Погодженозатверджен о виконувач повноважень голова педагогічної радиСторінка1/14
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

виконувач повноважень голова педагогічної ради

начальника Центру туризму,

управління освіти краєзнавства та спорту

Енергодарської міської ради Енергодарської міської ради

Запорізької області


________________Т.О. Плахотна _______________Ясінська Н.В.

протокол педагогічної ради № від « » 2012 р.
П Л А Н Р О Б О Т И
Енергодарського Центру туризму,

краєзнавства та спорту

Енергодарської міської ради

Запорізької області

на 2012-2013 навчальний рік

м. Енергодар

2012

Структура річного плану

І. Аналіз результативності роботи закладу за 2011-2012н.р.

відповідно до визначених цілей. . . . . . . 4
ІІ. Проблемна тема закладу:

«Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця

та підготовка його до успіхув самостійному життізасобами туризму, краєзнавства та спорту»2009-2010 н.р. – 2013-2014 н.р. . . 25
ІІІ. Мета та завдання діяльності ЦТКС на 2012-2013н.р. . . . 26
ІV. Науково-методична робота з педагогічними кадрами . . . 27
V. Навчальна робота . . . . . . . . . 33
VІ. Виховна робота . . . . . . . . . 35
VІІ. Діяльність щодо забезпечення охорони дитинства на базі ЦТКС . 38
VІІІ. Робота з батьками, навчальними закладами та громадськістю . 39
ІХ. Охорона праці працівників та вихованців ЦТКС . . . . 40
Х. Цивільна оборона . . . . . . . . 42
ХІ. Організаційно-масова робота з вихованцями ЦТКС

у 2012-2013н.р. . . . . . . . . . 43


ХІІ. Фінансово-господарська діяльність,

зміцнення навчально-матеріальної бази ЦТКС . . . . 55


ХІІІ. Створення сприятливих психологічних умов в закладі

План роботи практичного психолога . . . . 57


ХІV. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом . 67

ДОДАТКИ
Додаток 1: План засідань педагогічної ради ЦТКС на 2012-2013н.р. . 83


Додаток 2: План засідань науково-методичної ради ЦТКС

на 2012-2013н.р. . . . . . . . . 85


Додаток 3: План нарад при директорі ЦТКС на 2012-2013н.р. . . 87

Додаток 4: План інструктивно-методичних нарад при заступнику

директора ЦТКС на 2012-2013н.р. . . . . . 89
Додаток 5: План засідань методичного об’єднання керівників гуртків

фізкультурно-спортивного напрямку на 2012-2013н.р. . 91


Додаток 6: План засідань методичного об’єднання керівників гуртків

туристського напрямку на 2012-2013н.р. . . . 93


Додаток 7: План роботи методичного об’єднання керівників гуртків ЦТКС

еколого-краєзнавчого напрямку на 2012-2013н.р. . . . . 95


Додаток 8: План засідання міської ради туристсько-краєзнавчої роботи

на 2012-2013н.р. . . . . . . . . 97


Додаток 9: План роботи «Школи педагогічної майстерності»

педагогів ЦТКС на 2012-2013н.р. . . . . 98


Додаток 10: План роботи «Школи молодого педагога» ЦТКС

на 2012-2013н.р. . . . . . . . 99


Додаток 11: Атестація педагогічних працівників . . . . 100
Додаток 12: Курсова перепідготовка педагогічних працівників

ЦТКС на базі КЗ «Запорізького обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти» ЗОР . . . . . . . 101
Додаток 13: Комплексні заходи щодо забезпечення охорони праці

та навчання в ЦТКС на 2012-2013н.р. . . . . 102


Додаток 14: План роботи загальних зборів колективу на 2012-2013н.р. . 104
Додаток 15: План засідань Ради ЦТКС на 2012-2013н.р. . . . 105
Додаток 16: План спільної діяльності ЦТКС з громадськими

організаціями міста на 2012-2013н.р. . . . . 106І. Аналіз результативності роботи закладу

за 2011-2012н.р. відповідно до визначених цілей
І. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік:

Метою діяльності закладу на 2011-2012 н.р. є: підвищення мотивації учнівської молоді до позашкільної освіти засобами туризму, краєзнавства та спорту в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.

Завдання діяльності закладу на 2011-2012 н.р.:


  1. Формування мотивації дітей до відвідування гурткових занять та участі у туристських, еколого-краєзнавчих, фізкультурно-спортивних масових заходах різного рівня.

  2. Підвищення якості підготовки вихованців до участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних еколого-краєзнавчих та туристських заходах.

  3. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення у гуртківців до себе та людей, суспільства та держави, праці та природи.

  4. Формування мотивації у учасників навчально-виховного процесу закладу до здорового способу життя засобами туризму, краєзнавства та спорту.

Керівники гуртків спрямовують свою діяльність не тільки на створення умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та підлітків у вільний від навчання час, але й на формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури здоров’я, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами.

Пріоритетними напрямками в роботі Центру є:- туристський, що передбачає виховання в учнівської молоді засобами

туризму дбайливого ставлення до природної та культурної спадщини рідного краю, духовних надбань усіх націй української держави; розвиток туристських навичок, фізичних та інших здібностей, пов’язаних із здоровим способом життя та відпочинку;- еколого-краєзнавчий, що передбачає залучення юнацької молоді до роботи по збереженню біорізноманіття, активізацію природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності, виховання національної свідомості, формування екологічного світогляду та засад раціонального природокористування;

- фізкультурно-спортивний, який забезпечує розвиток фізкультурних

здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд, набуття навичок здорового способу життя

У 2011-2012 н.р. навчально-виховний процес в гуртках організовано відповідно до класифікації за рівнями, визначеними Положенням про позашкільний навчальний заклад (постанова Кабміну України від 06.05.2001 №433), постановою «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад від 27.09.10 №769, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи МОН України (наказ МОНУ від 22.07.2008 №676), статуту Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, затвердженого рішенням третьої сесії шостого скликання Енергодарської міської ради від 18.02.2011 №43, та робочого навчального плану, затвердженого начальником управління освіти Енергодарської міської ради від 31.08.2011 №295. В закладі функціонують 83 груп 24 гуртків початкового (18 груп - 22%), основного (51 група – 61%) та вищого (14 груп - 17%) рівнів.

Діяльність гуртків початкового рівня спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до туристсько-краєзнавчої або фізкультурно-спортивної діяльності, створення умов для адаптації вихованців до позашкільної діяльності. Це процес становлення гуртка, тому результативність роботи оцінюється через збереження контингенту вихованців на протязі років навчання на цьому рівні, участь в туристсько-краєзнавчих та фізкультурно-спортивних заходах Центру (ПВД, акції, конкурсно-пізнавальні програми, змагання ЦТКС тощо). На цьому рівні навчання працює 18 груп (22%) із 14 гуртків ЦТКС: туристського відділу - 1 група 1 гуртка, еколого-краєзнавчого - 13 груп 9 гуртків, фізкультурно-спортивного - 4 групи 3 гуртків. На роботу гуртків відведено 96 годин на тиждень. Гуртковою роботою охоплено понад 255 вихованців, віком від 5 до 17 років. Серед гуртків початкового рівня україномовних – 10 груп (56%), 8 груп працюють в російськомовному режимі. За звітний період гуртки початкового рівня взяли участь у 29 заходах міського та обласного та Всеукраїнського рівня. Вихованці зайняли 12 призових місць (7% від загальної кількості).

Діяльність гуртків основного рівня передбачає розвиток стійких інтересів до туристсько-краєзнавчої або фізкультурно-спортивної діяльності, розширення і поглиблення знань, вмінь та навичок, набутих за програмою навчання на початковому рівні. Результативність гуртків оцінюється через їх участь в міських, регіональних, відкритих туристсько-краєзнавчих або фізкультурно-спортивних заходах (відкрита першість з туризму серед учнівської молоді «Кубок Енергодара - 2012», відкрита першість з краєзнавства «Краєзнавчий марафон-2012», міська краєзнавча конференція, навчально-тренувальні збори, багатоденні походи І-Ш ступеня складності по Запорізькій області та Гірському Криму, міські, обласні, регіональні, відкриті змагання з туризму, краєзнавства та різних видів спорту тощо).На цьому рівні навчання працює 51 група (61%) 13-ти гуртків ЦТКС: туристського відділу - 21 група 3 гуртків, еколого-краєзнавчого - 9 груп 6 гуртків, фізкультурно-спортивного - 21 група 4 гуртків. На роботу гуртків відведено 333 години на тиждень. Серед гуртків основного рівня: україномовних груп – 26 (51%), російськомовних - 25. Гуртковою роботою охоплено понад 608 вихованців, віком від 7 до 17 років. Вихованці груп гуртків основного рівня прийняли участь у 62 заходах та зайняли 117 призових місць (66% від загальної кількості призових місць).

Гуртки вищого рівня об'єднують здібних та обдарованих вихованців за інтересами для їх розвитку та підтримки, задоволення потреб у допрофесійній підготовці. Навчальні програми гуртків передбачають розширення і поглиблення знань, вмінь та навичок, набутих за програмами основного рівня навчання. Тому результативність цих гуртків оцінюється за їх участю в обласних та Всеукраїнських (міжнародних) туристсько-краєзнавчих або фізкультурно-спортивних заходах, багатоденних походах III ступеня складності - І-ІІ категорії складності тощо. На цьому рівні навчання працюють 14 груп (17%) 5-ти гуртків ЦТКС: туристського відділу - 1 група 1 гуртка, фізкультурно-спортивного – 13 група 4 гуртків. На роботу гуртків відведено 138 години на тиждень. Гуртковою роботою охоплено 98 вихованців, віком від 12 до 21 років. Дев’ять груп (64%) вищого рівня працюють в україномовному режимі, 5 - в російськомовному. Вихованці груп гуртків вищого рівня прийняли участь у 40 заходах різного рівня та посіли 48 призових місць, що складає 27% від загальної кількості призових місць за 2011-2012 н.р.

У Центрі діють відділи (туристський, еколого-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний), в яких працюють гуртки, групи за напрямками туризму, краєзнавства та спорту. В 2011-2012 н.р. в закладі функціонують 24 гуртки 83 групи в межах 567 годин на тиждень. На 31.05.2012 гуртковою роботою охоплено 1021 вихованців (з них початкового рівня навчання – 284 чол., основного – 641 чол., вищого - 98чол.).

Назва відділу

Кількість гуртків

Кількість груп

Кількість годин/тиждень

Всього вихованців

Туристський

4

23

159

301

Еколого-краєзнавчий

15

22

123

322

Фізкультурно-спортивний

5

38

285

398


1.2.Якісний аналіз показників навчально-виховного процесу

1.2.1. Збереження контингенту вихованців

Контингент вихованців в усіх гуртках ЦТКС відповідає вимогам статуту, Положенню про позашкільний навчальний заклад. Контингент вихованців стабільний, плинність вихованців не значна, протягом року велася робота по залученню дітей до гуртків. По закладу збереження кількості вихованців складає 110%. Найбільший рух відбувся в гуртках початкового рівня – прибуло 83 вихованця, вибуло – 15. Це пояснюється тим, що діти ще тільки намагаються знайти собі заняття за інтересами, тому записуються в гурток або одночасно в декілька гуртків, а коли втрачають інтерес, то залишають його. Контингент вихованців у групах стабільний, плинність вихованців не значна, протягом року велася робота по залученню дітей до гуртків. По закладу стан збереження кількості вихованців складає 106 %.Збереження та рух вихованців у гуртках ЕЦТКС за напрямами діяльності протягом 2011-2012н.р.

Відділи

За навч. планом

К-сть

вихованців

15.09.11

К-сть

вихованців

01.01.12

К-сть

вихованців

25.05.12

Прибуло за рік

% збереження

Фізкультурно-спортивний

394

362

392

398

+4

101%

Туристський

279

265

304

301

+22

108%

Еколого-краєзнавчий

293

308

321

322

+29

110%

ВСЬОГО

966

935

1017

1021

+55

106%

Найбільший рух відбувся в гуртках основного рівня – прибуло 51 вихованці. Це пояснюється тим, що на цьому рівні займається найбільше вихованців -719, які займаються у 51 гуртку основного рівня (61% від загальної кількості гуртків закладу).

Збереження та рух вихованців у гуртках ЕЦТКС за рівнями навчання протягом 2011-2012н.р.

Рівень навчання у гуртку

За навч. планом

К-сть

вихованців

15.09.11

К-сть

вихованців

01.01.12

К-сть

вихованців

25.05.12

Прибуло за рік

% збереження

Початковий рівень

200

188

214

206

+6

103%

Основний рівень

668

650

707

719

+51

108%

Вищий рівень

98

97

96

96

-2

98%

ВСЬОГО

966

935

1017

1021

+55

106%

Всі гуртки ЦТКС мають у чисельному складі кількість вихованців, що відповідає вимогам позашкільної освіти. Тільки у 3-х гуртках фізкультурно-спортивного напрямку, вищого рівня навчання («Футбол» 3 р.н.,4р.н., керівник Хантицький В.В. та «Легка атлетика» 2 р.н., керівник Пушкіна О.І.) кількість вихованців не відповідає нормативам робочого навчального плану.

Плинність вихованців в гуртках зумовлена об’єктивними та суб’єктивними причинами: відсутність видовищних заходів у зимовий період; велике навантаження дітей у школі; відсутність необхідної матеріально-технічної бази в закладі; відсутність навчальних кабінетів та спортивних залів; зміною керівника гуртка та тенденція загального зниження інтересу дітей до активного способу життя.1.2.2. Виконання навчальних планів та програм гуртків

Робочий навчальний план ЦТКС на 2011-2012н.р. було затверджено наказом управління освіти Енергодарської міської ради від 31.08.2011 №295. Згідно з планом роботи Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту на 2011-2012н.р., з метою визначення стану фактичного відпрацювання гурткових годин та надання методичної допомоги щодо його своєчасного та якісного виконання була здійснена перевірка виконання навчальних програм гуртків. За наданою інформацією керівниками гуртків щодо запланованих та відпрацьованих ними годин роботи гуртків за період з вересня 2011 по травень 2012 року встановлено показник стану виконання навчальних програм кожного гуртка, середній показник по напрямкам діяльності, середній показник по рівням навчання гуртків та Ксер по закладуВідділ

За планом год.

Відпрацьовано год.

Виконання

%

всього

теорія

практ.

всього

теорія

практ.

фізкультурно-спортивний

10260

502

9758

8465

502

7963

83%

туристський

5724

1129

4595

4483

895

3588

78%

еколого-краєзнавчий

4428

1693

2735

3609

1338

2271

82%

ВСЬОГО

20412

3324

17088

16557

2735

13822

81%


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал