«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. ПСторінка3/24
Дата конвертації03.12.2016
Розмір4.86 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Психологія обдарованості – одна з основних проблем психології особистості та її розвитку. На сьогодні креативність залишається досить складною для вивчення й асоціюється в дослідників із головоломкою, зібрати яку в ціле ще нікому не вдалося73. Втішає твердження, що ступінь нашого незнання проблеми креативності значно зріс. Цей парадокс відзначав ще Ф. Ніцше: «Розвиток науки все більше й більше перетворює «відоме» у невідоме: прагне вона саме до зворотного й виходить з невідомого на відоме»74. Отже, усвідомлюване незнання неминуче стимулюватиме процес нашого інтелектуального пошуку в осмисленні такого явища, як креативність особистості. Це поняття у контексті психологічного знання набуло значення тільки в 50-х роках. Досить інтенсивні дослідження проблеми таланту почалися в кінці 70-х і на початку 80-х років у США та європейських країнах, започаткували розвиток нової прикладної галузі психології – психології талановитих та обдарованих.1.3.1. Проблема таланту в зарубіжній і вітчизняній науці
Вивчення креативності ведеться здебільшого у двох напрямках. Один пов'язаний з питанням про те, чи залежить креативність від інтелекту й орієнтується на вимір пізнавальних процесів у зв'язку з креативністю. Інший напрямок займається з'ясуванням того, чи є особистість із її психологічними особливостями істотним аспектом креативності, і характеризується увагою до особистісних і мотиваційних рис. Креативність і творчий потенціал можуть бути визначені як сукупність здібностей та інших рис, котрі сприяють успішному творчому мисленню.

Воно ж, у свою чергу, визначається дивергентним типом розумових операцій. Дж. Гілфорд взагалі вважав операцію дивергенції основою креативності як загальної творчої здібності. Пояснимо, що дивергентне мислення визначається вченим як «тип мислення, який іде в різноманітних напрямках» (на відміну від конвергентного мислення, коли людина знаходить єдиний розв’язок, а потім припиняє процес пошуку). Такий тип мислення є «серцевиною», «ядром» креативності, бо припускає продукуванням багатьох розв’язків проблемної ситуації на основі однозначних вихідних даних, призводить до несподіваних висновків і результатів.

Додамо, що основними властивостями дивергентного мислення, за Дж. Гілфордом, є чутливість до протиріч, невизначеності, метафоричність (спроможність створювати фантастичні ідеї зі збереженням певного об’єктивного зв’язку з вихідною проблемною ситуацією, вміння в простому бачити складне і навпаки та ін.), оригінальність.

У наступних працях Дж. Гілфорд виділив як окремі такі параметри креативності:  1. оригінальність (адаптаційна гнучкість) – здатність відповідати на подразники нестандартним способом; здатність до нового, незвичного й нестандартного розв'язання проблем;

  2. продуктивність – спроможність до генерування великої кількості ідей;

  3. гнучкість – здатність до продукування найрізноманітніших думок та ідей; спроможність змінити форму стимулу таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки й можливості для використання;

  4. здатність до виявлення і формулювання проблем; продукування різноманітних ідей у складних та нерегламентованих ситуаціях;

  5. здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі;

  6. уміння розв’язувати проблеми реалізацією відповідних аналітико-синтетичних операцій75.

Р. Ротенберг, аналізуючи способи розв’язання завдань лауреатами Нобелівської премії, виявив особливий різновид пізнання, що містить бачення явищ з двох або більше протилежних сторін. Такий тип пізнання він назвав янусоподібним (у римського бога Януса обличчя були звернені в протилежні сторони). У цій теорії підкреслюється багатоаспектність бачення об'єкта, а не множинність суджень щодо цього. Прагнення пошуку багатьох варіантів відповідей не обов'язково має бути творчим. Бачення ж об'єкта з різних сторін, за Р. Ротенбергом, вичленовує ті властивості та взаємозв'язки, які залишаються в тіні у звичайному, шаблонному сприйнятті дійсності. Отже, саме це є сходинкою на шляху до пізнання, сприяє формуванню евристики, переструктуруванню знань76.

Зарубіжні психологи підкреслювали, що креативність – це здатність до загостреного сприйняття недоліків, «білих плям» у знаннях, дисгармонії тощо. Е. Торренс запропонував модель креативності, яка містила три фактори: швидкість (продуктивність), гнучкість, оригінальність. Головним критерієм креативності він уважав не якість результату, а характеристики й процеси, які активізують творчу продуктивність. Згідно з концепцією «теорії інтелектуального порогу» Е. Торренса інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, тобто немає креативів з низьким інтелектом, а є інтелектуали з низькою креативністю. Ф. Баррон акцентував у креативності здатність вносити щось нове в досвід, а М. Воллах – здатність породжувати оригінальні ідеї в умовах розв’язання або постановки нових проблем77.

Підбиваючи підсумки досліджень креативності з 1970 по 1980 р., Ф. Баррон і Д. Харрінгтон зробили узагальнення того, що було відомо про креативність на той час:

1. Креативність – це здатність адаптивно реагувати на потреби у нових підходах і нових продуктах. Ця здатність уможливлює усвідомлювати нове, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер.

2. Створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця й сили його внутрішньої мотивації.

3. Специфічними властивостями креативного процесу, продукту й особистості є їхня оригінальність, валідність, адекватність.

4. Креативні продукти можуть бути дуже різними за природою78.

З розвитком суспільства, філософської та психологічної науки розвивались і змінювалися погляди на проблему людської творчості. Різні психологічні школи пропонували власні підходи до дослідження феномена творчості, творчого мислення й творчих здібностей.

Якщо підійти до класифікації визначень креативності в різних напрямках сучасної психології (ще в 60-ті рр. було відомо понад 60 визначень), то можна виділити декілька типів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал