологічного та соціального аналізу як характерна риса реалізму ХІХ століття. Провідні жанри і теми реалістичних творів. ХІХ ст. як золота доба класичного роману.
З французької літератури
Ф. Стендаль (Анрі Марі Бейль) – класик французької літератури
Життєвий шлях і особистість Стендаля. Становлення письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Вплив Відродження та Просвітництва на формування світогляду митця. Роман Червоне і чорне - безкомпромісна, правдива розповідь про суспільно- політичне життя і людину періоду Реставрації. Драматизмі напруженість європейського життя, його суспільні конфлікти, пристрасті та ідеї, ним породжені. Поєднання утворі соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації
Суперечливі характери героїв твору Ф. Стендаля Червоне і чорне Жульєн Сорель - простолюдин, який обурився проти свого низького походження (Стендаль). Етапи кар’єрного зросту Жульєна: Вер'єр, Безансон, Париж. Конфлікт головного героя з суспільством як сюжетний стрижень роману, внутрішня драма героя - наслідок цього конфлікту.
Ідеали головного героя та логіка його поведінки. Причини трагедії Жульєна
Сореля. Своєрідність змалювання теми кохання. Жіночі образи роману. Метафоричний зміст назви роману. Особливості індивідуального стилю Стендаля.
О. Бальзак - видатний французький письменник, основоположник
соціальної прози. Погляди письменника на літературу
Поєднання реалістичних і романтичних елементів у художній системі
О. Бальзака. Людська комедія — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст. Універсальність задуму, новаторський характер, архітектоніка епопеї. Розмаїття тем та проблематики, жанрових прозових форм Людської комедії. Бальзак - знавець людських пристрастей і рушійних сил суспільного розвитку. Майстерність соціально-психологічного аналізу в творах
Бальзака. Ключові романи і повісті циклу ― Гобсек‖, Батько Горіо‖, ―Ежен
Гранде‖, Втрачені ілюзії, Шагренева шкіра. Техніка перехідних персонажів. Місце повісті ―Гобсек‖ в Людській комедії. Влада золота та її філософія в повісті Оноре де Бальзака ―Гобсек Оригінальність підходу до розкриття проблеми. Уявні і справжні життєві цінності. Неоднозначність образу Гобсека - філософа й скнари, засоби йогхарактеристики. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Рестро. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Особливості композиції твору (оповідання в оповіданні. Романтичній реалістичні тенденції в повісті.
Бальзак і Україна. Корифеї української культури про Бальзака.

З російської літератури
Творчість Ф.Достоєвського - одна з вершин російської і всесвітньої
літератури
Романістика Достоєвського, її гуманістичний пафос. Актуальність філософсько-етичних ідей митця. Роман Злочині кара як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення. Фiлософські, соціальні, психологічній морально-етичні ідеї твору.
Сюжетно-композиційні особливості та жанрова специфіка роману. Система образів роману Ф. Достоєвського Злочині кара Суперечливість образу
Раскольникова. Еволюція головного героя, характер його бунту. Філософські та соціальні корені його теорії. Смисл основних її постулатів, їх антигуманний характер, розвінчання автором теорії сильної особистості, надлюдини. Протиставлення теорії Раскольникова етиці християнської моралі. Роль прямих та підсвідомих діалогів героя роману з його антиподами
(Разуміхіним, Порфирієм Петровичем, Сонею) та двійниками (Лужиним,
Лєбєзятніковим, Свідригайловим). Відтворення в образі Соні Мармеладової християнської любові, доброчесті, терпимості і покори, всепрощення та саможертовності. Її роль у духовному очищенні Родіона. Образ маленької людини та Петербурга. Біблійні мотиви. Символіка назви роману Ф.Достоєвського.
Творчість Л. Толстого якнайповніший вияв можливостей реалістичної
літератури Нарис життя і творчості письменника-мислителя, його громадська та педагогічна діяльність. Філософсько-етичні, духовній творчі шукання та
здобутки Л.Толстого. Поняття про психологічний аналіз (діалектика душі. Поглиблення поняття про різновиди роману. Роман Анна Кареніна‖ - художнє дослідження сімейних стосунків Проблематика твору роль сім'ї ужитті людини, пошуки основ міцних сімейних стосунків, право людини на життя за порухами власної душі, обов'язок перед членами родини, особливо перед дітьми. Авторське вирішення думки сімейної утворі. Паралелізму композиції роману. Система образів. Різні типи сімей родини
Кареніних, Облонських, Левіних. Суперечливий образ Анни. Діалектика душі толстовських героїв.
Література другої половини ХІХ та на межі ХІХ-ХХ ст.
Огляд. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини
ХІХст. Декадентські настроїв літературі та інших видах мистецтва.
Поетична революція.
Естетичні та художні пошуки, течії, напрями в європейській літературі
XIXст.: нові грані романтично-поетичного світу в творчості пізніх романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева), принципи чистого мистецтва у поезії (група ―Парнас‖, творчість А.Фета). Поняття про декаданс. Творчий синтез можливостей музики та живопису в літературі. Поетична група ―Парнас‖ - помітне явище у французькій і всесвітній поезії. Художні досягнення парнасців ( Т.Готьє, Ш. Леконт де Ліль, Ж.М. де Ередіа,
А.Сюллі-Прюдом та ін.): відхід від суб'єктивних емоцій романтичної поезії, звернення до внутрішнього світу. Поетична досконалість їхніх віршів. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Настрій розчарування - філософія декадансу. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його потрактування французькими символістами спонтанність виникнення, непроясненість і багатозначність, підказування смислів і простір для відгадування. Колір, світло й звуку поезії. Сугéстія навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Відмова від
інформаційно-розповідної функції поетичної мови. Вилив французьких символістів на подальший розвиток світової поезії. Поняття про літературне угруповання (школу, декаданс, символізм, сугестію. Поглиблення знань з поетики ліричних творів.
З літератури США
Волт Вітмен — американський поет-новатор, митець-філософ. Новаторський характер його лірики, її зв’язок з романтичними традиціями та трансценденталізмом. Порушення традиційних канонів віршування.
Історія створення збірки Листя трави, її провідні теми й мотиви.
Національний характер поезій збірки, втілення уній пафосу формування молодої американської нації.
Розкриття теми соціальної і природної рівності усіх форм буття. Космічна масштабність подій природного, соціального, духовного життя. Нові засади бачення й зображення людини. Своєрідність образу ліричного героя. Звернення довільного вірша (верлібру. ―Вітменівські каталоги.
Пісня про себе — програмовий твір поета.

З французької літератури
Ш.Бодлер — французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик
і один із зачинателів символізму.
Світогляд і естетичні погляди Бодлера
Збірка Квіти зла особливості побудови, проблематика. Поетичне новаторство митця. Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико- образна вісь збірки. Роль діалогу з Данте у викритті вад бездуховного суспільства та внутрішнього пекла ліричного героя. Пошуки сучасної краси, видобування краси зі зла в поезії Бодлера. Традиційність і своєрідність вирішення проблеми поеті натовп, гіркота почуттів від недосконалості сучасного йому суспільства у поезії Альбатрос. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша
―Вечорова гармонія. Тлумачення предметних образів як видимих знаків ідей, почуттів, душевних станів (Відповідності. Афористичність лірики та світове значення творчості Ш.Бодлера.

Поль Верлен - майстер імпресіоністичної та символістської лірики,
поетичної форми
―Поетичне мистецтво - віршований маніфест символізму. Заперечення утворі раціонально-реалістичного художнього мислення, ствердження принципу музичності поезії, настанови на вираження невимовного, передачу спонтанної уяви. Світ природи і духовний стан ліричного героя у верленівських пейзажах душі Осіння пісня, В серці і сльози, і біль, Так тихо серце плаче. Оригінальність образів, насиченість символами та музичність лірики поета Забуті арієти‖). Кольоропис.
Артюр Рембо
«Відчуття», «П’яний корабель, «Голосівки»
Особливості творчих пошуків Артюра Рембо. Емоційність у змалюванні духовних поривань, бунтарство ліричного героя - самітника й мандрівника. Прагнення осягнути універсальність буття світу. Художня вишуканість поетичних творів.
―Голосівки‖ - яскравий зразок символістського пошуку відповідностей між протилежними явищами життя. Багатство асоціацій при створенні панорами Всесвіту (―П'яний корабель, Відчуття.
Поглиблення понять про асоціацію і сугестію, закон відповідностей.


Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої
половини ХІХ ст.
Межа ХІХ-ХХ ст. як особлива доба в історії розвитку західної культури.
Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі. Поширення імпресіонізму в малярстві, музиці та літературі.
Розробка принципів натуралізму Е.Золя та братами Гонкурами. Виникнення неоромантизму. Ранній модернізму прозі кінця XIX - початку
XXст. Оновлення європейського роману як вияв творчої свободи митця. Елементи імпресіонізму, символізму та неоромантизму в прозових творах даної доби. Модерністські романи К.Гамсун Пан, О.Вайльд Портрет Доріана Грея‖.
Поняття про натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм, модерністський роман нову драму, її різновиди. Поглиблення понять про модернізм, декаданс.

З англійської літератури
Оскар Вайльд (Оскар Фінгал О'Флаерті Уїлс Вайльд) — прозаїк, поет,
казкар, драматург, один із теоретиків естетизму
Вплив естетизму на формування художнього мислення та поетики О.Вайльда.
Імпресіоністичність стилю його творів. Портрет Доріана Грея‖ - пам’ятка декадентської доби, взірець інтелектуального роману. Філософсько-естетичні й моральні проблеми твору. Творче втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі, художника Безіла Голуорда. Образ головного героя.
Етико-філософський сенс конфлікту краси й моралі та особливості його розв'язання. Своєрідність теми кохання у творі.Символічне значення портрета.
Вайльдівські парадокси.

Огляд. Передумови та головні шляхи оновлення
європейського театру
Культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основні тенденції розвитку драматургії драма ідей (Г.Ібсен), ―драма-дискусія‖ (Б.Шоу), лірико- психологічна драма (А.Чехов), символістська драма (М.Метерлінк).
Нова драма її різновиди, соціаьно-психологічна драма, зовнішня і внутрішня дія, відкритий фінал, підтекст, ібсенізм, інтелектуально-аналітична драма-дискусія, парадокс.

З норвезької літератури.
Генрік Ібсен — видатний норвезький письменник, зачинатель
європейської нової драматургії.
Еволюція творчості Ібсена, її три основні періоди (романтичний, реалістичний, символічний. Найвизначніші п’єси кожного періоду. Ляльковий дім як зразок соціально-психологічної драми. Аналітична композиція п’єси. Філософські, соціальні та морально-етичні ідеї твору.
Система образів. Глибокий психологізм зображення духовного розвитку особистості. Еволюція образу Нори. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Новаторство Ібсена-драматурга.
З російської літератури
Антон Павлович Чехов
―Чайка‖
А.Чехов — майстер малої прози та драматургічного жанрів, тонкий стиліст та гуморист. Творчі пошуки художньої досконалості. Імпресіонізм пізньої прози і драматургії.
Новаторство Чехова-драматурга. Чехов та Ібсен.
Чехові система Станіславського. Чехові МХАТ.
Особливості художнього стилю драматурга відмова від ефектного сюжету, атмосфера світлої печалі, ліризм, глибинний підтекст, морально-філософська проблематика, роль деталей та символів.
Чайка — перша п’єса російської нової драматургії.
Тема служіння мистецтву, вибору життєвої мети, творчого успіху, призначення людини. Сценічна історія Чайки.
Система образів. Роль символіко-алегоричних образів у розкритті ідейного задуму автора. Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії в п’єсі. Чехові Україна. Світове значення творчості митця.

З англійської літератури
Джордж Бернард Шоу ―Пігмаліон‖
Б.Шоу- творець соціально-аналітичної ―драми-дискусії‖. Шоу й ―ібсенізм‖.
Театральна революція Шоу, його драми ідей. Сутичка різних поглядів - основа дії його п'єс.
Зображення героя як носія ідеї.
Динамізм дії й парадоксальність як невід’ємні риси творчості митця.
Інтелектуальний характер драматургії Б.Шоу.
Місце Шоу в англійській і світовій літературі.
Комедія ―Пігмаліон‖ - зразок ―драми-дискусії‖. Трансформація античного міфу в п’єсі. Проблематика, демократична спрямованість критики суспільних уявлень про залежність духовного потенціалу людини від умов її народження та виховання. Конфлікт між філологічними експериментами Хіггінса та його моральною відповідальністю за долю Елайзи - основа полеміки навколо експерименту надлюдиною Сутність духовного зростання Елайзи Дулітл.
Соціально-виховна спрямованість твору.
Художні особливості. Своєрідність ремарок. Сутність відкритого фіналу. Засоби комічного в п'єсі.

Література першої половини ХХ ст.

Вступ. Історико-соціальна характеристика доби.
Найвідоміші представники модерністських та авангардистських
течій першої половини ХХ ст.
XX ст. як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці. Основні етапи та тенденції розвитку літератури першої половини ХХ століття, естетичні пошуки, художні набутки. Вплив естетики Шопенгауера, філософії життя Ніцше та інтуїтивізму Бергсона на формування світобачення людини XX ст. Вплив історичних та соціальних процесів (світові війни, революції, створення тоталітарних режимів, світова економічна криза тощо) на подальший розвиток літератури. Розкол літератури на елітарну та масову. Література та ідеологія. Модернізм та авангард пошуки нових форм та естетичних принципів. Виникнення нових угруповань і експериментаторство в ліриці - художні прикмети часу. Формування нових принципів художнього мислення, засаді форм вираження світу, відтворення людських почуттів. Творення нової поетичної метамови. Широкий спектр літературних течій, їх художні програми. Світовий поетичний авангард. Найвідоміші представники модерністських та авангардистських течій в поетичному мистецтві Гійом Аполлінер, П.Елюар,
Т.С.Еліот, Г.Тракль, Ф.Гарсіа Лорка, В.Незвал та інші Вплив світової поезії на розвиток російської лірики першої половини XX ст. Срібне століття російської поезії якнайвищий її злет на зламі віків. Розквіт релігійно-філософської думки на межі ХІХ-ХХ ст. (В.Соловйов, М.Федоров,
М.Бердяєв, П.Флоренський та ін.). Основні модерністські та авангардистські течії та їх найвидатніші представники символізм (Д.Мережковський,
К.Бальмонт, В.Брюсов, О.Блок, А.Бєлий та ін.), акмеїзм (М.Гумільов, Анна
Ахматова, О.Мандельштам), футуризм (В.Хлєбніков, В.Маяковський та ін.). Нові селянські поети (М.Клюєв, С.Єсенін та ін). Поети поза літературними угрупованнями (М.Волошин, М.Цвєтаєва, Саша Чорний та ін.). Трагічні долі митців срібного століття. Поняття про авангардизм, експресіонізм, футуризм, імажинізм, акмеїзм.

З австрійської літератури
Райнер Марія Рільке - видатний австрійський поеті прозаїк
Особливості світогляду митця, розуміння призначення мистецтва. Поет - Божий посланець. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії Р. М. Рільке. Особливості лірики інтелектуальність, філософічність, музичність, ліризм.
Відображення в творі ―Орфей, Еврідіка, Гермес провідних мотивів лірики
Рільке: взаємозв’язку життя і смерті, трагічних розривів у взаєминах чоловіка та жінки, сутності й покликання мистецтва.

Образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ. Вираження традиції відчуження людини в
дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини з природою. Оптимістичність, духовна наснаженість поезій, сповнених любові до людей і світу (

Згаси мій зір...

,

Осінній день

,

Сонети до
Орфея

та ін.).
Рільке і Україна. Українські мотиви в творчості митця (новела

Як старий Тимофій умирав, співаючи

,

Пісня про Правду

, вірші

Мазепа

,

Карл XII мчить по Україні

та ін.).

З французької літератури
Гійом Аполлінер - творець нової ери у світовій культурі
та європейського авангарду.
Шлях поета від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження прямим словом. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього. Сутність його поетичної реформи. Збірки Алкоголі. Вірші 1898-1918 рр.‖, ―Каліграми. Вірші Миру і Війни ідейний задум та особливості його художнього втілення. Сюрреалізм як засіб художнього самовираження. Оригінальність творчої манери поета (

Лорелея

, Міст Мірабо

, Зарізана голубка і водограй.

З англомовної літератури
Томас Стернз Еліот Ранок біля вікна, ―Суїні серед солов’їв‖, Порожні
люди‖.
Життєвий і творчий шлях письменника. Еліот – видатний англійський і американський поет. Філософська основа творчості. Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Своєрідність художнього світу митця. Трагічне відчуття дійсності з її відчуженістю між людьми, духовним спустошенням людства, що немає жодних шансів на виживання, в поезіях Ранок біля вікна, ―Суїні серед солов’їв‖, поемі Порожні люди. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття. Роль поета в розвитку модернізму в англомовних літературах.

З іспанської літератури
Федерiко Ґарсíа Лóрка
―Про царівну Місяцівну‖, Балада про чорну тугу, Гітара,
“Газела про темну смерть, ―Касида про сон під зорями.
Федеріко Ґарсіа Лорка - видатний іспанський поеті драматург.
Фольклорні витоки і проблеми міфологізму в поезії Ф.Ґарсіа Лорки. Сюрреалістичні ознаки його лірики та пошуки нових форм художньої виразності. Відчуття життя в усіх його контрастах - основа світовідчуття митця.
Поєднання земного і космічного, буденного і вічного, плоті і мрії, трагедії і життєстверджуючої сили в творах письменника (Краєвид, Гітара, Крик, Циганське романсеро

,

Касида про троянду, Балада про чорну тугу та
ін.). Метафоричність, музичність, конкретність образів, ритмічне розмаїття, багатство асоціацій, міфопоетика. Синтезу творах міфології та фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних силі стихій (―Газела про темну смерть, ―Касида про сон під зорями, Про царівну Місяцівну‖).

З російської літератури
«Срібна доба російської поезії
Олексáндр Олександрович Блок Незнайома, ―Весно, весно, без межі
без краю, Скіфи
Своєрідність символізму в російській поезії, його філософсько-естетична основа, відображення в поезії протиріч суспільного життя, культурна орієнтація античність, доба романтизму, новозавітні та скандинавські міфи тощо. Найвизначніші поети-символісти: Д.Мережковський, К.Бальмонт, В.Брюсов,
О.Блок , І.Анненський та ін.. Творчість О.Блока (1880-1921) – вершина російського символізму. Найвідоміші поетичні цикли, головні мотиви й провідні образи-символи блоківської лірики. Мелодійність віршів. Цикл Вірші про Прекрасну Даму. Образ Незнайомої як втілення Вічної Жіночності його протиставлення світу ницої прози життя. Ідея двобою з життям та ―любові-ворожнечі‖ у поезії ―Весно, весно, без межі безкраю Ставлення О.Блока до революції, сучасності та історичного шляху Росії в поезії Скіфи.
Поглиблення понять про символ та символізм, ліричний цикл.

Аннa Ахмáтова
―Довкола жовтий вечір ліг, Дав мені юнь ти сутужну, Реквієм
Акмеїзм, його особливості психологізму розкритті інтимних переживань, чуття поетичності речового світу, імпресіоністичність, повернення до класичної прозорості мови. Найвизначніші представники
-
М.С.Гумільов,
О.Е.Мандельштам, Анна Ахматова. Трагізм життєвої долі Анни Ахматової (Анни Горенко). Втілення засад акмеїзму в творчості письменниці. Основні теми і мотиви лірики, поетична символіка. Поезія втрат ранньої Ахматової, її художні особливості загостреність і драматизм переживань, психологічна деталь, лаконізм, аскетичність художніх засобів. Реквієм - пам'ятка доби тоталітаризму. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні і країни, проблема історичної пам’яті. Поліфонізм поеми, її гуманістичний пафос. Біблійні символи (Богоматір, хрест, апокаліптична зірка.
Анна Ахматова і Україна.
Поглиблення понять про акмеїзм, поліфонізм, психологізм, художні виражальні засоби.

Володимир Володимирович Маяковський
―А ви змогли б, Послухайте, ―Лілічко! Замість листа
Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади.
Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму. Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета. Своєрідність поезії ранньої лірики мотиви бунту, пафос самоствердження і самовиявлення поетичного Я сміливість експериментів поетичних форм та художньо-виражальних засобів, тонкий ліризм (А ви змогли б, Послухайте та ін.). Тема кохання в творчості митця (―Лілічко! Замість листа‖)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал