Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації статей 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”Скачати 156.09 Kb.
Дата конвертації01.07.2017
Розмір156.09 Kb.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації статей 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509

2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (далі - уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, структурних її підрозділів (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, головами виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (далі - уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади.акта документальної виїзної перевірки контролюючого органу у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

5. У разі надходження від суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений Головою Держпраці, його заступниками, але не більше ніж на 10 днів.

5. У разі надходження від суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений уповноваженими посадовими особами, але не більше ніж на 10 днів.

6. Про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи письмово повідомляють суб'єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в Держпраці чи її територіальному органі, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

6. Про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб'єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

8. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо задоволення клопотання.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, приймає відповідне рішення.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий - надсилається протягом трьох днів суб'єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи робиться відповідна позначка.


8. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо задоволення клопотання.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.Розгляд справ на підставі акта, зазначеного у абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку здійснюється уповноваженими представниками Держпраці та її територіальних органів.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий - надсилається протягом трьох днів суб'єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи робиться відповідна позначка.9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб'єкт господарювання або роботодавець повідомляють Держпраці чи її територіальний орган.

9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб'єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноважену посадову особу, що винесла постанову про накладення штрафу.

11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:

у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п'ятою і шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення");

у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону);

органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України).

Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та регіональних центрів зайнятості визначається Мінсоцполітики.


11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:

у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п'ятою і шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення");

у судовому порядку територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону);

органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України).Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з регіональними центрами зайнятості визначається Мінсоцполітики.

12. Держпраці та її територіальні органи ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.

12. Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.

Положення про державну службу України з питань праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96

4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:6) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:6) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

6-1) здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади;

27) проводить:моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу;

27) проводить:моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу;

навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, уповноважених на здійснення повноважень державного контролю за додержанням законодавства про працю;
50) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

50) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, фондам загальнообов’язкового державного страхування, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, а також центральним органам виконавчої влади обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

53) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

54) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці;


55) здійснює інші повноваження, визначені законом.
53) здійснює фіксацію процесу проведення інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

54) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці;54-1) здійснює методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

54-2) координує діяльність виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з питань здійснення ними повноважень, нагляд за здійсненням яких віднесено до компетенції Держпраці;

54-3) перевіряє на відповідність вимогам законодавства про працю та зайнятість населення, скасовує чи зупиняє дію рішення, прийняте центральним органом виконавчої влади, виконавчого органу міської ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади;

54-4) видає та скасовує посвідчення інспектора праці, веде їх реєстр;

54-5) проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

55) здійснює інші повноваження, визначені законом.
6. Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право:3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку, іншими технічними засобами;6. Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право:3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку, іншими технічними засобами;

5) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці;

5) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці;

5-1) безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їхні структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю, а також суб’єктами господарювання, що провадять діяльність з надання послуг із посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця;

7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників;
7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

7-1) одержувати від посадових осіб центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства у сфері законодавства про працю та зайнятість населення;

8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників;

8-1) надавати посадовим особам центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення обставин, що спричини неналежне виконання ними повноважень, нагляд за здійсненням яких віднесено до компетенції Держпраці;

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної у пункті 1 цього Порядку бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі обладнання є Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної у пункті 1 цього Порядку бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі обладнання є Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі посвідчень інспектора праці є Держпраці.


3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення, виготовлення бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до них.

Використання бюджетних коштів здійснюється з метою створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення, виготовлення бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, інспектора праці та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до них.

Використання бюджетних коштів здійснюється з метою створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.Закупівля бланків посвідчень інспектора праці здійснюється Держпраці для подальшої їх передачі виконавчим органам міських рад міст обласного значення або об’єднаним територіальним громадам та видачі посадовим особам, уповноваженим на здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Голова Державної служби України з питань праці Р. Чернега

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал