Погодженозатверджен о виконувач повноважень голова педагогічної радиСторінка2/14
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

За навчальними планами у 2011-2012 н.р. загальна кількість навчальних годин становила – 20412. З них на теоретичні заняття відводилось - 3324 год. (16%), на практичні – 17088 год. (84%). Було відпрацьовано -16557 год.: теоріі - 2735 год. (82%), практики – 13822 год. (81%). Ксер по закладу становить 81%. Показник стану виконання навчальних програм за напрямками діяльності у гуртках різного профілю навчання приблизно однаковий і становить: спортивний напрямок – 83%;туристський напрямок – 78%; еколого-краєзнавчий – 82%

Відділ

Початковий рівень навчання

Основний рівень навчання

Вищий рівень

навчання

Всього годин

Відправ.

годин

Всього годин

Відправ.

годин

Всього годин

Відправ.

годин

фізкультурно-спортивний

864

656-76%

4752

3852-81%

4644

3957-85%

туристський

216

183-84%

5184

4005-77%

324

295-91%

еколого-краєзнавчий

2592

2108-81%

1836

1501-82%

-

-

ВСЬОГО

3672

2947-80%

11772

9358-79%

4968

4252-86%

За навчальними планами у 2011-2012 н.р. загальна кількість навчальних годин становила – 20412. З них на теоретичні заняття відводилось - 3324 год. (16%), на практичні – 17088 год. (84%). Було відпрацьовано -16557 год.: теорії - 2735 год. (82%), практики – 13822 год. (81%). Ксер по закладу становить 81%.

Навчальний план гуртків спортивного напрямку - 10260 годин. Теоретичні заняття становлять 502 год. (5% від загальної кількості програмних годин), практичні – 9758 год. У 2011-2012 н.р. фізкультурно-спортивним відділом було відпрацьовано теоретичних та практичних годин –8465 години (83%). Рівень виконання навчальних планів і програм керівниками гуртків склав: теоретична частина – 100%, практична частина - 82%.

Навчальний план гуртків туристського напрямку – 5724 годин. Теоретичні заняття складають – 1129 год.(20%), практичні – 4595 год. (80% від загальної кількості годин). Гуртками туристського відділу відпрацьовано за рік 4483 год.: теоретичних занять – 1101 год, практичних - 4141 год. Рівеньвиконання навчальних планів і програм керівниками гуртків склав: теоретична частина – 79%, практична частина –78%. Загальний рівень виконання навчальних планів і програм за 2011-2012 н.р. - 78%.

Навчальний план гуртків еколого - краєзнавчого напрямку - 4428 годин. Теоретичні заняття становлять – 1693 год.(38%), практичні -2735 год.(62% від загальної кількості годин). Еколого - краєзнавчим відділом відпрацьовано за навчальний рік 3609 годин. Рівень виконання навчальних планів і програм керівниками гуртків склав: теоретична частина –79%, практична частина –83%. Загальний рівень виконання навчальних планів і програм за 2011-2012 н.р. - 82%. У порівнянні з 2010/2011 н.р. виконання навчальних програм у 2011-2012 н.р. зменшилося на 10%. Це пояснюється скороченням навчального року в зв’язку з проведенням Чемпіонату з футболу «Євро-2012», закриттям навчальних закладів з 02.02.12 по 12.02.12 в зв’язку з погодними умовами та, в зв’язку з цим, ущільненням навчальних програм. Було організовано заміну навчальних занять при тривалій відсутності керівників гуртків. Але керівники гуртків Пушкіна О.І. та Борисенко В.В. мають велике педагогічне навантаження (33 год/тиж. та 36 год/тиж. відповідно), тому неможливо здійснити повноцінну заміну занять при їх тривалому відрядженні. Всього було замінено 138 занять (320 годин), з них 80 занять (202 години) гуртків спортивного напрямку, 26 занять (56 годин) гуртків туристського напрямку, 32 заняття (62 години) гуртків еколого-краєзнавчого напрямку.

Керівники гуртків працюють за календарно-тематичними планами, затвердженими директором закладу на початку навчального року та на початку ІІ семестру, складеними відповідно до навчальних програм. Заняття в групах проводяться згідно з розкладом роботи гуртків, затвердженим директором закладу з урахуванням допустимого навантаження на вихованців. Робота позашкільних закладів спланована і проводиться згідно річному плану та розкладу занять гуртків. Всі питання розглядаються на нарадах при директорові,заступнику директора з навчально-виховної роботи, педрадах, питання перевірки узагальнюються у аналітичних довідках.

1.2.3.Аналіз ефективності роботи гуртків

Протягом навчального року вихованці Енергодарського ЦТКС приймали активну участь у заходах різних рівнів: міських, обласних, регіональних, всеукраїнських етапах конкурсів та змагань.Важливим показником ефективності роботи гуртків є результативність їхньої участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, чемпіонатах тощо. Заступником директора з НВР та методистами закладу наприкінці навчального року проводився аналіз ефективності роботи гуртків, були підведені підсумки роботи та встановлено рейтинг гуртків, визначені найбільш успішні керівники. Досягнення гуртківців підтверджуються на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Кількість вихованців, зайнятих в масових заходах різних рівнів у 2011-2012 н.р., склала 592, що становить 52% від загальної кількості вихованців, що навчаються в закладі.Рівень гуртків

Напрямок діяльності

Всього

вихованці/ %
Туристський

Спортивний

Еколого-краєзнавчийПочатковий

10

11

105

126 - 44%

Основний

159

83

180

422 - 66%

Вищий

7

35

-

42 - 44%

ВСЬОГО

176 – 58%

129 - 32%

285 – 89%

592 - 52%

Найбільшу кількість дітей до участі в масових заходах різних рівнів залучили керівники еколого - краєзнавчих гуртків - 285 (89% від загальної кількості вихованців відділу), найменшу - керівники фізкультурно-спортивних -129 (32% від кількості вихованців). Це пояснюється тим, що робота спортивних гуртків спрямована на індивідуальні результати та залежить від довготривалих тренувань. В гуртках основного рівня займається найбільше вихованців, тому і кількісна участь в заходах найбільш висока – 422 (66%). Взагалі майже кожен другий вихованець хоча б один раз взяв участь у міських, обласних чи Всеукраїнських заходах.

За кількістю заходів, в яких прийняли участь вихованці, на високому рівні участь фізкультурно-спортивних (33) та краєзнавчих гуртків (25), на низькому – туристських гуртків (17), хоча в усіх заходах, що були заплановані згідно з наказом управління освіти про ТКР, вони приймали участь.В порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається загальне збільшення кількості призових місць за всіма напрямками діяльності. Збільшилась кількість призових місць за результатами участі в міських, обласних та Всеукраїнських заходах. Зменшилась кількість заходів на міжнародному рівні, так в 2010-2011 н.р. вихованці прийняли участь в 3 заходах, в 2011-2012 н.р. тільки в 1.


Рівень заходів

Напрямок діяльності

Всього

Туристський

Спортивний

Еколого-краєзнавчийМіський

10

6

3

19

Обласний

7

19

18

44

Всеукраїнський
8

3

11

Міжнародний
-

1

1

Всього

17

33

25

75

Кількість заходів, в яких прийняли участь вихованці ЦТКС склала 75, що перевищує показники 2010-2011 н.р. – 62.Кількість призових місць, що посіли вихованці ЦТКС в масових заходах різних рівнів, - 177 (проти 145 у 2009-2010 н.р. та 100 у 2009-2010 н.р.). Це свідчить про більш високий рівень підготовки вихованців до участі в змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня.
Змагання/місця

Туристський

Еколого-краєзнавчий

Спортивний

ВСЬОГО
І

II

III

І

II

ІІІ

І

II

IIIМіські

10/18

12/10

10/8

0/1

1/0

0/1

6/1

8/1

4/0

51/40

Обласні

2/5

1/0

1/1

0/5

4/0

3/0

9/41

9/26

13/23

42/101

Всеукраїнські

0/0

0/0

0/0

0/2

0/0

0/0

22/17

20/9

7/8

49/36

Міжнародні

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

1/0

3/0

Всього

12/23

13/10

11/9

0/8

5/0

3/1

37/59

39/36

25/31
ВСЬОГО за напрямами

36/42

8/9

101/126

145/1771.3. Аналіз науково-методичної діяльності

Діяльність методичної служби ЦТКС спрямована на підтримку та збереження позитивних якостей особистості керівників гуртків, підвищення рівня професійної компетентності педагогів, оволодіння інноваційними технологіями навчання і виховання з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу та педагогічної культури колективу.Пріоритетними напрямами науково-методичного забезпечення навчально-виховної діяльності ЦТКС у 2011-2012 н.р. було:

 • забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів Центру шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи;

 • надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогічним працівникам, підвищення мотивації працівників по досягненню більш високих результатів у роботі;

 • підвищення педагогічної, туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-спортивної майстерності працівників;

 • забезпечення варіативності процесу навчання та виховання через впровадження нових форм та методів діяльності, яке потребує як наукового обґрунтування, так і практичної апробації;

 • розробка адаптованих, удосконалення діючих навчальних програм.

Завдання науково-методичної роботи у2011-2012 н. р реалізувались через:

 • організацію роботи методичної та педагогічної рад ЦТКС;

 • проведення нарад при директорі та заступнику директора ЦТКС;

 • організацію роботи «Школи педагогічної майстерності» та «Школи молодого педагога»;

 • проведення засідань методичних об’єднань керівників гуртків туристського, фізкультурно-спортивного та еколого-краєзнавчого напрямку;

 • охоплення курсовою підготовкою педагогічних працівників закладу;

 • проведення міських семінарів для відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в НЗ, семінарів для керівників команд навчальних закладів з туризму та краєзнавства на базі ЦТКС;

 • участь у роботі обласних семінарів ЗОЦТКУМ з туризму та краєзнавства;

 • участь у роботі обласних семінарів ЗОЦЕНТУМ еколого-натуралістичного напрямку;

 • поповнення картотеки педагогічного досвіду та майстерності керівників гуртків;

 • надання індивідуальних методичних консультацій керівникам гуртків ЦТКС, педагогам навчальних закладів, які здійснювали підготовку учнів для участі в міських, обласних та Всеукраїнських заходах;

 • проведення організаційно-масової роботи з вихованцями ЦТКС та учнівською молоддю міста;

 • допомогу керівникам гуртків ЦТКС щодо використання в навчально-виховному процесі сучасних методик, форм, видів, засобів і нових технологій;

 • методичну та практичну допомогу навчальним закладам міста щодо організації туристської, еколого-краєзнавчої та фізкультурно-спортивної роботи;

 • розробку положень для проведення туристських та спортивних змагань, краєзнавчих заходів, методичних розробок на туристсько-краєзнавчу та фізкультурно-спортивну тематику;

 • постійний огляд новинок періодики з туристсько-краєзнавчої та спортивної тематики;

 • співпрацю з засобами масової інформації, міськими закладами освіти, ЗОЦЕНТУМ, ЗОЦТКУМ, профспілковими комітетами управління освіти, комітетом фізичної культури та спорту Енергодарської міської ради, громадськістю.

Форми організації науково-методичної роботи

В Центрі в 2011-2012 н.р. широко використовувалися різні форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками:

- колективні: групові та масові (методичні об’єднання та методичні ради, психолого-педагогічні семінари, групові консультації, тренінги, творчі групи, Школа молодого педагога, Школа педагогічної майстерності, оперативно-методичні наради, педагогічні ради);

- індивідуальні (взаємовідвідування занять, наставництво, курсова підготовка, самоосвіта; огляд наукової, методичної, педагогічної літератури; співбесіди, індивідуальні консультації, створення портфоліо, складання методичних розробок).

1.3.1. Підвищення кваліфікації педагогів

Участь в міських та обласних заходах з підвищення кваліфікації

Методична робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів різноманітна: • організація роботи «Школи педагогічної майстерності» та «Школи молодого педагога»;

 • проведення засідань методичних об’єднань за напрямками;

 • наставництво, методичніконсультації (індивідуальні, групові);

 • відвідування відкритих занять керівників гуртків;

 • підвищення мотивації педагогічних працівників до самоосвіти;

 • тренуваннякерівників та членів команд –учасниківзмаганьрізнихрівнів;

 • участь у семінарахміськоїШколи молодого завуча (1 чол.);

 • участь у роботіміського методичного об’єднаннякерівниківгуртків;

 • проходженнякурсівпідвищеннякваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР - 10 чол.;

 • участь педагогів в обласнихзмаганняхабосуддівствозмагань;

 • участь у міських, обласних конкурсах з фахової майстерності;

 • участь в міських, обласних та Всеукраїнському семінарах.

У 2011-2012 н.р. працівники ЕнергодарськогоЦТКС прийняли участь у 38 різноманітнихміських, обласних та Всеукраїнських заходах з підвищеннякваліфікації, що на 14 більшеніж у 2010-2011 н.р. (24 заходи). Дані заходи дали змогупедагогічнимпрацівникам ЦТКС:

 • підвищити свою педагогічну, туристсько-краєзнавчу та фізкультурно-спортивнумайстерність в навчально-виховнійроботі з гуртківцями та їх батьками;

 • впровадити в навчальнийпроцессновіформи і методипроведеннятеоретичних та практичних занять;

 • якіснопідготуватись до спортивних, туристськихзмагань, географо-краєзнавчих та екологічнихзаходів, зльотів, експедицій, екскурсій, походівтощо;

Результатом проведеної методичної роботи є висока результативність учасників змагань, турнірів та зльотів

1.3.2. Рівень навчально-методичного та програмного забезпечення

Рівень навчально-методичного та програмного забезпечення ЦТКС постійно підвищується завдяки роботі педагогічного колективу. В 2011-2012 н.р. розроблено 40 адаптованих програм: 23 - еколого-краєзнавчих, 8 - туристських та 9 - фізкультурно-спортивних (затвердженими рішенням науково-методичною ради НМЦ Управління освіти (протокол №03 від 23.05.2011 р.).

Всі гуртки закладу працювали за 30 адаптованими навчальними програмами, розробленими педагогами ЦТКС, погодженими рішенням методичної ради ЦТКС №05 від 10.05.2011р., затвердженими рішенням науково-методичною ради НМЦ управління освіти (протокол №03 від 23.05.2011 р.).

В 2011-2012 н.р. педагоги Центру туризму, краєзнавства та спорту прийняли участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку. Обласний тур Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал проводився на базі ЗОЦТКУМ (туристсько-краєзнавча тематика) та на базі ЗОЦЕНТУМ (еколого-краєзнавча тематика). Матеріалами з туристсько-краєзнавчої тематики прийнялпідготували керівники гуртків ЦТКС: Конкіна С.М. «Підготовка вихованців до багатоденних походів», Фесенко Г.А. «Розробка маршруту походу» та Місецька О.С. «Вибір спорядження для походів різних ступенів складності». Методичний матеріал з еколого-краєзнавчої тематики «Фенологічні спостереження під час походів та експедицій» було розроблено заступником директора з НМР Козловською Л.А., методистом еколого-краєзнавчого відділу Кравченко Г.М. та керівником гуртків Кулик С.Л.

Навчально-методична інформація забезпечується шляхом вивчення науково-методичної літератури, періодичних видань, роботи в мережі Інтернет, отримання методичних розробок ЗОЦТКУМ та ЗОЦЕНТУМ, придбання сучасної літератури. Педагогами створені та постійно поповнюються тематичні папки з лекціями для проведення теоретичних та практичних занять за напрямками роботи гуртків. В рамках роботи методичних об'єднань ЦТКС кожний керівник гуртка зробив вклад у поповнення навчально-методичної бази свого відділу (розробки занять, комп’ютерні презентації, кросворди, таблиці, карти, тематичні стенди тощо). В методичному куточку кожного відділу ЕЦТКС є розробки занять, тематичні матеріали та сценарії масових та виховних заходів. Керівники гуртків використовують цю інформацію при підготовці до проведення занять в гуртках.

1.3.3. Робота закладу над проблемною темою

У 2011-2012 н. р. педагогічний колектив Центру продовжував роботу над реалізацією проблемної теми закладу: «Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця та підготовка його до успіху в самостійному життізасобами туризму, краєзнавства та спорту». В 2011-2012н.р. реалізовувався другий етап роботи над проблемною темою, який розрахований на два роки (2010-2011 н.р. - 2011-2012 н.р.): «Формування мотивації вихованців до навчально-виховної діяльності засобами туризму, краєзнавства та спорту в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу». Питання з даної теми обговорювалися на засіданнях педради, методичної ради Центру, засіданнях методичних об’єднань закладу.Педагогічна рада в Центрі є не тільки колегіальним органом управління закладом, а також і однією із провідних форм методичної роботи, яка досліджує і колегіально розв’язує злободенні питання життя Центру, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності керівників гуртків і методистів. При визначенні змісту роботи педагогічної ради обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу. У 2011-2012 н.р. було обрано наступну тематику засідань: «Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасному позашкільному закладі», «Інноваційна діяльність як умова формування професійної компетентності педагога», «Формування мотивації до здорового способу життя у вихованців засобами туризму, краєзнавства та спорту», «Педагогічні засади оптимізації виховного потенціалу навчального процесу в позашкільному закладі». На підсумковій педраді були розглянуті такі питання, як виконання навчальних програм гуртків, рівень та забезпечення учнівського контингенту закладу, наступність педагогічного процесу в гуртках тощо.

Все частіше засідання педрад проходять нетрадиційно: в формі дискусії, мозкового штурму, діагностичного анкетування, роботи творчих груп, презентацій.

Діяльність науково-методичної ради (НМР) ЦТКС скерована на підвищення науково - методичного рівня і розвиток творчого потенціалу

педагогічного колективу, сприяння впровадженню у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, що забезпечують розвиток особистості вихованців. До складу НМР входять досвідчені педагоги Центру: завідувачі відділів, методисти. Очолює НМР заступник директора з навчально-виховної роботи. Рада працювала за затвердженим планом роботи, планувалися засідання НМР, які відбуваються, як правило, щоквартально (вересень, листопад, січень, березень, травень). Науково-методична рада Центру координувала роботу таких форм, як «Школа передового педагогічного досвіду» та «Школа молодого педагога». Широко використовуються в Школі передового педагогічного досвіду(керівник Авдєєва М.В.) та «Школі молодого педагога» (кер. Ваніна О.С.) такі методи, як відвідування педагогами гурткових занять і виховних заходів у колег з метою вивчення досвіду їх роботи, впровадження нових інноваційних методів проведення занять під час навчально-виховного процесу.

Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту в 2011-2012 н.р. прийняв участь у ІІІ обласній виставці «Освіта Запорізького краю- 2012» з розробкою «Формування мотивації до здорового способу життя у вихованців позашкільного навчального закладу засобами туризму, краєзнавства та спорту».

Директор ЕЦТКС в 2011-2012н.р.взяла участь у міському етапі (1місце) та обласному етапі (3місце) Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників ПНЗ «Джерело творчості» у номінації «Директор ПНЗ» з досвідом роботи: «Організація системи роботи над проблемною темою закладу «Формування мотивації щодо здорового способу життя у вихованців засобами туризму, краєзнавства та спорту».

1.3.4. Методична та практична допомоганавчальним закладам містащодоорганізаціїтуристсько-краєзнавчої та фізкультурно-спортивноїроботи

В допомогунавчальним закладам міста з організаціїтуристсько-краєзнавчої тафізкультурно-спортивноїроботипроводилися: • міськісемінари («Підготовка до участі в міському та обласномутуристськомузльотісередпедагогічнихпрацівниківзагальноосвітніхшкіл та позашкільнихзакладівосвіти», «Організація та участь в змаганняхзі спортивного орієнтування «Пролісок», «Підготовка до участі в міській та обласнійкраєзнавчійконференції «Мійрідний край»; «Підготовка до участі в етапахвідкритоїпершості з туризму середучнівськоїмолодіміста «Кубок Енергодара - 2012» тощо);

 • методичніконсультації та тренування з підготовки до міських, обласнихконкурсів і змагань в рамках міської та обласноїкраєзнавчоїконференції «Мійрідний край»;

 • чемпіонату Запорізької області зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді; обласного туру Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю серед відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій Запорізької області; обласного туру Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України»; обласного природничо-краєзнавчого зльоту учнівської молоді, обласного конкурсу «Краще краєзнавче об’єднання учнівської молоді» серед команд і об’єднань учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти, міського та обласного туристського зльоту серед педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та позашкільнихзакладів освіти; регіонального фестивалю «Козацький гарт»; обласного етапу Всеукраїнської дитячо-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл»(Джура), змагань «Школа безпеки» тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал