Посібник з планування соціального підприємстваPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6
Приклади правової форми діяльності підприємств у Великій Британії:
Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю
Це традиційна форма підприємства, яке продає акції. Контроль здійснюється голосуванням, яке визначається кількістю акцій. Ця правова форма організації
існує у всіх країнах. Існує можливість вносити зміни у статут, обмеживши коло власників акцій співробітниками, місцевими жителями, тощо. Також можна записати у статуті, що кожен член має один голос незалежно від кількості акцій.
Компанія з обмеженою відповідальністю
Подібна до акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю, за винятком того, що замість володіння акціями, кожен учасник у випадку закриття компанії гарантує виплату номінальної суми. У процесі голосування кожен член організації має лише один голос.
Компанія з обмеженою відповідальністю, що працює на благо суспільства
Ця правова форма може використовуватися або акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю, або ж компанією з обмеженою відповідальністю.
Ключовою особливістю є те, що активи не можуть бути продані, а лише передані іншій подібній компанії з обмеженою відповідальністю, яка працює на благо суспільства, або благодійній організації. Ця форма дуже підходить соціальним підприємствам місцевих громад, де місцева влада може надати організації у власність будівлю для використання на користь громади.

60

Кооперативне підприємство
Ця форма діяльності використовується членськими підприємствами, де до членів організації належать або клієнти, або постачальники, що подібно до маркетингових кооперативів. У Великій Британії цю форму використовують великі кооперативи.

Житлово-будівельний кооператив
Житлово-будівельний кооператив є формою соціального підприємства, так як жильці є тими членами, які здійснюють контроль над організацією, що володіє та управляє будинком. Часто житлово-будівельні кооперативи самі обслуговують свій будинок, та здійснюють іншу торгівельну діяльність.

Благодійне
неприбуткове
торгівельне
підприємство
з
обмеженою
відповідальністю
Благодійні організації, які за законом не можуть займатися комерційною діяльністю, створюють дочірні комерційні компанії, які управляються колективно, та які передають весь свій прибуток на благодійні цілі.
Кредитна спілка/Поновлювальний позиковий фонд

Кредитні спілки є членськими організаціями для соціальних цілей.
11.1 Процес розробки Статуту
Компанії з обмеженою відповідальністю, організації, які мають ім’я фундацій (вони часто використовуються неурядовими організаціями) та різні форми кооперативів
існують у багатьох країнах. Рекомендується, щоб у кожній країні провели дослідження правових можливостей. Було встановлено, що старі форми, та такі форми, які в даний час не використовуються, чи навіть незнані форми статутів залишаються в силі. І хоч вони можливо зараз не використовуються, вони мають правову силу, і можуть бути придатними до використання.
Якщо після дослідження ви виявили, що немає доступної форми діяльності, цілком можна використати форму компанії з обмеженою відповідальністю, та внести поправки до статуту, у якому вказати, що акції підприємства можуть належати лише його членам
(ви вирішуєте хто може бути членами підприємства); і що кожен член може мати тільки одну акцію номінальної вартості. У деяких соціальних підприємствах Великої Британії, де соціальні підприємства використовують таку правову форму діяльності, акції можуть мати справжню фінансову цінність, але члени підприємства мають лише право одного голосу на загальних зборах.

61
При підготовці до реєстрації підприємства, добре було б спільно розглянути форми реєстрації та вирішити якою буде структура підприємства. Кожна четверта правова форма реєстрації вимагатиме від вас представлення правових положень. Необхідно залучити юриста щоб правильно їх написати.
Cтатут складається з двох розділів: Загальних Положень та Організаційної Структури.
Загальні Положення описують ціль та мету діяльності організації; а Організаційна
Структура описує яким чином здійснюється управління організацією. Статут передбачає набір положень, деякі з яких можна змінити, а деякі повинні залишатися незмінними.
Нижче перераховані положення, які ви повинні розробити, і які повинні відповідати формі діяльності вашого соціального підприємства.
Про що потрібно пам’ятати у статуті:
Загальні Положення (Діяльність та цілі підприємства)


Якою є зареєстрована назва підприємства?

Якою є офіційна адреса?

Які основні принципи підприємства?

Які комерційні, соціальні, та екологічні цілі?

Ви можете назвати благодійну організацію, яка ставить перед собою схожі цілі, яка отримає ваші доходи у разі закриття вашого соціального підприємства.

Чи ваша діяльність буде поширюватись на чітко визначеній території? (Визначте цільову громаду)

Розподіл прибутку
Організаційна Структура (Як ви плануєте управляти підприємством;
організаційні правила)

Хто має право стати членом підприємства?

Чи бажаєте ви залучити інших членів, крім тих, що безпосередньо працюють на підприємстві?

Яким чином вони стають членами?

Яким чином організація позбавляє членства?

Чи існують будь-які часові обмеження?

Які права мають члени організації?

Чи потрібно сплачувати будь-які членські внески?

Чи входять до складу виконавчої влади члени організації, що керують підприємством?

Якщо так, то хто і як обирає виконавчу владу?

Хто буде Керуючим справами?

Чи ви хочете щоб у статуті були вказані скарбник та голова? Чи це радше адміністративне питання, і його можна не вказувати у статуті?

Формування органів правління

Правила перевиборів

62

Вимоги для проведення аудиту

Опція Соціального Аудиту (Ви можете включити цей пункт у положення для того, щоб соціальне підприємство проводило соціальний аудит)
Якими б різними не були положення статуту, кроки для заснування соціального підприємства однакові.
Кроки для Реєстрації Соціального Підприємства
Крок 1
Коли ви вирішили зареєструвати своє підприємство, вам необхідно прийняти наступні фундаментальні рішення:
Хто буде власником соціального підприємства?
Хто буде контролювати соціальне підприємство?
Хто буде керувати соціальним підприємством?
Крок 2
Прийміть рішення щодо назви соціального підприємства
Прийміть рішення хто буде Керуючим Справами (Єдина посада, яку необхідно вказати у
Статуті)
Прийміть рішення хто буде вашими клієнтами? (мінімально необхідно вказати двох)
Крок 3
Узгодьте Статут підприємства.
Зареєструйте соціальне підприємство у відповідних державних органах
Відповідальність
Існує два види юридичних осіб – окрема особа або офіційно зареєстрована організація.
Якщо ви працюєте як команді, але не зареєстровані як організація, то кожен член команди несе відповідальність за іншого, як індивідуально, так і колективно.
Соціальні підприємства здійснюють торгівлю, і несуть відповідальність за свій товар та послуги, і за те як вони здійснюють свій бізнес. Реєстрація соціального підприємства значить, що підприємство, а не індивідуальні члени, є юридичною особою. Така форма реєстрації суттєво обмежує відповідальність членів підприємства. Якщо підприємство стає банкрутом, і винне гроші постачальникам, відповідальність підприємства обмежується його активами, в той час як індивідуальні члени підприємства не несуть відповідальності.
Якщо ж соціальне підприємство не зареєстроване як організація, тоді індивідуальні члени несуть відповідальність. У випадку банкрутсва їх особисті активи залучаються для покриття боргу.
Ви також повинні вияснити питання страхування. Виясніть вимоги стахування щодо товарів/послуг та клієнтів. Можливо підприємство застрахує свої будівлі, продукцію, працівників, тощо.

63
РОЗДІЛ 3
У цьому розділі ми розглянемо структуру Плану соціального підприємства. У процесі планування ви вже зібрали багато інформації та прийняли деякі рішення щодо соціального підприємства; можливо, вже навіть написали проект деяких розділів
Плану. Крім того, є певні критерії для оцінки повноти плану соціального підприємства.
12. Заголовки Плану
План соціального підприємства стане основним документом для інформування акціонерів та інших зацікавлених сторін про ваші наміри; для отримання позики банків та інвесторів; у переговорах з місцевою владою для придбання активів та іншої підтримки. План також можна використати як частину комерційної заявки на отримання контрактів.
План соціального підприємства необхідно чітко та стисло написати, використовуючи де можливо графіки та малюнки.
Нижче ми надаємо заголовки Плану та бажану кількість сторінок.
Назва соціального підприємства:
Логотип або зображення:
Контактна особа та адреса:
Дата та мсісце:
1.
Короткий виклад (Резюме) – 1-а сторінка
Коротко на одній сторінці опишіть План соціального підприємства, який надасть читачам достатньої інформації для зрозуміння решти плану. Зробіть цей короткий виклад позитивним.
Напишіть його в останню чергу після підготовки решти плану.
2.
Короткий опис соціального підприємства – 1-а сторінка
Опишіть підприємство, яким чином і чому воно є соціальним, і що це означає.
2.1
Яка основна область комерційної діяльності
2.2
Акціонери та клієнти
2.3
Загальні комерційні, соціальні, та екологічні цілі
2.4
Основні моменти Плану
3.
Опис продукту/послуги – 1-а сторінка
Опишіть кожний з ваших продуктів чи послуг, їх основні характеристики та переваги, торгову марку, упаковку, якість, візуальну ідентичність; навички, необхідні для

64 виробництва продукту/послуги; необхідне обладнання; а також питання здоров'я та безпеки, які потребують вирішення.
3.1
Огляд комерційної діяльності підприємства
3.2
Нинішні і майбутні продукти/послуги – на період від 2-ох до 5-и років
3.3
Виробничий процес та необхідне обладнання
3.4
Основні навички та необхідний досвід
3.5
Як підтримувати навички та обладнання протягом довгого часу
3.6
Як управляти процесами
3.7
Важливі довгострокові комерційні цілі
4.
Ринки та Конкуренція – від 2-ох дo 3-ох сторінок
4.1
Ринок
Який загальний обсяг ринку для вашого продукту/послуги
Основні характеристики ринку
На якій стадії ринкового циклу перебуває ринок
На який сегмент ви розраховуєте зараз, і через 3-и – 5-ть років
4.2
Конкуренти
Опишіть конкурентів
Хто є вашими конкурентами – тепер і в майбутньому
Їх слабкі та сильні сторони
Яка ваша особлива ніша
Яким чином ви з ними будете конкурувати
5.
Маркетинг та Продажі – від 2-ох дo 3-ох сторінок
5.1
Опис Продукту/Послуги
5.2
Місце знаходження та приміщення
5.3
Промоція та Реклама
5.4
Цінова політика
6.
Діяльність підприємства – Деталізація Продукту/Послуг - 2 сторінки
6.1
Детально опишіть процеси, необхідні для виробництва товарів або послуг
6.2
Тип і розміщення приміщень
6.3
Розмір та особливості приміщень
6.4
Необхідне обладнання і спосіб купівлі/оренди
6.5
Процес пакування, зберігання та доставки
7.
Організаційна структура та управління – від 1-ї до 2-ох сторінок
7.1
Представте організаційну структуру
7.2
Система управління та рівень ієрархії
7.3
Опишіть, хто приймає рішення
7.4
Навчання для персоналу
7.5
Набір на роботу

65
8.
Програма та соціальний аудит – від 1-ї до 2-ох сторінок
8.1
Напишіть Програму
8.2
Опишіть як ви будете використовувати Програму
8.3
Опишіть хто і як вимірює комерційні, соціальні, та екологічні цілі
9.
Юридичні вимоги – 1-а сторінка
9.1
Опишіть правову форму та реєстрацію соціального підприємства
9.2
Страхування та інші юридичні вимоги
9.3
Законодавство, яке стосується вашого продукту чи послуги
10.
Фінанси – від 1-ї до 2-х сторінок
10.1 Цінова політика та розрахунок ціни одиниці продукції
10.2 Фінансові вимоги, позики, лізинг, іпотека, тощо.
10.3 Прибуток та Збиток в перші три роки
10.4 Прогноз грошових потоків в перші три роки
Додатки:
Промоційний матеріал (або його копія)
Звіт про прибутки та збитки
Прогноз грошових потоків
Джерела фінансування
Матриця Ролей, Завдань та Обов’язків
Посадова Інструкція
Технічна інформація
Інше

66 13. Самооцінка Плану Соціального Підприємства
Нижче надаються критерії оцінки підготовки Плану. Вони допоможуть зрозуміти сильні та слабкі сторони Плану, перед тим як ви покажете його іншим, щоб залучитися підтримкою для соціального підприємства.
Самооцінка Плану Соціального Підприємства
Оцінка
Питання для самооцінки
Не
знаю

Повністю

так

Частково

так

Скор
іше

ні

Ні

1. Короткий Виклад (Резюме)

Чи короткий виклад є чітким?

Чи короткий виклад охоплює весь план?

Чи короткий виклад виклакає інтерес?

Чи короткий виклад показує, що всі складові працюють разом?
2. Опис соціального підприємства

Чи читач розуміє що таке соціальне підприємство?

Чи причина для використання підходу соціального підприємства є раціональною?

Чи вид соціального підприємства описаний чітко?

Чи цілі чіткі та добре продумані?
3. Опис продукту/послуги

Чи основний продукт/послуга повністю описані?

Чи ви описали процес надання продукту/послуги?

Чи ви описали необхідне обладнання?

Чи ви описали необхідні навики, і чи вони достатні?
4. Ринки та Конкуренція

Чи ви достатньо повно описали ринок?

Чи чітко визначені та описані конкуренти?

Чи ваш продукт/послуга відрізняються від конкурентів?

Чи показана необхідність/потреба у запропонованому продукті/послузі?

67
5. Маркетинг та Продажі

Чи цільовий ринок чітко визначений?

Чи компоненти маркетингового комплексу підсилюють один одного?

Чи методи та процеси продажів реалістичні для досягнення планованих обсягів продажів?

Чи достатньо ресурсів залучено у маркетинг?
6. Діяльність підприємства – деталізація Продуктів/Послуг

Чи опис надання продуктів та послуг є чітким?

Чи достатньо інформації щодо необхідних ресурсів та їх вартості?

Чи вимоги щодо навичок є адекватними?
7. Організаційна структура та управління

Чи організаційна структура є чіткою?

Чи зрозуміло хто приймає рішення?

Чи визначені члени підприємства та їх роль?
8. Програма та соціальний аудит

Чи соціальне підприємство має Програму?

Чи Програма служить керівництвом для членів у питаннях правил та положень в управлінні підприємством?

Чи існують соціальний та екологічний план діяльності?

Чи існує метод моніторингу та оцінки соціального та екологічного планів діяльності?
9. Фінанси

Чи ціньова політика та структура продуктів/послуг
є зрозумілими?

Чи соціальне підприємство розробило звіт про прибутки та збитки?

Чи є прогнох грошових потоків на перші три роки?

Чи фінансова інформація, вказана вище, свідчить про життєздатність соціального підприємства?
10. Правові вимоги та страхування

Чи статут підприємства відповідає створенню рівної власності та демократичному контролю з боку членів підприємства?

68

Чи правила членства чітко визначені?

Чи були визначені, при необхідності, інші юридичні вимоги?
11. Додатки

Чи є додатки?

Чи додатки підтримують основну частину Плану соціального підприємства?
Загальна ОцінкаПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал