Положення про Психологічний консультативно-тренінговий центр Інституту педагогічної освіти І освіти дорослих напн україниСкачати 63.46 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір63.46 Kb.
Проект
ПОЛОЖЕННЯ

про Психологічний консультативно-тренінговий центр Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту

(протокол № ____ від « » _____________ 2014 р.).1. Загальні положення
1.1. Психологічний консультативно-тренінговий Центр (далі - Центр) є структурним підрозділом Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (далі - ІПООД).

1.2. Діяльність Центру забезпечується науковими співробітниками, які мають психологічну та педагогічну освіту і є фахівцями з психопедагогіки та здійснюється на договірних засадах.

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України "Про освіту", Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти України,

1.4. Центр надає освітні послуги, здійснює науково-дослідну, консультаційну, психодіагностичну, психокорекційну та профорієнтаційну діяльність.

1.5. Центр діє на основі цього Положення та інших нормативних документів, які затверджуються Вченою радою Інституту та наказом директора.
2.Основні завдання та зміст діяльності Центру з надання психологічної допомоги дорослим та учнівській молоді.
2.1. Основною метою діяльності Центру є надання психологічної допомоги учнівській молоді та дорослим засобами практичної психології і педагогіки та захист духовного, психічного, соціального здоров'я педагогічних працівників, учнів та їх батьків.

2.2. Основними завданнями діяльності Центру є:

- науково-методичне консультування педагогів, учнів, батьків з розв'язання особистісних проблем та підвищення їх психологічної та педагогічної культури;

- гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та педагогічних колективах;

- сприяння повноцінному гармонійному особистісному розвиткові;

- здійснення психологічної підтримки та супроводу особистісного зростання;

- допомога у розв'язанні питань розвитку духовного потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

- організація і проведення семінарів, круглих столів і тренінгів з розвитку духовної культури педагогічних працівників й учнівської молоді на основі особистісного звертання або укладання угод про співробітництво між ІПООД НАПН України та навчальними закладами, підприємствами і окремими особами;

- надання психолого-педагогічної допомоги у розв'язанні конкретних питань профорієнтації, професійної підготовки та організації ефективної роботи за запитом педагогічних працівників та учнівської молоді.

2.3. Основними видами діяльності Центру є:діагностика - психологічне обстеження дорослих і учнів з метою визначення причин, що ускладнюють індивідуальний розвиток, взаємини в сім’ї, робочому та учнівському колективі;

корекція - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості;

реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дорослим, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності.

профілактика - своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям та ін.;

2.4. Діяльність Центру включає такі головні напрямки: • психологічна просвіта, основною метою якої є підвищення психологічної культури педагогів та інших клієнтів Центру;

 • консультаційно-методична допомога педагогам з питань оптимізації навчально-виховного процесу, гармонійного духовного розвитку особистості

 • надання професійної допомоги керівництву навчальних закладів (згідно до угод про співпрацю) та співробітникам ІПООД;

 • здійснення психологічної експертизи (рецензування) психолого-педагогічних програм, технологій особистісно орієнтованих методів навчання і виховання учнівської молоді в освітніх установах, з якими укладено угоду про співпрацю (за потребою);

 • проведення діагностичної, корекційної, реабілітаційної, профілактичної, прогностичної, тренінгової роботи з окремими особами, групами та колективами;

 • захист психічного здоров'я дорослих.


3. Структура та управління Центром
3.1. Центр має статус науково-практичного підрозділу ІПООД і підпорядкований керівництву ІПООД.

3.2. До складу основних співробітників Центру відносяться завідувач), його заступник консультанти з числа наукових співробітників відділів педагогічної психології і психології праці, профорієнтації і психології професійного розвитку тощо.

3.3. Допоміжний персонал Центру складають: лаборанти та технічні працівники з обслуговування оргтехніки.

3.4. Завідувач Центру працює на договірній основі, та вирішує у межах своєї компетенції і відповідно до чинного законодавства і даного Положення питання діяльності Центру;

- у межах повноважень, делегованих йому директором ІПООД, підписує розпорядчі документи, обов'язкові для виконання працівниками Центру;

- діє від імені Центру, представляючи його в організаціях і установах;

- керівник Центру раз на рік звітує перед Вченою радою ІПООД, подаючи статистичну інформацію (звітність).

3.5. При Центрі (на його базі) можуть створюватись: кабінет психологічної діагностики, кабінет індивідуальних консультацій і групових тренінгів, кабінет профорієнтації та профвідбору.

3.6.Адміністративно Центр підпорядковується керівнику (уповноваженому заступнику керівника) ІПООД.

3.7. Центр координує свою діяльність з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи МОН та НАПН України, співпрацює з Київським центром практичної психології і соціальної роботи, з профільними кафедрами педагогічних вищих навчальних закладів, з Центром педагогічної майстерності ІПООД НАПН України.


4. Основні принципи роботи Центру за Етичним кодексом психолога:
4.1.Відповідальність.

4.2.Компетентність.

4.3.Захист інтересів клієнта.

4.4.Конфіденційність.

4.5.Етичні правила проведення досліджень.

4.6.Кваліфікована психологічна просвіта.

4.7.Професійна кооперація.

4.8. Забезпечення індивідуального, особистісного підходу до кожного клієнта.5. Права та обов'язки

4.1. Центр має право: • самостійно планувати свою діяльність з урахуванням вимог часу та запитів клієнтів;

 • звертатись із запитами і пропозиціями до керівництва ІПООД;

 • надавати рекомендації психологічного характеру керівникам ІПООД, структурних підрозділів, організаціям та тим, хто звернувся за допомогою;

 • створювати інформаційну базу даних за основними напрямками своєї діяльності;

 • проводити дослідження за всіма напрямами сучасної психологічної науки;

 • розробляти та впроваджувати власні програми з психологічної просвіти та наукової діяльності;

 • організовувати семінари, тренінги, конференції та інші масові заходи наукового і науково-методичного та практичного характеру.

 • використовувати матеріально-технічну базу ІПООД, для здійснення статутної діяльності;

 • видавати і поширювати довідниково-інформаційні інструктивні та методичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

 • укладати угоди з зацікавленими юридичними і фізичними особами про надання психологічних послуг;

 • підтримувати стосунки із зарубіжними і міжнародними організаціями з метою обміну досвідом.

4.2. Центр зобов'язаний:

- керуватися у своїй діяльності законодавством України, Етичним кодексом психолога іншими офіційними документами;

- звітуватися перед керівництвом ІПООД;

- підвищувати рівень своєї професійної кваліфікації.
6. Матеріальне забезпечення діяльності Центру.
6.1. Діяльність Центру здійснюється на безоплатній основі, але не виключається додаткове фінансування кваліфікованої праці його співробітників шляхом добровільних внесків, за рахунок коштів ІПООД, власних надходжень тощо, а саме:

- коштів, одержаних за впровадження результатів науково-дослідної роботи (послуги) та інші роботи, виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян;

- коштів за надання складних і довготривалих освітніх послуг на основі договорів;

- добровільних грошових внесків, спонсорської підтримки, матеріальної допомоги від благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інших кошти.

- отримання грантів;

- заробітної платні, яка встановлюється для працівників вищої школи.6.2. ІПООД сприяє роботі Центру шляхом забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал