Поняття та зміст конституційних прав, як об’єкту обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадженняСкачати 35.91 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір35.91 Kb.
Бобік Вікторія Петрівна

Аспірантка юридичного факультету

Університету державної фіскальної служби України
Поняття та зміст конституційних прав, як об’єкту обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Невід’ємним елементом правового регулювання для будь-якої цивілізованої держави є визнання за особистістю його конституційних прав та свобод. Комплексний аналіз нормативної та дослідницької бази стосовно обмеження конституційних прав людини та громадянина має надзвичайно важливе значення для з’ясування та розуміння його сутності, шляхів реалізації, та забезпечення державою.

Важливий внесок у розвиток уявлень про права людини зробили римські юристи. В основу римської юриспруденції було покладено ідею рівності як основного принципу суб’єктів права [1, с.48 - 57].

Як слушно зазначає Тертишник В. М., що права людини являють собою комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві, що одержали юридичне закріплення. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності[3, с. 320].

Зміст конституційних прав і ступінь їх виразності в процесуальному законодавстві визначаються, по-перше, виходячи з вимог розкриття злочинів і, по-друге, з необхідності надання гарантій учасникам кримінального судочинства щодо реалізації їх прав.

До конституційних прав, які є об’єктом обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слід віднести: право на свободу та особисту недоторканність, повагу до особистого та сімейного життя, недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та ін.

Без обмежень конституційні права не можуть бути повноцінно реалізовані на практиці. При здійсненні своїх прав та свобод людина неминуче зіштовхується з інтересами інших носіїв прав, суспільства або держави в цілому.

Обмеження конституційних прав являє собою фундаментальну категорію конституційного статусу особистості. Адже, існує тісний зв'язок з принципами конституційного статусу особистості ( наприклад, поєднання прав та обов’язків, свободи та відповідальності).

Отже, враховуючи об’єкт дослідження, думки та погляди вчених стосовно прав та свобод людини і громадянина, їх обмеження під час застосування засобів забезпечення кримінального провадження, закріплених у нормативно-правовому акті найвищої юридичної сили, слід погодитися з тим, що закріплення прав та свобод людини в Конституції України ще не є показником їх реальності, а забезпечення інститутів демократії та створення належних умов має знаходитися під постійною увагою законодавчого, виконавчих, судових і правоохоронних органів держави, включаючи й контрольно-наглядові органи.

Приділена увага до обмеження конституційних прав людини під час забезпечення кримінального провадження ще раз вказує на його важливість; зосереджує на необхідності дослідження питань стосовно змісту, сутності обмеження, механізму забезпечення конституційних прав людини і громадянина органами державної влади, які ще не стали об’єктом належної уваги вчених.

Отже, враховуючи об’єкт нашого дослідження, думки та погляди вчених стосовно прав та свобод людини і громадянина, їх обмеження під час застосування засобів забезпечення кримінального провадження, закріплених у нормативно-правовому акті найвищої юридичної сили, слід погодитися з тим, що закріплення прав та свобод людини в Конституції України ще не є показником їх реальності, а забезпечення інститутів демократії та створення належних умов має знаходитися під постійною увагою законодавчого, виконавчих, судових і правоохоронних органів держави, включаючи й контрольно-наглядові органи.

Завдяки багатій науковій спадщині вітчизняних та зарубіжних науковців, вчених, філософів, як далекої давнини так і до сьогодення дає нам змогу від слідкувати становлення конституційного права людини, його витоки, розвиток. Приділена увага до обмеження конституційних прав людини під час забезпечення кримінального провадження ще раз вказує на його важливість; зосереджує на необхідності дослідження питань стосовно змісту, сутності обмеження, механізму забезпечення конституційних прав людини і громадянина органами державної влади, які ще не стали об’єктом належної уваги вчених.Використані джерела:

  1. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл. - корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: Издательство НОРМА (издательская группа НОРМА –ИНФРА М), 2002. – 573 с.

  2. Гуренко М.М. Зародження та становлення ідеї гарантій прав і свобод людини і громадянина у ліберальній теоретико–правовій думці: Монографія. – Київ, 2000. – 167 с.

  3. Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. – Д.: Юрид. Акад.. МВС України, Арт-Прес, 2002. – с. 320

  4. .Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України. Х.:ТД «Золота миля», 2009.- с. 117

  5. Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – с. 149


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал