Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України відСкачати 64.96 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір64.96 Kb.
ТипПоложення
Головне управління юстиції у Кіровоградській області

Бобринецьке районне управління юстиціїм.Бобринець | 2014 рік


Методичні рекомендації

Поняття та форми систематизації нормативно-правових актівПоняття та форми систематизації нормативно-правових актів

Діяльність юридичної служби органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації здійснюється у відповідності до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (далі – Загальне положення про юридичну службу).

Так, Загальним положенням про юридичну службу до завдань юридичної служби органу виконавчої влади, підприємства віднесено ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання; та збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях (підпункти 18), 19) пункту 10; підпункти 17), 18) пункту 11 Загального положення про юридичну службу)

Виконання відповідних функцій є обов’язком юридичної служби та повинно бути передбачено в посадових інструкціях її працівників. Слід пам’ятати, що статтею 117 Конституції України  встановлено: «Кабінет  Міністрів   України  в  межах  своєї компетенції видає постанови і розпорядження,  які є  обов’язковими до виконання». Тобто, ухилення від цієї роботи є порушенням вимог чинного законодавства.

Пунктом 16 Загального положення визначено, що орган виконавчої влади, підприємство зобов`язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами  і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

Забезпечення юридичної служби нормативно-правовою базою є необхідним елементом здійснення роботи з питань систематизації законодавства. Воно здійснюється як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Щодо особливостей ведення роботи з даного напрямку.

Норма права закріплюється в нормативно-правовому акті, що є основним джерелом права в Україні. Нормативно-правовий акт можна визначити як офіційний письмовий документ компетентного органу, в якому закріплене забезпечуване державою формально-обов'язкове правило поведінки загального характеру.

Систематизація нормативно-правових актів — це діяльність, пов'язана з упорядкуванням і удосконаленням законодавчих та інших нормативно-правових актів, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену систему.

Здійснення систематизації цих актів необхідне для:

• усунення протиріч між нормативно-правовими актами, встановлення та усунення дефектів законодавства;

• підвищення якості та ефективності законодавства;

• забезпечення зручності користування законодавством, доступності його використання громадянами та іншими суб'єктами права;

• полегшення пошуку юридичної норми, яка підлягає реалізації;

• сприяння вивченню законодавства, а також його дослідженню.

Технічною передумовою систематизації є облік нормативних актів, тобто письмове фіксування виданих нормативно-правових актів (у спеціальних журналах, на картках, у комп'ютері).Облік — діяльність щодо накопичення нормативно-правових актів, підтримання в контрольному стані, а також створення пошукової системи, яка забезпечує ефективний пошук необхідної правової інформації. Облік нормативно-правових актів може здійснюватися державними органами і недержавними організаціями як для внутрішнього, так і для зовнішнього користування. Основним завданням означеної форми систематизації є допомога в оперативному пошуку необхідної правової інформації.

Необхідність систематизації нормативно-правових актів обумовлена потребою забезпечення ефективного здійснення правотворчої і правозастосовної діяльності, зокрема встановлення й усунення дублювання, колізій і прогалин у чинних нормативно-правових актах, поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб'єктів.Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:c:\documents and settings\777\рабочий стол\908px-schlagwortkatalog_dr.marcusgossler.jpg

- систематичної картотеки актів законодавства;

c:\documents and settings\777\рабочий стол\30548_html_m4c4b72ff.jpg

- журналу обліку актів законодавства України:№ акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ПВ


- журналу обліку міжнародних договорів:

з/п

Дата отримання

Країна

Вид договору

Назва договору

Дата

Термін дії

Примітки

підписання

ратифікації,

затвердження, приєднання

набрання чинності

денонсації

втрати чинності
- контрольних примірників актів законодавства України.
Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.
З метою належної організації роботи по підтриманню актів законодавства в контрольному стані Міністерство юстиції України здійснює видання офіційних друкованих видань у теках з роз'ємними замками:

- "Систематичного зібрання чинного законодавства України" (публікуються акти законодавства за галузевим принципом);

- бюлетеня "Офіційний вісник України. Із змінами" (публікуються поточні акти законодавства);

- "Кодексів України".

Офіційне багатотомне видання "Систематичне зібрання чинного законодавства України" забезпечує здійснення систематизації законодавства за галузевим принципом. У виданні публікуються чинні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, а також Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України, міжнародні договори України.

Акти законодавства, що публікуються в "Систематичному зібранні чинного законодавства України", підтримуються у контрольному стані шляхом видання в теках з роз'ємними замками з можливістю заміни аркушів.

В "Офіційному віснику України. Із змінами" в теках з роз'ємними замками в хронологічному порядку публікуються поточні акти законодавства України з підтриманням їх у контрольному стані.

Офіційне видання серії "Кодекси України" (у теках з роз'ємними замками) дає змогу мати тексти кодексів України в контрольному стані.Ведення обліку і систематизації актів законодавства є важливим напрямком роботи юридичної служби, спрямований на забезпечення її точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам органів та установ юстиції в оперативному пошуку законодавчих актів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал