Погодженозатверджен о виконувач повноважень голова педагогічної радиСторінка3/14
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.4. Виховна робота

1.4.1. Реалізація мети виховної роботи

Виховна робота в закладі здійснюється відповідно до Державної національної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Концепції національного виховання, Національної програми патріотичного виховання, Проекту концепції громадянського виховання та інших нормативних актів Міністерства освіти і науки України з питань виховання учнівської молоді, а також згідно програми розвитку виховної роботи.

Планування виховної роботи здійснюється згідно з рекомендаціями МОН України. Для реалізації проблемної теми закладу: «Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця та підготовка його до успіху в самостійному житті засобами туризму краєзнавства та спорту» у ЦТКС був розроблений план виховної роботи позашкільного навчального закладу та окремі плани роботи відділів, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін. На сьогоднішній день проблема соціалізації особистості дітей вважається однією з найактуальніших. За допомогою вивчення сформованості соціальної зрілості, рівня схильностей та здібностей заст. директора з НВР було досліджено вплив позашкільного закладу на соціалізацію дітей, їх позитивний розвиток, становлення особистості дитини як громадянина України.

Всі матеріали з виховної роботи були розроблені педагогом-організатором та надані для здійснення виховного процесу у закладі керівникам гуртків. Виховні бесіди було викладено на веб-сайті ЦТКС. Для більш якісної співпраці між керівниками гуртків та педагогом організатором, для реалізації виховних цілей було створено куточок з виховної роботи, де були розміщенні теми виховних бесід на місяць, тиждень, та матеріали конкурсно-розважальних програм. Всі заходи, які проводили керівники гуртків було проаналізовано з наданням конкретних рекомендацій, також здійснювався внутрішній контроль проведених заходів педагогом-організатором.1.4.2. Залученнябатьків до виховноїроботи

Батьки вихованців активно залучаються до організації та проведення різних туристських, еколого-краєзнавчих та фізкультурно-спортивних заходів, свят, походів, екскурсій, зустрічей. Так, у вересні 2011 р. було проведено конкурсно-розважальну програму до Всесвітнього Дня туризму та Дня фізкультурника із запрошенням батьків вихованців, ЗМІ, громадськості; у лютому 2012 р. – проводи Масляної. Батьки вихованців – постійні відвідувачі спортивних змагань з боксу, спортивної гімнастики, легкої атлетики, туризму. В жовтні 2011р. було проведено загальну батьківську конференцію, на якій батьківську громадкість ознайомили з мережею гуртків Центру, планом масових заходів та досягненням вихованців у змаганнях, конкурсах різного рівня. Протягом року в ЕЦТКС організована робота консультативного пункту для батьків «Школа батьків», де розглядаються питання родинного, правового, статевого виховання дітей та підлітків в сімї; відбувається спільне обговорення шляхів виходу із кризових ситуацій.

Адміністрація Центру організовує і спрямовує роботу педагогічного колективу з батьківською громадкістю; безпосередньо спілкується з батьками, керує процесом співпраці педагогів з сім’ями, знайомить керівників гуртків з важливими завданнями, принципами, змістом і методами виховання дитини. Інформацію з різних питань батьки отримують через батьківські куточки, консультації, індивідуальні бесіди тощо. Особливо цікавлять батьків дні відкритих дверей, анкетування, виступи гуртківців. У вересні 2011 р. Центром було проведено дні відкритих дверей закладу. Батьки мали змогу познайомитися з діяльністю закладу, відділів, окремих груп гуртків, поспілкуватися з керівниками гуртків, побачити показові виступи вихованців. Організована співпраця Центру з батьківською радою.

1.4.3. Робота з навчальними закладами та громадськістю

Колектив ЦТКС бере активну участь в виховній роботі навчальних закладів через набір дітей до гуртків та проведення занять гуртків на базі навчальних закладів; проведення спільних виховних заходів, екскурсій та походів для учнівської молоді міста; залучення дітей міста до участі в конкурсно-розважальних програмах до Всесвітнього дня туризму та Всесвітнього дня захисту дітей. Практично кожний захід закладу відображався в засобах масової інформації (репортажі на телебаченні, статті в пресі). Це знайомить громадськість з проблемами та досягненнями вихованців, Центру взагалі, мотивує дітей до заняття саме цим видом діяльності, участі в житті закладу як частини свого життя.

Однією із форм роботи з громадкістю була взаємодія з можливими спонсорами, що дала можливість покращити рівень нагороди вихованців – переможців конкурсів і змагань. Практично кожний захід закладу відображався в засобах масової інформації (репортажі на телебаченні, статті в пресі). Це знайомить громадськість з проблемами та досягненнями вихованців Центру, мотивує дітей до заняття саме цим видом діяльності, до участі в житті закладу як частини свого життя.


  1. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу

У ЦТКС працює психологічна служба, діяльність якої ґрунтується та планується з урахуванням специфіки позашкільного закладу, його завдань, мети, потреб, інтересів. Перед психологічної службою закладу ставляться такі задачі:

1. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для повноцінного гармонійного розвитку особистості кожного вихованця згідно його віковим та індивідуальним особливостям для повного розкриття і реалізації існуючих потенційних можливостей та комплексної підготовки до самостійного життя.

2. Підвищення психологічної культури керівників гуртків, психологічний супровід їх професійного розвитку.

3. Надання якісних психологічних послуг всім учасникам ОВП.

4. Забезпечення соціально-психологічної просвіти педагогів та батьків шляхом всебічної пропаганди психологічних знань.

5. Охорона психологічного здоров’я учасників освітнього процесу.

Користуючись спеціальними знаннями про вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку дітей і педагогів, робота практичного психолога здійснюється через такі види професійної діяльності: діагностична, консультативна, профілактична, просвітницько-пропагандиська та організаційно-методична. Всі учасники навчально-виховного процесу отримують консультативно-методичну допомогу з питань навчання та виховання дітей і підлітків. З метою профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності серед неповнолітніх, мотивації їх до здорового способу життя та захисту психічного здоров’я проводиться психолого-профілактична робота з вихованцями. В рамках психологічного супроводу вихованців та керівників гуртків проводяться психологічні обстеження, тренінгові та корекційно-розвиваючі заняття.

Протягом року ефективною та необхідною є робота з педколективом, адміністрацією, бо саме від них залежить психологічна атмосфера на заняттях. На психолого-педагогічних семінарах, засіданнях, метод. об’єднаннях відділів, тренінгах проводиться робота з педагогами щодо підвищення їх психологічної культури, спілкування, саморозвитку.

До практичного психолога в закладі за допомогою звертались керівники та адміністрація – індивідуальні консультації та велика кількість групових. Вирішувались проблеми різних напрямків: проблеми спілкування з людьми; формування здорового способу життя; стан життєвої кризи; виробничі проблеми та багато особистісних проблем і проблем у сім’ях. Керівники потребують методичної допомоги для проведення виховних годин на гуртках. У деяких гуртках консультації для дітей проводяться сумісно з психологом: обговорюються проблеми підліткового віку, спілкування з однолітками та як досягти успіху в особистісному і фізичному зростанні.

Активну участь психологічна служба приймає у засіданнях педагогічної ради, де спеціаліст знайомить з результатами психологічних досліджень, надає рекомендації керівникам та адміністрації. З метою підвищення психологічної культури керівників гуртків на методичних об’єднаннях відділів, школах молодого педагога психолого-педагогічних семінарах для керівників і адміністрації закладу проводиться просвітницька робота та робота в інтервізійних групах.

З метою забезпечення оптимальних можливостей щодо сприятливого розвитку і соціалізації кожної дитини, комплексної реабілітації дітей та підлітків, їх психолого-педагогічної підтримки на початку кожного навчального року складається соціальний паспорт закладу. Особлива увага у психолого-педагогічному супроводі навчально-виховного процесу ПНЗ приділяється дітям соціальних категорій. Педагоги та практичний психолог спостерігають за розвитком дітей, вивчають їх сім’ї, підтримують вихованців, залучають до суспільно-масових заходів.

Груповою корекційно-розвиваючою роботою були охоплені вихованці, керівники гуртків, адміністрація. Для дітей проводились виховні бесіди з елементами тренінгу майже у всіх групах за різними видами проблем: спілкування з однолітками, з батьками, з педагогами; психологічна підготовка до змагань; проблеми емоційного розвитку; проблеми психологічного і фізичного насилля у школі та вдома; проблеми підліткового віку; підвищення самооцінки; знайомство зі своїм психологічним портретом і т. п. За основу була взята програма «Я – моє здоров’я, моє життя» та конспекти занять психолога-методиста Яланської С.Ю.: «Вчимося спілкуватися», «Психологія особистості», «Пізнай себе», «Країна взаєморозуміння» та інш. Результатом корекційно-розвиваючої роботи стало підвищення мотивації дітей до відвідування занять, згуртованість вихованців, психологічна розвинутість. Більш ефективними є тренінгові заняття і виховні часи. Рекомендована психологічна література допомагає у проведенні занять керівникам гуртків. Завдяки розвиваючим іграм, вправам, жартівливим тестам заняття стають цікавими, різнобарвними. Проведення тренінгів для педагогів та адміністрації допомагають більш зблизитись педагогам, познайомитись та розкрити свої сильні сторони і творчі здібності.

В закладі проходять такі акції як: «Я відкритий до тебе» (до тижня толерантності), «16 днів проти насильства». Проводяться заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, до тижня здорового способу життя, до тижня психології, у яких приймають участь діти, педагоги та батьки.Вперше у цьому році психологічною службою започатковано проведення занять з вихованцями групи ризику та вадами здоров’я, дітьми з девіантною поведінкою, проблемними підлітками (діагностика, корекційно-розвиваючі заняття, психологічна просвіта).

З метою психологічного супроводу атестації керівників гуртків практичним психологом закладу було проведено ряд заходів: відвідування занять, психологічний аналіз, спостереження, індивідуальна та групова діагностика, складання психолого-педагогічної характеристики керівників тощо.

За період роботи психологічної служби закладу здійснювалась діагностика, у яких прийняли участь вихованці, педагоги, батьки вихованців. Після кожного обстеження були оформлені результати, висновки та розроблені рекомендації, які обговорювались на засіданнях відділів, на педрадах та особисто з керівниками обстежених дітей. Результати діагностичної роботи показали, що робота практичного психолога з дітьми потребує профілактичної, виховної роботи (в окремих випадках індивідуально – корекційної), а з педагогами практичної (тренінги, семінари, індивідуальні консультації тощо) та просвітницької роботи. Також результати психологічних досліджень допомагають планувати роботу не тільки психологу, а і закладу на наступний навчальний рік.Зв’язок з батьками дітей Центру туризму, краєзнавства та спорту практичний психолог підтримує через ЗМІ та на телебаченні. На сторінках журналу «Чемодан» були опубліковані статті та рекомендації на теми: «Теорія дитячої брехні» «Настрій дітей. Причини змін настрою. Як поліпшити настрій», «Вживання наркотичних речовин. Наслідки» тощо.
1.6. Ефективність управлінської діяльності в розрізі здійснення внутрішнього контролю

З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі та удосконалення навчально-виховного процесу в ЦТКС здійснювати регулярний контроль діяльності за такими напрямами: науково-методична робота (2 питання), навчальна робота (20 питань), виховна робота (5 питань), забезпечення охорони дитинства на базі ЦТКС (2 питання), робота з батьками, навчальними закладами та громад кістю (2 питання), охорона праці працівників та вихованців ЦТКС (4 питання), фінансово-господарська діяльність, зміцнення навчально-матеріальної бази ЦТКС (2 питання), створення сприятливих психологічних умов в закладі (2питання). На внутрішній контроль ЦТКС було винесено 39 питань. Переважаючими видами контролю були оглядовий, узагальнюючий, тематичний та фронтальний. Результати контролю узагальнювалися у формі довідок, інформацій, наказів та обов’язково доводилися до відома колективу на педрадах, методичних радах, нарадах при директорі, нарадах при заступнику директора, методичних об’єднаннях керівників гуртків, загальних зборах колективу та раді ЦТКС.

Протягом року було відвідано 203 заняття гуртків: директором закладу – 18 занять, заступником директора з НМР - 20 занять, заступником директора з НВР - 40 занять, методистами та завідувачами відділів -125 (фізкультурно-спортивним відділом – 58, туристським – 20, еколого-краєзнавчим – 47). Педагогам було надано рекомендації щодо підвищення мотивації до занять, відповідності структури занять до його типу, дотримання вимог щодо організації навчально - виховного процесу з урахуванням вікових особливостей вихованців. Результатом проведеної індивідуальної роботи з керівниками гуртків стало більш якісне проведення навчальних занять (керівниками Сарри Р.В., Пушкіною О.І., Першином Ю.М.).
1.7. Сприяння поповненню матеріально-технічної бази

Фінансування з державного бюджету на придбання та удосконалення матеріально-технічної бази майже не проводяться. Керівники гуртків ЦТКС вимушені користуватись вже досить застарілим обладнанням, або шукати самостійно засоби для придбання нового, більш сучасного. Для поповнення матеріально-технічної бази адміністрація намагається залучати додаткові та спонсорські кошти. За рахунок спонсорських коштів придбано мультимедійний проектор, цифровий фотоапарат. Саме використання комп’ютерних, цифрових та мультимедійний технологій дає можливість використати сучасні форми навчання на заняттях різних навчальних предметів. За рахунок шефської допомоги придбано в 2012 році на 1300,00грн: компаси 10 шт на суму 340,00 грн, туристські ліхтарики –10шт на суму 380,00 грн., тринога – 1шт. на суму 80,00 грн., мотузки (10мл.)- 30м на суму 500,00грн.

Забезпеченість навчальних кабінетів, спортмайданчиків необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртка, групи або іншого творчого об’єднання знаходиться на задовільному рівні та потребує покращення.

Висновки та напрямки діяльності на наступний навчальний рік
Протягом 2011-2012 н.р. в процесі сумісної діяльності між адміністрацією закладу, керівниками гуртків склалися тісні взаємовідносини, які допомагали реалізувати поставлені завдання, сприяли якісному росту педагогічного колективу. За минулий рік були створені оптимальні умови для розвитку кожної дитини як особистості, виявлення її здібностей, підвищилася зацікавленість батьків у відвідуванні дітьми закладу. Були розглянуті результати роботи, виявлені не тільки успіхи, позитив, але й недоліки: не завжди заняття проводилися на достатньому рівні, у деяких педагогів відсутня мотивація до підвищення рівня професійної компетенції, на недостатньому рівні впроваджуються інноваційні форми та методи роботи на заняттях гуртків, більшість керівників гуртків не володіють сучасними комп’ютерними технологіями. На підставівищезазначеного рекомендовано у 2012-2013н.р. роботу закладу покращити в наступнихнапрямках:


 1. Адміністрації закладу:

1.1.Розширити співпрацю з громадськими організаціями міста.

1.2.Підвищити мотивацію педагогічних працівників щодо участі в міських, обласних семінарах, нарадах.

1.3.Враховувати результативність роботи гуртків при розподілі педагогічного навантаження керівників гуртків.

1.4.Залучати до участі в організаційно-масових заходах вихованців ДНЗ, студентську молодь міста.

1.5.Забезпечити сприятливі умови для самореалізації особистості дитини відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

1.6. Залучати до гурткової роботи дітей групи ризику та з вадами здоров’я.

1.7.Сприяти розвитку та впровадження програми виховання в навчально-виховний процес закладу;

1.8.Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів та досягнення системності у здійсненні процесу виховання гуртківців.

1.9. Сприяти поповненню матеріально-технічної бази закладу.


 1. Методичній службі ЦТКС:

2.1.Сприяти підвищенню професійного рівня педагогічних працівників

через перепідготовку кадрів при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

2.2.Забезпечити активну участь педагогів Центру у різного рівня семінарах, методичних об’єднаннях, педагогічних майстернях, майстер-класах, обміну досвідом тощо.

2.3.Продовжити роботу над проблемною темою закладу відповідно до

методичної теми міста.

2.4. Вивчати й активно впроваджувати у навчально-виховний процес нові

форми та методи туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-спортивної роботи з педагогами ЦТКС, педагогічними колективами навчальних закладів міста, вихованцями, учнівською молоддю.

2.5.Сприяти підвищенню мотивації до удосконалення професійної

компетентності педагогів, рівня підготовки до застосування інформаційних та інноваційних технологій у педагогічному процесі.

2.6.Продовжити роботу з узагальнення передового педагогічного досвіду з

туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної роботи та обраної теми (проблеми).

2.7. Забезпечити розгляд на методичних об єднаннях питань внесених

до плану ВШК та прийнятих відповідних управлінських рішень.


 1. Керівникам гуртків:

3.1.Сприяти формуванню мотивації у вихованців до навчальних занять в ПНЗ

засобами туризму, краєзнавства та спорту.

3.2.Забезпечити залучення вихованців та їх результативну участь в заходах та конкурсах всіх рівнів: внутрішніх, міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних.

3.3.Брати участь в педагогічних конкурсах (адаптованих та авторських програм ЦТКС, педагогічної майстерності, на кращу методичну розробку з питань туристсько-краєзнавчої роботи в Запорізькій області тощо);

3.4.Забезпечити публікацію власних методичних розробок в профільних періодичних виданнях.

3.5.Забезпечити виконання програми виховання;

3.6.Формувати у вихованців мовну культуру, любов до рідної землі, родини, свого народу держави через заходи патріотичного напрямку через заходи виховання.

3.7.Використовувати інноваційні форми роботи з батьками.


4. Практичному психологу:

4.1.Підвищувати рівень психологічної компетентності педагогів у навчально-виховному процесі ЦТКС;  1. Забезпечити психологічний супровід обдарованих дітей та дітей соціально-

захищеної категорії;

4.3.Сприяти підвищенню професійної компетентності колективу.ІІ. Проблемна тема закладу:
«Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця та підготовка його до успіху

в самостійному житті

засобами туризму, краєзнавства та спорту»
2009-2010 н.р. – 2013-2014 н.р.

Етапи роботи над проблемою:
І. Етап (2009-2010 н.р.):

«Компетентісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку сучасного позашкільного навчального закладу»


ІІ. Етап (2010-2011 н.р. - 2011-2012 н.р.):

«Формування мотивації вихованців до навчально-виховної діяльності засобами туризму, краєзнавства та спорту в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу»


ІІІ. Етап (2012-2013 н.р.):

«Формування мотивації вихованців до саморозвитку засобами туризму, краєзнавства та спорту в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу»


ІV. Етап (2013-3014 н.р.):

«Формування життєвих перспектив учнівської молоді засобами туризму, краєзнавства та спорту»ІІІ. Мета та завдання діяльності ЦТКС

на 2012-2013н.р.

Основною метою педагогічного колективу ЦТКС є: підвищення мотивації учнівської молоді до саморозвитку засобами туризму, краєзнавства та спорту в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.
Завдання діяльності закладу на 2012-2013н.р.:


 1. Формування мотивації у учасників навчально-виховного процесу закладу до саморозвитку, до здорового способу життя засобами туризму, краєзнавства та спорту.

 2. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення у гуртківців до себе та людей, суспільства та держави, праці та природи.

 3. Формування мотивації дітей до відвідування гурткових занять та участі в туристських, еколого-краєзнавчих, фізкультурно-спортивних масових заходах різного рівня.

 4. Удосконалення системи виховної роботи.

 5. Забезпечення наступність в роботі з обдарованими учнями.

 6. Забезпечення системного психолого-педагогічний та соціальний супроводу навчально-виховного процесу.

 7. Забезпечення охоплення позашкільною освітою учнів «групи ризику», дітей з вадами здоров’я та дітей, які стоять на ВШК та КМСД


ІV. Науково-методична робота

з педагогічними кадрами
Пріоритетними напрямами науково-методичного забезпечення навчально-виховної діяльності ЦТКС є:

 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх

загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, забезпечення своєчасної курсової і семінарської перепідготовки педагогічних працівників центру.

 • Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного

процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення методичного, програмного та інформаційного забезпечення Центру «Грані».

 • Програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності

Центру.

 • Використання у роботі гуртків інформаційних та інноваційних

технологій.

 • Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей,

забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій.

 • Удосконалення діючих навчальних програм, впровадження навчальних

програм нового покоління, підготовка методичних рекомендацій за напрямками роботи ЦТКС тощо.

 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників наробкамиеколого-краєзнавчого, туристського, фізкультурно-спортивного напрямів в позашкільній освіті, педагогіці, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду.

 • Надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогічним

колективам навчальних закладів міста в організації туристсько-краєзнавчої та еколого-натуралістичної діяльності.

 • Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи

педагогів ЦТКС і пропозиції щодо його запровадження у практику.з/п

Напрямки роботи

Терміни виконання

Відповідальні

1

2

3

4Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою

Протягом року

Заступник директора з НМРЗдійснення експертизи програмного забезпечення роботи гуртків ЦТКС

Вересень

2012р.


Заступник директора з НВРПроведення оперативно-методичних нарад


Щопонеділка

ДиректорОрганізація роботи педагогічної ради ЦТКС (додаток 1)

За планом

Голова педагогічної ради
Організація роботи науково-методичної ради ЦТКС (додаток 2)

За планом

Голова науково-методичної радиПроведення нарад при директорі

(додаток 3)Перша п’ятниця місяця

ДиректорПроведення нарад при заступнику директора ЦТКС (додаток 4)

Друга середа місяця

Заступники

директора з НВР та НМР

Проведення засідань методичних об’єднань керівників гуртків ЦТКС за напрямками

(додатки 5-7)За планом

Методисти відділівПроведення засідання міської ради ТКР

(додатки 8)За планом

Відповідальна за ТКР

(директор)

Надання організаційно-методичних матеріалів, підсумкових, розпорядчих документів (положення, накази тощо), розповсюдження по навчальних закладах (згідно з планом ТКР на 2012-2013н.р. )

Протягом

рокуДиректор,

заступник директора з НВР

Надання інформацію для ЗОЦТКУМ за результатами роботи навчальних закладів міста з ТКР у 2012-2013н.р.

До 31 грудня

2012р.


Заступник директора з НВРОрганізація роботи «Школи педагогічної майстерності» педагогів (додаток 9)

За планом

Керівник ШколиОрганізація роботи «Школи молодого педагога» ЦТКС (додаток 10)

За планом

Керівник ШколиПідготувати матеріали для участі у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2013» ( м. Київ)

Вересень-лютий

Заступник директора з НМРПроведення атестації педагогічних кадрів

( додаток 11)Жовтень-квітень

Заступник директора з НМРПоповнення банку даних методичної, навчальної і нормативно-правової документації в електронному вигляді.

Протягом року

Заступник директора з НМРПроведення психолого-педагогічного семінару для педагогів «Толерантний педагог»

Грудень

2012р.


Практичний психологРозроблення адаптованих програм роботи гуртків (нових груп) Центру

Березень-квітень

2013р.


Заступник директора з НМРОхоплення курсовою підготовкою педагогічних працівників закладу (додаток №12)


Протягом року

Заступник директора з НМР
Проведення міських семінарів-нарад з туризму та краєзнавства

Протягом року

Завідувачі туристського та еколого-краєзнавчого

відділів
Участь у роботі міських та обласних семінарів

Протягом року

За викликомВисвітлення роботи Центру у засобах масової інформації.


Протягом року

Педагог-організаторПоповнення веб-сайту ЦТКС.

Протягом року

Заступник директора з НВРОрганізація та проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.

За графіком

Заступник директора з НМРПроведення індивідуальних та групових методичних консультацій (тренувань) для керівників гуртків ЦТКС та педагогів навчальних закладів міста

Протягом року

АдміністраціяПродовження роботи щодо складання методичних матеріалів, картотеки педагогічного досвіду та майстерності керівників гуртків

Протягом року

Методисти відділівМетодична допомога навчальним закладам щодо участі в обласних туристсько-краєзнавчих заходах

Протягом року

Завідувачі, методисти відділівПроведення психолого-педагогічного семінару для педагогів «Особистісне та професійне самовдосконалення педагогів»

Лютий 2013р.

Практичний психологОрганізація самоосвітньої діяльності педагогів


Протягом року

Методисти відділівОрганізація навчання педагогів Центру сучасним інформаційним технологіям.

Протягом року

Заступник директора з НВРПоповнення картотеки досягнень гуртківців Центру.


Протягом року

Завідувачі відділівПідготувати рейтинговий аналіз роботи гуртків ЦТКС за 2012-2013н.р.


Грудень, травень

Завідувачі відділів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал