Посібник з планування соціального підприємстваPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ПОСІБНИК З ПЛАНУВАННЯ

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА


практичне керівництво для проведення та написання дослідження для подальшого cтворення соціального підприємства

Посібник з Планування
Соціального Підприємництва
Автор
Фрір Спреклі
Local Livelihoods
За підтримки Британської Ради
Британська Рада є міжнародною організацією у сфері міжкультурних відносин, яка налагоджує відносини між Великою Британією та світом, та між світом та
Великою Британією.
Британська Рада пропонує міжнародні можливості для людей з Великої Британії та інших країн, та зміцнює довіру між ними у всьому світі.
Перше видання 2011 р.
Опубліковано:
Британська Рада www.britishcouncil.org

Зміст
Розділ 1
1.
Як Користуватися Посібником з Планування Соціального
Підприємства
2.
Історія Соціального Підприємництва
3.
Визначення Соціального Підприємства
Розділ 2
4.
Планування Соціального Підприємства
5.
Визначення Акціонерів, Партнерів та Клієнтів
6.
Ідея Соціального Підприємства
7.
Маркетинг
8.
Фінанси
9.
Структура та Організація Соціального Підприємства
10.
Соціальна Звітність та Аудит
11.
Правові питання
Розділ 3
12.
Заголовки Плану Соціального Підприємства
13.
Самооцінка Плану Соціального Підприємства

1
РОЗДІЛ 1
У цьому розділі ми розповідаємо як користуватися цим Посібником, а також надаємо огляд соціального підприємництва, його історію та основи.
Цей Посібник є практичним інструментом, який відповідає на запитання “що і як робити” для тих, хто бажає створити нове соціальне підприємство чи розширити вже
існуюче.
Цей Посібник став результатом багаточисельних практичних навчальних курсів з планування соціальних підприємств. Навчальні курси були розроблені та проведені автором Посібника від імені Британської Ради у п’ятьох країнах на Балканах та Кавказі у 2010/11 роках.
Під час проведення навчальної програми було вирішено об’єднати навчальні матеріали в основу для Посібника. Основою Посібника є також широкі знання та досвід автора у наданні підтримки окремим особам та групам осіб у плануванні та створенні соціальних підприємств.
Посібник створений як допоміжний матеріал для навчального курсу з планування оціальних підприємств; як керівництво для тих груп та окремих осіб, які створюють власні соціальні підприємства; або які бажають розширити вже існуючі.
1. Як користуватися Посібником з Планування
Соціального Підприємства

Посібник розроблений як практичне керівництво для дослідження самої ідеї підприємства, та наступного написання плану для представлення підприємства та отримання підтримки. Посібник можна також використовувати і як керівництво для управління соціальними підприємствами.
Посібник складається з трьох розділів:
Розділ 1 надає огляд соціальному підприємництву, його історії та основам.
Розділ 2 становить основну частину Посібника, у якій міститься інформація та вправи для розвитку ідеї соціального підприємства та для перевірки її життєздатності.
Розділ 3 являє собою короткий опис змісту, необхідного у Плані соціального підприємства, який, після опрацюванні інформації з Розділу 2, допоможе підготувати та написати цей План.

2 2. Історія Соціального Підприємництва
Соціальний неспокій зумовлений несправедливістю, відсутністю демократії, коли права власності та влада належить небагатьом, і коли немає достатньо можливостей щоб отримати ресурси, необхідні для розробки своїх власних ідей. Відповідно, громадянське суспільство у світі утверджує такі цінності як чесність, рівність, інклюзивність не лише у парламентах, але і на робочих місцях. Поняття життєздатності у наш час стає більш широким і включає в себе не лише комерційну самостійність, а і поняття екологічної відповідальності та створення суспільного багатства. Для того щоб забезпечити їх, і застосовується сьогодні нова модель бізнесу.
Соціальне підприємництво започаткувалося як альтернативний підхід до вузькоспрямованого накопичення доходів у приватному секторі. Соціальне підприємництво поєднує у собі чесність, демократію, соціальну та екологічну відповідальність; воно є сучасним підходом до підприємництва 21-ого століття, у якому збережені складові ринкової економіки, де кожний може вільно торгувати, виходячи з попиту та пропозиції, та відкритої конкуренції.
Тим не менше, витоки соціальних підприємств та кооперативних форм діяльності відносяться до ранніх часів соціальної боротьби у 17-ому столітті. У Великій Британії групи, названі Копачами (the Diggers), брали землю та спільно її обробляли, беручи за основу ідею “одна людина – одне право голосу” та рівного розподілу багатства. Цей перший експеримент кооперативних форм діяльності дав поштовх ідеї інтеграції соціальної та комерційної діяльності. Чого не вистачало Копачам, так це власності на землю, і відповідно в кінцевому підсумку землю у них відібрали.
У 1659 році голандець Пітер Корнеліус (Peter Cornelius) представив чіткий погляд на те як організувати виробництво, яке б було демократично та соціально орієнтованим. У своїй книзі “Запропонований Шлях”‘ він чітко заявив про потребу нових форм власності, якщо щось і мало вийти з тоді “нових ідей” демократії. Він запропонував
ідею спільної власності на землю та деяку комерційну діяльність.
Набагато пізніше стали з’являтися кооперативні форми. У 1830 році непрацевлаштовані мельники відновили роботу старого млину у місті Халл щоб виробляти борошно для своїх сімей та решти громади, яка бідувала. Подібно до Копачів двома століттями раніше, їхня мета була більше соціальною, і не орієнтувалася на отримання прибутку. І подібно до Копачів, млин не був у їх власності, і врешті решт його у них забоали.
Коли капіталізм почав розвиватися, такі першопрохідники як Роберт Оуен (1771-1858) вплинули на новосформовані профспілки, щоб створити альтернативні способи організації суспільства. Оуен закликав робочі верстви засновувати об’єднання виробників із спільною власністю на засоби виробництва. Він захищав ідею кооперативів не лише з комерційної точки зору, але вбачав у них соціальні підприємства, які б працювали для громади, і поєднували цінності громади та підприємництва. Ці його ідеї були надзвичайно популярними. В результаті були

3 створені кооперативні спілки та магазини, заснований “Обмін роботою” (“Labour exchanges”); розвинулася концепція соціалізму.
Маркс та Енгельс у своїх роботах визначили ідею соціалістичної системи як
“суспільство, що складається з асоціацій вільних та рівних виробників”:-- це визначення і тепер можна застосувати до підприємств з колективною формою власності.
Рочдейльське споживче товариство “Товариство Справедливих Піонерів” (1844 рік) поширило свій вплив за межі безпосереднього споживача до більш широких інтересів громади. Ідеї демократичного управління і виборчого права були частиною їх програми. Багато ділянок системи добробуту сьогоднішньої Великої Британії беруть початок з ідей кооперативних спілок того часу.
Першим важливим принципом традиційного кооперативного руху було відкрите членство для всіх на добровільних засадах. Але через деякий час результатом цього стало надмірне зростання членів, яке з часом призводило до втрати принципів. У багатьох країнах кооперативи ставали не-конкурентно спроможніми, зупиняли торгівлю, чи ставали частиною державного механізму у створенні невеликих виробництв та експорту таких товарів як кава та какао.
У кооперативних підприємствах, які перебували у колективній формі власності працівників, був прийнятий принцип, що лише працівники підприємства мали право на членство у кооперативі.
У 1978 році у Коледжі Бічвуд у Йоркширі, що у Великій Британії, була чітко встановлена та визначена концепція та структура соціального підприємства. На той час нове соціальне підприємство мало основні правила кооперативного підприємництва та такого підприємництва, яке базується на спільній власності, і де кожний його член володів однією акцією, і кожна акція давала право лише одного голосу в управлінні підприємством. Але коли був інкорпорований Потрійний Результат Діяльності (Triple
Bottom Line), підприємство взяло на себе відповідальність не лише за фінансову життєздатність, але і за створення суспільного багатства, та за екологію, виходячи з роду своєї діяльності та джерел поставок. Такі рухи як “Чесна Торгівля” (Fairtrade) народилися з кооперативів працівників, які виробляли натуральні продукти.
Теперішнє соціальне підприємництво представляє рівні права для людей, суспільства, природнього середовища. Воно стало глобальною силою, так як соціальні підприємства та їх мережі розвиваються, а люди об’єднуються для створення життєздатних органзацій. Кожен має право рівної цінності власності, право голосу та вибору, свого внеску в соціальне та екологічне благополуччя.

4 3. Визначення Соціального Підприємства
Соціальне підприємство є формою комерційного підприємства, де власність, контроль, та багатства розподіляються рівномірно, що сприяє більш відкритому та чесному суспільству.
Соціальне підприємство засноване на цінностях рівності власності та розподілу багатства, рівного залученняі, солідарності з людьми з усього світу, чесності у досягненні цілей, відкритості у питаннях діяльності, а також балансу між комерційною складовою, соціальною відповідальністю та турботою про навколишнє середовище .
Соціальне підприємство є привабливим для працівників так як вони у рівній мірі володіють ним та здійснюють над ним контроль. Працівники знають що вони самі контролюють як витрачаються прибутки підприємства. Соціальне підприємство такоє є привабливим і для клієнтів, так як вони отримують більше того, за що вони платять: додатковою вартістю є те, що клієнт знає що частина прибутків соціального підприємства буде використана на соціальні та екологічні цілі.
З кінця 1970-их років використовується наступне визначення соціального підприємства:
“Соціальне Підприємство це юридично зареєстрована організація, яка
перебуває у спільній власності та контролі членів цієї організації, та
заснована на принципах рівної частки власності. Підприємство
здійснює комерційну діяльність, створює суспільне багатство, та
сприяє покращенню екології. Суспільне багатство та екологічні вигоди
є невід’ємною частиною цілей діяльності соціального підприємства;
або на їх досягнення підприємство скеровує частину прибутку.”
Соціальне Підприємство намагається бути комерційно успішним,
екологічно чутливим; та створювати суспільне багатство. Успіх
соціального підприємства вимірюється Потрійним Результатом
Діяльності.


В основі соціального підприємства лежать наступні принципи:
• підприємство перебуває у спільній власності його членів, основою якої є рівний розподіл акцій
• членство визначається статутом організації; наприклад, членами можуть бути співробітники, місцеві жител, клієнти та користовачі
• демократичне прийняття рішень (одна людина – один голос)
• доходи інвестуються в підприємство та/або спрямовуються на соціальні та екологічні цілі
• підприємство може отримувати як власні доходи, так і гранти
• підприємство проводить як комерційну діяльність, так і соціальні заходи (деколи вони поєднуються)

5
• комерційні, соціальні, екологічні здобутки оцінюються фінансовим та соціальним аудитом
• соціальне підприємство спрямоваеі на створення суспільного багатства, а не на отримання приватного капіталу
Фінансова незалежність, створення суспільного багатства, відповідальність за навколишнє середовище визначають планування та діяльність підприємства, та являються критеріями для оцінки успіху. Суспільне багатство можна визначити як переваги та прибутки, отримані групою людей, які організувалися для досягнення певних цілей та результатів. Ці переваги та прибутки неможливо здобути
індивідуально, а лише колективно. Те, яким чином соціальне підприємство сприяє суспільному багатству, залежить від виду його комерційної діяльності. Це може бути надання допомоги персоналу у професійному рості, закупівля у певних постачальників, які співпрацюють з рухом “Чесна Торгівля” (Fairtrade), надання фінансових грантів місцевій громаді, або ж пожертва відсотку доходів на благочинність.


Соціальне підприємство у Великій Британії
Соціальні підприємства можуть вести торгівлю у будь-якій комерційній сфері та/або підтримувати будь-які соціальні та екологічні заходи. Соціальні підприємства можуть бути кооперативами, асоціаціями, благодійними організаціями, які також ведуть торгівлю, громадськими товариствами, іншими видами бізнесу, що перебуває у спільній власності. Кількість членів може бути великою чи малою; юридична форма діяльності також може бути різною в залежності від потреб організації. Так у Великій Британії такими правовими формами діяльності є: Компанія з обмеженою відповідальністю,
Компанія з обмеженою відповідальністю, що працює на благо суспільства, Житлово- будівельний кооператив, Благодійне неприбуткове торгівельне підприємство з обмеженою відповідальністю, Об’єднана асоціація, Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю (спільна власність).
У кожній країні існують свої правові форми діяльності, які визначатимуть форму діяльності соціального підприємства. Тим не менше регулятивна система країни використовує правові норми, які дозволяють створити соціальне підприємство у законодавчих межах.
Наприклад, можна використати форму діяльності Акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю (традиційна модель сектору приватного бізнесу), записавши у статуті хто може бути власниками акцій, наприклад лише працівники підприємства, чи жителі місцевої громади; та обмеживши вартість акцій до номінальної.
Таким чином весь чистий прибуток реінвестується у підприємство, що створює основні елементи соціального підприємства та відрізняє його від традиційної моделі бізнесу.
Додаткова інформація про правові вимоги у створенні соціального підприємства міститься у Розділі 11 (Правові Питання).6

Деякі Види Соціальних Підприємств у Великій Британії
Нижче надані приклади соціальних підприємств у Великій Британії. Всі вони мають спільні характеристики: -- перебувають у рівній власності та управлінні, а тaкож мають соціальну та екологічну спрямованість.

Робочі кооперативи
Лише працівники можуть бути членами цих кооперативів. Вони на рівних правах беруть участь в управлінні підприємством.

Кооперативи або Організації, що перебувають у спільній власності/у
власності працівників
Компанії, які належать співробітникам, з традиційною ієрархією управління та відмінностями в оплаті праці.
Кооперативи
Кооперативи є торгові організації, які зазвичай складаються з великої кількості членів з числа своєї клієнтської бази, і які отримують дивіденди з сум, витраченою за рік.
Багато кооперативів застосовує найкращий досвід для вирішення соціальних та екологічних питань.

Асоціації, Житлово-будівельні асоціації, Футбольні клуби
Це членські організацій, які зазвичай існують для певної мети та комерційної торгівлі.
Вони налічують багато членів, які складаються з клієнтів чи прихильників основної мети діяльності організації.
Громадське підприємство
Багатофункціональні організації, організовані в місцевих громадах за географічним принципом членства з місцевих жителів, активами яких є місцеві будівлі. Як правило займаються розбудовою громади та наданням соціальної підтримки місцевим жителям.
Благодійні організації/неурядові організації, яким належить соціальні
підприємства
Благодійна організація або неурядова організація, які виступають холдинговими компаніями, і яким належать торгівельні організації. Торгівельні організації здійснюють торгівельну діяльність та інвестують доходи як добровільний внесок у свою холдингову компанію. У деяких країнах такий внесок не оподатковується.

7
Розділ 2
Розділ 2 становить практичну частину Посібника, у якій міститься інформація та вправи для розвтику ідеї соціального підприємства та для перевірки її життєздатності.
Корисним буде швидко продивитися Розділ №3 перед тим як познайомитися з структурою Плану соціального підприємства. Під час ознайомлення з процесом планування, позпочніть збір необхідної інформації, та записуйте варіанти розділів вашого плану.
4.
Планування Соціального Підприємства
Існують три шляхи, з яких розпочинається планування комерційного підприємства: наявність ідеї щодо продукту чи послуги; визначена певна цільова клієнтська група, яка потребує товар чи послугу, та може за неї заплатити; або наявність фінансів чи часу для інвестицій. У випадку соціального підприємництва на додаток до вказаних трьох компонентів необхідно додати мотивацію для вирішення певної проблеми, наприклад проблема місцевого безробіття, коли існуючих можливостей недостатньо, а нові послуги не є доступними. Окремі особи чи групи осіб можуть мати ідеї, які вони хочуть комерціалізувати. Соціальні підприємства також започатковуються як соціальні
ініціативи на вирішення соціальної проблеми або для залучення коштів для подальшого розвитку:-- як у випадку торгової організації для розвитку благодійної чи неурядової організації.
Планування є процесом, у якому ви намагаєтесь побачити яким підприємство буде у майбутньому, і як це досягнути. У цьому Посібнику процес планування перевіряє наскільки сама ідея підприємства є фінансово доцільною та соціально-екологічно відповідальною: ви перевіряєте реалістичнісь своїх ідей; використовуєте процес планування для того щоб згуртувати потенційних членів для розвитку організації та вивчення бізнесу; і, накінець, ви отримаєте інформацію для створення документу, який допоможе залучити інвестиції та інші форми підтримки.
Так як соціальне підприємство є колективною формою організації, важливо залучати потенційних членів до його розвитку та до прийняття інших важливих рішень. Процес планування є ідеальною можливістю залучити потеційних членів до відкритої дискусії, вивчити різні можливості, та прийняти рішення. Така форма практичного навчання зміцнює довіру, адже залучивши співробітників у процес прийняття рішень, ми надаємо
їм повноваження та усвідомлення відповідальність за свої дії.
Планування здійснюється постійно і є основою в управлінні соціальним підприємством.
Раз у рік разом з персоналом та акціонерами необхідно здійснювати аналіз діяльності, який допоможе у плануванні на наступний період.

8
Планування соціального підприємства здійснюється на період від 3-ох до 5-и років, та визначає необхідні практичні кроки для досягнення запланованих цілей; планування розбивається на річні періоди з фінансовою інформацією за один рік. Таке планування називається середньостроковим. Стратегічне планування може охоплювати період до
20-и років, де менше уваги приділяється практичним крокам. У стратегічному плануванні більше уваги приділяється довгостроковій меті.
План соціального підприємства буде тим інструментом, який рекламує нове підприємство. Але часто трапляється так, що необхідна інформація на початку відсутня, і тому необхідно провести дослідження. Це і є процесом планування, яким ми зараз і займемося.
Якщо в кінці стадії планування ви вважаєте що ідея соціального підприємства є нездійсненною, тоді необхідно змінити ідею або відмовитися від плану. Це не означає невдачу;-- навпаки, дуже добре зрозуміти, що ідея не підходить, перед тим як розпочати. Таким чином ви збереже багато часу та грошей.
Планування Соціального Підприємства
У цьому Посібнику ми розпочинаємо з самих початків планування соціального підприємства. Звідси починається постійний процес, і тому дуже важливо: a) написати стратегічний та операційний плани; б) визначити, що підлягає розгляду та оцінці; в) необхідно враховувати висновки результатів оцінки плану при плануванні на наступний період.
Процес розробки плану соціального підприємства надає чудову можливість згуртувати людей для обміну ідеями, навчитися один в одного, ознайомитися з результатати досліджень, відчути власну причетність до соціального підприємства та відповідальність за результат. В залежності від обставин спочатку ви визначаєте акціонерів та клієнтів, або ж продукт чи послугу: деколи ви визначаєте їх одночасно.
Процес планування є послідовним, і допомагає зібрати необхідну інформацію. Зібрана
інформація допомогає перевірити реалістичність ідей вашого підприємства. У кінці процесу планування у вас буде достатньо інформації для написання плану соціального підприємства. Тим не менше, ми радимо створити документ, у якому зберігатимете всю свою зібрану інформацію та всі свої записи, які ви зробили під час виконання вправ.
Краще доручити цю роль одній людині.
Також важливо розуміти, що по мірі розвитку ідей, вони можуть змінюватися, і відповідно кінцеві результати можуть суттєво відрізнятися від того що ви задумали на початку. Це є нормальним явищем, і, відповідно, під час процесу планування соціального підприємства важливо бути гнучким та креативним, відкритим до нових
ідей.

9
Послідовнсть Планування

Процес планування є послідовним, у якому застосовується логічний підхід крок за кроком.
1. Визначте Акціонерів, Партнерів та Клієнтів
Знаючи хто ваші акціонери, партнери, та клієнти, вам буде краще зрозуміти контекст, в якому ви будете працювати; яким чином з ними співпрацювати, і як створити продукт/послугу, яку вони купуватимуть.
2. Розробіть Ідею Соціального Підприємства
Враховуючи своїх партнерів та клієнтів, необхідно розробити
ідею продукту/послуги, яка є комерційно вигідною, та соціально та екологічно спрямованою.
3. Маркетинг
Маркетинг полягає у тому щоб знайти правильний баланс між продуктом/послугою та клієнтом. Маркетинг допомагає дізнатися про комерційний контекст, у якому ви плануєте працювати; а також виробити такий продукт/послугу, який б постійно користувався попитом та збільшував клієнтську базу.
4. Фінанси
Після того як ви зібрали інформацію про клієнтів, та маєте ідею продукту/послуги, яку можна продати, вам необхідно розглянути фінансову складову: ціна продукту/послуги, і який прибуток ви очікуєте отримати від продажів. Також у цьому розділі ми розглянемо як здійснювати облік усієї фінансової діяльності.
5. Організаційна структура соціального підприємства
Після того як ви написали проект плану комерційної діяльності, вам необхідно зайнятися організаційними питаннями соціального підприємства, до яких належать: членство; управління; структура, командна робота.
6. Соціальна Звітність та Аудит
Важливо провести оцінку фінансової та операційної діяльності соціального підприємства. Один раз у рік ви будете змушені проводити фінансовий аудит; також ми рекомендуємо проводити оцінку досягнення соціальних та екологічних результатів.
7. Правові питання
Необхідно визначитися з правовою формою діяльності соціального підприємства, і, у відповідності до законодавчої системи вашої країни, ви можете використовувати вже існуючі правові форми, або ж адаптувати їх до своїх потреб.
У відповідності до такої послідовності, ми можемо розробити План підприємства.
Заголовки Плану описані в останньому розділі Посібника.

10 5. Визначення Акціонерів, Партнерів та Клієнтів
Коли ви знаєте своїх акціонерів, партнерів, та клієнтів, вам буде легше планувати розвиток свого соціального підприємства та зрозуміти яким чином найкраще з ними взаємодіяти. Соціальне підприємство має і акціонерів, і клієнтів; у деяких випадках вони можуть належати до однієї категорії, деколи ні; відносини між ними та соціальним підприємством можуть також відрізнятися. Важливо знати їх для створення добрих робочих відносин з акціонерами та іншими зацікавленими сторонами, та для надання кращого продукту та послуги клієнтам.
Визначення свого клієнта входить до сфери маркетингового дослідження; а знання своїх акціонерів є доброю практикою соціальної економіки. Визначати та класифікувати акціонерів, інші зацікавлені сторони, та клієнтів можна робити одночасно.
Необхідно знати відповідь на питання:
• Хто ваші клієнти?
• Хто бенефіціарії підприємства?
• Хто є іншими зацікавленими сторонами?
• Кому належить підприємство?
• Хто керує підприємством?
• Кому звітує підприємство?
Відповіді на ці запитання можливо знайти шляхом простих вправ. які визначають як зацікавлені сторони, так і ступінь взаємодії з ними. Необхідно чітко розуміти хто вони, та наскільки важливі для організації. Такими вправами є: “Визначення Зацікавлених
Сторін”; та “Класифікація та Реєстр Зацікавлених Сторін”. Вправа “Визначення
Зацікавлених Сторін” визначає зацікавлені сторони, а вправа “Класифікація та Реєстр
Зацікавлених Сторін” класифікує їх у Реєстрі Зацікавлених Сторін.
Памятайте про цілий ряд окремих осіб чи груп осіб, які “мають частку” в організації.
Ними є:
“будь-яка особа, група, чи організація, які впливають на (або на яких впливає) результат діяльності чи процес діяльності соціального підприємства”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал