Постанова від 2013 р. № Київ Про затвердження Порядку І правил проведенняPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4
вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, в тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять в якості спеціалізованого підрозділу (органу) до складу страхувальника.
38. Страховим випадком вважається подія внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб, спричинену діями чи бездіяльністю працівників страхувальника, що здійснюють аеронавігаційне обслуговування повітряного руху.
39. Страхувальником є організація, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування, та не є структурним підрозділом (не входить в якості спеціалізованого органу) до складу аеропорту (аеродрому).

12 40. Страхова сума (ліміт відповідальності), не повинна бути меншою, ніж: для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на маршруті та одночасно може надавати послуги в зоні аеропорту (аеродрому) в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де у відповідності до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію аеронавігаційного обслуговування повітряного руху покладено на Україну – 300 000 000 СПЗ (спеціальні права запозичення) за офіційним обмінним курсом Національного банку України; для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування в зоні аеропорту (аеродрому) – 5 000 000 грн.
При цьому страхувальник самостійно повинен оцінювати розміри ризиків та забезпечувати страхування на відповідному рівні, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті.
41. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії документів, передбачених договором страхування, а саме: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців; документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо); документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідку про встановлення інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої
особи); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
42.
Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.
43. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) повинно містити:
номер/серію та дату видачі; підставу видачі; найменування страховика; найменування страхувальника; перелік страхових випадків; страхову суму (ліміт відповідальності);

13 межі дії договору страхування; термін дії; види діяльності; найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);
інші особливі умови страхування; винятки/застереження.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.
Страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті

44. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, вантажовласникам внаслідок страхового випадку.
45. Страховим випадком вважається: подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів; подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду
(знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, пошті, вантажу; подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, пошти, вантажу.
46. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час знаходження пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.
47. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі знаходилися під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.
48. Страхувальником є авіаційний перевізник.
49. Страхова сума (ліміт відповідальності), встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою: за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира – суми, еквівалентної 113 100,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом
Національного банку України, стосовно кожного пасажира та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна; за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів –

14 суми, еквівалентної 4 694,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом
Національного банку України стосовно кожного пасажира та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;
за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу або за затримку в його перевезенні – суми, еквівалентної 1 131,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України стосовно кожного пасажира та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна; за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну вантажу чи пошті або за затримку в їх перевезенні
– суми, еквівалентної 19,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України, за кожен кілограм ваги.
Якщо діючим законодавством країни до якої (на території якої) здійснюються пасажирські, вантажні перевезення або відповідно до інших умов, які застосовуються у міжнародній практиці (у тому числі для військових та пов’язаних з ними ризиків), вимагається страхування відповідальності, зазначеної у цьому розділі, в розмірах, що перевищують вимоги цього розділу, страхові суми (ліміти відповідальності) при виконанні міжнародних польотів можуть бути відповідно збільшені.
50. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії документів, передбачених договором обов’язкового страхування, а саме: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу
(пошти); документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу або вантажу (пошти); корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна або копії електронних квитків та/або талонів на посадку; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідку про встановлення інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира); акти про знищення/пошкодження/утрату багажу; акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти); документи на перевезення вантажу (пошти); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
51. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхових сум, визначених договором обов’язкового

15 страхування.
52. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:
номер/серію та дату видачі; підставу видачі; найменування страховика; найменування страхувальника; найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби); тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки; перелік страхових випадків; кількість пасажирських крісел; страхову суму (ліміт відповідальності); географічні межі дії договору страхування; термін дії; види польотів; найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);
інші особливі умови страхування; винятки/застереження.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.
Страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

53. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з життям та здоров’ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.
54. Особами, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, можуть бути особи, які перевозяться повітряним судном або які виконують певні функції на борту повітряного судна під час польоту за згодою експлуатанта, працівники експлуатанта, які не належать до складу авіаційного персоналу, особи, уповноважені на проведення перевірок та державні інспектори з авіаційного нагляду уповноваженого органу регулювання з питань цивільної авіації, парашутисти, пацієнти медичних закладів, тощо.
Особи, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків не є третіми особами, членами екіпажу і авіаційного персоналу та працівниками замовника авіаційних робіт, працівниками інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особами, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (що не є працівниками експлуатанта).

16 55. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження,
інвалідність, тимчасова втрата працездатності) при виконанні польотів повітряного судна. Виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки у повітряне судно.
56. Особа вважається застрахованою під час знаходження її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.
Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час знаходження на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.
57. Страхувальником є експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації. Для осіб, уповноважених на проведення перевірок та державних інспекторів з авіаційного нагляду, що здійснюють перевірку повітряних суден у польоті, страхувальником є уповноважений орган з питань цивільної авіації.
58. Страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300 000 грн. за кожну застраховану особу.
Та при виконанні повітряним судном десантування чи «медичної допомоги» страхова сума застосовується у відповідності до кількості спеціально обладнаних місць для відповідної категорії застрахованих осіб.
59. Для отримання страхової виплати страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії документів, передбачених договором обов’язкового страхування, а саме: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідку про встановлення інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ, тощо); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
60. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує: у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100

17 відсотків страхової суми; у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми; у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.
61. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.
62. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:
номер/серію та дату видачі; підставу видачі; найменування страховика; найменування страхувальника; тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки; перелік страхових випадків; кількість застрахованих осіб; страхову суму; географічні межі дії договору страхування; термін дії; найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);
інші особливі умови страхування; винятки/застереження.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.
Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу
63. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.
64. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна, в тому числі курсантів, та іншого авіаційного персоналу (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому) з метою подальшого виконання ними службових обов’язків.
65. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-

18 тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому) для подальшого виконання своїх службових обов’язків до моменту висадки з повітряного судна.
66. Авіаційний персонал вважається застрахованим під час виконання ними службових обов’язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов’язків чи з метою виконання певних функції на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.
67. Страхувальником є: експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації; розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо); навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів.
68. Страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж
300 000 грн. за кожну застраховану особу.
69. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід’ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.
70. Для отримання страхової виплати страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії документів, передбачених договором обов’язкового страхування, а саме: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; завдання на політ; сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів; листок тимчасової
непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності; свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
71. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує:

19 у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100 відсотків страхової суми; у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми; у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50
відсотків страхової суми.
72. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.
73. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:
номер/серію та дату видачі; підставу видачі; найменування страховика; найменування страхувальника; перелік страхових випадків; кількість застрахованих осіб; страхову суму; географічні межі дії договору; термін дії; найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);
інші особливі умови страхування; винятки/застереження.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.
Страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

74. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.
Авіаційні роботи проводяться при виконанні експлуатантами наступних видів польотів: медична допомога; авіаційні роботи.

20 75. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю застрахованих осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків.
76. Зазначені особи вважаються застрахованими під час знаходження на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов’язків при виконанні авіаційних робіт та під час посадки чи висадки.
77. Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.
78. Страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300 000 грн. за кожну застраховану особу.
79. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід’ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.
80. Для отримання страхової виплати страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії документів, передбачених договором обов’язкового страхування, а саме: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності; свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна; при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
81. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує: у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством – 100 відсотків страхової суми; у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми; у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50
відсотків страхової суми.

21 82. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.
83. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:
номер/серію та дату видачі; підставу видачі; найменування страховика; найменування страхувальника; перелік страхових випадків; кількість застрахованих осіб; страхову суму; географічні межі дії договору страхування; термін дії; найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);
інші особливі умови страхування; винятки/застереження.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Додаток 1 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування повітряних суден (авіаційне КАСКО)
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик_________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник_____________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р. №_____ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування повітряних суден в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном згідно з Порядком і правилами.
2. Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування
2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна
Розмір страхової суми
Страховий тариф
(відсотків)
2.2. Страхова сума повинна бути узгоджена страхувальником з власником повітряного судна.
2.3. Власник повітряного судна ___________________________________
2.4. Вигодонабувач (у разі потреби)________________________________
2.5. Додатково застраховані особи (у разі потреби)___________________
2.6. Види польотів ______________________________________________

2 Продовження додатка 1 2.7. Франшиза _________________________________________________
2.8. Застраховані ризики, що виникають під час руління, в польоті чи на землі _____________________________________________________________
2.9. Географічні межі дії цього договору ___________________________
2.10. Додаткові винятки/застереження _____________________________
2.11. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника) ____________________________________________________
2.12. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.
2.13. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.
3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та в наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається:
4.1. Повна загибель повітряного судна під час руління, у польоті чи на землі.
Повною загибеллю повітряного судна вважається: повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв’язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі,

3 Продовження додатка 1 коли компетентною комісією встановлено, що аварійний ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний; втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації; зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов’язкового страхування, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну.
4.2. Пошкодження окремих частин повітряного судна, систем та елементів його конструкції під час руління, у польоті чи на землі.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
5.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; сертифікат льотної придатності будь-якого виду або дозвіл на виконання польотів; технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі – акт списання повітряного судна; документи, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна; документи реєстрації події з повітряним судном; при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення

4 Продовження додатка 1 розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; використання для зльоту чи посадки аеродрому, що не відповідає вимогам Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин; проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором; коли повітряне судно: а)
виконує політ з порушеннями вимог Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна; б)
використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у цьому договорі;

5 Продовження додатка 1 в)
перебуває поза географічними межами дії цього договору, якщо це не пов’язано з форс-мажорними обставинами; г)
експлуатується особою, що не має відповідного свідоцтва авіаційного фахівця.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначених цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо об’єктів страхування, зазначених у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання

6 Продовження додатка 1 страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором; після виплати страхового відшкодування подати регресний позов до винної особи у зв’язку з переходом від страхувальника до страховика права вимоги за заподіяні збитки.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору у відповідності до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

7 Продовження додатка 1 виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.
10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли пасажири/застраховані особи залишать перон аеропорту та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).

8 Продовження додатка 1 10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.
__________________________________________________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал