Положення про гідрологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення Болото "Висяче" Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказуюСкачати 77.83 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір77.83 Kb.
ТипПоложення
Про затвердження Положення про
гідрологічну пам’ятку природи
загальнодержавного значення
Болото "Висяче"
Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про гідрологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення Болото "Висяче", що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра – керівника апарату Настасенка О.Г.

Міністр А.В. Мохник


ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра –

керівник апарату О. Настасенко

Департамент організаційно-аналітичного

забезпечення діяльності Міністра
Л. Байло
Департамент правової та міжнародної діяльностіВ. Бучко


Департамент охорони природних ресурсів


М. ТомахінДепартамент заповідної справи

І. Іваненко

Департамент заповідної справи

Відділ державного управління

природно-заповідним фондом


Ярмош, 09/3

206-30-82
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів

_______________№____

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ГІДРОЛОГІЧНУ ПАМ’ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

БОЛОТО"ВИСЯЧЕ"

2014
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Гідрологічну пам’ятку природи Болото "Висяче" оголошено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.1975 № 780-р. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" визначено як гідрологічну пам`ятку природи загальнодержавного значення (далі - Пам`ятка природи).

1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам’ятка природи загальною площею 0,5 гектарів знаходиться на території Верховинського району Івано-Франківської області і перебуває у користуванні ДП "Верховинське лісове господарство" у межах Буркутського лісництва кв. 37, вид. 22 (далі – Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам’ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам’ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповiдний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам’ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі (на місцевості), оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, відомості про земельну ділянку та обмеження у її використанні відображаються в Державному земельному кадастрі, обліковуються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, м. Верховина, вул. Жаб’євська, 57.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам’ятку природи створено з метою охорони та збереження у природному стані одного з найбільш відомих у Східних Карпатах так званих висячих (схилових) боліт, розташованого на схилі одного з північно-східних відрогів гірського масиву Чивчини, цікавих у флористичному відношенні, де нараховується 17 видів осок, з яких багато рідкісних - осока прямоколоса і осока Буксбаума та інші.

2.2. Основним завданням Пам’ятки природи є:

збереження у природному стані схилового болота, стабілізатора водного режиму і рівня ґрунтових вод прилеглих територій;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Пам’ятки природи;

підтримання загального екологічного балансу між трофоценотичними комплексами водних біоценозів в регіоні;

використання Пам'ятки природи у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

поширення екологічних знань тощо.


3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам’ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам’ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду Пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу;

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Пам’ятки природи;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам’ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, користування надрами, будь-яке порушення ґрунтового покриву на території Пам’ятки природи;

застосування та зберігання на території Пам’ятки природи отрутохімікатів, пестицидів та агрохімікатів;

пошкодження, заготівля та знищення усіх видів водної рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги рослин;

мисливство;

турбування, знищення та відлов усіх видів птахів, що мешкають на території Пам’ятки природи, пошкодження їх жител та інших споруд, збір яєць;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язане з охороною території Пам’ятки природи;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

перебування на території Пам’ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби державної охорони), знаряддями лову тварин;

забір поверхневих вод у межах Пам’ятки природи для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водно-болотних масивів (скид у водні об’єкти неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, інших шкідливих відходів виробництва; миття автотранспорту; замочування шкіри, миття винної тари та тари з-під отрутохімікатів, прання із застосування хімічних речовин);

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного та тваринного світу на території Пам’ятки природи;

інтродукція нових видів рослин і тварин;

передача у господарське використання окремих ділянок Пам’ятки природи;

надання земельних ділянок під забудову;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

наукова, природоохоронна та еколого-освітня діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

здійснення у встановленому порядку протипожежних і санітарних заходів;

відвідування території з додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природногосередовища, за винятком обмежень, що встановлюються цим Положенням та Землекористувачем.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам’ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам’ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам’ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам’ятки природи оформляється охоронне зобов’язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам’ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов’язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов’язання.

3.7. Режим території Пам`ятки природи враховується при розробці містобудівної документації, регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам’ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам’ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам’ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.
Начальник відділу Департаменту

заповідної справи С. Матвєєв

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал