Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи програмний модуль для розподілу часу розробки програмних продуктів на основі генетичних алгоритмівСторінка1/9
Дата конвертації15.07.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерних наук

Пояснювальна записка

до бакалаврської дипломної роботи


ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ

Виконав: студент 4 курсу, групи 1КН-11б

напряму підготовки 6.050101

«Комп'ютерні науки»Димбовський І.С.

(прізвище та ініціали)

Керівник д.т.н., проф. Яровий А.А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент д.т.н., проф. Лужецький В.А.

(прізвище та ініціали)


Вінниця ВНТУ 2015


Форма № Н-9.01
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра комп'ютерних наук

Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр

Напрям підготовки 6.050101 “Комп'ютерні науки”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри_КН__

___д.т.н., проф. Перевозніков С.І.

“___” __________ 20__ року__
З А В Д А Н Н Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Димбовському Ігору Сергійовичу


1. Тема роботи: Програмний модуль для розподілу часу розробки програмних продуктів на основі генетичних алгоритмів

керівник роботи: Яровий Андрій Анатолійович, д.т.н., проф.

Затверджені наказом вищого навчального закладу від “ ” __________ 201__року №___


2. Строк подання студентом роботи ____________________________________________
3. Вихідні дані до роботи:

Операційна система Windows Phone версія 8.0 та вище;

Мова програмування C#;

Бібліотека візуалізації даних AmChart 1.0 та вище;

Імовірність схрещення – 70%;

Імовірність мутації – 10%;

Максимальна кількість особин(рішень) в популяції – 30;

Початкова кількість особин(рішень) в популяції – 10;

Імовірність переходу особини в іншу популяцію 25%.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Вступ, постановка задачі, аналіз предметної області, обґрунтування доцільності розробки, характеристика та аналіз аналогів, аналіз інтелектуальних технологій, обґрунтування вибору інтелектуальної технології, програмна реалізація, тестування та аналіз результатів роботи програми, висновки, перелік використаних джерел, додатки.


5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень):

Діаграма класів програмного модуля для розподілу часу розробки програмних продуктів, загальний алгоритм роботи інтелектуальної технології програмного модуля для розподілу часу розробки програмних продуктів, інтерфейс роботи програми.


6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав |завдання прийняв

|||||

7. Дата видачі завдання ________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

1

Аналіз предметної області2

Обґрунтування методу розв'язання задачі3

Розробка основного компонента інтелектуальної системи4

Аналіз аналогів5

Обґрунтування вибору мови програмування та платформи6

Проектування та реалізація програмного модуля7

Експериментальна перевірка та аналіз результатів роботи програми8

Розробка інструкції користувача9

Оформлення матеріалів до захисту БДРСтудент ___________ Димбовський І.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Керівник проекту(роботи) ___________ Яровий А.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)АНОТАЦІЯ
Бакалаврська робота присвячена питанням розподілу часу розробки програмних продуктів. Здійснено аналіз функцій та розробку інтелектуального модуля. В результаті проектування розроблено архітектуру модуля та алгоритм його роботи.

На основі алгоритмів, які забезпечують розв’язання поставленої задачі, реалізовано програмний модуль для розподілу часу розробки програмних продуктів на основі генетичних алгоритмів. Проведено тестування модуля та проаналізовано його прикладне значення для користувача.


ANNOTATION
Bachelor work is dedicated to the distribution of software development time. The analysis of the functions and development of intelligent module. As a result, the design architecture developed module and algorithm of its work.

Based on algorithms that provide task solution, implemented a software module for the allocation of time developing software products based on genetic algorithms. Testing module and analyzed its practical value for the user.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал