Погодженозатверджен о виконувач повноважень голова педагогічної радиСторінка9/14
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипПлан роботи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

вересень

1.Планування роботи на рік, на місяць.

2.Організаційно-методична робота в НМЦ.

3.Поповнення банку діагностичних методик.

4.Організаційно-методична підготовка до психологічного супроводу соціально незахищених дітей.

5.Складання програм дослідження.

6.Робота по самопідготовці з питань психології та педагогіки.
1.Відвідування занять з метою виявлення дітей з низьким рівнем адаптації (до індивідуальних консультацій з педагогами та батьками).

2. Спостереження за мікрокліматом у дитячому колективі, стилем спілкування дітей з керівниками та один з одним. (для корекційної роботи, надання рекомендацій керівникам)
1.Проведення вправ, ігор на згуртування та зниження емоційної напруги для новоприбулих дітей.

1.Проведення бесід з педагогами з питань дезадаптації вихованців.

2.Консультування та рекомендації. керівникам гуртків з питань створення сприятливого мікроклімату у дитячому колективі.

3.Індивідуальне кон-сультування педагогів та батьків з питань виховання дітей з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців.

4.Індивідуальне консультування педагогів і батьків за результатами обстеження та спостереження.
1.Участь у батьківській конференції з виступом: „Підліток у сім’ї ”

2.Участь у засіданнях методичного об’єднання відділів з питань складання та ведення соціального паспорту вихованців.

3.Виступ на педраді «Психолого-педагогічний супровід НВП»


1.Профілактичні бесіди для вихованців, у яких складно відбувається період адаптації у гуртках.


Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична робота

жовтень

1.Участь у навчально-методичних семінарах психологів на базі НМЦ.

2.Підготовка до психолого-педагогічних консультацій з батьками, педагогами, вихованцями.

3.Консультування в НМЦ.

4.Робота з періодичними виданнями.

5.Робота в бібліотеці, самопідготовка.

6.Обробка, аналіз результатів діагностичних обстежень.
1.Продовжити відвідування занять у гуртках, спостереження за мікрокліматом у колективі, стилем спілкування дітей з керівниками. (до ППС)

2.Моніторинг відношення підлітків до негативних звичок.

3.Анкетування педагогів за методиками «Оцінка професійної направленості вчителя» та «Визначення основної емоційної направленості особистості»(до ППС)

4. Спостереження. та бесіди з педагогами та батьками щодо роботи з важко виховуваними дітьми (консультації для педагогів, батьків, корекційна робота).1. Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття для дітей за результатами психодіагностичних обстежень.

2.Психологічний тренінг «Супровід адаптації та професійного становлення молодих педагогів»1.Проведення ін-дивідуальнихкон-сультацій для батьків вихованців, які мають проблеми адаптації у новому колективі.


1.Виступ на педраді «Психолого-педагогічне забезпечення НВП»

2. Участь у засіданні м/о з виступом «Психологічна взаємодія – вчитель- учень»

3. Участь у семінарі практичних психологів «Взаємодія психолога та педагога в НВП»


1.Бесіди з вихованцями, які мають низьку мотивацію до навчання.

2.Проведення індивідуальних консультацій для педагогів з питань адаптації вихованців у гуртках.

3.Допомога починаючим керівникам гуртків у створенні позитивних взаємостосунків з вихованцями та психологічного клімату на занятті (консультування, надання психологічного матеріау)


Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

листопад

1. Підготовка до психолого-педагогічних консультацій.

2.Поповнення картотеки обдарованих дітей.

3.Підготовка до психолого-педагогічного семінару.

4.Надання психолого-теоретичного та практичного матеріалу педагогам.

5.Підготовка до проведення Всеукраїнської акції «Червона стрічка».

6. Обробка результатів соціально-психологічних досліджень.1.Анкетування підлітків щодо відношення їх до проблем насильства (до профілактичних заходів, акцій).

2.Анкетування педагогів щодо їх толерантності.(до тижня толерантності)

3.Виявлення обдарованих дітей (занесення даних в банк)

4.Психологічний супровід педагогів, які атестуюься в закладі. (анкетування педагогів для складання ПП характеристики)
1.Індивідуальні корекційні заняття з дітьми за результатами психологічних обстежень.

2. Ділова гра для педагогів «Дитина і вчитель формують світ»
1.Консультування керівників гуртків, батьків та надання рекомендацій по вибору адекватних виховних дій.

2.Консультація на тему: «Проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності»

3.Консультування керівників гуртків та батьків за результатами діагностичних обстежень дітей.


1. Семінар для педагогів: «Насильство – гостре соціальне явище».

2. Проведення акції «16 днів проти насильства».1.Профілактично-виховні заходи в рамках проведення тижня толерантності (акція «Я відкритий до тебе».

2.Психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу для педагогів: «Комфортність перебування дитини в ПНЗ».
Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

грудень

1.Методична допомога педагогам у підборі психологічної літератури для виховних годин.

2.Складання статистичного звіту за І півріччя.

3.Підготовка до занять, консультацій, виступів на семінарах, педрадах, зборах.


1.Відвідування та спостереження занять, спортивно-туристичних заходів з метою вивчення емоційного стану дітей (для корекційно-розвиваючої роботи з вихованцями).

2. Діагностика вихованців ЦТКС: вивчення особливостей розвитку емоційної сфери (до ППС).

3.Анкетування батьків з метою виявлення задоволеності навчально-виховним процесом у ЦТКС.


1. Тренінг для педагогів: «Від упевненості до гармонії»

2.Корекційно-роз-виваючі заняття для вихованців в рамках програми «Різний я та світ навколо мене» (за результатами спостережень)

3. Тренінгове заняття «Розвиваємо комунікативні якості»


1. Індивідуальне консультування педагогів та батьків з питань виховання дітей з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців.

2.Консультативна робота з батьками з питань труднощів у взаємовідносинах з підлітками.

3.Консультування педагогів та батьків за результатами корекційної роботи з вихованцями.


1.Консультація для батьків: «На межі між дитинством та дорослістю»

2.Виступ на педраді «Формування мотивації вихованців до саморозвитку» та представлення результатів психологічних обстежень.

3.Участь у засіданні методичного об’єд-нання спортивного відділу: «Психологічна підготовка новачка до змагань. Психологічна і вольова підготовка»


1.Година спілкування: «ВІЛ– проблема, що стосується всіх»(1 заняття).2.Профілактичнабесіда для вихованців: «Конкуренція».

3.Проведення заходів до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.4.Проведення тижня прав людини.5.Семінар для педагогів на тему: «Діти з проблемною поведінкою»6.Психологічне заняття для вихованців на тему: «Види емоцій і форми їх вираження»
Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

січень

1.Підготовка до проведення профілактично-виховних бесід для вихованців.

2.Обробка, аналіз та розробка рекомендацій для педагогів, батьків та дітей за результатами діагностик.

3.Психологічна підтримка керівників у роботі з вихованцями в різних ситуаціях (спілкування на тренуваннях, змаганнях, з керівником групи, підвищення мотивації тощо).

4.Складання банку обдарованих дітей.
1.Діагностика психологічного клімату у дитячому колективі (до ППС, консультацій керівникам гуртків)

2.Анкетування вихованців щодо задоволеності позашкільним життям та стосунками з батьками

3. Виявлення обдарованих дітей (бесіди з керівниками, для складання банку обдарованих )


1. Індивідуальні корекційні заняття з вихованцями за результатами психологічних обстежень.

2.Корекційно-роз-виваючі заняття для вихованців в рамках програми «Різний я та світ навколо мене»1.Консультації для батьків: «Сім’я та обдарована дитина».

2.Підготовка методичного матеріалу для куточка психолога.

3. Семінар для педагогів: «Створення психолог-педагогічних умов для розвитку обдарованості».

4.Рекомендації та консультації педагогам, батькам за результатами корекційної роботи.
1.Інтерактивне психологічне заняття з вихованцями на тему: «Спілкування».

2. Інтерактивне психологічне заняття для педагогів на тему: «Роль вчителя у формуванні позитивних якостей особистості».

3.Консультування та рекомендації керівникам гуртків з питань створення сприятливого мікроклімату у дитячому колективі.


1.Година спілкування для дітей: «Поводься так, як хочеш, щоб поводилися з тобою»

2.Консультація для вихованців: «Шкідливі звички та їх попередження».

3. Консультація для педагогів: «Профілактика девіантної поведінки у підлітковому віці»


Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

лютий

1.Підвищення професійної компетентності педагогів у позашкільному закладі ЦТКС.

2.Обмін досвідом з психологами міста.

3.Методична допомога педагогам у пошуках психологічної літератури.

4. Обробка, аналіз результатів діагностичних обстежень.

5.Організаційно-методична робота в НМЦ.


1.Проведення діагностичних обстежень соціально не захищених дітей (тривожність) в рамках їх психологічного супроводу (до корекційних занять)

2. Анкетування педагогів з метою вивчення їх рівня креативності (до ППС)1.В рамках психологічного супроводу реалізації програми виховання година спілкування для дітей: «Дружба, яка вона?»

2. Індивідуальні корекційні заняття з вихованцями за результатами психологічних обстежень (високий рівень тривожності)1.Консультація для вихованців: «Допомагай слабким, поважай старших».

2.Міні-лекція для педагогів: „Гроші – необхідність чи сенс життя”

3. Психологічне консультування вихованців «групи ризику»


1.Виступ на педраді «Розвиток творчого потенціалу керівника гуртку» та представлення рез-тів обстеження педагогів, які атестуються.

2. Участь у засіданні м/о спортивного відділу: «Психологічна підтримка педагогів в роботі з вихованцями на тренуваннях, змаганнях»

3. Консультація для керівників: «Стрес у нашому житті»


1.Інтерактивне психологічне заняття: «Профілактика агресивної поведінки».

2. Година спілкування для вихованців: «Гнів і здивування»

3. Інтерактивне психологічне заняття для дітей: «Підвищення рівня самооцінки».

4. Психолого-педагогічний семінар для педагогів: «Особистісне зростання педагогів».
Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

березень

1.Складання звітів та розробка рекомендацій керівникам, батькам за результатами психологічних досліджень.

2. Робота по самопідготовці з питань психології та педагогіки.

3.Підготовка до проведення профілактично-виховних бесід для вихованців.

4.Обробка, аналіз результатів діагностичних обстежень.

5.Підготовка до корекційних та виховних занять.


1. Відвідування занять з метою вивчення особливостей розвитку емоційної сфери (визначення корекційної групи).

2. Відвідування занять з метою психологічного супроводу вихованців «групи ризику» та вадами здоров’я (до профілактичних заходів, психологічних акцій)1.Корекційно-роз-виваючі заняття для вихованців в рамках програми «Психологічна абетка» (за результатами психологічних обстежень емоційної сфери)

2. Корекційно-розвиваючі заняття для вихованців «Психологічна підготовка підлітків до змагань, конференцій»

3.Психологічно-пізнавальне заняття для дітей і педагогів: «Мій психологічний портрет».


1.Консультація для дітей: «Професійний вибір. Класифікація професій».

2.Психологічне консультування вихованців з девіантною поведінкою.

3.Консультації для батьків: «Здібні діти також потребують допомоги батьків».


1. Представлення результатів діагностики вихованців (емоційна сфера) на методичних об’єднаннях відділів.


1.Інтерактивне психологічне заняття для дітей: «Вчимося розуміти інших».

2.Профілактична бесіда: «Людина у суспільстві»

3. Інтерактивне психологічне заняття: «Проблема насильства у дитячому колективі».


Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

квітень

1.Підготовка психолого-педагогічного матеріалу для проведення лекцій, бесід для вихованців.

2.Обмін досвідом з психологами міста.

3.Методична допомога педагогам у пошуках психологічної літератури.

4.Обробка, аналіз результатів діагностичних обстежень.
1.Діагностика психологічного клімату у дитячому колективі (до консультування педагогів).

2.Проведення діагностичних обстежень соціально не захищених дітей (самооцінка) в рамках їх психологічного супроводу (визначення корекційної групи).

3. Моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та особистісної ефективності діяльності практичних психологів.


1.Тренінг особистісного і професійного зростання педагогів

2. Групові корекційно-розвиваючі заняття з метою підвищення самооцінки вихованців (категорійні діти).1.Консультація для дітей: «Криза підліткового віку».

2.Ознайомлення керівників, батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психологічного розвитку дитини (індивідуальні і групові консультації)

3. Консультування всіх учасників ОВП за результатами соціометрії дитячого колективу.


1. Консультація для батьків «Роль матері у вихованні дитини»

2.Представлення результатів психологічних обстежень вихованців на засіданнях відділів.

3. Семінар «Формування навичок здорового способу життя у вихованців»


1.Інтерактивне психологічне заняття для дітей: «Жити в злагоді із собою та іншими».

2. Інтерактивне заняття для дітей: «Взаємини в родині».

3.Година спілкування для вихованців: «ВІЛ – проблема, що стосується всіх»(2 заняття).

4.Проведення заходів до тижня психології.

5.Заходи до тижня здорового способу життя.


Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота

Корекційно-розвиваюча робота

Консультаційна робота

Просвітницька

робота

Профілактична

робота

травень - червень

1.Складання аналітичного та статистичного звітів за минулий навчальний рік.

2. Співпраця з методистом ССПР НМЦ Т.М.Павленко з питань планування на наступний навчальний рік

3. Складання плану діяльності на 2012-2013 навчальний рік.


1.Обмін психодіагностичною інформацією з психологами міста про дітей, які відвідують ЦТКС.

2. Анкетування батьків, педагогів щодо задоволеності діяльністю позашкільного закладу та СПС (для адміністрації та поліпшення діяльності закладу).
-

1.Надання рекомендацій керівникам гуртків щодо покращення відносин у дитячому колективі, спілкування з конфліктними та агресивними дітьми.

2.Консультування батьків з метою підвищення мотивації дітей до відвідування гуртків.1.Виступ на підсумковій нараді при директорі про ефективність діяльності психологічної служби у позашкільному закладі ЦТКС.

2.Виступ на м/о практичних психологів в НМЦ з аналізом роботи за минулий навчальний рік.1.Проведення індивідуальних та групових консультацій для батьків вихованців з питань підготовки дітей до участі у змаганнях.
ХІV. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом

З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі та удосконалення навчально-виховного процесу в ЦТКС здійснювати регулярний контроль діяльності за такими напрямами: • готовність закладу до нового навчального року;

 • комплектування гуртків та їх наповнюваність протягом року;

 • стан планування роботи (гуртки, масові заходи);

 • комплектування закладу педагогічними кадрами;

 • підготовка до проведення та реалізація рішень педрад;

 • стан навчально-матеріальної бази;

 • забезпечення нормативності у веденні документації;

 • робота атестаційної комісії;

 • додержання санітарно-гігієнічних норм,ТБ, ППБ, охорони праці;

 • проходження медичного огляду працівників Центру;

 • інформаційно-методичне забезпечення;

 • проведення профілактичних і ремонтних робіт у приміщеннях;

 • впровадження різноманітних форм контролю роботи гуртків

14.1. Поточний контроль

з/п


Зміст контролю

Мета

Форма контролю

Методи

Форма узагальнення

Термін виконання

Відповідальні

1. Науково-методична робота

1.

Ефективність науково-методичної роботи в закладі

Визначення стану роботи, усунення недоліків при її плануванні на наступний н.р.

узагальнюючий

Вивчення документації, співбесіди з працівниками, відвідування масових заходів і засідань методичної ради, МО, спостереження, аналіз

наказ


червень


директор


довідка

(педагогічна рада)травень

заступник директора НМР

2.

Ефективність внутрішньої методичної роботи методичних об’єднань

Визначення стану роботи МО, усунення недоліків при її плануванні на наступний н.р.

узагальнюючий

Вивчення документації, співбесіди з працівниками,

довідка

(науково-методична рада)травень

Методисти

відділів


2. Навчальна робота

1.

Відповідність календарно-тематичного планування роботи гуртків навчальним програмам, поставленим цілям та завданням гурткової роботи, віковим особливостям вихованців

Відповідність нормативним документам позашкільної освіти, корегування планів роботи, їх затвердження

оглядовий

Перегляд календарно-тематичних планів гуртків, співбесіди з педагогами

Довідка (нарада при заступнику директора)

вересень


заступник директора НВР

Довідка (нарада при заступнику директора)

січень

заступник директора НВР

2.

Виконання навчальних програм гуртків


Визначення стану фактичного відпрацювання гурткових годин, причин невідповідності плану,

методична допомога керівникам гуртківфронтальний

Перегляд журналів планування та обліку роботи гуртків, протоколів прийому

тестів та контрольно-перевідних нормативів фізкультурно-спортивних гуртків (червень), співбесіди з педагогамиІнформація (МО)

грудень

методисти відділів

довідка

(нарада при директорі)січень

заступник директора НВР

довідка

(педрада)травень

заступник директора НВР

наказ

червень

директор

3.

Ведення журналів планування та обліку роботи гуртків

Дотримання єдиного мовного режиму в закладі, відповідність нормативним документам, надання рекомендацій

оглядовий

Перегляд журналів планування та обліку роботи гуртків, співбесіди з педагогами

інформація (МО)


вересеньметодисти відділів

інформація (нарада при заступнику директора)

листопад

заступник директора НВР

інформація (МО)


травеньЗавідувачі відділів


інформація (нарада при заступнику директора)

червень

заступник директора НВР

4.

Оцінка ефективності комплектування гуртків закладу


Визначення реального стану комплектування гуртків, забезпечення наступності їх функціонування

фронтальний

Перегляд журналів планування та обліку роботи гуртків, книг обліку та руху вихованців, спостереження, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при заступнику директора)

вересень

заступник директора НВР


5.

Рівень наповнюваності та укомплектованості гуртків закладу

Визначення фактичного рівня наповнюваності груп, методична допомога, корекція дій педагогів

фронтальний

Перегляд журналів планування та обліку роботи гуртків, книг обліку та руху вихованців, спостереження, відвідування занять, співбесіда з педагогами

довідка (нарада при заступнику директора)

листопад

завідувачі відділівдовідка (нарада при директорі)

січень

заступник директора НВР

6.

Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту закладу

Відстеження плинності вихованців, з’ясування причин, надання методичних рекомендацій

фронтальний

Перегляд журналів планування та обліку роботи гуртків, книг обліку та руху вихованців, спостереження, відвідування занять, співбесіда з педагогами

довідка

(МО)


грудень

завідувачі відділів

довідка (нарада при директорі)

листопад

заступник директора НВР

довідка

(МО)


травень

методисти відділів

довідка (нарада при директорі)

травень

заступник директора НВР

7.

Визначення рівня готовності молодих спеціалістів до педагогічної діяльності

Надання методичної допомоги, призначення наставника, корекція дій, прогнозування педагогічного потенціалу молодого фахівця

персональний

Відвідування занять, співбесіди з керівниками гуртків та вихованцями, спостереження, анкетування вихованців, вивчення документації керівників гуртків, робота в Школі молодого педагога.

інформація (нарада при директору)

жовтеньПрактичний психологдовідка (науково-методична рада)

листопад

заступник директора НМР

8.

Визначення рівня професійної підготовки педагогів до навчально-виховного процесу

Виявлення рівня навчально-методичної підготовки керівників гуртків, вміння ставити мету заняття та досягати кінцевих результатів, підбирати методи навчання

персональний

Відвідування занять, співбесіди з керівниками гуртків та вихованцями, спостереження, анкетування вихованців, вивчення документації керівників гуртків

довідка

(МО)


листопад

методисти відділів

довідка (науково-методична рада)

січень


заступник директора НМР

9.

Управлінський аналіз ефективності роботи гуртків, доцільності їх мережі, шляхи подальшого удосконалення

Виявлення реального стану гурткової роботи, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи гуртків

узагальнюючий

Перегляд документації: підсумкових наказів, довідок, порівняльний аналіз попередньої мережі, співбесіди з адміністрацією та педагогами

довідка (нарада при директорі)

червень

директор10.

Наступність педаго-гічного процесу в гуртках закладу

Виявлення та виправлення помилок в організації навчально-виховного процесу

узагальнюючий

Перегляд документації, довідок, співбесіди з педагогами

Довідка (нарада при заступнику директора)

травень

заступник директора НВР

11.

Стан реалізації ст.11 та ст.27 Закону УРСР «Про мови»

Відповідність роботи закладу нормативним документам, корекція дій

тематичний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

Інформація (МО)

січень

методисти відділів

інформація (нарада при директору)

лютий

заступник директора НВР

12

Про хід курсової перепідготовки

Виявлення стану проведення атестації педагогічних працівників

тематичний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

Інформація (нарада при заступнику директора)


вересень

заступник директора НМР

Наказ про підсумки

грудень

директор

інформація (науково-методична рада)

січень

заступник директора НМР


довідка (нарада при директорі)

травень

заступник

директора НМР13

Про стан впровадження нових педагогічних технологій у НВП

Виявлення стану впровадження нових педагогічних технологій у НВП

фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

довідка (науково-методична рада)

березень

заступник

директора НМР14.

Результативність участі вихованців в обласних та всеукраїнських масових заходах та змаганнях

Виявлення ефективної та результативної роботи гуртка

узагальнюючий

Перегляд документації: підсумкових наказів, довідок, порівняльний аналіз попередньої мережі, співбесіди з адміністрацією та педагогами

Інформація

(нарада при заступнику директора)січень

завідувачі відділів

Інформація

(нарада при заступнику директора)травень

завідувачі відділів

15.

Використання здоровязберігаючих технологій

Виявлення стану впровадження здоровязберігаючих технологій у НВП

фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при заступнику директора)

грудень

заступник

директора НМР16.

Якість навчально-виховного процесу

Визначення якості НВП в гуртках по напрямам діяльності

фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

Довідка (нарада при заступнику директора)

березень

методист фізкультурно-спортивного відділу

квітень

методист еколого-краєзнавчого відділу

травень

методист туристського відділу

17.

Стан відвідування вихованцями гурткових занять

Визначення відвідування гуртківцями занять

Фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

Інформація (нарада при заступнику директорі)

березень

завідувачі відділів

18.

Про стан взаємовідвідування

гурткових занять керівниками гуртківВизначення взаємовідвідування гурткових занять керівниками гуртків

фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

Інформація (нарада при заступнику директорі)

лютий

методисти відділів

19.

Система роботи керівників гуртків х зв’язку з атестацією

Визначення рівня виховної роботи в закладі

узагальнюючий

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами, відвідування виховних бесід, заходів

Інформація (нарада при заступнику директорі)

грудень

заступник

директора з НМРдовідка (науково-методична рада)

березень

заступник

директора з НМР20.

Про використання перспективного передового досвіду

Виявлення використання педагогами ППД

фронтальний

Огляд документації, спостереження, відвідування занять, співбесіди з педагогами

довідка (науково-методична рада)

березень


методисти відділів

довідка (нарада при заступнику директору)

квітень

заступник

директора з НМР
3. Виховна робота

1.

Стан виховної роботи в закладі


Фіксування реальних результатів виховної роботи, урахування недоліків при її плануванні на наступний н.р.

узагальнюючий

Перегляд документації, підсумкових наказів, довідок, вибіркове анкетування вихованців, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при заступнику директору)

листопад

заступник

директора з НВРнаказ

червень

директор

2.

Вивчення системи роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми за напрямками поза-шкільної освіти

Вивчення системи роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми за напрямками позашкільної освіти

тематичний

Перегляд документації, підсумкових наказів, довідок, вибіркове анкетування вихованців, співбесіди з педагогами


довідка (нарада при заступнику директорі)

лютий

практичний психолог

3.

Про участь учнів та вихованців міста у туристсько-краєзнавчих заходах

Вивчення залучення учнів та вихованців міста до туристсько-краєзнавчих заходів

фронтальний

Перегляд документації, підсумкових наказів, довідок, вибіркове анкетування вихованців, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при заступнику директорі)


грудень

Завідувачі відділів

довідка (нарада при заступнику директорі)

червень

Завідувачі відділів

4.

Робота з вихованцями групи ризику та вадами здоров’я

Вивчення системи роботи з вихованцями групи ризику та вадами здоров’я

тематичний

Перегляд документації, вибіркове анкетування вихованців, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при директорі)

квітень

Практичний психолог

5.

Стан патріотичного виховання в ЦТКС

Вивчення системи роботи керівників гуртків з патріотичного виховання

фронтальнийПерегляд документації, підсумкових наказів, довідок, вибіркове анкетування вихованців, співбесіди з педагогами

довідка (нарада при заступнику директора)

березень

Педагог-організатор

 1. Забезпечення охорони дитинства на базі ЦТКС
1.

Стан роботи з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя вихованців (ст.56 ЗУ «Про освіту»)

Визначення реального стану роботи, виявлення та усунення недоліків в її організації

тематичний

Вивчення документації, спостереження, аналіз, співбесіди з педагогами та вихованцями

довідка (нарада при заступнику директорі)

квітень

2.

Виконання ст.ст.6,8,10 Закону України «Про охорону дитинства» адміністрацією та колективом закладу

Визначення ефективності роботи колективу по забезпеченню охорони дитинства згідно законодавства України


тематичний

Вивчення документації, спостереження, аналіз, співбесіди з педагогами та вихованцями

довідка (нарада при директорі)

лютий

директор

5. Робота з батьками, навчальними закладами та громадськістю

1.

Аналіз співпраці закладу з батьківською гро-мадськістю

Виявлення рівня роботи педагогів з батьками, надання рекомендацій по залученню батьків до навчально-виховного процесу

узагальнюючий

Збір інформації, співбесіди з педагогами, вихованцями та батьками, перегляд документації, анкетування батьків по виявленню рівня задоволеності діяльністю ЦТКС

довідка (рада ЦТКС)

травень

директор

2.

Виконання планів спільної діяльності ЦТКС та громадських організацій

Виявлення реального стану виконання планів, складання планів на наступний н.р.


узагальнюючий

Збір інформації, вивчення документації, спостереження, співбесіди з відповідальними за виконання заходів планів, колективом

довідка

(загальні збори колективу)березень


директор


6. Охорона праці працівників та вихованців ЦТКС

1.

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, виробничого та невиробничого травматизму серед працівників закладу

Виявлення стану та профілактика дитячого травматизму та травматизму серед працівників

тематичний

Вивчення актів розслідування нещасних випадків, співбесіди з потерпілими, перегляд документації

довідка

(нарада при директору)грудень

Інженер

з ОП


2.

Стан роботи з охорони праці, пожежної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм

Виявлення стану роботи, відповідності ведення документації згідно вимогам нормативних документів з ОП

узагальнюючий

Збір інформації, співбесіди з працівниками та вихованцями, перегляд документації

інформація

(загальні збори колективу)Січень

2013 р.Інженер

з ОП


Довідка

(нарада при директору)Червень 2013 р.

3.

Дотримання правил техніки безпеки на заняттях гуртків фізкультурно-спортивного відділу

Виявлення стану

дотримання правил техніки безпеки на заняттях гуртків фізкультурно-спортивного відділуфронтальний

Збір інформації, співбесіди з працівниками та вихованцями, перегляд документації

довідка

(нарада при заступнику директора)
Жовтень, 2012 р.

Інженер з ОП

4.

Дотримання правил техніки безпеки на практичних заняттях гуртків туристського відділу

Виявлення стану

дотримання правил техніки безпеки на практичних заняттях гуртків туристського відділуфронтальний

Збір інформації, співбесіди з працівниками та вихованцями, перегляд документації

довідка

(нарада при заступнику директора)
Квітень, 2013 р.

Інженер з ОП

5.

Про роботу педагогічного колективу із запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед вихованців.

Вивчення системи роботи щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед вихованців

узагальнюючий

Збір інформації, співбесіди з працівниками та вихованцями, перегляд документації

інформація

(нарада при директору)червень

2013 р.


Інженер з ОП


7. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення навчально-матеріальної бази ЦТКС

1.

Стан матеріально-технічного забезпечення закладу

Виявлення наявності необхідних матеріально-технічних умов організації праці та життєдіяльності закладу

оглядовий

Огляд обладнання навчальних та службових кабінетів, туристсько-спортивного спорядження та інш., вивчення документації

інформація (нарада при директорі)

жовтень

Завідувач

господарства2.

Підсумки інвентаризації майна

Узагальнення підсумків інвентаризації майна

узагальнюючий

Робота з документацією, актами

інформація (загальні збори колективу)

січень


Завідувач

господарства
8. Створення сприятливих психологічних умов в закладі

1.

Аналіз психологічного стану колективу

Дослідження психологічного стану колективу, надання психолого-педагогічних консультацій

тематичний

1.Діагностика

інформація

(нарада при заступнику директора)


березеньПрактичний психолог

2.

Аналіз (моніторинг) соціально-психологічного клімату в дитячому колективі


Виявлення сформованості моральних і духовних цінностей вихованців, визначення рівня їх психологічної комфортності, рівня здібностей дітей до самореалізації та самовизначення тощо

вибірковий

1.Психологічне дослідження «Негативних звичок» для підлітків.

інформація

(нарада при директорі)квітень

Практичний психолог

1.Проведення діагностичних обстежень соціально не захищених дітей (тривожність) в рамках їх психологічного супроводу.


Практичний психолог
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал