Погоджено затвердженоСторінка2/19
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.49 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Якість освіти
У ліцеї створені умови для реалізації гарантованому Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти. В 2015/2016 навчальному році 1-і класи не атестувалися, 2-і - атестувалися у ІІ семестрі. За результатами оцінювання із 79 другокласників на високому рівні закінчили навчальний рік 2 учні, на достатньому - 55, на середньому – 21, на початковому – 1 (Волошина Марія – індивідуальне навчання). Із 54 третьокласників атестовані всі. На 10-12 балів – 2 учні, 7-12 балів – 26 учнів; учень 3-А класу Алдошин Богдан (індивідуальне навчання) – на початковому рівні. Серед 64 випускників школи І ступеня - 11 відмінників, 35 - мають в табелі 7-12 балів.

Одним із найважливіших показників основного освітянського «виробництва» є державна підсумкова атестація, кількість медалістів, досягнення учнів в олімпіадах та в Малій академії наук.

Державну підсумкову атестацію в 4-х класах складали 64 учні.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 4 класів за результатами ДПА у порівнянні з минулорічними виявив збільшення показника учнів з достатнім рівнем знань та зниження з високим та початковим.


з/п

Навчальний

предмет

Кількість

учнів

4 класів

Складали

ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

1-3 бала

Середній

4-6 балів

Достатній

7-9 балів

Високий

10-12 балів

1.

Українська мова

64641

10

26

27

2.

Літературне читання

1

7

31

25

3.

Математика

1

15

31

17


В 5,6,7,8,10 класах навчальний рік закінчили 266 учні. Серед них відмінників – 16 - 6% (у 2014/2015 – 5%). На 7-12 балів - 116 учнів - 44 % (у 2014/2015 – 46%).

У наступному навчальному році всім учителям слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 57 учнів, 2 - з відзнакою -4% (у 2014/2015 – 3%, у 2013/2014 – 3%).
з/п

Навчальний

предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом ГУОН

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська

мова (диктант)

57

-

57

-

14

26

17

2.

Математика

57

-

57

-

20

26

11

3.

Англійська мова

31

-

31

-

1

15

15

4.

Німецька мова

26

-

26

-

7

9

10

Моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х класів свідчить про зниження результатів навчальних досягнень учнів у порівнянні з попереднім роком: з іноземної мови – 86 % (у 2014/2015 – 90%, у 2013/2014 – 81%), української мови - 75% (у 2014/2015 – 83%, у 2013/2014 – 71%), математики – 65 % (у 2014/2015 – 80%, у 2013/2014 – 64%).

Учителям, що викладають в 9-х класах, більше уваги приділяли впровадженню нових форм і методів в роботі, інноваційних технологій, індивідуальній роботі з обдарованими та здібними дітьми, щоб підвищити відповідальность учнів основної школи до навчальних занять.

Випущено 29 одинадцятикласників. 65% (у 2014/2015 – 97%, у 2013/2014 – 99%, у 2012/2013 – 98%) склали ДПА на високому та достатньому рівні, яка в цьому навчальному році проходила у формі тестових письмових контрольних робіт. Результати ЗНО з української мови, історії України та математики зараховано як ДПА та виставлено балом в атестат.
з/п

Навчальний предмет

Всього

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська мова

29

2

9

13

5

2.

Історія України

19

-

10

6

3

3.

Математика

10

2

5

3

-

4.

Іноземна мова (англійська)

24

-

3

15

6

5.

Іноземна мова (німецька)

5

-

-

4

1

Рівень навчальних досягнень учнів складає: з німецької мови – 100%, з англійської – 88%, з української мови - 62%, з історії України – 47%, з математики - 30%.

Під час ДПА високу результативність показали учні 9- А класів.

Для покращення успішності і якості знань учнів усім учителям-предметникам необхідно постійно застосовувати інтерактивні форми і методи роботи, досягнення педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду, удосконалювати методику проведення уроку, ширше використовувати індивідуальне і диференційоване навчання. З метою виховання інтересу до предметів практикувати позаурочні заходи, роботу гуртків, змістовно проводити предметні тижні, спонукати дітей до участі в олімпіадах, конкурсах, МАН.

У 2015/2016 навчальному році в ліцеї навчалося 627 учнів у 1-11 класах . З них 34 учні – 5 % від загальної кількості - закінчили навчальний рік на високому рівні, 274 учні – 43 % - на достатньому, 316 учнів – 49% – на середньому, 3 учні - 3% – на низькому (у 2014/2015 – 606 чол., високий рівень – 41 учні – 6%, достатній – 256 – 41%, середній – 305 учнів – 48%, низький – 4 учні – 5%, у 2013/2014 – 587 чол., високий рівень – 42 учні – 7%, достатній – 266 – 46%, середній – 222 учні – 39 %, низький – 3 учні – 5%; у 2012/2013 – 620 чол., високий рівень – 28 учнів – 5%, достатній – 287 – 46%, середній – 302 учні – 48 %, низький – 3 учні – 1%;).

При порівнянні досягнень учнів за 2015/2016 навчальний рік із минулорічним, то:* залишилася сталою кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні;

* збільшилась кількість учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні;

* зменшилась кількість учнів, які закінчили навчальний рік на достатньому та низькому рівні.

Із 29 випускників 11-ого класу учнів, що закінчили ліцей на високому рівні немає, 18 учнів - на достатньому рівні, що становить 62 %, а на середньому рівні – 11 учнів – 38 % (у 2014/2015 – 30 чол., з них на високому – 3 (10%), достатньому 17 (57%), на середньому 10 (33%), у 2013/2014 – 25 чол., з них на високому – 4 (16 %), достатньому – 15 (60 %), середньому – 6 (24 %).

Одним із показників рівня навчальних досягнень учнів в ліцеї є показник кількості учнів, які отримують свідоцтва та атестати з відзнакою.Нагороджено

медалями(11кл.)

2016

2015

2014

Золото

Срібло

Зол.

Срібло

Зол

Срібло

0

0

2

1

0

2

Всього

29 (0%)

30 (10%)

25 (8 %)

Отримали свідоцтво

з відзнакою ( 9 кл.)

2

1

2

Всього

57 (4%)

40 (3%)

65 (3 %)

Із 57 випускників 9-х класів бажають навчатися в 10 класі ліцею - 25 чол. - 44%, у ВНЗ І-ІІ ст. – 24 чол. – 42%, у ПТНЗ – 8 чол. – 14 % (у 2014/2015 – 40 випускників, з них: 10 кл. – 22 чол. (55%), ВНЗ І-ІІ ст. – 11 (28%), ПТНЗ – 7 (17%), у 2013/2014 – 65 випускників, з них 10 кл. – 22 чол. (34 %), ВНЗ І-ІІ ст. – 23 (35 %), ПТНЗ – 20 (31 %).

З 29 випускників 11-ого класу продовжать навчання 29 чол. -100%, з них у ВНЗ ІІІ-ІУр. – 26 - 90 %; (у 2014/2015 – 30 чол., з них у ВНЗ ІІІ-ІУст. 28 – (93%); у 2013/2014 – 25 чол., з них у ВНЗ ІІІ-ІУ р. - 23-(92%).

В організації навчання обдарованих дітей надається перевага інформативним, розвивальним, проблемним методам навчання.

З педагогічним колективом активно співпрацював практичний психолог ліцею Гонтарчук Л. М. Проводилася діагностична, корекційна, тренінгова робота з учнями, вивчалися комунікативні вміння, проходили консультації для учнів, батьків, педагогів.

Оновлено шкільний банк «Обдаровані діти», який у 2015/2016 навчальному році налічував 73 учні 5-11 класів – переможців та призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, спортивних змагань (у 2014/2015 – 79, у 2013/2014 – 98). Серед багатьох форм і способів роботи з обдарованими дітьми найбільшого поширення набули конкурси, олімпіади, змагання, участь у МАН.

Основною формою роботи з обдарованими дітьми залишаються Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін.

У 2015/2016 навчальному році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні ліцею показали високі результати. Бендеберя Іван (11) посів ІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії України (учитель Хвесик В. П.); ІІІ місце з географії (учитель Комкова І. О.); Йосипенко Анна (9-А) - ІІІ місце з правознавства (учитель Полтавець С. Ю.).

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад наші учні зайняли:І місць – 31 (у 2014/2015 – 25, у 2013/2014 – 38),

ІІ місць – 38 (у 2014/2015- 33, у 2013/2014 – 47),

ІІІ місць – 43 (у 2014/2015- 36, у 2013/2014 – 49).
Робота щодо підготовки майбутніх науковців проходить систематично, про що свідчить активна участь учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, де учні здобувають досвід перших публічних виступів, презентують свої наукові проекти. У 2015/2016 навчальному році їх 5 (у 2014/2015 – 5, у 2013/2014 – 4). Долженко Анастасія зайняла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Долженко Анастасія (11) (наукове відділення філософії та суспільствознавство, секція «філософія», базовий предмет: історія України) та Гербич Карина (9-А) (наукове відділення хімії та біології, секція: валеологія, базовий предмет: хімія) нагороджені Грамотами відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації за І місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учителі Хвесик В. П., Пухова І. М. За ІІ місце отримала Грамоту відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації Аветисян Діана (9-А) (наукове відділення хімії та біології, секція: валеологія, базовий предмет: хімія) (учитель Пухова І. М.). Мележик Лариса (10) (наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція: фольклористика) та Бережна Ольга (11) (наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція: українська література) відзначені Грамотами відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації за активну участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (учителі Чинков В. А., Діденко Н. І.)

Динаміка змін щодо кількості учасників та результативності їх участі

в І та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН


2015/2016

2014/2015

2013/2014

Учасники

Перемоги

Учасники

Перемоги

Учасники

Перемоги

5

1

5

2

4

1

Організація навчально-виховного процесу Малої академії наук є позитивним прикладом у справі інтеграції діяльності позашкільного навчального закладу в інші заклади освіти. Це творче об’єднання стало вагомим центром підготовки учнівської молоді до активної діяльності в галузі науки і самовизначення у майбутній професії.Робота колективу з виявлення та підтримки талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. Щорічно в ліцеї проводяться предметні тижні, які допомагають учителям та адміністрації виявити й розвивати творчо мислячих дітей. Наші учні приймають активну участь у різноманітних конкурсах, де виборюють призові місця не тільки в районі, а і в області.

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка взяли участь 48 учнів. Перемогу здобули: Єщенко Марія (5-Б), Соломаха Єлизавета (6-Б), Гусак Діана (7-А), Степаненко Марія (8-А), Йосипенко Анна (9-А), Мележик Лариса (10), Тетяніна Дар’я (11).

23 учні – у Всеукраїнському конкурсі «Альбус»: з української мови – 18, з математики – 5 учнів.

22 учні – у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус»: з української мови – 16, з географії – 6.

6 учнів початкової школи – у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика.

132 учні 2-9 класів (І тур – 61, ІІ – 71) взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Відмінний сертифікат за І тур у Кісільової Катерини (5-В), Воронка Ярослава (4-В), Аветисян Каріни (4-В), Долженко Карини (5-В), Жайворонок Поліни (2-Б), Інаджян Єлизавети (2-Б), Корогод Ганни (2-Б), Кравченка Артема (2-Б), Тимченко Дар’ї (2-А), Полішка Олександра (2-А), Полішка Миколи (2-А). Добрий сертифікат отримало 35 дітей. Відмінний результат у другому турі у Гаїни Івана (2-В), Варич Софії (2-Б), Андрєєва Сергія (2-Б), Устименко Сніжани (4-В); добрий – у 19 чоловік.

14 учнів – у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Золоті сертифікати отримали: Соломаха Єлизавета (6-Б), Гусак Діана (7-А), Бендеберя Іван (11); серебряний сертифікат – Боклаг Дарина (6-Б); бронзовий – Куліченко Мілена (7-А).

143 учні - у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» (осінній – 57 (з них – золотий сертифікат у 25 учнів, срібний – у 22), весняний – 86).

50 учнів – у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус». Дипломами І ступеня нагороджені: Шморгун Ольга (1-А), Пугач Дмитро (1-А), Корогод Ганна(2-Б), Межерицька Анастасія (3-А), Курмишева Валерія (3-Б), Логвиненко Дар’я (4-Б), Ольховська Аліса (4-Б), Григоренко Вікторія (4-Б), Григоренко Віталій (4-Б); Грамотою з біології – Гусак Діана (7-А), з географії – Ткачук Маргарита (8-Б), Король Єлизавета (10).

Бендеберя Іван (11) нагороджений Грамотою відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації за І місце в районному етапі фестивалю ораторського мистецтва.

Титаренко Артем (4-В) відзначений Грамотою відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації за І місце (І вікова група) у районному етапі обласного конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», за ІІ місце – Ніколаєнко Маргарита (4-А).

Команда Кегичівського ліцею нагороджена Грамотами відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації за І місце в районному етапі Всеукраїнського турніру юних біологів; за І місце в конкурсі літературно-музичних композицій та ІІІ місце в конкурсі фотографій на районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

На розвиток особистості учнів спрямована і робота гуртків, секцій. В 2014/2015 навчальному році в ліцеї працювало 20 гуртків та 3 спортивні секції – охоплено 316 учнів.

Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється яскравими, іноді видатними досягненнями в тому чи іншому виді діяльності. В наш час передових інформаційних технологій такі діти повинні мати комп’ютерну культуру, працювати з програмними та мультимедійними засобами, в тій чи іншій мірі володіти комп’ютером. Цьому сприяє робота в гуртку інформатики (учитель Харченко О. І.).

Вже кілька років поспіль активно працює інтелектуальний клуб «Ерудит», роботою якого керує учитель української мови та літератури Діденко Н. І. Згідно плану проведено вікторини «Книга – твій друг», «Що я знаю про Україну» та «Цікаве навколо нас», усні журнали «Покрова – наша покровителька» та «По кому б’є дзвін», лінгвістичну подорож «Лабіринти орфографії», брейн-ринги «Україна – моя Батьківщина» та «Прислів’я. Приказки. Загадки», конкурс малюнків «Моя Україна», інтелектуальну гру «Найрозумніший», свята гумору та «Великий Кобзар», гру «Слабка ланка» та інші.

Слід відзначити роботу екскурсоводів музею школи при ліцеї Чалої Катерини, Литвиненко Владислави (7-А) та керівника Бойко З. О.

Члени клубу «Підліток і Закон» (керівник Полтавець С. Ю) знайомляться з Конституцією – основним Законом держави, конституційними правами і свободами громадян України, із процесуальними документами та їх оформленням у «Юридичній абетці», законодавством України про освіту.

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів ліцею та практичного психолога Гонтарчук Л. М. Психодіагностичні: виявлення обдарованих дітей серед учнів 6-х класів шляхом анкетування, тестування, опитування, матриць. Психологічний супровід розвитку здібних та обдарованих дітей: спостереження та консультування школярів з метою виявлення конкретних нахилів, уподобань, зумовлених природними здібностями; консультування старшокласників в життєвому та професійному самовизначенні; моніторинг розвитку здібностей психічних процесів, креативності, особистісних рис здібних дітей протягом навчання в ліцеї; контроль за адаптацією учнів з високим рівнем здібностей до навчання в першому класі, допомога в подоланні труднощів адаптації; контроль за адаптацією дітей з високим рівнем здібностей під час переходу до школи другого ступеня; створення і постійне вдосконалення системи психолого-педагогічного пошуку обдарованих та здібних дітей; створення банку їхніх даних.

Педагогічний колектив Кегичівського ліцею з метою розвитку обдарованих дітей та вибору подальшого профілю навчання співпрацюють з вищими навчальними закладами м. Харкова, з якими укладені угоди про співробітництво: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний фармацевтичний університет.

Співпраця ліцею з вищими навчальними закладами постійно здійснюється через підготовчі курси, слухачами яких є наші випускники. У 2015/2016 навчальному році Кіяшко Ірина та Григоренко Ігор пройшли курси у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (факультет турбобудування).У квітні цього року Кегичівським центром зайнятості на базі ліцею було проведено районний «Ярмарок професій». 

Поряд з досягненнями мали місце ряд недоліків:  • не всі вчителі досягли якісного засвоєння кожним учнем програми з предметів у повному обсязі, не виконували вимог щодо індивідуального підходу до учнів;

  • залишається актуальною проблема роботи з обдарованими дітьми, залучення їх до участі в олімпіадах, МАН;

  • мали місце пропуски уроків окремими учнями без поважних причин,

  • недостатня матеріально-технічна база кабінетів, спортивного залу, спортивного майданчика;

  • недостатня концентрація наявних ресурсів для досягнення поставленої мети;

  • повільне впровадження педагогічних інновацій.

У 2016/2017 навчальному році спрямувати роботу на виявлення та залучення обдарованих учнів до участі у конкурсах, олімпіадах, МАН; індивідуальну роботу з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень; зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів шляхом залучення позабюджетних коштів; відвідування учнями навчальних занять, виявлення причин пропусків.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал