«Погоджено» підпис знвр (Г. О. Забіяка) «Затверджую» підписСкачати 103.62 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір103.62 Kb.

«Погоджено»

______________підпис

ЗНВР (Г. О. Забіяка)

«Затверджую»

_____________підпис

Директор НВО


(Г. В. Андріяш)

Календарне планування


на І - й семестр

уроків інформатики

9 класу

Єрківецького НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»

вчитель інформатики

Тимчак Олександр Григорович

Єрківці 2012

За I семестр ___ год
За IІ семестр ___ год
За рік ____ год

9-й клас

КУРС «ІНФОРМАТИКА»

32 годин (1 год.на тиждень; 3 год. – резервний час)уроків

Дата

Назви розділів і тем
Назви і зміст уроків


Примітки

Тема 1.Інформація. Інформаційні процеси та системи

1/1
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Об'єкти та їх властивості
2/2
Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформативну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини
Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем

3/1
Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні характеристики процесорів
4/2
Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених нидів запам'ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам'яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп'ютера, призначення та основні характеристики їїскладових: монітора, відеоадаптера та відеопам'яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої
5/3
Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером. Комп'ютерне тестування
6/4
Контрольна робота з тем: "Інформація. Інформаційні процеси та системи.", "Апаратне забезпечення інформаційних систем"
Тема 3. Системне програмне забезпечення

7/1
Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім'я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам'ятовувальних пристроїв, шлях до файлу.
8/2
Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи
9/3
Робота з об'єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об'єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.

Практична робота № 3. Робота з об'єктами файлової системи
10/4
Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв'язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів. Пошук інформації на комп'ютері.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп'ютері
11/5
Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи
12/6
Контрольна робота з теми: "Системне програмне забезпечення"
Тема 4.Службове програмне забезпечення

13/1
Поняття комп'ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп'ютера вірусами.

Практична робота № 5. Захист комп'ютера від вірусів
14/2
Стиснення, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.

Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних
15/3
Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків
Тема 5.Комп'ютерні мережі

5.1. Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі

16/1
Поняття про глобальну та локальну комп'ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп'ютер. Мережні протоколи
17/2
Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхiд у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсiв. Навiгацiя локальною мережею. Спiльне використання файлiв i папок. Надання доступу до ресурсiв. Спiльне використання принтерiв i спiльний доступ до глобальної мережi
18/3
Вiддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7.Спiльне використання ресурсiв локальної мережi
5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)

19/1
Призначення й структура мережi Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресацiя в Інтернетi, поняття IP_адреси, доменного iменi та URL_адреси. Способи пiдключення до Інтернету, функцiї провайдера
20/2
Служби Інтернету. Поняття гiпертекстового документа, гiперпосилання, web_сторiнки та web_сайту. Поняття всесвiтньої павутини та навiгацiя нею
21/3
Використання та настроювання браузера. Вибiр системи кодування пiд час перегляду web_сторiнок. Збереження web_сторiнок та їх фрагментiв на локальному комп’ютерi. Використання списку сайтiв, обраних для швидкого доступу
22/4
Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi. Принципи функцiонуванняweb_каталогiв та пошукових систем. Стратегiї пошуку iнформацiї. Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернетi
23/5
Контрольна робота з тем: "Службове програмне забезпечення" та "Комп'ютерні мережі"
6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)

24/1
Призначення, можливостi i класифікація систем обробки текстiв. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлiвдокументiв. Створення, вiдкриття й збереження текстового документа. Використання довiдкової системи текстового процесора
25/2
Введення й редагування тексту. Видiленняфрагментiв тексту та операцiїзними. Перевiрка правопису. Пошук та автоматична замiна текстових фрагментiв. Практична робота № 9. Робота з текстовими фрагментами
26/3
Форматування шрифтiв i абзацiв. Практична робота № 10. Введення, редагування й форматування тексту.
27/4
Робота з кількома документами. Контрольна робота з теми: «Основи роботи з текстовою інформацією»
7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графiчноїiнформацiї

28/1
Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
7.2. Основи растрової графіки (3 год.)

29/2
Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень
30/3
Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, видiленняфрагментiв малюнка, їх переміщення та копіювання.
31/4
Створення текстових написiв. Настроювання кольору. Практична робота № 11. Створення растрових зображень
7.3. Основи векторної графіки (3 год.)

32/5
Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графiчного редактора, вбудованого у середовище офiсних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фiгур. Операцiїзоб’єктами. Зафарбування об’єктiв, встановлення параметрiв заливки.
33/6
Створення малюнкiв з кривих i ламаних. Багатошарові зображення, керування розмiщеннямоб’єктiв за шарами. Вирiвнювання й групування об’єктiв. Додавання тексту до графiчних зображень та його форматування. Практична робота № 12. Створення векторних зображень
34/7
Контрольна робота з теми: "Комп'ютерна графіка"
35/8
Повторення та узагальнення навчального матеріалу______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал