Порядок і правила здійснення (проведення) обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіаціїСкачати 448.56 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.12.2016
Розмір448.56 Kb.
1   2   3

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу (пошти) (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу або вантажу (пошти) (копія);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна або копії електронних квитків та/або талонів на посадку (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

документи на перевезення вантажу (пошти) (копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

32. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхових сум, визначених договором обов’язкового страхування.


33. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки;

перелік страхових випадків;

кількість пасажирських крісел;

страхову суму (ліміт відповідальності);

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

види польотів;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

34. Страхове покриття, що забезпечується страхувальником, може включати воєнні дії, тероризм, угон (захоплення), акти саботажу, незаконне захоплення повітряного судна, громадські заворушення.

Страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

35. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з життям та здоров’ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.

36. Особами, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, можуть бути особи, які перевозяться повітряним судном або які виконують певні функції на борту повітряного судна під час польоту за згодою експлуатанта, працівники експлуатанта, які не належать до складу авіаційного персоналу, парашутисти, пацієнти медичних закладів та особи, які супроводжують вантаж, тощо.

Особи, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків не є третіми особами, членами екіпажу і авіаційного персоналу, уповноваженими представниками Державіаслужби (в тому числі державні інспектори) та працівниками замовника авіаційних робіт, працівниками інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особами, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (що не є працівниками експлуатанта).

37. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) , які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків при виконанні польотів повітряного судна.

38. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) при перебуванні на борту повітряного судна, виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки у повітряне судно та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

39. Особа вважається застрахованою під час знаходження її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.

Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час знаходження на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.

40. Страхувальником є експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації.

41. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300 000 грн. за кожну застраховану особу.

При виконанні повітряним судном десантування чи медичної допомоги страхова сума застосовується у відповідності до кількості спеціально обладнаних місць для відповідної категорії застрахованих осіб.

42. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

43. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ, тощо) (копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

44. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

45. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.

46. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування членів екіпажу повітряного судна

та іншого авіаційного персоналу

47. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ.

48. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ.

49. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна, в тому числі курсантів, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому) з метою подальшого виконання ними службових обов’язків та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

50. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому) для подальшого виконання своїх службових обов’язків до моменту висадки з повітряного судна.

51. Авіаційний персонал, уповноважені представники (державні інспектори) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ, вважається застрахованим під час виконання ними службових обов’язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов’язків чи з метою виконання певних функцій на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.
52. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів

у випадку страхування уповноважених представників Державіаслужби (державних інспекторів) – Державіаслужба.

53. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300 000 грн. за кожну застраховану особу.

54. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

55. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід’ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

56. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика)(копія);

завдання на політ (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

57. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

58. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.

59. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

60. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

61. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю застрахованих осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків.

62. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю застрахованих осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

63. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт вважаються застрахованими під час знаходження на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов’язків при виконанні авіаційних робіт та під час посадки чи висадки.

64. Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

65. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300 000 грн. за кожну застраховану особу.

66. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

67. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса,

сертифіката), який є його невід’ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

68. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов’язані надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна (копія);

при необхідності – інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника – для юридичних осіб та підписом страхувальника – для фізичних осіб.

69. Страховик згідно умов договору обов’язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством – 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

70. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування.

71. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування відповідальності експлуатантів, власників, розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, навчальних закладів за шкоду, заподіяну третім особам

72. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

73. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не пов’язані із страхувальником договірними зобов’язаннями (в тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

74. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов’язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

75. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряних суден і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

76. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

експлуатант або власник повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів.

77. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), встановлена за договором обов’язкового страхування на кожну подію та на кожне повітряне судно:

для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

а) до 499 кілограмів (включно) – 75 000 СПЗ;

б) від 500 до 999 кілограмів (включно) – 150 000 СПЗ;

в) від 1 000 до 2 699 кілограмів (включно) – 450 000 СПЗ;

г) від 2 700 до 5 999 кілограмів (включно) – 900 000 СПЗ;

ґ) від 6000 до 11 999 кілограмів (включно) – 1 400 000 СПЗ;

д) від 12 000 до 24 999 кілограмів (включно) – 2 200 000 СПЗ;

е) від 25 000 до 49 999 кілограмів (включно) – 4 200 000 СПЗ;

є) від 50 000 до 199 999 кілограмів (включно) – 14 000 000 СПЗ;

ж) від 200 000 до 499 999 кілограмів (включно) – 33 400 000 СПЗ;

з) понад 500 000 кілограм – 42 500 000 СПЗ;

для міжнародних польотів – відповідно до вимог, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов’язаних з ними ризиків), до яких або над територією яких здійснюються польоти повітряного судна, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті для польотів по Україні.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал