Порядок і правила здійснення (проведення) обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіаціїСкачати 448.56 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.12.2016
Розмір448.56 Kb.
1   2   3

78. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів

щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

79. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

80. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.

81. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування експлуатанта повітряного судна (у разі потреби);

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки або тимчасовий обліковий знак;

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

види польотів;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

82. Страхове покриття, що забезпечується страхувальником, може включати воєнні дії, тероризм, угон (захоплення), акти саботажу, незаконне захоплення повітряного судна, громадські заворушення.


Страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчику) та сертифікованих суб’єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам
83. Предметом даного виду договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності.

84. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, в тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять в якості спеціалізованого підрозділу (органу) до складу страхувальника.

85. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов’язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності.

86. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час діяльності страхувальника внаслідок (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності і з настанням якої

виникає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю

і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

87. Страхувальником є:

експлуатант аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчику);

сертифікований суб’єкт наземного обслуговування.

88. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):


для експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчику):

Для аеропортів, що використовують аеродроми за класифікацією ІСАО:

Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності),

доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку Україниа) з кодовою літерою «А» та «В» та постійні злітно-посадкові майданчики

5 000

б) з кодовою літерою «С» та «D»,

відповідно до кількості повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (аердромі) за попередній рік, одиниць:


до 1 000

20 000 000

1 001 – 4 000

40 000 000

4 001 – 10 000

70 000 000

понад 10 001

86 000 000

б) з кодовою літерою «E» та «F»

110 000 000

для експлуатантів вертодромів – 10 000 000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України;

для сертифікованих суб’єктів наземного обслуговування:Кількості повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (аеродромі, постійному златно-посадковому майданчику) за попередній рік, одиниць

Види послуг наземного обслуговування

І

ІІ

ІІІ

ІV

Здійснення наземного адміністрування в аеропорту (аеродромі).

Обслуговування пасажирів та багажу;

забезпечення бортхарчування.Обслуговування наземним транспортом;

обробка вантажу та пошти;обслуговування на пероні.Забезпечення паливно-мастильними матеріалами.

Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності),

доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України.до 1000

20 000

1001-10 000

120 000

1 200 000

2 400 000

9 200 000

10 001– 50 000

700 000

7 000 000

14 000 000

53 500 000

понад 50 001

1 400 000

14 000 000

28 000 000

106 000 000

У випадку, коли суб’єкт наземного обслуговування виконує операції наземного обслуговування з різних груп, то мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності) визначається згідно з колонкою, до якої належить вид обслуговування з найбільшим розміром мінімальної страхової суми (ліміту відповідальності).


89. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.
90. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

91. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.
92. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

межі дії договору страхування;

термін дії;

види діяльності або робіт;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.


Страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам
93. Предметом даного виду договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.
94. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, в тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять в якості спеціалізованого підрозділу (органу) до складу страхувальника.
95. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов’язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.
96. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху і внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової
суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.
97. Страхувальником є організація, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування, та не є структурним підрозділом (не входить в якості спеціалізованого органу) до складу аеропорту (аеродрому).
98. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на маршруті та одночасно може надавати послуги в зоні аеропорту (аеродрому) в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де у відповідності до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію аеронавігаційного обслуговування повітряного руху покладено на Україну – 300 000 000 СПЗ (спеціальні права запозичення) за офіційним обмінним курсом Національного банку України;

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування в зоні аеропорту (аеродрому) – 5 000 000 грн.

При цьому страхувальник самостійно повинен оцінювати розміри ризиків та забезпечувати страхування на відповідному рівні, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті.


99. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.
100. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

101. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.

102. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

межі дії договору страхування;

термін дії;

види діяльності;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал