Пояснювальна записка до дипломної роботи магістрСкачати 19.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір19.25 Kb.
ТипПояснювальна записка

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломної роботи
МАГІСТР
(освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Обґрунтування технологій обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання»
Виконала: студентка 2 року навчання, групи 8.01.31.12.01, спеціальності
8.03050901 «Облік і аудит»
Ражановська А.В.
Керівник: к.е.н, професор Маляревський Ю.Д.
Рецензент: гол. бух. Гонтаренко О.О.
Харків, 2014

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить 133 сторінки, 17 таблиць, 18 рисунків, список літератури з 98 найменувань, 26 додатків.
Обгрунтування технологій обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти обліку та аналізу основних засобів підприємства.
Об'єктом дослідження є процес організації технологій обліку та аналізу на підприємстві.
Мета дипломної роботи полягає у розробці теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу основних засобів.
Завдання роботи: уточнити економічну сутність основних засобів та розкрити різні підходи до їх класифікації, визначивши переваги та недоліки; проаналізувати систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку основних засобів та встановити відмінності бухгалтерського та податкового обліків, дослідивши можливості їх гармонізації; узагальнити інформацію про фінансово-економічне становище підприємства; визначити особливості технології обліку та документального оформлення операцій з основними засобами а також внести пропозиції щодо їх удосконалення; дати рекомендації щодо удосконалення технології відображення витрат на ремонт та застосування обчислювальної техніки для автоматизації обліку; надати пропозиції щодо удосконалення технології аналізу основних засобів, довівши можливість застосування економіко-математичних методів.
В процесі написання даної роботи були використані методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, групування і порівняння, табличний, графічний, перевірки (документальні та фактичні), розрахунково- аналітичні, опитування, факторний аналіз, метод кореляційно-регресійного аналізу, методи логічного аналізу.
Наукова новизна одержаних результатів: Запропоновано створення амортизаційного фонду з метою підвищення ефективності відтворювального процесу, надані пропозиції щодо деталізації обліку витрат на поліпшення основних засобів, проведено оптимізацію первинної документації, вдосконалено
категоріальний апарат з обліку основних засобів та запропоновано використання міжнародного досвіду в обліковій політиці ДНВП «Об’єднання Комунар».
У першому розділі – «Теоретичні Економічна сутність основних засобів та ефективність їх використання» – розглянуто поняття «основні засоби» та виявлено їх сутнісні характеристики, дана критична оцінка нормативно-правової бази обліку основних засобів, розглянуті основні макроекономічні показники їх динаміки.
У другому розділі – «Технологія обліку основних засобів ДНВП
«Об’єднання Комунар» та її вдосконалення» – розглянуті особливості технології обліку основних засобів, визначені її основні недоліки та запропоновано шляхи їх усунення.
У третьому розділі – «Аналіз використання основних засобів на підприємстві та його вдосконалення» – надано комплексну оцінку ефективності використання основних засобів та запропоновано оптимізацію процесу аналізу ефективності використання основних засобів за допомогою економіко – математичних методів.
Отримані результати можуть бути використані у господарській діяльності ДНВП «Об’єднання Комунар».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал