Погоджено затверджуюСкачати 211.03 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір211.03 Kb.


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МУКАЧІВСЬКОГО МІСКВИКОНКОМУ


МУКАЧІВСЬКІЙ БУДИНОК ШКОЛЯРІВПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

протокол засідання наказ управління освіти

методичної ради Мукачівського

методичного кабінету міськвиконкому

управління освіти

12.09.20131 12.09.2013162НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТЕАТР «МЕЛЬПОМЕНА»

5 років навчання

м.Мукачево – 2013

Автор:

Дешко Я.М. – керівник дитячо-юнацького театру «Мельпомена» Мукачівського Будинку школярів.Рецензенти:

Пенська Г.Я. – директор Мукачівського Будинку школярів;

Готюр Л.Б. – заступник директора по НВР Мукачівського Будинку школярів;

Ткач О.Д. – методист Мукачівського Будинку школярів.


Дитячо – юнацький театр

«Мельпомена»

Пояснювальна записка

Театр - така форма організації театрального мистецтва, в якій поєднуються аматорські та професійні засади.

Основною метою роботи театру є виховання в дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва.

Новизна програми полягає в тому, що на відміну від "міністерської" вона передбачає цілий комплекс навчальних дисциплін,які розв’язують ряд творчих завдань: виховання художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної гнучкості, культури мови. Завдяки комплексній програмі кожна дитина має можливість реалізувати себе в різноманітних галузях художньої діяльності.

Театральний гурток «Мельпомена» - це основний рівень навчання, завданнями якого є формування практичних акторських навичок. ,

В театрі передбачаються вивчення чотирьох навчальних дисциплін: акторської майстерності, сценічного руху - пластика, сценічної мови .Сценічний рух та пластика

Сприяє вдосконаленню психофізичного апарата актора, зв"язує рівень його пластичного розвитку з рівнем акторської сценічної виразності, розвиває моторну пам’ять, ритмічність, пластичність, вміння розкривати образ за допомогою пластичного руху.Акторська майстерність.

Допомагає розвивати природні та набуті творчі здібності, а також проявити творчу ініціативу. Сприяє розвитку художнього смаку, творчої фантазії, поглибленому сприйманню світу та реалізації цього сприймання у кольорі ліній та форм, збагаченню асоціативного мислення, яке є основою творчості.

Метою занять є вивчення та опанування елементів акторської майстерності.

Сценічна мова.

Головною метою предмета є – оволодіння технікою мовлення, а саме розвити вміння користуватися своїм голосом, дикцією і диханням.

сценічної мови та сценічної культури.
Наприкінці року навчання гуртківці матимуть такі вміння та навички:

слухати та розрізняти ритм, який задає музика, вміти рухатись у заданому ритмі;

виконувати комплекс загальнозміцнюючих вправ та самостійно проводити розминку;

володіти трьома рівнями уваги, вміти швидко зібратися та зосередитися;

виконувати голосову "розминку", вміти вірно вимовляти скоромовки;

працювати у запропонованих обставинах.

Програма розрахована на 324 год. на рік, орієнтована на роботу з дітьми віком від 9 до 13 років. Заняття проводяться 3рази на тиждень по 3год.

Програма складена на основі програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо – естетичний напрям. Хореографія, Театр. Укл.Л.М.Павлова – Суми, Антей 2005 видане МОН Укр.

Тижневий розклад годин


1. Акторська майстерність

- 6 год

2. Сценічний рух

-1 год

3. Сценічна мова

- 2 год

Усього

9 год

ПРОГРАМА
Акторська майстерність (216год)

1. Вступне заняття

Знайомство з гуртківцями. Бесіди "Про театральне мистецтво" , «Я і театр». Визначення завдань на навчальний рік.

2. Історія театру.

Винекнення театру. Античний театр. Театр Давнього Риму, Середньовічний театр. Ранній Англійський театр. Шекспір. Витоки російського театру.

3. Органічна сценічна увага. Розвиток уваги та уяви.

Вправи на загальну увагу, на розвиток сценічної і життєвої уваги. Розвиток зорового сприйняття - вправи "Дзеркало", "Сповільнений рух", "Тінь" та інші. Розвиток творчих слухових сприймань - вправи "Трансформатор", "Бум", "Пеленгатор" та ін. Індивідуальні й групові етюди.

4. Звільнення м"язів і подолання м"язових затискувань

Зняття м"язової напруги. Підпорядкування роботи м"язів своїй волі.

5. Розвиток запам'ятовування фізичних дій

Вправи та етюди на дію з уявними предметами. Тренаж фізичного самопочуття. Етюди на запам"ятовування фізичного самопочуття: "Вітер", "Холодно", "Спати хочеться" та ін.

6. Робота над етюдами в запропонованих обставинах.

Дія за обставин "Якщо б..." Виправдання поз. Виправдання місця дії. Виправдання рухів. Індивідуальні та групові етюди на розвиток фантазії та уяви. Етюди «Я в запропонованих обставинах».

7. Розвиток творчої психотехніки актора.

Тренінг елементів органічної дії. Тренінг сценічної дії. Тренінг на самоспостереження та саморегуляцію.

8. Асоціація в образі та кольорі

Слово-образ. Добір слів і створення обрнзу слова без з"ясуванни його справжнього значення. Символ-образ. Створення символів поняття. Слово-зміст-символ. Рух-образ. Створення мови жесту. Передача кольором та образом рухів. Цузикя-образ. Кольорові композиції на темп класичної, сучасної, а також різних видів музики /швидка, повільна, ритмічна та ін.

9. Почуттево – інтуїтивний малюнок.

10. Робота над новорічно – різдвяним дійством.

Вибір сценарію. Читка. Розподіл ролей. Мізансценування. Робота у ви городках. Підбір костюмів та фонограми.

11. Розвиток образного мислення.

Розвиток образного мислення за допомогою тренінгів на аналіз дії, порівняння, абстракцію, узагальнення та логіку дії.


12. Історія костюма.

Історія розвитку костюма; Стародавня Греція та Рим, Середньовіччя, Відродження, Іспанія ХVI ст., Франція ХVII ст., епоха Просвітництва, Англія. Костюм першої половини XIX ст., сучасний костюм. Особливості костюмп, його умовності, соціальний зміст.13. Проведення тренінгів з майстерності актора.

Ігри драматизації. Акторська гра в образах.Тренінг на оволодіння елементами сценічної дії. Туалет актора. Вправи з акторської майстерності.

14. Робота над постановкою казки – памфлету «Друзі з крамниці радості» . Робота над текстом, над ролями, мізансценування, музичне оформлення, підбір костюмів.

15. Робота для підтримування діючого репертуару

Лагодження костюмів і реквізиту. Прогонні репетиції. Прокат вистав.

16. Відвідування вистав для дітей

Відвідування вистав в обласному драматичному театрі. Огляд вистав. Зустрічі з акторами, співбесіди.

17. Підсумкове заняття.Узагальнення пройденого матеріалу.

Конкурс "Неграна роль" /гуртківці готують уривки з улюблених п"єс, використовуючи вміння та навички, набуті під час навчання/.Сценічна мова (72год)

І. Вступне заняття

Бесіда "Мовний апарат та значення його тренування в роботі актора".

2.Гімнастика обличчя

Тренування нижньої щелепи. Тренування губних м"яаів. Тренування м"язів язика. Тренування м"язів обличчя.

3.Розвиток дихання

Розвиток фонаційного руху. Вправи "Спати хочеться", "Свічка", "М'яч", "Лісоруб".

4. Розвиток вільного звучання

Вправи "Стогін", "Канючення".

5. Розвиток голосу

Розвиток голосового діапазону: вправи "Маляр", "Поверхи", "Літак", "Стрибок у воду", "Дзвони", "Аквалангіст", "Регістри". Розвиток сили звуку: вправи "Поверни квіти", "Незвичайний ринок", "Тиша", "Ліс заснув".

Вправи на "зібраність" звуку: "Гудок", "Рупор", "Відлуння".

6. Робота над дикцією

Тренування сонорних приголосних: "Відповідай мені", "Мімози". Тренування голосних: "Гра з дитиною", "Стрибуни". Тренування приголосних: "Підриваю", "Поїзд", "Бадмінтон", "Барабанщик", "Сопілка". Бесіда "К.С.Станіславський про мову актора на сцені". Вправи на тренування голосних звуків А-Я, О-Є У-Ю, I-Й, Е-Є. Робота над йотованими голосними. Вправи на тренування звуків Б-П, В-Ф, Д-Т, ДЬ-ТЬ, 3-С, Ц, І-Ш, К-Г-Ґ-Х, М-Н, Р-РЬ, Л-ЛЬ, Ч-Щ. Монотонне читання на одному видиху складних звукосполучень.

7. Орфоепія

Правила вимови голосних звуків» Вимова приголосних. Правильний наголос.

Норми літературної вимови. Вступний курс.

8. Робота над віршованим твором

Вибір та підготовку віршів на заключний конкурс художнього слова. Логічний розбір вірша.

9. Робота з прозовив текстом: читка тексту за авторськими знаками, визначення пунктуаційних знаків за підтекстом. Уривки к прозових творів українських писмеників: В.Винниченка, О.Вишня, Л.Українки, І.Франка, П.Бабанського, Г.Тютюника, П.Мирного та ін.

10. Робота над репертуаром.

Закріплення та відпрацювання техніки виконання вибраних віршів .

11. Бесіди пізнавального характеру.

Бесіди про літературні жанри, про письменників в українській літературі, стилі та напрямки в літературі.


Сценічний рух та пластика (36 год)
І. Вступне заняття

Бесіда "Пластична виразність актора".

2. Входження організму в тренувальний процес. Вправи для загального розвитку:

Вправи для розминки: ходьба на місці; ходьба - біг, ходьба - зупинка; ходьба на носках, підстрибування, біг, ходьба - зупинка; випади однією ногою вперед, кроки у присіданні; вправи "Ворона", "Декорація", вправи на увагу та координацію.

Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м"язів тулуба. Вправи на підлозі. Присідання, нахили, "Пружина", "Лава", "Синхронне плевания". Вправи на стільці: нахили, підйоми, прогини.

Техніка сценічних перенесень

Вправи "Семеро несуть одного", "П"ятеро неcуть одного", "Перенесення на руках".

3. Виховання ритмічності

Поняття про співвідношення довжини звуків. Оплески та ходьба в ритмі оплесків. "Переключення швидкостей", "Відлуння"

4.Удосконалення статури та ходи

Вивчення техніки правильної ходи. Вивчення правильної статури. Дуже повільна ходьба. Правильні пози у положенні сидячи.

Сценічна поведінка.

Вивчення чоловічої пластики. Чоловічий уклін. Одягання та знімання плаща. Вивчення жіночої пластики. Жіночий уклін.

Реверанс. Привітальний жест.Кніксен.

5.Розвиток виразно діючих рук

Вправи "Хвиля", "Плавці", "Змія", "Крила", "Пружина", "Муха", "Схопити - кинути", "Кігті".

6. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації

Вправи "З усім світом", "Мені жовтень здається травнем", "Дніпро - ріка".

7.Підсумко заняття

Підсумок засвоєного матеріалу. Перегляд підготовлених пластичних етюдів.План роботи гуртка


Акторська майстерністіТема

Кількість годин

теорія

практика

всього

1

2


Бесіда про театральне мистецтво

Історія театру.2

15


0

0


2

15


3

Органічна сценічна увага.Розвиток уваги і уяви.

3

21

24

4

Звільнення м"язів і подолання м"язових затискувань

0

18

18

5

Розвиток запам"ятовування фізичних дій

0

18

18

6

7

8
Робота над етюдами в запропонованих обставинах.

Розвиток творчої психотехніки актора.Асоціація в образі та кольорі:

Слово-образ;

символ-образ;

рух-образ;

музика-образ


122

1

216

8

1018

9

129

10

1112

13


Почуттево – інтуїтивний малюнок.

Робота над новорічно – різдвяним дійством.

Розвиток образного мислення.

Історія костюму.

Проведення тренінгів з майстерності актора


2

0

012

0


7

20

90

12


9

20

912

12


14

Робота над казкою

0

24

24

15

Робота для підтримування діючого репертуару

0

6

6

16

Відвідування вистав

6

0

6

17

Підсумкове заняття

2

0

2ВСЬОГО:

53

163

216


Сценічна мова.

№ п/п

Тема

Кількість годин

теорія

практика

всього

1.

Вступне заняття

1

0

1

2.

Гімнастика обличчя

0

5

5

3.

Розвиток дихання

0

6

6

4.

Розвиток вільного звучання

0

6

6

5.

Розвиток голосу

0

6

6

6.

Робота над дикцією

1

13

14

7.

Орфоепія

2

2

4

8.

9.

10.11.


Робота над віршованим твором

Робота з прозовив текстом: читка тексту за авторськими знаками, визначення пунктуаційних знаків за підтекстом.


Робота над репертуаром

Бесіди пізнавального характеру


1

1

02

9

9

80

10

10

82
ВСЬОГО:


9

63

72

Сценічний рух та пластика.№ п/п

Тема

Кількість годинТеорія

практика

всього

1.

Вступне заняття

1

0

1

2.

Входження організму в тренувальний процес.

Вправи для загального розвитку0

10

10

3.

Виховання ритмічності

0

6

6

4.

Удосконалення статури та ходи

0

2

2

5.

Розвиток виразно діючих рук

0

10

10

6.

Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової

координації0

6

6

7.

Підсумкове заняття

1

0

1

ВСЬОГО:


2


34


36


ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

  

Виконання даної програми дасть можливість:

1.Усвідомити поняття про театр як вираження життєвих ситуацій у акторській грі.

2.Своєчасно виявити здібності дитини до  театральної діяльності.

3.Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.

4.Ознайомити дошкільників з різними  видами  театрів.

5.Опанувати   засоби емоційної виразності – міміка, жести, інтонація.

6.Сформувати у дітей вміння співпереживати з персонажем, розуміти зміст дійства, усвідомити колективний характер дієтворення на сцені.

7.Навчитися відчувати себе соціально-значущою особистістю, з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, патріотизму.

8.Навчити дітей дотримуватися правил техніки безпеки  та безпечної поведінки під час  проведення, організації та підготовки тематичних ранків, свят, концертів.

9.Сформувати акторські здібності, вміння мімікою  та мовою жестів    передавати певний стан людини.

10. Навчити дітей вмінню граційно, розкуто, згідно з роллю рухатися по  сцені.

11. Розвинути у дітей вміння виявляти особистісну позицію у процесі перевтілення у сценічний образ, вболіваючи за кінцевий результат театралізованого дійства.

 

В результаті занять учні повинні знати:


-         Історію театру;

-         Основи акторської майстерності;

-         Історію костюму;

-         Основи постановочної роботи;

-         Основи сценічноі мови та сценічного руху.

В результаті занять учні повинні вміти:
-         Володіти  прийомами сценічної мови, технікою мови.

-         Володіти сценічним рухом і застосовувати   ці знання на практиці : самостійно проводити розминку, виконувати акробатичні та пластичні вправи.

-         Володіти прийомами акторської гри.

-         Створювати мініатюри на сцені.

- Виконувати сценічні етюди: з уявним предметом, на взаємодію та спілкування з партнером, пластичні етюди.

-         Працювати над віршованим текстом, прозою, байкою, оповіданням, монологом.

-         Працювати з музичним оформленням, декораціями.

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА :


 1. Артемова Л.В. Театралізовані ігри дошкільників. – Москва: «Просвещение», 1991.

 2. Артемова Л.В. Театр і гра. – Київ:  «Томіріс»,   2002.

 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»,   Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України; науковий редактор та упорядник. Л.Кононко. -  Київ: «Світоч», 2008.

 4. Бодраченко І.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста. – Москва: «Абрис-Пресс», 2006.

 5. Генов Г. Теневой театр. Методические рекомендации.- Київ, 1988

 6. Щукіна Л.В. Адаптована програма – Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-театральної діяльності. -  Харків: «Основа», 2011.

 7. Білоусов М. Актор у театрі, Держвидав. образотворчого мистецтва, К.: 1960

 8. Крижацький Т. Поради керівнику драматичного гуртка, «Мистецтво», 1955.

 9. Курбас Л. Літературний спадок, К.: «Мистецтво», 1988.
 1. Марченко Т. Мистецтво бути глядачем, вид. К.: «Мистецтво», 1966. Мар'яненко І. Сцена, актори, ролі. К.: «Мистецтво»,1964.

 2. 11.Славський Р. Мистецтво пантоміми, вид. К.: «Мистецтво», 1962 Український драматичний театр, т. 1,2. К., 1967.

 3. Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр. Тов. К.: «Знання», 1963

13.Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. К.: «КДІК», 1997.

14.Василько В. С. Микола Садовський і його театр. К., 1962.

15.Вінок спогадів про Заньковецьку: Збірник. К.,1950.

16.Від романтизму до натуралізму в французькому театрі: Збірник. 1989.

17.Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. К.: «Знання», 1963.

18.Брудний Д. Бесіди про театр. Л.: 1983.

19.Збірник спогадів про Марка Лукича Кропивницького. К., 1965.

20.Коваленко П.Т. Шляхи на сцену. К., 1964.

21.Кухаркін А. В. По той бік розквіту. (Буржуазне суспільство: культура та ідеологія.)-К.: «Політвидав», 1984.

22.Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., 1964.

23.Молодий театр («Ґенеза, завдання, шляхи»). Упорядник М. Лабінський. К.: «Мистецтво», спілка театральних діячів України., 1991.

24.Білоусов М. Актор у театрі. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К.: 1960.

25.Саксаганський П. К. Думки про театр. К.: 1955.

26.Український драматичний театр. К.:1967. т. 1,2.Хрестоматія з теорії драми. К.: 1987


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал