Пояснювальна записка Найтонші джерельця, з яких наповнюється ріка єдності навчання й виховання це бажання дитини вчитися. Але як жеДата конвертації12.05.2017
Розмір66.2 Kb.
ТипПояснювальна записка
Пояснювальна записка
«Найтонші джерельця, з яких наповнюється ріка єдності навчання й виховання — це бажання дитини вчитися. Але як же відкривати оті джерельця, як зробити, щоб вони не замулилися? Чим попередити тривожне явище, з яким, на жаль, часто доводиться стикатися нам, педагогам: скажімо, дитина несла до школи вогник жаги до знань, але він хутко погас, натомість народився найстрашніший, найлютіший ворог навчання — байдужість?»

В.Сухомлинський

В умовах інформаційного суспільства конкурентноспроможний фахівець має бути здатним до аналітичного мислення й узагальнення професійних проблем, системного бачення явищ, до освоєння нових методів діяльності та техніки, генерування оригінальних ідей і прийняття нестандартних рішень. Такі якості у майбутнього фахівця значною мірою формуються у процесі вивчення природничих дисциплін, які збагачують методологію науки новими поняттями та підходами і є підґрунтям формування наукової картини світу.

Уміння школярів навчатися є виміром потенціалу середньої освіти країни, а умовою його формування є достатня мотивація учнів. Навколишній світ змінюється швидше, ніж наші школи, тож користь від щоденного старанного навчання для деяких учнів не є очевидною. Як організувати навчальну діяльність кожного учня, щоб вона була посильною для нього, бажаною, не викликала фізичного та психічного перевантаження? Сучасна шкільна освіта ще недостатньо адаптована до майбутніх потреб учнів, тому зусилля педагога сьогодні повинні бути направлені на розвиток у дитини прагнення до життєтворчості, інтересу до самопізнання і самовизначення.

Саме мотивація навчальної діяльності та пізнавальний інтерес, як узагальнений інтегративний показник мотиваційної сфери, виступають одними з найбільших вагомих стимулів отримання знань, успішного оволодіння навчальним матеріалом, його ґрунтовного засвоєння, творчого ставлення до процесу навчання.

Педагогічний працівник, реалізуючи запити й потреби сучасного суспільства, має бути професійно і особистісно готовим до формування і розвитку мотиваційної сфери навчання. У зв’язку з цим він потребує постійного поглиблення, оновлення і розширення відповідних знань, відпрацювання умінь і навичок роботи. Таким чином, педагог повинен володіти розмаїттям професійних компетентностей для здійснення кваліфікованого підходу до формування мотивації навчальної діяльності. Вдосконалення техніки педагогічної діяльності в зазначеному аспекті є основною метою спецкурсу, який доцільно впроваджувати на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти.

Завдання спецкурсу:


 • створити адаптивне освітнє середовище для розкриття науково-педагогічних та особистісних ресурсів слухачів курсів та сприяти забезпеченню їхньої подальшої реалізації в аспекті формування мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін;

 • актуалізувати та поглибити знання слухачів курсів стосовно формування мотивації навчальної діяльності як науково-педагогічної та психологічної проблеми;

 • сприяти усвідомленню слухачами вікових особливостей мотивації;

 • розвивати здатність здійснювати кваліфікований особистісно зорієнтований підхід до учнів;

 • забезпечувати обмін перспективними ідеями досвіду роботи з формування мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін.

Очікувані результати:

Слухачі повинні знати:

 • теоретичні засади понять «мотив» і «мотивація»;

 • класифікацію мотивів;

 • вікові особливості мотивації навчання школярів;

 • складові мотиваційної сфери навчання;

 • способи ефективного мотивування;

 • методи і прийоми психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін.

Слухачі повинні вміти:

 • визначати особливості мотиваційної сфери навчання;

 • враховувати індивідуальні особливості учнів для формування позитивної мотивації (зокрема, створення ситуації успіху);

 • надавати рекомендації школярам щодо оптимізації їх навчання;

 • використовувати потенціал природничих дисциплін для формування мотивації навчальної діяльності.

Спецкурс розрахований на 6 навчальних годин.

Навчально-тематичний план

спецкурсу

«Формування мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін»
з/п

Назва теми

Лекції

Практичні

заняття

РазомМотивація навчальної діяльності як критерій якості навчально-виховного процесу

2
2Технологія педагогічної діяльності щодо формування мотивації при вивченні природничих дисциплін
4

4
Разом

2

4

6

Завдання для самостійної роботиПідготувати повідомлення з досвіду роботи за рекомендованою тематикою:

 1. Психолого-педагогічні засади формування мотивації навчальної діяльності.

 2. Умови та фактори, що сприяють формуванню мотивації навчальної діяльності.

 3. Психофізіологічні основи мотивації.

 4. Вікові особливості мотивації.

 5. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (підлітків) при вивченні природничих дисциплін.

 6. Мотивація успіху як чинник оптимальної соціалізації старшокласників.

 7. Індивідуальний стиль діяльності вчителя та його вплив на формування мотивації навчальної діяльності.

 8. Розвиток пізнавального інтересу школярів до вивчення природничих дисциплін.

 9. Розвиток соціальних мотивів навчально-пізнавальної діяльності школярів.

 10. Інтерактивні вправи для формування позитивної мотивації до навчання

 11. Основні напрями, форми й основні складові системи формування мотивації навчальної діяльності при вивченні природничих дисциплін.

 12. Впровадження нестандартних, дослідницьких завдань для формування мотивації навчальної діяльності.

 13. Проблемність викладання як ефективна стратегія формування мотивації навчальної діяльності.

 14. Застосування особистісно-розвивальних освітніх технологій для формування мотивації навчальної діяльності.

 15. Мотивація педагога і задоволеність професією.

Література

 1. Божович, Л. І. Мотивація поведінки дітей та підлітків / Л. І. Божович. – М. : Книга, 1992. – 120 с.

 2. Бондарчук Е. И. Основы психологии и педагогики / Е. Бондарчук, Л. Бондарчук / : Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2001. –168 с.

 3. Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – К. Либідь, 2005. – 400 с.

 4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 176 с.

 5. Занюк С. С. Мотиваційний тренінг. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів та старшокласників / С. С. Занюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 8. – С. 31–42.

 6. Занюк, С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

 7. Лук’янова М. Психологія навчальної мотивації школярів / М. Лук’янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №3/4. – С. 26–32.

 8. Матюшкин А. М. Развитие творческой активности школьников
  / А.М.Матюшкин. – М., 1991. – 153 с.

 9. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с.

 10. Смирнов С.Д, Секреты хорошей и плохой учобы. //Вопросы психологии.– 1996.– №2.–с.11–14.

 11. Туріщева Л.В. Вивчення особистості щколяра і педагога
  / Л.В. Туріщева, О.В.Гончаренко – Х., 2007. – 144 с.

 12. Хекхаузен Х. Мотивація і діяльність. – М.: Педагогіка, 1986.т.1 – 2

 13. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект./Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006. – 220 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал